Anda di halaman 1dari 1

Kata Hubung Pancangan Keterangan

1.) Kata hubung pancangan keterangan berfungsi sebagai keterangan kepada ayat.
2.) Contoh:
Apabila
Meskipun Untuk
Sungguhpun
Agar
Sekiranya
Walaupun
Semoga
Setelah
Kerana
Semasa
Jika
Tatkala
Sewaktu
Sementara
Hingga
Contoh ayat:
a)
Ahmad disayangi guru kerana rajin.
b)
Kalau sakit, jangan lupa makan ubat.
c)
Penonton pulang setelah pertandingan bola sepak itu selesai.
Lengkapkan tempat kosong dengan jawapan sesuai. Kemudian, bulatkan kata hubung
pancangan keterangan dalam kotak.
kerana

sementara
sambil
tetapi
lalu
agar
sejak
1.
Syakifi berdiri _____________ menjawab soalan yang diberikan oleh Cikgu Wong.
2.
Ibu mencedok sambal _____________________ abang membungkus nasi lemak.
3.
William mandi _______________ menyanyi di dalam bilik air.
5.
Lily sangat sedih _____________ kucing kesayangannya dilanggar oleh kereta.
6.
Kita mestilah mejaga kebersihan ____________ kesihatan kita terjamin.
____________________________________________________________________
Bina ayat tunggal daripada kata hubung pancangan keterangan berikut.
1. untuk:__________________________________________________________
2.kerana:_________________________________________________________
3. setelah :_______________________________________________________
4. apabila : ______________________________________________________
5. agar :_________________________________________________________
6. semasa :______________________________________________________

Anda mungkin juga menyukai