Anda di halaman 1dari 2

PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 2

KERTAS 2
MASA : 1 JAM 30 MINIT
ARAHAN :
1. Pilih satu soalan sahaja
2. Anda dikehendaki menggunakan kertas lukisan bercop sekolah
3. Bahan-bahan lain yang diperlukan hendaklah dibawa sendiri.
SOALAN :
1.

Hasilkan gambar buah- buahan tempatan yang dihias cantik di dalam sebuah
bakul. Warnakan lukisan anda dengan menggunakan pensel warna, krayon atau
warna air.

2.

Lukis dan hasilkan sebuah corak berulang yang terancang bermotifkan ikan
dengan motif susunan sisik ikan . Susunan motif sisik ikan boleh digunakan dengan
menggunakan kertas warna.

3.

Bina topi harijadi. Hiaskan dengan menggunakan bahan-bahan pilihan sendiri


untuk menghasilkan sebuah topi harijadi yang cantik.

4.

Hasilkan gambar topeng mata dengan hiasan corak yang menarik . Warnakan
dengan warna-warna yang sesuai.

Soalan Tamat
PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3
KERTAS 2
MASA : 1 JAM 30 MINIT

ARAHAN :
1. Pilih satu soalan sahaja
2. Anda dikehendaki menggunakan kertas lukisan bercop sekolah
3. Bahan-bahan lain yang diperlukan hendaklah dibawa sendiri.
SOALAN :
1.

Lukis dan hasilkan sebuah corak berulang yang terancang bermotifkan ikan
dengan motif susunan sisik ikan . Susunan motif sisik ikan boleh digunakan dengan

2.

menggunakan kertas warna.


Hasilkan gambar buah- buahan tempatan yang dihias cantik di dalam sebuah
bakul. Warnakan lukisan anda dengan menggunakan pensel warna, krayon atau
warna air.

3.

Hasilkan gambar topeng mata dengan hiasan corak yang menarik . Warnakan
dengan warna-warna yang sesuai.

4.

Bina topi harijadi. Hiaskan dengan menggunakan bahan-bahan pilihan sendiri


untuk menghasilkan sebuah topi harijadi yang cantik.

Soalan Tamat