Anda di halaman 1dari 2

MELUKIS DAN MENTAFSIR

CARTA PAI
Berdasarkan Jadual di bawah ini, lukis satu carta pai dengan menggunakan
komputer.

Jenis Pekerjaan
Tentera
Guru
Jurutera
Doktor
Lain-lain
Jumlah

Jenis Pekerjaan Di Kawasan X


Bilangan
Peratus J.
Pekerja
Pekerjaan (%)
20
18
5
5
2
50

Saiz Sudut Sektor


( C)

Jenis Pekerjaan Di Kawasan X

10%
10%

4%

Tentera
Guru
40%

Jurutera
Doktor
Lain-lain

36%

Anda mungkin juga menyukai