Anda di halaman 1dari 2

BORANG SALAHKLAKU PENGAWAS

NAMA PENGAWAS

: _____________________________________________________________

KELAS

: _____________________________________________________________

SESI
TARIKH

: _____________________________________________________________
PENGADU
PENYELESAIAN
T.TANGAN
T.TNGAN GURU

KESALAHAN

1
2
3
4
5
6
Dengan ini saya mengaku akan menurut semua peraturan sekolah dan juga peraturan Unit Pengawas SKDA. Saya juga akan berusaha
meningkatkan mutu kerja saya sebagai pengawas sekolah dan juga meningkatkan mutu akademik saya untuk menjadi pelajar yang
cemerlang dari segi Sahsiah dan Akademik. Sekiranya saya melanggar peraturan sekolah dan juga peraturan yang ditetapkan oleh
Unit Pengawas maka saya dengan rela hati menerima hukuman yang sepatutnya.
T.tangan Pengawas

T.tangan Ibu bapa

TINDAKAN
NASIHAT

NASIHAT

AMARAN 1 /KAUNSELING

AMARAN 2 / KAUNSELING

AMARAN 3 / KAUNSELING/ DIGANTUNG TUGAS

DILUCUTKAN JAWATAN

as SKDA. Saya juga akan berusaha


aya untuk menjadi pelajar yang
peraturan yang ditetapkan oleh

T.tangan GPK HEM