Anda di halaman 1dari 39

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN

TINGKATAN 1

MINGGU

WAKTU

2/1 3/1

2
6/1 10/1

TUNJANG DAN TAJUK /


KEMAHIRAN

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

PJ: 1. KECERGASAN
1.1 Kecergasan Fizikal
(a) Daya tahan
Kardiovaskular
Senamrobik
(20 minit)

P : Dapat melakukan aktiviti


senamrobik dengan cara yang betul
K : Menyatakan aspek-aspek
keselamatan
A: Bekerjasama
Kegembiraan

1.

PJ: (i) Kecergasan Fizikal


(a) Daya tahan
kardiovaskular.
- berlari dan berjalan
pantas 15 minit
- Prosedur latihan

P: Melakukan aktiviti yang berkaitan


dengan mengikut prosedur yang
betul.
K: Menyenaraikan prosedur latihan
: Menyatakan prosedur semasa
melakukan latihan
A: Keyakinan diri
Mematuhi prosedur.

1. Melakukan aktiviti daya tahan


kardiovaskular secara individu
dan berpasangan.
2. Perbincangan mengenai prosedur
latihan.
3. Membincangkan aspek-aspek
keselamatan semasa melakukan
aktiviti.

TKP

PJ: 3. KESUKANAN
3.1 Pengurusan
Pengurusan alatan
sukan
(i) Susun atur alatan
sukan
- saiz objek
- Bentuk objek

P: Menyusun alatan sukan mengikut


saiz dan bentuk
K: Menyatakan cara pengurusan alatan
sukan yang baik dan selamat.
: Menyatakan cara penyusunan alatan
sukan dengan baik dan selamat
A: Menghargai
: Mematuhi disiplin dalam
susun atur alatan.

1. Menunjuk cara penyusunan


alatan sukan di sekolah
2. Melukis pelan susun atur alatan
dalam stor sukan
3. Merancang susun atur alatan
sukan di sekolah.

TKP

2.
3.

Membincangkan aspek-aspek
keselamatan
Menamakan otot-otot yang terlibat
dalam aktiviti senamrobik.
Melakukan aktiviti senamrobik

CADANGAN
PENILAIAN /
STRATEGI
TKP
KB
B1DJ1E1

PM
KB

KB
B2J5B1

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN


TINGKATAN 1
MINGGU

WAKTU
2

3
13/1 17/1

TUNJANG DAN TAJUK /


KEMAHIRAN

OBJEKTIF

PJ: 2. KEMAHIRAN
2.2 Olahraga
(a) Balapan
(i) Acara lari pecut
a) Fasa permulaan
- permulaa dakam
b) Fasa berlepas.

P: Melakukan teknik lakukan dekam


dan berlepas untuk lari pecut lari
pecut dengan betul.
K: Menyatakan teknik asas permulaan
dekam dan fasa berlepas dalam lari
pecut.
A: Keyakinan diri.

PJ: 2. KEMAHIRAN
2.2 Olahraga
(a) Balapan
(i) Acara lari pecut
c) Fasa melaju
d) Fasa penamat

P: Melakukan teknik lakuan fasa melaju


dan penamat dengan betul.
K: Menyatakan teknik fasa melaju dan
penamat dalam lari pecut.
A: Keyakinan diri.

PJ: 3. KESUKANAN
3.1 Pengurusan
Pengurusan alatan
sukan
(i) Susun atur alatan
sukan
- Berat-ringan objek
(ii) Kemaskini alatan

P: Menyusun alatan sukan


mengikut saiz bentuk dan
berat/ ringan alatan.
K: Menyatakan cara
penyusunan alatan sukan
dengan baik dan selamat.
A: Menghargai
: mematuhi disiplin dalam
susun atur alatan..

CADANGAN AKTIVITI
1.
2.

Melakukan teknik
pecut secara individu.
Merancang aktiviti
latih tubi teknik asas dekam dan
berlepas dalam kumpulan.

CADANGAN
PENILAIAN /
STRATEGI
PM
KB
TKP
B1DJ2E2

1.

Latih tubi ansur maju untuk


meningkatkan kelajuan.
2.
Latih tubi fasa melaju untuk
menamatkan larian.
3.
Melakukan teknik lari pecut
secara individu.
1. Melukis pelan susun atur alatan
dalam stor sukan
2. Merancang susun atur alatan
sukan di sekolah
3. Lawatan ke stor sukan

PM
KB
B2BJ2E3
TKP
KB
Konstruktivisme
B2DJ5E1

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN


TINGKATAN 1
MINGGU

WAKTU

4
20/1 24/1

5
27/1 31/1

TUNJANG DAN TAJUK /


KEMAHIRAN
PJ: 2 KEMAHIRAN
2.2 Olahraga
(a) Balapan
- Undang-undang dan
peraturan
- Aspek-aspek
keselamatan

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

P: Melakukan teknik lari pecut dengan


betul mengikut undang-undang dan
peraturan.
K: Menyatakan aspek-aspek
keselamatan semasa melakukan acara
pecut.
: Menyatakan kesalahan biasa yang
dilakukan semasa latihan lari pecut.
: Mengenalpasti otot penggerak utama
yang digunakan dalam acara lari
pecut.
A : Memahami dan mematuhi undangundang dan peraturan

1.

PJ: UJIAN PRA


UDTA (Ujian Daya Tenaga Asas)
(i) Tekan tubi
(ii) Bangkit tubi
(iii) Duduk jangkau
(iv) Larian 1500 m

P: Melakukan aktiviti UDTA dengan


teknik lakuan yang betul.
K: Menyenaraikan aktiviti-aktiviti
UDTA.
A: Bekerjasama antara kawan.
Kesedaran terhadap keupayaan diri

UDTA (Berpasangan)

PK: 1. KESIHATAN DIRI


DAN KELUARGA
1.1 Kesihatan Diri
a. Malnutrisi
i.. Definisi
ii.. Jenis-jenis
penyakit
malnutrisi

P:K: Menyatakan maklumat


malnutrisi dan menyenaraikan
penyakit-penyakit yang berkaitan
malnutrisi.
A: Meningkatkan kesedaran
Keprihatinan.

1. Perbincangan definisi .
2. Sumbangsaran
Jenis-jenis penyakit
malnutrisi.

2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Menyenaraikan peraturan asas dalam


teknik pecut.
Membincangkan aspek-aspek
keselamatan yang perlu diambil kira
dalam olahraga.
Menyediakan folio individu tentang
fasa acara lari pecut.
Melukis dan melabelkan otot-otot
yang terlibat dalam acara lari pecut.

Tekan tubi
Bangkit tubi
Jangkauan melunjur
Larian 1500 m

CADANGAN
PENILAIAN /
STRATEGI
PM
KB
Konstruktivisme
Folio
B2DJ2E2

UDTA
( Penilaian )
B3DJ1E1
KB

Kontekstual
KB
KMD
B1DK1E1
B2DK1E1

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN


TINGKATAN 1
MINGGU

WAKTU

5
27/1 31/1

TUNJANG DAN TAJUK /


KEMAHIRAN
PJ: 2. KEMAHIRAN
2.1 Permainan
(a) Bola Sepak
Menendang

OBJEKTIF
P : Menendang leret dan lambung
dengan teknik yang betul
K: Menyatakan teknik tendangan leret
dan tendangan lambung
A: Keyakinan diri

CADANGAN AKTIVITI
1. Hantaran leret dalam kumpulan
4 - 6 orang.
2. Ansur maju dengan jarak 5-10 m
3. Permainan Kecil - eg. 1 lwn 3, 2
lwn 3 - grid 5 10 m

CADANGAN
PENILAIAN /
STRATEGI
PM
KB
TKP
Kontekstual

atau
(b) Bolang Jaring
Menghantar dan
menerima

P : Menghantar dan menerima pada


aras dada dan aras bahu dengan
teknik yang betul.
K: Menyatakan teknik hantaran dada dan
hantaran bahu yang betul
A: Keyakinan diri

1. Menghantar dan menerima bola


dalam kumpulan 4-6 orang.
2. Ansur maju dari segi kelajuan
hantaran.
3. Permainan Kecil Bola Monyet
6-8 orang.

PM
KB
TKP
Kontekstual
B1D2E1

6
3/2 7/2

PJ: 2. KEMAHIRAN
2.1 Permainan
(a) Bola Sepak
Menyerkap

P : Dapat menyerkap bola lambung


dengan teknik yang betul
K : Menyatakan teknik menyerkap bola
lambung
A : Kenyakinan diri

Atau
(b) Bola Jaring
Hantaran
- Lob
- bawah lengan
- lantun

P: Membuat hantaran lob, bawah


lengan dan lantun dengan teknik
yang betul.
K: Menyatakan teknik hantaran lob,
bawah lengan dan lantun.
A: Meningkatkan minat
Kepuasan.

1. Melambung dan menyerkap bola dalam


kumpulan 4 - 6 orang.
2. Ansur maju Ulang aktiviti ini
dengan melambung bola lebih
tinggi / jauh.
3. Permainan Kecil Bola sepak
gol kecil.
1. Dalam bulatan / barisan 4 6
orang
2. Permainan Kecil Bola Kapten

Kontekstual
PM
TKP
KB
Kontekstual
PM
TKP
KB

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN


TINGKATAN 1
MINGGU

WAKTU

6
3/2 7/2

2.

7
10/2 14/2

TUNJANG DAN TAJUK /


KEMAHIRAN

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

PK: 1. KESIHATAN DIRI


DAN KELUARGA
1.1 Kesihatan Diri
(a) Malnutrisi
i.. Definisi
ii.. Jenis-jenis
penyakit
malnutrisi
(lanjutan)

P:K: Menyatakan maklumat


malnutrisi dan menyenaraikan
penyakit-penyakit yang berkaitan
malnutrisi.
A: Meningkatkan kesedaran
Keprihatinan.

1. Perbincangan :
- definisi .
2. Sumbangsaran
Jenis-jenis penyakit
malnutrisi.
3. Kuiz

PJ: 2. KEMAHIRAN
2.1 Permainan
(a) Bola sepak
Mengelecek

P : Mengelecek bola secara pasif dan


aktif dengan teknik yang betul.
K : Menyatakan teknik-teknik
mengelecek yang betul.
A: Keyakinan diri

1. Mengelecek bola bergilir-gilir


secara zig- zag melalui 4 skital.
2. Mengelecek bola secara aktif
(berpasangan) dalam barisan
masing-masing.
3. Permainan Kecil 2 lawan 3

atau
(b) Bola Jaring
Elak dan kawal
Mengelak dan
Menghadang

P: Mengelak dan menghadang dengan


teknik perlakuan yang betul.
K: Menyatakan cara mengelak dan
menghadang.
A: Keyakinan diri, Bekerjasama
Kegembiraan

CADANGAN
PENILAIAN /
STRATEGI
KB
ICT
Penilaian

PM
KB
TKP
PM

1. Berpasangan mengelak dan


menghadang bergilir-gilir (tanpa
bola).
2. Bertiga-tiga elak dan hadang
(dengan bola)
3. Permainan Kecil Galah Panjang

KB
TKP
B2DJ2E1
B3DJ2E1

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN


TINGKATAN 1
MINGGU

WAKTU

7
10/2 14/2

2.

TUNJANG DAN TAJUK /


KEMAHIRAN
PJ: 2. KEMAHIRAN
2.1 Permainan
(a) Bola Sepak
Hantaran
- Dekat
- Jauh
atau
(b) Bolang Jaring
Gerak kaki/
mendarat
- tanpa bola
- dengan bola

8
17/2 21/2

PK: 1 KESIHATAN DIRI DAN


KELUARGA
(a) Malnutrisi
Akibat Malnutrisi
- Kekurangan zat makanan
a) Kurang darah
b) Mudah pitam
c) tidak bermaya

OBJEKTIF

P : Melakukan hantaran dekat dan jauh


dengan teknik perlakuan yang betul.
K: Menyatakan bagaimana menghantar
bola jarak dekat dan jauh.
A: Keyakinan diri, Kerjasama
Kegembiraan.
P: Mendarat dengan teknik gerak kaki
yang betul.
K: Menyatakan teknik mendarat dengan
gerak kaki yang betul.
A: Keyakinan diri , Kegembiraan

P: K: Menjelaskan kesan penyakit


malnutrisi akibat kekurangan zat
makanan.
A: Sayangi diri
Kesedaran
Bersyukur

CADANGAN AKTIVITI

1. Berpasangan statik dan dinamik


2. Berkumpulan dalam bulatan
(static dan dinamik)
3. Permainan kecil-2 lawan 3

CADANGAN
PENILAIAN /
STRATEGI

PM
KB
TKP

1. Tanpa bola berlari dan mendarat


apabila wisel dibunyikan.
2. Tanpa bola melangkah anak
sungai (dengan tali).
3. Dengan bola membaling,
menangkap dan mendarat dalam
kumpulan masing-masing.
4. Permainan kecil Bola kapten
1.
2.

Perbincangan dalam kumpulan


tentang tajuk yang berkaitan dan
membentangkan hasil pebincangan.
Mengumpul dan menampal gambar di
sudut pameran.

PM
KB
TKP
Kontekstual
KB
ICT

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN


TINGKATAN 1
MINGGU

WAKTU

8
17/2 21/2

9
24/2 28/2

TUNJANG DAN TAJUK /


KEMAHIRAN

OBJEKTIF

PJ: 2. KEMAHIRAN
2.1 Permainan
(a) Bola Sepak
Menanduk
- hadapan
- sisi
Atau
(b) Bola Jaring
Hantaran
- Lob
- bawah lengan
- lantun

P : Menanduk sisi dan hadapan dengan


teknik lakuan yang betul
K : Menyatakan teknik menanduk
hadapan dan sisi.
A: Kenyakinan diri
Kerjasama

PJ: 2. KEMAHIRAN
2.1 Permainan
(a) Bola Sepak
Menjaga gol
- Menangkap bola
- Menepis bola
- Menumbuk
- Menyepak

P : Melakukan teknik-teknik lakuan


menjaga gol dengan betul
K : Menyatakan teknik-teknik menjaga
gol.
A: Kenyakinan diri
- Kerjasama.
- Kegembiraan.

Atau
(b) Bola Jaring
Undang-undang
permainan

CADANGAN AKTIVITI
1. Menanduk bola dalam bulatan
bergilir-gilir (4-6) orang pelajar.
2. Menanduk bola dalam tiga
penjuru.
3. Permainan Kecil menanduk
bola (6 x 6) orang.

CADANGAN
PENILAIAN /
STRATEGI
PM
KB
TKP
PM

P: Membuat hantaran lob, bawah lengan


dan lantun dengan teknik yang betul.
K: Menyatakan teknik hantaran lob,
bawah lengan dan lantun.
A: Meningkatkan minat
Kepuasan

P: Melakukan demonstrasi permainan


menggunakan kemahiran yang telah
dipelajari.
K: Mengenalpasti kesalahan undangundang yang dilakukan oleh pemain
: Mematuhi dan menghormati undangundang bola jaring

1. Dalam bulatan / barisan 4 6


orang
2. Permainan Kecil Captain Ball

1. Aktiviti berstesen mengikut


kemahiran yang ditetapkan
2. Tukar stesen
3. Permainan kecil. Penyerang
lawan pertahanan (3-6) sepasukan

KB
TKP

PM
TKP
KB

PM
1. Merancang aktiviti latih tubi
kemahiran asas dalam kumpulan.
2. Menjelaskan kesalahan yang biasa
dilakukan semasa latihan dan
permainan.

TKP
KB

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN


TINGKATAN 1
MINGGU

WAKTU

9
24/2 28/2

10
3/3 7/3

TUNJANG DAN TAJUK /


KEMAHIRAN

OBJEKTIF

PK : 1. KESIHATAN DIRI
DAN KELUARGA
1.1Kesihatan Diri
(a) Malnutrisi
Akibat/ Kesan
Malnutrisi
- Berlebihan zat
makanan
a. Obesiti
Sembab

P: K: Menjelaskan kesan penyakit


malnutrisi akibat terlebih zat
makanan
A: Sayangi Diri
Kesedaran
Mensyukuri

PJ: 2. KEMAHIRAN
2.1 Permainan
(a) Bola Sepak
Undang-undang dan
peraturan.

P: Melakukan sekurangnya 5 kemahiran


asas yang selamat dalam permainan.
K: Mengenalpasti kesalahan yang
terdapat dalam situasi permainan
A: Mematuhi dan menghormati undangundang dan peraturan bola sepak.

CADANGAN AKTIVITI
1.

2.

Perbincangan dalam kumpulan


tentang tajuk yang berkaitan dan
membentangkan hasil perbincangan
Kuiz.

1. Menjelaskan kesalahan biasa yang


dilakukan semasa latihan dan
permainan.
2. Membincangkan aspek
keselamatan yang perlu diambil
kira dalam permainan bola sepak.

CADANGAN
PENILAIAN /
STRATEGI
KB
ICT
Penilaian

KB
Penilaian

Atau
(b) Bola Jaring
Strategi Permainan
- Menyerang
- Straight line
- Menyilang

P : Melakukan strategi menyerang


dengan berkesan
K : Menyatakan strategi menyerang
yang berkesan.
A: Kenyakinan diri
- Kerjasama.
- Kegembiraan.

1.
2.

7 pemain mengikut kedudukan.


Hantaran Tengah
C-WA-GA-GS
C-GA-WA-GS/GA
C-WD-C-GA/GS
C-GD-WA-GA/GS
3. Tukar strategi menyerang melalui
- Bahagian ke dalam (GA/GS),
- GK/GD/WD/C/WA
- Hantaran Percuma
- Hantaran Penalti

KB
TKP
B5DJ2E1

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN


TINGKATAN 1
MINGGU

WAKTU

10
3/3 7/3

11
10/3 14/3

TUNJANG DAN TAJUK /


KEMAHIRAN
(2) KEMAHIRAN
2.1 Permainan
(a) Bola Sepak
Aspek Keselamatan

OBJEKTIF
P : Melakukan kemahiran asas dalam
permainan bola sepak.
K : Menyatakan aspek-aspek
keselamatan dalam permainan bola
sepak.
A: Mematuhi peraturan Keselamatan.

1.

PK: 1. KESIHATAN DIRI DAN


KELUARGA
1.1 Kesihatan Diri
(a) Malnutrisi
cara mengatasi penyakit
malnutrisi

P: K: Menyenaraikan cara untuk


mengatasi penyakit malnutrisi.
A: Menyayangi diri.
: Mengamalkan Gaya Hidup Sihat

1.

PJ: 2. KEMAHIRAN
2.1 Permainan
(a) Bola Sepak
Strategi menyerang dan
bertahan
(i) Prinsip menyerang
- cari ruang kosong
- membantu kawan
(ii) Prinsip bertahan
- man to man making
covering & support

P : Melakukan strategi menyerang dan


bertahan yang berkesan.
K : Menyatakan strategi menyerang dan
bertahan yang berkesan.
A: - Keyakinan diri
- Keseronokan

2.

Atau
(b) Bola Jaring
Strategi: Menahan
* 1 kawal 1
(1 to 1 marking)

P: Melakukan strategi bertahan yang


berkesan
K: Menyatakan strategi bertahan yang
berkesan
A: Keyakinan diri , Kegembiraan

Membincangkan aspek-aspek
keselamatan yang diperlukan diambil
kira dalam permainan bola sepak.

2. Menjelaskan kesalahan biasa


dilakukan semasa latihan dan
permainan.

2.

3.

1.

CADANGAN
PENILAIAN /
STRATEGI

CADANGAN AKTIVITI

2.
3.

KB
TKP

yang

Perbincangan dalam kumpulan


- sembang saran
Kuiz

Kumpulan penyerang melawan


kumpulan bertahan (2 lwn 2).
Kumpulan menyerang melawan
kumpulan betahan ( 6 lawan 6).

Bermain separuh gelanggang 7 lawan


7
Mengawal pemain 1 lawan 1
mengikut corak serangan.
Mengawal kawasan permainan (zone
area) bagi menghalang serangan.

KB
ICT

KB
TKP

KB
TKP

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN


TINGKATAN 1
MINGGU

WAKTU

12
17/3 21/3

TUNJANG DAN TAJUK /


KEMAHIRAN
PJ: 2. KEMAHIRAN
2.1 Permainan
(a) Bola Sepak
Pengukuhan
kemahiran
permainan bola
sepak.

Atau
(b) Bola Jaring
Pengukuhan
kemahiran permainan
bola jaring.

PK: 1. KESIHATAN DIRI


DAN KELUARGA
1.2 Kekeluargaan
a) Institusi kekeluargaan.
i) Makna perkahwinan.
ii) Kerukunan rumah
tangga
iii) Menghormati.
- orang tua
- orang sakit
- orang berkeperluan
khas

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

P: Melakukan kemahiran asas bola


sepak.
K: Menyatakan otot penggerak utama
yang digunakan oleh kemahiran
tersebut.
A: Keyakinan diri
Kegembiraan.
Kerjasama.

1.

P: Melakukan kemahiran asas dalam


bola jaring
K: Menyatakan otot penggerak utama
yang digunakan dlm kemahiran
tersebut.
A: - Keyakinan diri
- Kegembiraan
- Kerjasama

1.

P: K: Menyatakan makna perkahwinan


dan kerukunan rumah tangga.
: Menyatakan cara menghormati
orang tua, ahli keluarga yang
sakit dan orang berkeperluan khas.
: Menerangkan cara penjagaan warga
tua, ahli keluarga yang sakit dan
orang berkeperluan khas.
A: Sayang menyayangi
Bekerjasama

1. Main peranan.
2. Perbincangan dalam kumpulan
kecil sembang saran.

2.
3.

2.
3.

Mengadakan perlawanan secara


berpasukan menggunakan kemahiran
asas.
Perbincangan dan soal jawab
mengenai penggunaan otot utama.
Menyediakan folio secara individu
berkaitan dengan kemahiran bola
sepak
Menyediakan perlawanan secara
berpasukan menggunakan kemahiran
asas.
Perbincangan dan soaljawab
mengenai penggunaan otot utama.
Menyediakan folio secara individu
berkaitan dengan kemahiran bola
jaring.

Cuti Pertengahan Penggal 1 (22 hingga 30 Mac 2014)


10

CADANGAN
PENILAIAN /
STRATEGI
KB
TKP
ICT
Folio

KB
TKP
ICT
Folio

KB
TKP
KMD
B1DK1E2
B2DK1E2
B4DK1E1

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN


TINGKATAN 1
MINGGU

WAKTU

13
31/3 4/4

TUNJANG DAN TAJUK /


KEMAHIRAN
PJ: 2. KEMAHIRAN
2.2 Olahraga
(b)
Padang
(i) Acara Lontar Peluru
- Gaya lontaran OBrien
- Teknik pegangan
(ii) Aspek-aspek
Keselamatan

OBJEKTIF
P: Menunjukkan cara/ teknik
pegangan untuk lontar peluru
dengan betul.
K: Menyatakan peraturan asas dalam
teknik lontar peluru.
: Menyatakan aspek-aspek
keselamatan semasa melakukan
acara lontar peluru.
A: Memahami peraturan.
Kesedaran
Kegembiraan

PJ: 2. KEMAHIRAN
2.1 Olahraga
(b) Padang
(i) Acara lontar peluru
Fasa persediaan
Fasa gelongsor
(iv) Aspek-aspek
Keselamatan

P: Menunjukkan cara/ fasa persediaan


dan fasa gelongsor dengan teknik
lakuan yang betul.
K: Menyatakan bagaimanakah teknik
fasa persediaan dan fasa gelongsor.
: Mengenal pasti otot penggerak
utama yang digunakan.
A: Keyakinan diri
Kesedaran
Kegembiraan

14
7/4 11/4

PK: 2. GAYA HIDUP


SIHAT
2.1 Pemakanan
Piramid makanan
i) Aras 1
- Bijirin, hasil bijirin dan ubiubian.

P: K: Menyatakan kumpulan makanan


dalam setiap aras piramid makanan.
: Menjelaskan peranan kumpulan pada
setiap aras piramid makanan .
* Aras 1
A: Sayangi diri.

11

CADANGAN AKTIVITI
1. Melakukan teknik lontar peluru
secara individu.

CADANGAN
PENILAIAN /
STRATEGI
PM
KB

2. Menyenaraikan peraturan asas


dalam teknik lontar peluru.
3. Membincangkan aspek-aspek
keselamatan yang perlu diambil
kira dalam acara lontar peluru.
- Sebelum, semasa dan selepas.

Penilaian
B2DJ2E3

4. Menjelaskan kesalahan-kesalahan yang


dilakukan oleh rakan semasa latihan.
1. Melakukan teknik lontar peluru
dengan betul

ICT
KB

2. Membincangkan komponen
kecergasan yang digunakan dalam acara
olahraga (lontar peluru).

B4DJ2E1

3. Merancang aktiviti latih tubi


kemahiran asas acara lontar
peluru dalam kumpulan.

1. Merujuk piramid makanan


2. Perbincangan dalam kumpulan
kecil tentang piramid makanan.
* Aras 1
3. Kuiz

KB
ICT

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN


TINGKATAN 1
MINGGU

WAKTU

14
7/4 11/4

TUNJANG DAN TAJUK /


KEMAHIRAN
PJ: 2. KEMAHIRAN
2.2 Olahraga
(b) Padang
(i) Acara lontar peluru
- Fasa lontaran
- Fasa ikut lajak
- Undang-undang dan
peraturan

OBJEKTIF
P: Melakukan fasa lontaran dan fasa
ikut lajak dengan teknik lakuan
yang betul.
K: Menyatakan fasa-fasa acara lontar
peluru.
: Menyatakan kesalahan-kesalahan
yang dilakukan semasa latihan.
: Menerangkan otot-otot penggerak
utama yang terlibat.
A: keyakinan diri.

15
14/4 19/4

PJ: 1. KECERGASAN
1.1 Kecergasan Fizikal
(a) Daya Tahan
Kardiovaskular
(i) Cadangan aktiviti
- Skiping 15 minit

P: Melakukan aktiviti skipping


dengan teknik lakuan yang betul.
K: Menyatakan kesan yang diperolehi
semasa melakukan aktiviti daya tahan
kardiovaskular.
: Menyatakan otot penggerak
utama yang terlibat dalam aktiviti
daya tahan kardiovaskular.
A: Keyakinan diri.
: Mematuhi arahan.

12

CADANGAN AKTIVITI
1. Merancang aktiviti latih tubi
kemahiran lontar peluru dalam
kumpulan mengikut fasa-fasa dan juga
keseluruhan (teknik)
lontaran.
2. Menjelaskan kesalahan-kesalahan yang
dilakukan oleh rakan semasa latihan.

CADANGAN
PENILAIAN /
STRATEGI
PM
KB
TKP
B2DJ2E2

3. Menyediakan folio individu


tentang fasa-fasa acara lontar
peluru.
1. Melakukan aktiviti daya tahan
kardiovaskular secara individu
dan berpasangan.

PM

2. Mencatatkan rekod pencapaian


pelajar.

ICT

KB

B2DJ1E1
3. Menamakan otot penggerak
utama yang terlibat.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN


TINGKATAN 1
MINGGU

WAKTU

15
14/4 19/4

16
21/4 25/4

TUNJANG DAN TAJUK /


KEMAHIRAN
PK: (2) Gaya Hidup Sihat
(2.1) Pemakanan
- Piramid makanan
(ii) Aras Dua
- Buah-buahan dan sayursayuran.

P: K: Menyatakan kumpulan makanan


dalam setiap aras piramid makanan.
:Menjelaskan peranan kumpulan pada
setiap aras piramid makanan
*Aras 2
A: Sayangi diri

PJ: 1. KECERGASAN
1.1 Kecergasan Fizikal
(a) Daya tahan
Kardiovaskular
(i) Cadangan aktiviti
- Latihan Fartlek

P: Melakukan sekurang-kurangnya dua


aktiviti daya tahan kardiovaskular
K: Menyatakan faedah-fadah latihan
Daya Tahan Kardiovaskular.
: Menyatakan otot penggerak utama
yang terlibat.
A: - Keyakinan diri
- Bekerjasama

(iii) Faedah latihan


2

OBJEKTIF

PJ: 1. KECERGASAN
1.1 Kecergasan Fizikal
b) Daya Tahan Otot
j) Aktiviti
- Kilas pinggang
- Mendagu
- Jalan pikul beban
ii) Prosedur latihan

P: Melakukan sekurang-kurangnya 3
aktiviti daya tahan otot
K: Menyatakan aspek keselamatan
dalam melakukan aktiviti daya tahan
otot.
: Menyatakan prosedur dan faedah
latihan daya tahan otot.
A: Keyakinan diri
: Bekerjasama

13

CADANGAN AKTIVITI
1. Merujuk piramid makanan
2. Perbincangan dalam kumpulan
kecil tentang piramid makanan
* Aras 2
3. Kuiz

1.
2.
3.

Melakukan aktiviti daya tahan


kardiovaskular secara individu dan
kumpulan.
Membincangkan faedah-faedah
latihan Daya Tahan Kardiovaskular.
Melukis dan menandakan otot yang
terlibat dalam aktiviti Daya Tahan
Kardiovaskular.

1. Melakukan aktiviti daya tahan


otot secara individu dan
berpasangan.
2. Membincangkan aspek
keselamatan dalam melakukan
aktiviti daya tahan otot- kumpulan
3. Membincangkan prosedur dan
faedah latihan daya tahan ototberkumpulan.

CADANGAN
PENILAIAN /
STRATEGI
KB
ICT
Penilaian

TKP
KB

KB
TKP
Kontekstual
B2DJ1E2

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN


TINGKATAN 1
MINGGU

WAKTU

17
28/4 2/5

TUNJANG DAN TAJUK /


KEMAHIRAN
PK: 2. GAYA HIDUP SIHAT
2.1 Pemakanan
Piramid Makanan
(iii) Aras Tiga
Ikan, ayam, daging dan
kekacang
Susu dan hasil tenusu

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN
PENILAIAN /
STRATEGI

P: -

1. Merujuk piramid makanan.

ICT

K: Menyatakan kumpulan makanan


dalam setiap aras piramid makanan.
: Menjelaskan peranan kumpulan
makanan pada setiap aras piramid
makanan.
: Menjelaskan peranan kumpulan
makanan pada setiap aras piramid
makanan.

2. Perbincangan dalam kumpulan


kecil tentang piramid makanan.

KB
Penilaian

3. Kuiz
4. Analisis makanan harian murid.

A: Sayangi diri.
2

PJ: 1. KECERGASAN
1.1 Kecergasan Fizikal
b) Daya Tahan Otot
Aktiviti
- Kilas pinggang
- Mendagu
- Jalan pikul beban
ii) Prosedur latihan

P: Melakukan sekurang-kurangnya 3
aktiviti daya tahan otot
K: Menyatakan aspek keselamatan
dalam melakukan aktiviti daya tahan
otot.
: Menyatakan prosedur dan faedah
latihan daya tahan otot.
A: Keyakinan diri
: Bekerjasama

14

1. Melakukan aktiviti daya tahan


otot secara individu dan
berpasangan.
2. Membincangkan aspek
keselamatan dalam melakukan
aktiviti daya tahan otot- kumpulan
3. Membincangkan prosedur dan
faedah latihan daya tahan ototberkumpulan.

TKP
KB

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN


TINGKATAN 1
MINGGU

WAKTU

18
5/5 9/5

TUNJANG DAN TAJUK /


KEMAHIRAN
PJ: 1. KECERGASAN
(1.1): Kecergasan Fizikal
(b): Daya Tahan Otot
(i) Cadangan Aktiviti
- Mendagu
- Jalan pikul beban.
(iii) Faedah latihan

PK: 1. GAYA HIDUP SIHAT


2.1 Pemakanan
Piramid makanan
(i)
Aras Empat
- Lemak, minyak dan gula

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN
PENILAIAN /
STRATEGI

P: Melakukan sekurang-kurangnya dua


aktiviti daya tahan otot dengan
teknik yang betul.
K: Menyatakan faedah-faedah daripada
latihan daya tahan otot.
: Menyatakan otot penggerak utama
yang terlibat.
A: Kesabaran.
Bekerjasama.

1. Melakukan aktiviti daya tahan otot


secara individu dan berpasangan.
2. Menamakan otot-otot penggerak
utama yang terlibat dalam aktiviti
daya tahan otot.
3. Menyediakan folio individu
berkaitan dengan aspek-aspek
keselamatan dalam melakukan
aktiviti daya tahan otot.
4. Membincangkan faedahfaedah latihan daya tahan otot.

P: K: Mengenalpasti/menyenaraikan
makanan makan yang termasuk
dalam aras 4.
: Menjelaskan peranan kumpulan
makanan pada setiap aras piramid
makanan.
: Merancang hidangan makanan
seimbang pada sarapan pagi,
makan tengahari, makan malam.

1.

Merujuk piramid makanan.

KB

2.

Kuiz.

ICT

3.

Menyediakan folio.

A: Sayang diri, Menghargai


Mensyukuri

15

TKP
KB

Folio

B2DK2E1
B6DK1E1
Folio

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN


TINGKATAN 1
MINGGU

WAKTU

19
12/5 16/5

TUNJANG DAN TAJUK /


KEMAHIRAN

OBJEKTIF

PJ: 1. KECERGASAN
1.1 Kecergasan Fizikal
a) Daya Tahan Otot.
i) Cadangan Aktiviti
- Tekan tubi
- Bangkit tubi
ii) Prosedur latihan
iv) Aspek keselamatan

P: Melakukan sekurang-kurangnya dua


aktiviti daya tahan otot.
K: Menyatakan aspek-aspek
keselamatan dalam melakukan
aktiviti.
: Menyatakan prosedur untuk
melakukan aktiviti.
A: Menyatakan perasaan semasa
melakukan aktiviti.

PJ: 1. KECERGASAN
1.1 Kecergasan Fizikal
(f): Kelajuan
(ii)
Cadangan aktiviti
Lari pecut 30 meter

P: Melakukan sekurang-kurangnya
dua aktiviti kelajuan dengan betul
dan selamat.

(iv) Aspek-aspek keselamatan

CADANGAN AKTIVITI
1.
2.
3.

Melakukan aktiviti daya tahan otot


secara individu dan berpasangan.
Membincangkan aspek keselamatan.
Membincangkan prosedur latihan
daya tahan otot- dalam kumpulan.

1. Melakukan aktiviti kelajuan


secara individu dan berkumpulan.

CADANGAN
PENILAIAN /
STRATEGI
TKP
KB

TKP
KB

2. Merekod masa pencapaian larian.


K: Menyatakan cara untuk berlari
dengan pantas dengan betul.
: Menyatakan aspek-aspek
keselamatan yang perlu diambil
kira dalam melakukan aktiviti
kelajuan.

3. Membincangkan aspek
keselamatan yang perlu diambil
kira dalam melakukan aktiviti
kelajuan secara kumpulan.

A: Keyakinan diri.
20
19/5 23/5

PK(2): GAYA HIDUP SIHAT


2.2 Pengurusan konflik dan
stress
(i) Maksud
(ii) Punca

P: K: Menerangkan bagaimana keadaan


seseorang yang dalam keadaan stress.
: Menyatakan maksud konflik dan
stress.
: Menyatakan sebab-sebab berlaku
konflik dan stress.
A: Kesedaran.

16

1. Perbincangan dalam
kumpulan kecil tentang
pengurusan konflik dan
stress.
2. Lakonan.

Kontekstual
KB
B1DK2E1
B2DK2E2

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN


TINGKATAN 1
MINGGU

WAKTU

20
19/5 23/5

TUNJANG DAN TAJUK /


KEMAHIRAN
PJ: 1. KECERGASAN
1.1 Kecergasan Fizikal
(f): Kelajuan
(ii)
Cadangan aktiviti
Lari pecut 60 meter
(iv) Aspek-aspek
Keselamatan

21
26/5 27/5

PJ: 1. KECERGASAN
1.1 Kecergasan Fizikal
(f) Kelajuan
(i) Cadangan aktiviti
- Lari ulang alik (10m)
(ii) Prosedur latihan

OBJEKTIF

PK: 2. GAYA HIDUP SIHAT


2.2 Pengurusan Konflik
dan Stress
(iii) Simpton/ Kesan
(iv) Cara mengatasi

CADANGAN
PENILAIAN /
STRATEGI

P: Melakukan sekurang-kurangnya
dua aktiviti kelajuan dengan betul
dan selamat
K: Menyatakan otot penggerak
utama yang terlibat dalam aktiviti
kelajuan
A: Keyakinan diri.

1. Melakukan aktiviti kelajuan


secara individu dan berkumpulan.
2. Melukis dan menandakan otototot yang terlibat dalam
melakukan aktiviti kelajuan.
3. Membincangkan aspek
keselamatan yang perlu diambil
kira dalam melakukan aktiviti
kelajuan secara kumpulan.

TKP

P: Melakukan sekurang-kurangnya
dua aktiviti kelajuan dengan betul
dan selamat.

1. Melakukan aktiviti kelajuan


secara individu dan berkumpulan.

TKP

K: Menyatakan prosedur latihan bagi


kelajuan.

KB

KB
2. Membincangkan prosedur latihan
kelajuan.
3. Menamakan otot-otot yang
terlibat dalam melakukan aktiviti
kelajuan.

A: Keyakinan diri
: Kerjasama
2

CADANGAN AKTIVITI

P: K: Menjelaskan kesan konflik dan stress


: Menceritakan pengalaman
menghadapi konflik dan stress dan
cara mengatasi.
A: Keyakinan diri.
: Menghargai diri sendiri.

1. Perbincangan dalam
kumpulan kecil tentang
pengurusan konflik
dan stress.
2. Membentangkan dalam kelas
mengenai cara mengatasi
konflik dan stress.
3. Simulasi/ lakonan.

Cuti Pertengahan Tahun (28 Mei hingga 15 Jun 2014)


17

Kontekstual
ICT
B3DK1E1

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN


TINGKATAN 1
MINGGU

WAKTU

22
16/6 20/6

TUNJANG DAN TAJUK /


KEMAHIRAN
PJ: 1. KECERGASAN
1.1: Kecergasan Fizikal
(f): Kelajuan
(i) Cadangan aktiviti
Lari pecut 50 meter
Lari zig-zag antara
skital.
(iii) Faedah latihan

OBJEKTIF
P: Melakukan sekurang-kurangnya dua
aktiviti kelajuan dengan betul dan
selamat.

CADANGAN AKTIVITI
1. Melakukan aktiviti kelajuan secara
individu dan berkumpulan

TKP
KB

1.
K: Menyatakan faedah latihan aktiviti
kelajuan
2.
: Menyatakan otot penggerak utama
yang terlibat.

CADANGAN
PENILAIAN /
STRATEGI

Membincangkan faedah
latihan aktiviti kelajuan

B4DJ2E1

Melukis dan
menandakan otot-otot yang terlibat.

A: Keyakinan diri.
2.

23
23/6 27/6

PJ: 1. KECERGASAN
1.1 Kecergasan Fizikal
(e) Kuasa
(iii)
Cadangan aktiviti
- Lompat jauh berdiri
- Hop melepasi
halangan
(iv) Aspek-aspek
Keselamatan

PK: 2. GAYA HIDUP SIHAT


2.3 Penyalahgunaan bahan
(a) Definisi
(ii)
Dadah
(iii)
Ubat
(b) Klasifikasi dadah dan
ubat

P: Melakukan sekurang-kurangnya dua


aktiviti kuasa dengan betul dan
selamat.
K: Menyatakan aspek-aspek
keselamatan yang diambil kira dalam
melakukan aktiviti kuasa.

1. Melakukan aktiviti kuasa secara


berkumpulan dan individu.

TKP
KB

2. Membincangkan aspek-aspek
keselamatan yang perlu diambil
kira dan melakukan aktiviti kuasa secara
berkumpulan.

A: Keyakinan diri.
Bekerjasama.

P:
K: Menyatakan definisi penyalah
gunaan bahan iaitu dadah dan ubat.
: Mengklasifikasi dadah.
A: Menyayangi diri.
: Mengamalkan Gaya Hidup sihat.

18

1. Perbincangan tentangan penyalah


gunaan dadah dan ubat-ubatan.
2. Merujuk pelbagai usaha
berkaitan dadah dan ubat.
3. Mengumpul pelbagai bahan
seperti artikel dan lain-lain.

KB
Kontekstual
ICT

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN


TINGKATAN 1
MINGGU

WAKTU

23
23/6 27/6

24
30/6 4/7

TUNJANG DAN TAJUK /


KEMAHIRAN

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

PJ: 1. KECERGASAN
1.1 Kecergasan Fizikal
(e) Kuasa
(i) Cadangan aktiviti
Duduk melunjur
melontar bola
Lompat pelbagai aras
(plyometric)
(ii) Prosedur Latihan

P: Melakukan sekurang-kurangya
dua aktiviti kuasa dengan betul
dan selamat.

A: Keyakinan diri.

3. Merancang dan menyenaraikan


prosedur latihan untuk kuasa.

PJ: 1. KECERGASAN
1.1 Kecergasan Fizikal.
(e) Kuasa

P: Melakukan sekurang-kurangnya
dua aktiviti kuasa dengan betul
dan selamat.

1. Melakukan aktiviti kuasa secara


individu dan kumpulan.

(i) Cadangan aktiviti


- Menggunakan kaedah
beratan (weight)
(iii) Faedah latihan

K: Menyatakan prosedur latihan


untuk kuasa.

K: Menyatakan faedah latihan


untuk kuasa.
: Menyatakan otot penggerak
utama yang terlibat dalam aktiviti
kuasa.

1. Melakukan aktiviti kuasa secara


individu dan berkumpulan.

CADANGAN
PENILAIAN /
STRATEGI
TKP
KB

2. Melukis dan menandakan otototot yang terlibat dalam


melakukan aktiviti kuasa.

B4DJ1E1

TKP
KB

2. Melukis dan menandakan otototot yang terlibat dalam


melakukan aktiviti kuasa.
3. Menyediakan folio individu
berkaitan dengan kaedah dan
faedah latihan kuasa.

PAK
Folio

A: Keyakinan diri
Kesabaran
2

PK: 2. GAYA HIDUP SIHAT


2.3. Penyalahgunaan bahan
(c) Kesan dan Bahaya
Dadah
Ubat

KB
P:
K: Menyatakan kesan dan bahaya
dadah kepada individu dan negara.
: Menyatakan kesan dan bahaya
penyalahgunaan ubat kepada
individu.
A: Sayangi diri.
: Mematuhi arahan.

19

1. Perbincangan tentang penyalah


gunaan dadah dan ubat serta
kesan dan bahayanya.

Kontekstual
Konstruktivisme

2. Perbahasan tentang bahaya dadah.


PAK
3. Membuat poster tentang
penyalahgunaan dadah dan ubat.

B4DK2E1
B5DK2E1

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN


TINGKATAN 1
MINGGU

WAKTU

25
7/7 -11/7

26
14/7 18/7

TUNJANG DAN TAJUK /


KEMAHIRAN
PJ: 1. KECERGASAN
1.1 Kecergasan Fizikal
(d) Kelenturan
(i) Aktiviti
(ii) Prosedur Latihan
(iii) Faedah Latihan
(iv) Aspek-aspek
keselamatan

PJ: (1) KECERGASAN


1.1 Kecergasan Fizikal
(g) Prinsip Latihan
- Ansur maju
- Tambah beban
- Kekerapan
- Masa

PK: 1. KESIHATAN DIRI DAN


KELUARGA
1.2 Kekeluargaan
(b) Isu kekeluargaan
(i)
Persefahaman
(ii)
Menghormati antara
satu sama lain
(iii)
Jurang generasi

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

P: Melakukan sekurangkurangnya 2 aktiviti


kelenturan.
K: Menyatakan prosedur
latihan dan faedah latihan
kelenturan.
: Menyatakan aspek-aspek
keselamatan.
: Menguatkan otot penggerak
utama yang terlibat.
A: Bekerjasama

1. Melakukan aktiviti kelenturan


secara individu dalam
berkumpulan.
2. Membincangkan aspek-aspek
keselamatan- Kumpulan.
3. Melukis dan menandakan otototot yang terlibat.
4. Menyediakan folio individu
berkaitan dengan prosedur dan
faedah latihan.

P: Melakukan aktiviti dalam satu


program kecergasan diri yang
dirancang mengikut prinsip latihan
dengan betul.
K: Menyatakan prinsip-prinsip latihan
: Merancang jadual program
kecergasan diri.
: Membuat kesimpulan berkaitan
dengan keperluan kecergasan fizikal
bagi setiap individu.
A: Mengamalkan gaya hidup sihat.

1. Membincangkan prinsip-prinsip latihan


secara berkumpulan
2. Menyusun jadual program
kecergasan diri.
3. Melayari laman web berkaitan
dengan kecergasan fizikal.
4. Menyediakan folio individu
berkaitan dengan prinsip latihan.

P:
K: menyatakan isu-isu semasa
kekeluargaan.
: Membincangkan peranan ahli
keluarga untuk mencapai ciri-ciri
keluarga bahagia.
A: Menghormati
: Mematuhi arahan.

20

CADANGAN
PENILAIAN /
STRATEGI
TKP
KB
PAK
Folio
B5DJ1E1

TKP
KB
Kontekstual
PAK
ICT
Folio

1. Main peranan
2. Perbincangan dalam kumpulan
kecil.

KB
Kontekstual

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN


TINGKATAN 1
MINGGU

WAKTU

27
21/7 25/7

28
4/8 8/8

TUNJANG DAN TAJUK /


KEMAHIRAN

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN
PENILAIAN /
STRATEGI

PJ: 2. KECERGASAN
1.1 Kecergasan Fizikal
(c) Kekuatan Otot
(i) Cadangan aktiviti
- Naik turun bangku
- Bangkit tubi
(iv) Aspek-aspek
keselamatan

P: Melakukan sekurang-kurangnya dua


aktiviti kekuatan otot dengan teknik
lakuan yang betul.
K: Menyatakan otot penggerak utama
yang terlibat dalam aktiviti kekuatan
otot.
: Menyatakan aspek-aspek
keselamatan yang perlu diambil kira
dalam melakukan aktiviti kekuatan
otot.
A: Keyakinan diri.

1. Melakukan aktiviti kekuatan otot secara


individu dan berkumpulan.
2. Menamakan otot penggerak
utama yang terlibat dalam aktiviti
kekuatan.
3. Membincangkan aspek
keselamatan yang perlu diambil kira
dalam melakukan aktiviti kekuatan
secara berkumpulan.

TKP

PK: 1. KESIHATAN DIRI DAN


KELUARGA
1.2 Kekeluargaan
(b) Isu kekeluargaan
(iv) Lari dari rumah
(v) Penceraian

P:
K: Menyenaraikan isu-isu semasa
kekeluargaan.
: Menyatakan sebab berlaku isu
kekeluargaan.
: Menyatakan peranan ahli keluarga
untuk mencapai ciri-ciri keluarga
bahagia.
A: Sayang menyayangi
: Hormat menghormati
: Patuhi arahan

1. Lakonan/ main peranan/


simulasi.

KB

P: Melakukan sekurang-kurangnya dua


aktiviti kekuatan otot dengan teknik
lakuan yang betul.
K: Menyatakan apakah faedah-faedah
latihan kekuatan otot.
: Membincangkan otot penggerak
utama yang terlibat.
A: Keyakinan diri
: Bekerjasama

1.

Melakukan aktiviti kekuatan otot


secara individu dan kumpulan

2.

Menuliskan dan menandakan otototot yang terlibat.

PJ: 1. KECERGASAN
1.1: Kecergasan Fizikal
(c) Kekuatan Otot
(i) Cadangan aktiviti
meregang spring
(ii) Faedah latihan

21

KB

PAK
2. Meneroka isu sumbang
mahram.

ICT

3. Menyediakan folio tentang


kekeluargaan.

Folio
B5DK1E1

TKP
KB

1.

Membincangkan faedahfaedah latihan kekuatan otot.

PM
Penilaian

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN


TINGKATAN 1
MINGGU

WAKTU

28
4/8 8/8

TUNJANG DAN TAJUK /


KEMAHIRAN
PJ: 1. KECERGASAN
(1.1): Kecergasan Fizikal
(b): Daya Tahan Otot
(i) Cadangan Aktiviti
- Mendagu
- Jalan pikul beban.
(iii) Faedah latihan

29
11/8 15/8

PK: 3. KEBERSIHAN DAN


KESELAMATAN
PERSEKITARAN
3.1Keselamatan
Akta dan Undang-undang
(i) Hak Pengguna

PJ: 3 KESUKANAN
3.3 Etika
Pengelolaan
(i) Undang- undang dan
peraturan sukan dan
permainan
(ii) Umur dan jantina
(iii) Komunikasi

OBJEKTIF
P: Melakukan sekurang-kurangnya dua
aktiviti daya tahan otot dengan
teknik yang betul.
K: Menyatakan faedah-faedah daripada
latihan daya tahan otot.
: Menyatakan otot penggerak utama
yang terlibat.
A: Kesabaran.
Bekerjasama.

P: -

CADANGAN AKTIVITI
1. Melakukan aktiviti daya tahan otot
secara individu dan berpasangan.
2. Menamakan otot-otot penggerak
utama yang terlibat dalam aktiviti
daya tahan otot.
3. Menyediakan folio individu
berkaitan dengan aspek-aspek
keselamatan dalam melakukan
aktiviti daya tahan otot.
2.
Membincangkan faedah
faedah latihan daya tahan otot.
1. Merujuk pelbagai media
berkaiatan dengan hak pengguna.

K: Menyenaraikan hak dan


tanggungjawab pengguna.

CADANGAN
PENILAIAN /
STRATEGI
TKP
KB
PAK
Folio
B6DJ1E1

Konstruktivisme
PAK

2. Lakonan.
TKP

A: Patuhi peraturan.
Kesedaran
P: Melakonkan satu situasi yang
dirancang.
K: Menyatakan dua kesalahan yang
melanggar undang-undang dan
peraturan sukan dan permainan.
: Menyatakan cara mengatasi
perlanggaran peraturan
: Menyatakan cara meningkatkan
etika atlet dalam sukan dan
permainan.
A: Memahami dan mematuhi
peraturan.
: Bertimbang rasa dan toleransi.

22

1.
2.

3.

Menyenaraikan kesalahan yang


melanggar undang-undang dan
peraturan sukan dan permainan.
Membahaskan cara mengatasi atau
mengurangkan perlanggaran peraturan
dalam sukan dan permainan dalam
kumpulan.
Membincangkan cara meningkatkan
etika atlet dalam sukan secara
kumpulan.

TKP
KB
Kontekstual
Konstruktivisme
B2DJ5E2
B6DJ2E1

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN


TINGKATAN 1
MINGGU

WAKTU

30
18/8 22/8

TUNJANG DAN TAJUK /


KEMAHIRAN
PJ: 2. KEMAHIRAN
2.3 Pendidikan Pergerakan
a). Gimnastik Artistik
Pola Pergerakan
i. Pola 1
Pendaratan - Peringkat 1
(a) Lompat ke hadapan dari peti
lombol dan mendarat
dengan dua belah kaki.
(b) Lompat ke sisi dari peti
lombol dan mendarat
dengan dua belah kaki.
(c) Lompat dari peti lombol,
pusing 180o dan mendarat
dengan dua belah kaki.
(d) Larian satu atau dua langkah
melonjak dengan dua belah
kaki.
(e) Larian satu atau dua langkah
lonjak dengan dua belah
kaki dan mendarat dengan
dua belah kaki.
ii) Aspek keselamatan
- penyeliaan, arahan dan
bimbingan
- perlakuan murid

OBJEKTIF
P: Melakukan kemahiran mendarat
dalam gimnastik artistik dengan
teknik yang betul dan selamat.
K: Mengenalpasti tahap ansur maju
yang perlu dibuat sebelum kemahiran
sepenuhnya dilakukan.
: Menyatakan aspek keselamatan yang
perlu diambil kira dalam melakukan
aktiviti gimnastik artistik.
A: Keyakinan diri.
: Kegembiraan
Bekerjasama

23

CADANGAN AKTIVITI
1. Melakukan kemahiran gimnastik
artistik secara kumpulan.
2. Membincangkan aspek-aspek
keselamatan yang perlu diambil kira
dalam pergerakan gimnastik artistik.
3. Menjelaskan kesalahan yang
dilakukan oleh rakan semasa
latihan.

CADANGAN
PENILAIAN /
STRATEGI
TKP
KB
PM
B2DJ3E1
B3DJ3E1

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN


TINGKATAN 1
ATAU
(b) Gimnastik Irama
Pola Pergerakan
(i) Pergerakan 1 Peringkat 1
Imbangan
(a) Imbangan di atas dua
kaki.
(b) Imbangan Langkah
Terbuka (lunge Step)
(c) Imbangan melutut
(d) Imbangan V di atas
punggung dengan
sokongan tangan.
(iii) Aspek keselamatan
2

PK: 3. KEBERSIHAN DAN


KESELAMATAN
PERSEKITARAN
3.1Keselamatan
Akta dan Undang-undang
(i) Hak Pengguna

P: Melakukan kemahiran gimnastik


irama dengan teknik yang betul.
K: Menyatakan kemahiran asas
pergerakan imbangan dalam
gimnastik irama.
: Membincangkan kesalahankesalahan yang dilakukan semasa
latihan.
A: Menyatakan aspek keselamatan yang
perlu diambil kira dalam melakukan
aktiviti gimnastik irama.
: Keyakinan diri
: Kegembiraan

1.

P: -

1. Merujuk pelbagai media


berkaiatan dengan hak pengguna.

K: Menyenaraikan hak dan


Tanggungjawab pengguna.

2.
3.

Melakukan kemahiran gimrama


secara individu.
Menunjuk tahap ansur maju dalam
kemahiran gimnastik irama.
Menjelaskan kesalahan yang biasa
dilakukan oleh rakan semasa latihan.

TKP
KB
B3DJ3E2

KB
TKP

2. Lakonan.
B1DK3E1
B2DK3E1

A: Patuhi peraturan.
Kesedaran

24

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN


TINGKATAN 1
MINGGU

WAKTU

31
25/8 29/8

TUNJANG DAN TAJUK /


KEMAHIRAN
PJ: 2. KEMAHIRAN
2.3 Pendidikan
Pergerakan
(a) Gimnastik Artistik
Pola Pergerakan
(i) Pola 1
Pendaratan Peringat 2
(a) Lompat bintang dari peti
lombol mendarat dengan
dua belah kaki.
(b) Lompat kangkang dari peti
lombol dan mendarat
dengan dua belah kaki.
(c) Lompat dakap dari peti
lombol dan mendarat
dengan dua belah kaki.
(d) Lompatan kebelakang dari
peti lombol dan mendarat
dengan dua belah kaki.
(e) Dari dirian statik jatuh
mendarat dengan dua belah
tangan atas peti lombol.
(f) Imbangan kala.
(g) Bergayut hayun kebelakang
dan mendarat dari palang.

OBJEKTIF
P: Melakukan kemahiran gimnastik
dengan teknik yang betul dan
selamat.
K: Kenal pasti tahap ansur maju setelah
aktiviti.
: Menyatakan aspek keselamatan
dalam melakukan aktiviti gimnastik
artistik.
A: Keyakinan diri

25

CADANGAN AKTIVITI
1. Melakukan kemahiran gimnastik
artistik secara kumpulan.

CADANGAN
PENILAIAN /
STRATEGI
TKP
KB

2. Membincangkan aspek-aspek
keselamatan yang perlu diambil kira
dalam pergerakan gimnastik artistik

PM
B4DJ3E1

3. Menjelaskan masalah yang


dilakukan oleh rakan semasa latihan.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN


TINGKATAN 1
MINGGU

WAKTU

TUNJANG DAN TAJUK /


KEMAHIRAN
Atau
(b) Gimnastik Irama
Pola Pengerakan
(i) Pergerakan 1
- Peringkat 2
Imbangan
(a) Imbangan Dengan
Sebelah Kaki Di Depan.
(b) Imbangan Atas Satu Kaki
(Arabesque)

31
25/8 29/8

PJ: 2. KEMAHIRAN
2.3 Pendidikan Pergerakan
(a) Gimnastik Artistik
Pola Pergerakan
(i) Pola 1
Pendaratan
Peringkat 3
(a) Lompat bintang dari peti
lombol dan mendarat
dengan dua belah kaki.
(b) Lompat kangkang dari peti
lombol dan mendarat
dengan dua belah kaki.
(c) Lompat dakap dari peti
lombol dan mendarat
dengan dua belah kaki.
(d) Dari dirian statik jatuh
kebelakang lalu mendarat
atas tilam.
(e) Melompat kebelakang dari
peti lombol dan mendarat
dengan dua kaki.
(f) Bergayut hayun ke depan
dan mendarat.

OBJEKTIF

P: Melakukan kemahiran gimnastik


irama dengan teknik lakuan yang
betul.
K: Menghuraikan komponen kecergasan
yang diaplikasikan dalam acara
gimnastik irama.
A: Keyakinan diri.
P: Melakukan satu rangkaian pergerakan
dengan teknik lakuan yang betul.
K: Menyatakan komponen kecergasan
yang diaplikasi dalam gimnastik.
: Menyatakan otot penggerak utama
yang digunakan dalam acara
gimnastik artistik.
A: Keyakinan diri
Kegembiraan
Bekerjasama

26

CADANGAN AKTIVITI

1.
2.
3.

Melakukan kemahiran gimnastik


irama secara individu.
Membincangkan komponen
kecergasan yang diaplikasikan dalam
kemahiran gimnastik irama.
Merancang aktiviti latih tubi
kemahiran asas gimnastik irama
dalam kumpulan.

1. Membincangkan komponen
kecergasan yang diaplikasi.
2. Merancang aktiviti latih tubi
kemahiran asas gimnastik artistik
dalam kumpulan.
3. Menamakan otot penggerak
utama dalam acara gimnastik.

CADANGAN
PENILAIAN /
STRATEGI

PM
KB
TKP

TKP
KB
PM

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN


TINGKATAN 1
MINGGU

WAKTU

TUNJANG DAN TAJUK /


KEMAHIRAN

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN
PENILAIAN /
STRATEGI

Atau
(b) Gimnastik Irama.
Pola Pergerakan
(i) Pergerakan 1

Imbangan
Peringkat 3
(a) Skala depa (Imbangan
atau satu kaki)
(b) Kombinasi 2 jenis
imbangan
i. Imbangan atas
dua kaki.
ii. Imbangan sebelah
kaki di depan.

32
1/9 5/9

PK: 3. KEBERSIHAN DAN


KESELAMATAN
PERSEKITARAN
3.1 Keselamatan
Akta dan Undang-undang
(ii) Agensi terlibat
- Kementerian Perdagangan
Dalam Negeri dan Hal
Ehwal Pengguna

P: Melakukan beberapa variasi


pergerakan berkaitan dengan
imbangan dan melentik (dengan
pergerakan / alatan )
K: Menghuraikan komponen
kecergasan yang diaplikasikan
dalam acara gimnastik irama.
: Mengenal pasti otot penggerak utama
yang digunakan dalam acara
gimnastik irama.
A: Keyakinan diri
Kegembiraan
Bekerjasama

1. Menunjuk cara ansur maju dalam


variasi pergerakan yang
dirancang.
2. Membincangkan aspek-aspek
keselamatan yang perlu diambil kira
dalam variasi pergerakan.
3. Menjelaskan kesalahankesalahan yang biasa dilakukan oleh
rakan.

TKP
KB

KB
P:

1. Merujuk pelbagai media berkaitan hak


pengguna/ agensi yang terlibat.

K: Menjelaskan peranan agensi yang


terlibat dalam hal ehwal
pengguna
A: Bertanggungjawab
: Bekerjasama
: Kesedaran

Konstruktivisme
2. Kuiz
3. Mengumpul maklumat mengenai
Kementerian Perdagangan Dalam
Negeri.
4. Menyediakan folio berkaitan
dengan akta dan undang-undang
pengguna.

27

PAK

Penilaian
Folio

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN


TINGKATAN 1
MINGGU

WAKTU

32
1/9 5/9

TUNJANG DAN TAJUK /


KEMAHIRAN
PJ: 2. KEMAHIRAN
2.3 Pendidikan Pergerakan
(c) Gimnastik Pendidikan
(ii) Tema 1
- Kesedaran tubuh badan
- Bergerak secara
sentuhan berselang
- Bergerak secara
sentuhan selalu
- Bergerak tanpa sentuhan
seketika
(iii) Aspek keselamatan
- Latihan sistematik
- Mengenalpasti
kemampuan tahap dan
kecergasan murid semasa
melakukan aktiviti
- kemudahan peralatan
- persekitaran atau tempat
beraktiviti
- penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
- pelakuan murid

OBJEKTIF

P: Melakukan kemahiran gimnastik


pendidikan dengan teknik yang
betul dan selamat.
K: Menyatakan aspek keselamatan
yang perlu diambil kira dalam
melakukan aktiviti gimnastik
pendidikan.
: Menghuraikan komponen
kecergasan yang diaplikasikan
dalam acara gimnastik pendidikan.
A: Keyakinan diri.
: Mematuhi arahan.

28

CADANGAN AKTIVITI

1. Melakukan kemahiran gimnastik


pendidikan secara individu.
2. Membincangkan aspek-aspek
keselamatan yang perlu diambil
kira dalam pergerakan gimnastik
pergerakan.
3. Membincangkan komponen
kecergasan yang diaplikasikan
dalam acara gimnastik
pendidikan.
4. Menjelaskan kesalahan-kesalahan yang
biasa dilakukan oleh rakan semasa
latihan.

CADANGAN
PENILAIAN /
STRATEGI

TKP
KB

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN


TINGKATAN 1
MINGGU

WAKTU

33
8/9 12/9

TUNJANG DAN TAJUK /


KEMAHIRAN
PJ: 2. KEMAHIRAN
2.3 Pendidikan Pergerakan
(c) Gimnastik Pendidikan
(iii) Tema 2 - Kesedaran ruang
- Bergerak berbagai-bagai
cara menggunakan
ruang
- Membuat pergerakan
menggunakan ruang diri
- Bergerak menggunakan
berbagai-bagai aras

OBJEKTIF

P: Melakukan kemahiran gimnastik


pendidikan dengan teknik lakuan
yang betul dan selamat.
K: Menyatakan aspek-aspek
keselamatan yang perlu diambil
kira dalam melakukan aktiviti
gimnastik pendidikan.
: Mengenalpasti tahap ansur maju
yang perlu dibuat sepenuhnya.
A: Keyakinan diri.
: Sayangi diri.

1. Melakukan kemahiran gimnastik


pendidikan secara individu.
2. Membincangkan aspek-aspek
keselamatan yang perlu diambil
kira dalam pergerakan gimnastik
pendidikan.
3. Menunjuk cara tahap ansur maju dalam
kemahiran gimnastik pergerakan.
4. Merancang aktiviti latih tubi
kemahiran asas gimnastik
pendidikan dalam kumpulan.

P:

1. Merujuk pelbagai media


berkaitan hak pengguna
Agensi (FOMCA)

PK: 3. KEBERSIHAN DAN


KESELAMATAN
PERSEKITARAN.
3.1 Keselamatan
Akta dan Undang-

undang

(ii) Agensi terlibat


Gabungan Persekutuan
Pengguna Malaysia

CADANGAN AKTIVITI

K: Menjelaskan peranan agensi yang


terlibat dalam hal ehwal
pengguna (FOMCA)

2. Mengumpul maklumat mengenai


FOMCA

CADANGAN
PENILAIAN /
STRATEGI

TKP
KB

Konstruktivisme
PAK
KB
Penilaian

A: Bertanggungjawab
: Kesedaran

4.

Kuiz

Cuti Pertengahan Penggal 2 (13 hingga 21 September 2014)


29

B5DK3E1

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN


TINGKATAN 1
MINGGU

WAKTU

34
22/9 26/9

TUNJANG DAN TAJUK /


KEMAHIRAN
PJ: 2. KEMAHIRAN
2.3 Pendidikan Pergerakan
(a) Gimnastik Artistik
Pola Pergerakan
(ii) Pola 2
- Statik (Peringkat 1)
(a) Dirian Y
(b) Sokongan depan dengan dua
belah tangan
(c) Sokongan sisi dengan
sebelah tangan
(d) Imbangan skala kedepan
(skala depan)
(e) Imbangan skala ke sisi
(skala sisi)
(f) Imbangan Y ke sisi.

OBJEKTIF

P: Melakukan kemahiran gimnastik


artistik dengan teknik yang betul
dan selamat.

CADANGAN AKTIVITI

1. Melakukan kemahiran gimnastik artistik


secara individu dan kumpulan.

CADANGAN
PENILAIAN /
STRATEGI

PM
KB

K: Mengenal pasti tahap ansur maju


yang perlu dibuat.

2. Menjelaskan kesalahan yang


dilakukan oleh rakan semasa
latihan.

A: Keyakinan diri.
: Bekerjasama.

3. Menerangkan otot penggerak


utama yang terlibat.

P: Melakukan kemahiran gimnastik


irama dengan teknik lakuan yang
betul.
K: Menyatakan kemahiran asas
pergerakan melentik dalam gimnastik
irama.
A: Keyakinan diri.
: Bekerjasama.

2.1 Melakukan kemahiran gimnastik irama


secara individu.

TKP

(Rujuk buku Gimnastik Artistik)


Atau.
b) Gimnastik Irama
Pola Pergerakan
(ii) Pergerakan 2 Peringkat 1

Melentik
a)
Dirian melentik
ke sisi
b)
Melutut,
melentik ke sisi.

30

2.2

2.3

Menyenaraikan kemahiran asas


pergerakan melentik dalam gimnastik
irama.
Melukis dan melabel otot-otot
yang terlibat dalam pergerakan
gimnastik irama.

TKP
KB
Penilaian

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN


TINGKATAN 1
MINGGU

WAKTU

34
22/9 26/9

TUNJANG DAN TAJUK /


KEMAHIRAN
PJ: 2. KEMAHIRAN
2.3 Pendidikan Pergerakan
(a) Gimnastik Artistik
Pola Pergerakan
(ii) Pola 2
Statik Peringkat 2
(a) Duduk bentuk Y
(b) Sokongan tangan dan
imbangan di atas peti
lombol.
(c) Sokong depan dengan
sebelah tangan.
(d) Juak leding dari kedudukan
terlentang.
(e) Imbangan Dekam
(f) Dirian kepala lutut bengkok.

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

P: Melakukan kemahiran gimnastik


artistik dengan teknik yang betul dan
selamat.

1.

Melakukan kemahiran gimnastik


artistik secara individu dan
kumpulan.

K: Mengenalpasti tahap ansur maju


yang perlu dibuat.

2.

Menjelaskan kesalahan yang


dilakukan oleh rakan semasa latihan.

A: Keyakinan diri.

3.

Menamakan otot penggerak utama


yang terlibat.

1.

Merujuk daya tahap ansur maju


dalam kemahiran gimnastik irama.
Menjelaskan kesalahan-kesalahan
yang biasa dilakukan oleh rakan
semasa latihan.

CADANGAN
PENILAIAN /
STRATEGI

PM
TKP
KB

Atau
(b) Gimnastik Irama
Pola Pergerakan
(ii) Pergerakan 2
Melentik Peringkat 2
(a) Melutut, melentik ke
belakang.
(b) Berdiri, melentik ke
belakang.

P: Melakukan kemahiran gimnastik


irama dengan teknik yang betul.
K: Menghuraikan komponen kecergasan
yang di aplikasi dalam acara
gimnastik irama.
: Membincangkan kesalahankesalahan yang dilakukan semasa
berlatih.
A: Keyakinan diri.

31

2.

TKP
KB

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN


TINGKATAN 1
MINGGU

WAKTU

35
29/9 3/10

TUNJANG DAN TAJUK /


KEMAHIRAN
PK: 3. KEBERSIHAN DAN
KESELAMATAN
PERSEKITARAN
3.1 Keselamatan
Akta dan Undang-undang
(ii) Agensi terlibat
- Mahkamah Tribunal
Pengguna
PJ: 2. KEMAHIRAN
2.3. Pendidikan Pergerakan
(a) Gimnastik Artistik
Pola pergerakan
(ii) Pola 2
Statik Peringkat 3
(a) Dirian kepala bersudut.
(b) Dirian kepala.
(c) Dirian harimau.
(d) Gayut statik di palang.
(e) Juak leding dengan sebelah
kaki.
Atau
(b) Gimnastik Irama
Pola pegerakan
(ii) Pergerakan 2
Melentik-peringkat 3
(a) Berdiri di atas satu kaki dan
melentik ke belakang.
(b) Berdiri di atas satu kaki dan
melentik ke sisi.
(c) Kombinasi Dua Jenis
Lentikan Badan.
- Diri lentik ke belakang
- Berdiri 1 kaki dan melentik
ke belakang.

OBJEKTIF
P: K: Menjelaskan peranan agensi yang
terlibat dalam hal ehwal
pengguna (M.T.P)
: Membincangkan bagaimana
pengguna boleh menggunakan
perkhidmatan agensi yang
terlibat.
A: Bertanggungjawab
P: Melakukan Kemahiran gimanstik
artistik dengan teknik yang betul dan
selamat.

CADANGAN AKTIVITI
1. Merujuk media mengenai agensi
(M.T.P)

KB
Konstruktivisme
3. Pameran

1.

Melakukan kemahiran gimnastik


artistik secara individu dan kumpulan

2.

Merancang aktiviti latih tubi


kemahiran asas gimnastik artistik.

3.

Menamakan otot penggerak utama


yang digunakan dalam acara
gimnastik.

1.

Melakukan kemahiran gimnastik


irama secara individu.
Merancang aktiviti latih tubi
kemahiran asas gimnastik irama
dalam kumpulan.
Menunjuk tahap ansur maju dalam
kemahiran gimnastik irama.

2.

A: Keyakinan diri.

32

PM
TKP

A: - Keyakinan diri
- Bekerjasama

K: Menghuraikan komponen kecergasan


yang diaplikasi dalam acara gimnastik
irama.
: Menyatakan kemahiran asas
pergerakan melantik dalam gimnastik
irama.

PAK

2. Mengumpul maklumat

K: Menyatakan otot penggerak utama


yang terlibat.

P: Melakukan kemahiran gimnastik


irama dengan teknik yang betul.

CADANGAN
PENILAIAN /
STRATEGI

3.

KB

TKP
KB

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN


TINGKATAN 1
MINGGU

WAKTU

36
6/10 10/10

TUNJANG DAN TAJUK /


KEMAHIRAN
PJ: 2. KEMAHIRAN
2.3 Pendidikan Pergerakan
(d) Gimnastik Pendidikan
(iv) Aspek-aspek
Keselamatan
- Latihan sistematik
- Mengenalpasti
kemampuan tahap dan
kecergasan murid semasa
melakukan aktiviti
- kemudahan peralatan
- persekitaran atau tempat
beraktiviti
- penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
- pelakuan murid

PK: 3. KEBERSIHAN DAN


KESELAMATAN
PERSEKITARAN.
3.2: Pertolongan Cemas,
Kecederaan dan Bantu
Mula.
(iii) Prinsip dan prosedur
D.R.A.B.C

OBJEKTIF

P: Melakukan teknik lakuan


yang betul dan selamat.
K: Menyatakan aspek-aspek
keselamatan yang perlu diambil
kira dalam melakukan aktiviti
gimnastik pendidikan.
: Mengenalpasti tahap ansur maju
yang perlu dibuat sepenuhnya.
A: Keyakinan diri.
: Sayangi diri.
: Kerjasama

K: Menerangkan cara melakukan


D.R.A.B.C
: Menunjukcara prosedur pertolongan
cemas D.R.A.B.C dengan berkesan.
A: Keyakinan diri
: Bekerjasama
: Tolong menolong

33

CADANGAN AKTIVITI

1. Melakukan kemahiran gimnastik


pendidikan secara individu.
2. Membincangkan aspek-aspek
keselamatan yang perlu diambil
kira dalam pergerakan gimnastik
pendidikan.

1.
2.
3.

Tunjuk cara
Menonton video
Menyediakan folio
berkaitan dengan kecederaan dan
bantu mula.

CADANGAN
PENILAIAN /
STRATEGI

TKP
KB

KB
ICT
Penilaian
Folio

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN


TINGKATAN 1
MINGGU

WAKTU

37
13/10
17/10

TUNJANG DAN TAJUK /


KEMAHIRAN
PJ: 2. KEMAHIRAN
2.3 Pendidikan Pergerakan
(d) Pergerakan kreatif
Tema Pergerakan
(i) Tema 1
Kesedaran Tubuh Badan
Keseluruhan tubuh
badan
Lokomotor
Bukan lokomotor
Bahagian tubuh badan
(ii)
Tema 2
Kesedaran Rintangan Beban dan
Masa
Beban
Masa
(Rujuk buku Pergerakan Kreatif)
Aspek-aspek keselamatan
PJ: 2. KEMAHIRAN
2.3 Pendidikan Pergerakan
(d) Pergerakan Kreatif
Tema Pergerakan
(iii) Tema 3
Kesedaran Ruang
Kawasan
Arah
(iv)Tema 4
Aliran Beban Badan Dalam
Ruang dan Masa
Aliran
Ruang
(Rujuk buku Pergerakan Kreatif)
Aspek-aspek keselamatan

OBJEKTIF
P: Melakukan kemahiran pergerakan
kreatif dengan teknik lakuan yang
betul dan selamat.
K: Menyatakan komponen kecergasan
yang diaplikasi dalam pergerakan
kreatif.
: Menyatakan kesalahan yang biasa
dilakukan semasa latihan.

CADANGAN AKTIVITI
1. Melakukan kemahiran pergerakan
kreatif secara individu.

TKP

3. Membincangkan komponen
kecergasan yang diaplikasikan
dalam acara pergerakan kreatif.
4. Menjelaskan kesalahan-kesalahan yang
biasa dilakukan oleh rakan
semasa latihan.

P: Melakukan kemahiran pergerakan


kreatif dengan teknik yang betul
dan selamat.

1. Melakukan kemahiran pergerakan


kreatif secara individu.

A: Keyakinan diri.
Keseronokan.
Mematuhi arahan

34

KB

2. Menunjukkan cara tahap ansur


maju dalam kemahiran
pergerakan kreatif.

A: Keyakinan diri.
Bekerjasama.

K: Menyatakan kesalahan yang


biasa dilakukan semasa latihan.
: Menyatakan otot penggerak
utama yang digunakan dalam
acara pergerakan kreatif.

CADANGAN
PENILAIAN /
STRATEGI

TKP
KB

2. Membincangkan aspek
keselamatan yang perlu diambil
kira.
3. Menamakan otot penggerak
utama yang terlibat dalam
pergerakan kreatif.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN


TINGKATAN 1
MINGGU

WAKTU

38
20/10
24/10

TUNJANG DAN TAJUK /


KEMAHIRAN

OBJEKTIF

PK: 3. KEBERSIHAN DAN


KESELAMATAN
PERSEKITARAN.
3.2 Pertolongan Cemas,
Kecederaan dan Bantu
Mula
(ii) Prosedur D.R.A.B.C
D: danger
R: response
A: airways
B: breathing
C: circulation

P: -

PJ: 2. KEMAHIRAN
2.1 : Permainan
(c) Ping Pong
3 Kemahiran
- Grip
(ii) Aspek keselamatan

P: Melakukan kemahiran asas


(grip) dengan teknik lakuan yang
betul.
K: Menyatakan bagaimana/ teknik
memegang (grip) bat ping pong.
A: Keyakinan diri.

CADANGAN AKTIVITI

K: Menyatakan prosedur D.R.A.B.C


: Menerangkan cara melakukan
D.R.A.B.C (teori)

1. Membincangkan tentang Prosedur


D.R.A.B.C

A: Keyakinan diri

2. Tunjuk cara

CADANGAN
PENILAIAN /
STRATEGI

ICT
KB
TKP

: Bekerjasama

3. Membuat praktikal D.R.A.B.C

: Tolong menolong

35

1. Melakukan kemahiran asas dalam


permainan ping pong secara
berpasangan.
2. Membincangkan latihan
kemahiran mengikut kumpulan
kemahiran asas.
3. Menjelaskan kesalahan yang
dilakukan semasa latihan dan
permainan.
4. Membincangkan aspek-aspek
keselamatan yang perlu diambil
kira dalam permainan ping
pong.

TKP
KB
PM

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN


TINGKATAN 1
MINGGU

WAKTU

39
27/10
31/10

TUNJANG DAN TAJUK /


KEMAHIRAN
PJ: 2. KEMAHIRAN
2.1 Permainan
(c) Ping Pong
(i) Kemahiran
- Pukulan pepat
(ii) Aspek keselamatan

PK: 3. KEBERSIHAN DAN


KESELAMATAN
PERSEKITARAN.
3.2: Pertolongan Cemas,
Kecederaan dan Bantu
Mula.
(iii) Prinsip dan prosedur
D.R.A.B.C

OBJEKTIF

P: Melakukan kemahiran
asas(pukulan pepat) dengahn
teknik lakuan yang betul.
K: Menyatakan bagaimana teknik
(pukulan pepat) dalam ping pong.
A: Keyakinan diri.

K: Menerangkan cara melakukan


D.R.A.B.C
: Menunjukcara prosedur pertolongan
cemas D.R.A.B.C dengan berkesan.
A: Keyakinan diri
: Bekerjasama
: Tolong menolong

CADANGAN AKTIVITI

1. Melakukan kemahiran asas dalam


permainan ping pong secara
berpasangan.
2. Membincangkan latihan
kemahiran mengikut kumpulan
kemahiran asas.
3. Menjelaskan kesalahan yang
dilakukan semasa latihan dan
permainan.
4. Membincangkan aspek-aspek
keselamatan yang perlu diambil
kira dalam permainan ping pong.
1. Tunjuk cara
2. Menonton video
3. Menyediakan folio berkaitan dengan
kecederaan dan bantu mula.

CADANGAN
PENILAIAN /
STRATEGI

TKP
KB
PM

ICT
KB
PAK
Folio
B5DK4E1

36

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN


TINGKATAN 1
MINGGU

WAKTU

40
3/11 7/11

TUNJANG DAN TAJUK /


KEMAHIRAN
PJ: 2. KEMAHIRAN
2.1: Permainan
(c) Ping Pong
- Pukulan kilas
(ii) Aspek keselamatan

PJ: 2. KEMAHIRAN
2.1: Permainan
(c) Ping Pong
- Servis
- Undang-undang dan
peraturan

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

P: Melakukan kemahiran asas (pukulan


kilas) dengan teknik lakuan yang
betul.
K: menyatakan bagaimana/ teknik
(pukulan kilas) dalam ping pong.
A: Keyakinan diri.
: Bekerjasama.

1. Melakukan kemahiran asas dalam


permainan ping pong secara
berpasangan.
2. Merancang aktiviti latih tubi
kemahiran asas dalam kumpulan.
3. Membincangkan komponen yang
digunakan dalam aktiviti yang
berkaitan.
4. Membincangkan aspek-aspek
keselamatan yang perlu diambil
kira dalam permainan ping pong.

P: Melakukan kemahiran asas (servis)


dengan teknik lakuan yang betul.
K: Menyatakan teknik kemahiran asas
(servis) dalam permainan ping pong.
: Mengenal pasti tindakan berbahaya
dalam situasi permainan.
A: Keyakinan diri.
: Kerjasama.

1. Melakukan kemahiran asas dalam


permainan ping pong secara
berpasangan.
2. Menjelaskan kesalahan yang
dilakukan semasa latihan dan
permainan.
3. Membincang dan menamakan
otot penggerak utama yang
digunakan dalam kemahiran
tersebut.

37

CADANGAN
PENILAIAN /
STRATEGI
TKP
KB
Kontekstual
B3DJ2E1

TKP
KB

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN


TINGKATAN 1
MINGGU

WAKTU

41
10/11
14/11

TUNJANG DAN TAJUK /


KEMAHIRAN
PJ: 2. KEMAHIRAN
2.1 Permainan
(c) Ping Pong
- Smesy
- Undang-undang
dan peraturan

PJ: UJIAN POST


UDTA (Ujian Daya
Tenaga Asas)
(i) Tekan tubi
(ii) Bangkit tubi
(iii) Jangkauan melunjur
(iv) Larian 1500 m

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

P: Melakukan kemahiran asas


(smesy) dengan teknik lakuan
yang betul.
K: Menyatakan teknik kemahiran
asas (smesy) dalam permainan
ping pong.
: Mengenal pasti tindakan
berbahaya dalam situasi
permainan.
: Menyatakan otot penggerak
utama yang digunakan dalam
kemahiran tersebut.
A: Keyakinan diri.

1. Membincangkan dan menamakan otot


penggerak utama yang digunakan
dalam kemahiran tersebut.
2. Menjelaskan kesalahan yang
dilakukan semasa latihan dan
permainan.
3. Permainan kecil.

P: Melakukan aktiviti UDTA dengan


teknik lakuan yang betul.
K: Menyenaraikan aktiviti-aktiviti
UDTA
A: Bekerjasama
: Kesedaran terhadap keupayaan diri

UDTA (Berpasangan)
1. Tekan tubi
2. Bangkit tubi
3. Jangkauan melunjur
4. Larian 1500 m

CADANGAN
PENILAIAN /
STRATEGI
TKP
KB
Kontekstual

UDTA
TKP
KB
Penilaian

38

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN


TINGKATAN 1
MINGGU

WAKTU

42
17/11
21/11

2.

TUNJANG DAN TAJUK /


KEMAHIRAN
PJ: 2. KEMAHIRAN
2.4 Rekreasi dan
Kesenggangan
a) Rekreasi
i) Perkhemahan
ii) Pengurusan tempat
iii) Ciri pemilihan
tempat
v) Aspek keselamatan.

PJ: 2. KEMAHIRAN
2.4 Rekreasi dan
Kesenggangan
(Lanjutan)
b) Rekreasi
iv) Cara mendiri dan
mengemas
khemah
v) Aspek-aspek
keselamatan

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

P: Memilih tempat yang sesuai


untuk mendirikan khemah.
K: Menyatakan jenis-jenis khemah.
: Menyatakan tempat yang sesuai
untuk berkhemah.
: Menyatakan ciri-ciri pemilihan
tempat perkhemahan.
: Menyatakan aspek keselamatan
semasa melakukan aktiviti
rekreasi.
A: Kegembiraan
Bekerjasama

1.

P: Mendiri dan mengemaskan khemah


dengan betul.
K: Menyatakan cara mendiri dan
mengemaskan khemah
: Menyatakan aspek keselamatan
semasa melakukan aktiviti rekreasi.
: membincangkan pelan lokasi
perkhemahan.
: Menjelaskan faedah yang diperolehi
daripada aktiviti rekreasi.
A: Kegembiraan
Bekerjasama.

1.

2.
3.
4.

Melukis dan melabelkan jenis-jenis


khemah
Membincangkan tempat-tempat yang
sesuai untuk berkhemah.
Membincangkan ciri memilih tapak
perkhemahan yang sesuai.
Membincangkan aspek keselamatan
dalam melakukan aktiviti
perkhemahan.

TKP
KB
Kontekstual
Konstruktivisme
B4DJ4E1

2.
3.
4.
5.

Membincangkan aspek-aspek
keselamatan yang perlu dalam
melakukan aktiviti perkhemahan.
Melakukan kedudukan pelan lokasi
perkhemahan.
membincangkan faedah yang
diperolehi.
menyediakan folio- cara mendirikan
khemah dan mengemaskan khemah.
Merancang aktiviti rekreasi semasa
waktu lapang.

Cuti Pertengahan Akhir Tahun (22 Nov 2014 hingga 4 Jan 2015)

39

CADANGAN
PENILAIAN /
STRATEGI

TKP
KB
Konstruktivisme
PAK

Folio