Anda di halaman 1dari 21

Disediakan Oleh

:
Anuar Bin Diran
D 20112051795
Pensyarah
Dr Zaini Bin Abdullah

etika merujuk kepada tingkah laku betul berasaskan Al-Quran dan ketakwaan kepada Allah. . • Dari persepktif Islam. • Tanggungjawab dan akibat tingkah laku seseorang atau profesion terhadap masyarakat.• Satu sistem dasar akhlak. adat atau tingkah laku atau kesusilaan. 1994). • Prinsip moral atau set prinsip moral (Kamus Oxford.

serta tingkah laku profesion dalam masyarakat.Semua garis panduan yang bertujuan meningkatkan tahap kualiti. . produktiviti dan disiplin dalam perkhidmatan dengan memberi penekanan terhadap semua aspek yang berkaitan dengan peraturan dan peradaban. peranan nilai.

pelajar. menanam bunga dll. . • Dalam Islam.• Mencakupi sebahagian besar kehidupan ahli profesional kecuali hal-hal yang benar-benar peribadi seperti mencuci kereta. etika ialah akhlak yang diamalkan oleh manusia yang bertakwa dalam keseluruhan hidupnya. rakan sejawat dan ibu bapa pelajar. • Etika Perguruan Bermaksud satu set tingkah laku atau tanggungjawab guru terhadap masyarakat dan negara.

Kod etika dianggap penting kerana: .Guru perlu memiliki kod etikanya sendiri demi memartabatkan profesion perguruan.

• Kod etika menyediakan garis panduan bagaimana bertingkah laku dalam profesion perguruan. • Kandungan yang dinyatakan dalam Kod Etika Perguruan di negara ini menunjukkan perbezaan tertentu berbanding kod etika di negara lain. . • Kod Etika Perguruan menyatakan dengan jelas tentang tanggungjawab guru terhadap pemegang amanah dalam bidang pendidikan.

• Menerusi kod etika.• Kod Etika dalam bentuk dokumen. • Etika kerja merupakan nilai-nilai yang penting dalam sesebuah organisasi. . usaha untuk menyemak semula kod ini dapat dilakukan. guru dapat meningkatkan lagi imej profesion perguruan secara hitam putih dan rasmi.

Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia perlu dilaksanakan dan dihayati berdasarkan prinsip-prinsip berikut:- .

o Niat yang betul o Perlakuan yang baik o Pengerak ke arah kebaikan o Memperkotakan apa yang dikatakan o Berdisiplin dan beradab o Menghargai dan bertanggungjawab hasil usaha organisasi .

Nilai-nilai itu adalah: .Walaupun banyak terdapat nilai-nilai mulia. tetapi tujuh nilai utama menjadi fokus Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia.

 Amanah  Benar  Bijaksana  Bersyukur  Dedikasi  Ihklas  Penyayang .

.Konsep keguruan Menurut Kamus Dewan (1970). ‘guru’ bererti pendidik. pengajar dan pengasuh.

. perkataan ‘akauntabiliti’ di huraikan sebagai bertangungjawab kepada seseorang atau bertangugjawab terhadap sesuatu.Mengikut Kamus Dwibahasa .

.Akauntabiliti keguruan bermakna tanggungjawab yang harus difahami dan dilaksanakan oleh seseorang guru. Akauntabiliti keguruan juga membawa maksud berkenaan dengan tanggungjawab guru terhadap profesionalisme keguruan.

Terhadap Pelajar:  Menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi di bilik darjah.  Memberi contoh teladan yang baik.  Mengutamakan kemajuan. dan . kebajikan keselamatan murid-murid.

.  Menguruskan kewangan dengan bijaksana.  Mengawal emosi.  Melibatkan diri dengan hobi yang berfaedah.Terhadap Diri  Menjaga kebersihan dan keselamatan diri.  Melengkapkan diri dengan pelbagai ilmu pengetahuan.

setiusaha peperiksaan. kaunselor.setiusaha PIBG. panitia mata pelajaran dan jawatan-jawatan lain yang di lantik oleh pihak pentadbiran sekolah. .Terhadap Sekolah:  Menjalankan tugas-tugas yang lain seperti sebagai guru displin.

Terhadap Masyarakat Dan Negara:  Memupuk nilai dan sikap murni pelajar dan sesuai dengan masyarakat berbilang bangsa.  bertingkahlaku baik dalam segala aktiviti sosial .  Mengambil bahagian secara cergas dalam kegiatan-kegiatan masyarakat.

. menghormati masyarakat di tempat guru tersebut berkhidmat dan memenuhi tanggungjawab sebagai ahli masyarakat.

Memahami tanggungjawabnya yang sebenar. . Penghayatan terhadap kod etika dan akauntabiliti haruslah di hayati sepenuhnya kerana akan dapat meningkatkan tahap profesionalisme keguruan. Penghayatan tersebut melambangkan tingginya kualiti seseorang guru yang juga akan meningkatkan taraf profesionalisme keguruan.