Anda di halaman 1dari 2

NAMA:

KUIZ BAHASA MELAYU TAHUN 5


KELAS:

1.

Adik tidak suka makan ubat yang __________________ itu.[pahit/manis/pedas.]

2.

Kami memerlukan galah yang lebih ____________ untuk mengait buah


[lembut/panjang/usang]

3.

Dinding rumah kedai yang lama itu telah ________ .[hancur/retak/pecah]

4.

Pokok-pokok yang
____________ di sepenajang
dengan segera.[condong/bongkok/jatuh]

5.

Gulai ikan yang


[tengik/busuk/basi]

dimasak

oleh

ibunya

jalan

semalam

itu

telah

rambutan

mestilah

itu.

ditebang

_____________________.

B)Tulis lima ayat berdasarkan gambar.

1............................................................................................................................................
.....................
2............................................................................................................................................
.....................
3............................................................................................................................................
.....................
4............................................................................................................................................
.....................

5............................................................................................................................................
.....................