Anda di halaman 1dari 1

Reka Bentuk Pengajaran (RP)

Konsep

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bermula daripada reka bentuk pengajaran hingga proses membina proses


membina bahan pengajaran
Suatu proses sistematik untuk mereka bentuk, membangun, melaksana
dan menilai pengajaran. (Dick & Reiser 1988)
Satu bidang sains utk mencipta spesifikasi pengajaran yang terperinci
untuk pembangunan, penilaian dan penyelengaraan bagi sesuatu keadaan
yg memudahkan pembelajaran (Richey 1986)
6 perkara asas yang merangkumi seluruh proses pengajaran
1) Menentukan keperluang pelajar
2) Menentukan matlamat dan objektif
3) Membina prosedur penilain
4) Mereka bentuk dan memilih strategi penyampaian
5) Mencuba system pengajaran
6) Menilai keseluruhan system
Suatu proses sistematik untuk mereka bentuk membina aktiviti dan
bahan, menilai dan menggunakan seluruh proses pengajaran (Gustafson
1991)

Reka bentuk

1.
2.
3.
4.

A-

Pembinaa
n

Penilaian

Pengguna
an

Peranan reka bentuk pengajaran


1. Meningkatkan profesion perguruan (Meningkatkan kecekapan guru
dalam membuat perancangan yang teratur sebelum proses pdp)
(Keupayaan mengendalikan pdp dengan cekap dari segi penggunaan
alatan, bahan, kaedah dan kawalan murid dapat menunjukkan sikap
profesiniolisme mereka sebagai seorang guru)
2. Kefahaman keperluan (Memahami keperluan pdp), (Meningkatkan
keberkesanan pdp)
3. Penyelesayan masalah (Pengetahuan luas dakam kaedah pengajaran),
Kepentingan Reka Bentuk Pengajaran
Membentu proses pdp murid secara individu, kumpulan kecil satu besar
Perancangan rapi oleh guru sebelum proses pdp akan menghasilkan
pengajaran lebih berkesan dan optimum
Pdp mengikut topic dan latar belakang murid dalam proses pdp
Pembelajaran bermakna dan seronok.
Model assure dan model adire
Model assure
Analyse learner

S- State