Anda di halaman 1dari 478

SIMBOL

PPT
PAT
UP
TOV
OTI
OTI-1
OTI-2
OTI-3
OTI-4
AR
AR-1
AR-2
AR-3
AR-4
ETR
BLD
M
G
UPSR
%ABC
GPM
GPMP
GPS

SIMBOL
-1

WARNA TAB
UNGU
KUNING
KUNING
MERAH

HELAIAN
01 NOTA
MAKUMAT AM
SENARAI MURID
BMP
BMT
BIP
BIT

MATE
SAINS
BCP
BCT
TOV-ETR
OTI1-AR1
OTI2-AR2
OTI3-AR3
OTI4-AR4
ANA MP

ANAISIS SEKOLAH

OTI-1 AR-1

HAD DATA
Sheet
Maklumat AM
02 Import data HEM

03 Senarai Murid
Murid pindah masuk
Murid pindah keluar
Sheet Mata pelajaran (5 - 11)
1
2
3
4
5
6

1
2

3
4
5
6

1
2
3
4

SINGKATAN DAN MAKNA


PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
UJIAN PENGESANAN
TAKE-OFF VALUE
OPERATIONAL TARGET INCREMENTAL
OPERATIONAL TARGET INCREMENTAL PERTAMA
OPERATIONAL TARGET INCREMENTAL ke-2
OPERATIONAL TARGET INCREMENTAL ke-3
OPERATIONAL TARGET INCREMENTAL ke-4
ACTUAL RESULT
ACTUAL RESULT PERTAMA
ACTUAL RESULT ke-2
ACTUAL RESULT ke-3
ACTUAL RESULT ke-4
EXPECTED TARGET RESULT
BASELINE DATA
MURID
GRED
UJIAN PENILAIAN SEKOLAH RENDAH
Peratus murid yang menguasai UPSR dengan sekurang-kurangnya minimum gred "C"
GRED PURATA MURID
GRED PURATA MATA PELAJARAN
GRED PURATA SEKOLAH

MURID TIDAK HADIR


GUNAKAN TANDA "-1"

PERINGATAN
BUKA DAN BACA
ADA KOLUM UNTUK KEY-IN DATA. LAJUR WARNA BIRU UNTUK KEY-IN DATA.
AUTOLINK, TAK PERLU KEY-IN DATA
BAHAGIAN ANALISIS MP: TAK PERLU KEY-IN DATA
ADA PROSEDUR TERTENTU PENGGUNA PERLU BUAT. SILA BUKA DAN IKUT ARAHAN PADA SHEET TRSEBUT.
PERKARA

SENARAI NAMA MURID SEKOLAH/KELAS


UNTUK MASUKKAN DATA BAHASA MELAYU PEMAHAMAN
UNTUK MASUKKAN DATA BAHASA MELAYU PENULISAN
UNTUK MASUKKAN DATA BAHASA INGGERIS PEMAHAMAN
UNTUK MASUKKAN DATA BAHASA INGGERIS PENULISAN

UNTUK MASUKKAN DATA MATEMATIK


UNTUK MASUKKAN DATA SAINS
UNTUK MASUKKAN DATA BAHASA CINA PEMAHAMAN
UNTUK MASUKKAN DATA BAHASA CINA PENULISAN
RUMUSAN TOV DAN ETR SETIAP MATA PELAJARAN
RUMUSAN OTI-1 DAN AR-1 SETIAP MATA PELAJARAN
RUMUSAN OTI-2 DAN AR-2 SETIAP MATA PELAJARAN
RUMUSAN OTI-3 DAN AR-3 SETIAP MATA PELAJARAN
RUMUSAN OTI-4 DAN AR-4 SETIAP MATA PELAJARAN
ANALISIS PENCAPAIAN (IKUT GRED) UNTUK TOV, ETR, OTI DAN AR BAGI SETIAP MATA PELAJARAN

RUMUSAN UNTUK MENGUASAI, BELUM MENGUASAI, PENCAPAIAN GRED UNTUK SETIAP PENILAIAN

Cari Near-Miss
Klik filter AR-1, pilih keputusan yang ada 4A-1B/1C/1D/1E or 6A-1B/1C/1D/1E
Klik filter AR-1, pilih keputusan yang dapat 1D/1E

BOLEH MUAT HNGGA 1,500 ROW SAHAJA (1,500 CALON)


Panduan Mengisi Tapak
Isi maklumat pada sheet "Maklumat AM" bagi bahagian A, B dan C.
Tekan butang "Import" untuk import data murid dari SMMData
**Pastikan SMMData berada di C:\HEM
Filterkan kelas yang dikehendaki dan delete kelas yang tak diperlukan.
Copy "Nama murid", "Jantina, "Kelas" dari sheet "03 Import data HEM" dan pastekan di sheet "04 Senarai Murid".
Sheet "Senarai Murid" adalah link terus dengan semua sheet mata pelajaran.
Tuliskan nama pada sheet "Senarai Murid" dibahagian hujung sekali
Namanya kekalkan, jangan didelete. Tapi dalam ruang markah tandakan "-1"
Turutan mengisi Helaian mata pelajaran:
Isi lajur "bil", "Nama Murid" dan "kelas"
Isikan markah BASELINE mata pelajaran untuk tiga tahun yang lepas disediakan
Isikan markah PPT, PAT dan/atau UP untuk dapatkan TOV
Isikan pemberatan bagi setiap peperiksaan (PPT,PAT,UP) dalam jadual penetapan TOV
Isikan peratus lonjakan untuk dapatkan OTI-1, OTI-2, OTI-3 dan OTI-4
Ulang langkah 2 -5 bagi setiap sheet mata pelajaran

Penggunaan peperiksaan dan Ujian

Gunakan markah dan gred murid lain. Markah dari peperiksaan sekolah, gred daripada UPSR sebenar bagi murid yang sama. Perlu data seba
Markah murid itu sendiri, pada tahun sebelumnya, iaitu Peperiksaan pertengahan tahun (PPT), peperiksaan akhir tahun (PAT) dan Ujian Peng
TOV bagi PPT, PAT dan UD hendaklak diisi walaupun markahnya kosong. Isikan dengan angka "0", dalam jadual 2 (lajur mark) pada sheet h

Peratus lonjakan untuk ETR ditetapkan oleh guru/panitia sendiri. Berapa peratus lonjakan hendaklah ditentukan daripada persetujuan semua
CemerlangGred
A; SederhanaC; sistem.
Lemah- Gred D, E
OTI ditetapkan
secara
automatik B,
oleh
AR diisikan oleh guru mata pelajaran selepas ujian/peperiksaan
Isikan gred UPSR murid bagi mata pelajaran selepas keputusan UPSR diperolehi
Cetakan:
Sila cetak sheet berikut untuk rumusan pelaporan dan simpanan fail sekolah:
02 Maklumat Am
17 ANA MP 1
18 ANA MP 2
19 ANALISIS SEKOLAH

TINDAKAN

1) BERGUNA KEPADA GURU MATA


PELJARAN/KETUA PANITIA UNTUK MEMANTAU
KEMAJUAN INDIVIDU MURID
2) MENJADI ASAS KEPADA
PENGELOMPOKKAN MURID MENGIKUTI POTENSI
INDIVIDU

1) BERGUNA KEPADA GURU MATA


PELJARAN/KETUA PANITIA UNTUK MEMANTAU
KEMAJUAN INDIVIDU MURID
2) MENJADI ASAS KEPADA
PENGELOMPOKKAN MURID MENGIKUTI POTENSI
INDIVIDU

UNTUK RUJUKAN KETUA PANITIA/PK1 DAN GURU


BESAR BAGI MEMANTAU PENCAPAIAN DAN
PRESTASI MURID/ SELEPAS SUATU
UJIAN/PEPERIKSAAN
UNTUK KEGUNAAN KP/PK1/GB MEMANTAU
PENCAPAIAN DAN KEMAJUAN MATA PELAJARAN
UNTUK KEGUNAAN PK1 DAN GB MELIHAT STATUS
PENCAPAIAN SEKOLAH DALAM SATU-SATU
PENILAIAN.

Near-Miss Cemerlang
Near-Miss Menguasai

Baseline data (BLD)


TOV

ETR
OTI
AR
UPSR

SISTEM HEADCOUNT SEKOLAH RENDAH (SK/SJ


Sila lengkapkan maklumat di bawah:
A

TAHUN:

KOD SEKOLAH:
NAMA SEKOLAH:
PEJ PEL DAERAH:
NAMA GURU BESAR:
NO TELEFON:
NO FAKS:
NAMA PENYELARAS MaCS:
EMEL PENYELARAS MaCS:

2016

HEADCOUNT INI UNTUK MURID DARJAH


BILANGAN KELAS:
JUMLAH MURID:

D
1
2
3
4
5
6
7
8

NAMA MATA PELAJARAN SINGKATAN


Bahasa Melayu Pemahaman: BMP
Bahasa Melayu Penulisan: BMT
Bahasa Inggeris Pemahaman: BIP
Bahasa Inggeris Penulisan BIT
Matematik: Mate
Sains: Sains
Bahasa Cina Pemahaman: BCP
Bahasa Cina Penulisan: BCT

Nama Penilaian
TOV
AR-1
AR-2
AR-3
AR-4
ETR

Bulan
Feb
Mac
Mei
Jul
Sep
Okt/Nov

AH RENDAH (SK/SJK)

Pilih dari senarai:


GRED SEKOLAH:
LOKASI :

F: BILANGAN KELAS DAN MURID


Arahan: Tuliskan nama kelas dan bilangan murid
berdasarkan maklumat di bahagian C.
contoh: 6 Merah
42
KELAS
BILANGAN MURID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
JUMLAH

BIL.

NAMA MURID

JAN

KELAS

NAMA DAN KELAS DIPAUT DARI SHEET "SENARAI MURID"


BERI HELAIAN INI KEPADA GURU MATA PELAJARAN

(PPT dan PAT ialah peperiksaan tahun sebelumnya

ISIKAN LAJUR BERWARNA BIRU MUDA

BIL

JAN

NAMA MURID

KELAS

PPT
M

PAT
G

BAHASA MALAYSIA PEMAHAMAN TAHUN 6


Petunjuk: M - Markah, G-Gred

alah peperiksaan tahun sebelumnya, manakala UP ialah ujian dalam tahun semasa)
PAT

UP
G

TOV
G

OTI 1
G

AR-1
G

0T1 2
G

AR-2
G

Masukkan peratus lonjakan bagi setiap murid


dalam lajur di bawah
OTI 3
M

AR-3
G

OTI 4
G

AR-4
G

ETR
G

% Lonjakan
G

UPSR
G

JADUAL 1: ISIKAN BASELINE MARKAH MATA PELAJARAN BAGI TIGA TAHUN SEBELUMNYA (Dari Kiri ke Kanan)
TAHUN:

2013

TAHUN:

Masukkan markah baseline setiap


gred berikut:

2014

Masukkan markah baseline setiap


gred berikut:

DATA BASELINE

DATA BASELINE

MARK

GRED

MARK

GRED

20

20

40

40

60

60

80

80

-1

TH

-1

TH

JADUAL 2: PENETAPAN KADAR TOV


Jadual ini digunakan untuk mengira pemberatan bagi
setiap Peperiksaan/Ujian untuk menentukan TOV
PEP

MARK

KADAR

PPT

0.00

PAT

100

1.00

UP

BAHASA MALAY

JADUAL 3: ANALISIS PENCAPAIAN SETIAP PENILAIAN


GRED

TOV

OTI-1

AR-1

OTI-2

AR-2

TH

JUM HADIR

% ABC

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

GPMP

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

SEBELUMNYA (Dari Kiri ke Kanan)


TAHUN:

2015

TAHUN:

Masukkan markah baseline setiap


gred berikut:

2016

Masukkan markah baseline setiap


gred berikut:

DATA BASELINE

DATA BASELINE

MARK

GRED

MARK

GRED

20

30

40

42

60

62

80

80

-1

TH

-1

TH

BAHASA MALAYSIA PEMAHAMAN TAHUN 6

OTI-3

AR-3

OTI-4

AR-4

ETR

UPSR

PAT

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

NAMA DAN KELAS DIPAUT DARI SHEET "SENARAI MURID"


BERI HELAIAN INI KEPADA GURU MATA PELAJARAN

(PPT dan PAT ialah peperiksaan tahun sebelumnya

ISIKAN LAJUR BERWARNA BIRU MUDA

BIL

JAN

NAMA MURID

KELAS

PPT
M

PAT
G

BAHASA MALAYSIA PENULISAN TAHUN 6


Petunjuk: M - Markah, G-Gred

alah peperiksaan tahun sebelumnya, manakala UP ialah ujian dalam tahun semasa)
PAT

UP
G

TOV
G

OTI 1
G

AR-1
G

0T1 2
G

AR-2
G

Masukkan peratus lonjakan bagi setiap murid


dalam lajur di bawah
OTI 3
M

AR-3
G

OTI 4
G

AR-4
G

ETR
G

% Lonjakan
G

UPSR
G

JADUAL 1: ISIKAN BASELINE MARKAH MATA PELAJARAN BAGI TIGA TAHUN SEBELUMNYA (Dari Kiri ke Kanan)
TAHUN:

2013

TAHUN:

Masukkan markah baseline setiap


gred berikut:

2014

Masukkan markah baseline setiap


gred berikut:

DATA BASELINE

DATA BASELINE

MARK

GRED

MARK

GRED

20

20

40

40

60

60

80

80

-1

TH

-1

TH

JADUAL 2: PENETAPAN KADAR TOV


Jadual ini digunakan untuk mengira pemberatan bagi
setiap Peperiksaan/Ujian untuk menentukan TOV
PEP

MARK

KADAR

PPT

PAT

100

UP

BAHASA MALAY

JADUAL 3: ANALISIS PENCAPAIAN SETIAP PENILAIAN


GRED

TOV

OTI-1

AR-1

OTI-2

AR-2

TH

JUM HADIR

% ABC

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

GPMP

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

SEBELUMNYA (Dari Kiri ke Kanan)


TAHUN:

2015

TAHUN:

Masukkan markah baseline setiap


gred berikut:

2016

Masukkan markah baseline setiap


gred berikut:

DATA BASELINE

DATA BASELINE

MARK

GRED

MARK

GRED

20

24

40

40

60

60

80

80

-1

TH

-1

TH

BAHASA MALAYSIA PENULISAN TAHUN 6

OTI-3

AR-3

OTI-4

AR-4

ETR

UPSR

PAT

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

NAMA DAN KELAS DIPAUT DARI SHEET "SENARAI MURID"


BERI HELAIAN INI KEPADA GURU MATA PELAJARAN

(PPT dan PAT ialah peperiksaan tahun sebelumnya

ISIKAN LAJUR BERWARNA BIRU MUDA

BIL

JAN

NAMA MURID

KELAS

PPT
M

PAT
G

BAHASA INGGERIS PEMAHAMAN TAHUN 6


Petunjuk: M - Markah, G-Gred

alah peperiksaan tahun sebelumnya, manakala UP ialah ujian dalam tahun semasa)
PAT

UP
G

TOV
G

OTI 1
G

AR-1
G

0T1 2
G

AR-2
G

Masukkan peratus lonjakan bagi setiap murid


dalam lajur di bawah
OTI 3
M

AR-3
G

OTI 4
G

AR-4
G

ETR
G

% Lonjakan
G

UPSR
G

JADUAL 1: ISIKAN BASELINE MARKAH MATA PELAJARAN BAGI TIGA TAHUN SEBELUMNYA (Dari Kiri ke Kanan)
TAHUN:

2013

TAHUN:

Masukkan markah baseline setiap


gred berikut:

2014

Masukkan markah baseline setiap


gred berikut:

DATA BASELINE

DATA BASELINE

MARK

GRED

MARK

GRED

20

20

40

40

60

60

80

80

-1

TH

-1

TH

JADUAL 2: PENETAPAN KADAR TOV


Jadual ini digunakan untuk mengira pemberatan bagi
setiap Peperiksaan/Ujian untuk menentukan TOV
PEP

MARK

KADAR

PPT

PAT

100

UP

BAHASA INGGER

JADUAL 3: ANALISIS PENCAPAIAN SETIAP PENILAIAN


GRED

TOV

OTI-1

AR-1

OTI-2

AR-2

TH

JUM HADIR

% ABC

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

GPMP

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

SEBELUMNYA (Dari Kiri ke Kanan)


TAHUN:

2015

TAHUN:

Masukkan markah baseline setiap


gred berikut:

2016

Masukkan markah baseline setiap


gred berikut:

DATA BASELINE

DATA BASELINE

MARK

GRED

MARK

GRED

20

20

40

40

60

60

80

80

-1

TH

-1

TH

BAHASA INGGERIS PEMAHAMAN TAHUN 6

OTI-3

AR-3

OTI-4

AR-4

ETR

UPSR

PAT

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

NAMA DAN KELAS DIPAUT DARI SHEET "SENARAI MURID"


BERI HELAIAN INI KEPADA GURU MATA PELAJARAN

(PPT dan PAT ialah peperiksaan tahun sebelumnya

ISIKAN LAJUR BERWARNA BIRU MUDA

BIL

JAN

NAMA MURID

KELAS

PPT
M

PAT
G

BAHASA INGGERIS PENULISAN TAHUN 6


Petunjuk: M - Markah, G-Gred

alah peperiksaan tahun sebelumnya, manakala UP ialah ujian dalam tahun semasa)
PAT

UP
G

TOV
G

OTI 1
G

AR-1
G

0T1 2
G

AR-2
G

Masukkan peratus lonjakan bagi setiap murid


dalam lajur di bawah
OTI 3
M

AR-3
G

OTI 4
G

AR-4
G

ETR
G

% Lonjakan
G

UPSR
G

JADUAL 1: ISIKAN BASELINE MARKAH MATA PELAJARAN BAGI TIGA TAHUN SEBELUMNYA (Dari Kiri ke Kanan)
TAHUN:

2013

TAHUN:

Masukkan markah baseline setiap


gred berikut:

2014

Masukkan markah baseline setiap


gred berikut:

DATA BASELINE

DATA BASELINE

MARK

GRED

MARK

GRED

20

20

40

40

60

60

80

80

-1

TH

-1

TH

JADUAL 2: PENETAPAN KADAR TOV


Jadual ini digunakan untuk mengira pemberatan bagi
setiap Peperiksaan/Ujian untuk menentukan TOV
PEP

MARK

KADAR

PPT

PAT

100

UP

BAHASA INGGE

JADUAL 3: ANALISIS PENCAPAIAN SETIAP PENILAIAN


GRED

TOV

OTI-1

AR-1

OTI-2

AR-2

TH

JUM HADIR

% ABC

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

GPMP

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

SEBELUMNYA (Dari Kiri ke Kanan)


TAHUN:

2015

TAHUN:

Masukkan markah baseline setiap


gred berikut:

2016

Masukkan markah baseline setiap


gred berikut:

DATA BASELINE

DATA BASELINE

MARK

GRED

MARK

GRED

20

20

40

40

60

60

80

80

-1

TH

-1

TH

BAHASA INGGERIS PENULISAN TAHUN 6

OTI-3

AR-3

OTI-4

AR-4

ETR

UPSR

PAT

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

NAMA DAN KELAS DIPAUT DARI SHEET "SENARAI MURID"


BERI HELAIAN INI KEPADA GURU MATA PELAJARAN

(PPT dan PAT ialah peperiksaan tahun sebelumnya

ISIKAN LAJUR BERWARNA BIRU MUDA

BIL

JAN

NAMA MURID

KELAS

PPT
M

PAT
G

MATEMATIK TAHUN 6
Petunjuk: M - Markah, G-Gred

alah peperiksaan tahun sebelumnya, manakala UP ialah ujian dalam tahun semasa)
PAT

UP
G

TOV
G

OTI 1
G

AR-1
G

0T1 2
G

AR-2
G

Masukkan peratus lonjakan bagi setiap murid


dalam lajur di bawah
OTI 3
M

AR-3
G

OTI 4
G

AR-4
G

ETR
G

% Lonjakan
G

UPSR
G

JADUAL 1: ISIKAN BASELINE MARKAH MATA PELAJARAN BAGI TIGA TAHUN SEBELUMNYA (Dari Kiri ke Kanan)
TAHUN:

2013

TAHUN:

Masukkan markah baseline setiap


gred berikut:

2014

Masukkan markah baseline setiap


gred berikut:

DATA BASELINE

DATA BASELINE

MARK

GRED

MARK

GRED

20

20

40

40

60

60

80

80

-1

TH

-1

TH

JADUAL 2: PENETAPAN KADAR TOV


Jadual ini digunakan untuk mengira pemberatan bagi
setiap Peperiksaan/Ujian untuk menentukan TOV
PEP

MARK

KADAR

PPT

PAT

100

UP

MATE

JADUAL 3: ANALISIS PENCAPAIAN SETIAP PENILAIAN


GRED

TOV

OTI-1

AR-1

OTI-2

AR-2

TH

JUM HADIR

% ABC

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

GPMP

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

SEBELUMNYA (Dari Kiri ke Kanan)


TAHUN:

2015

TAHUN:

Masukkan markah baseline setiap


gred berikut:

2016

Masukkan markah baseline setiap


gred berikut:

DATA BASELINE

DATA BASELINE

MARK

GRED

MARK

GRED

20

20

40

40

60

60

80

80

-1

TH

-1

TH

MATEMATIK TAHUN 6

OTI-3

AR-3

OTI-4

AR-4

ETR

UPSR

PAT

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

NAMA DAN KELAS DIPAUT DARI SHEET "SENARAI MURID"


BERI HELAIAN INI KEPADA GURU MATA PELAJARAN

(PPT dan PAT ialah peperiksaan tahun sebelumnya

ISIKAN LAJUR BERWARNA BIRU MUDA

BIL

JAN

NAMA MURID

KELAS

PPT
M

PAT
G

SAINS TAHUN 6
Petunjuk: M - Markah, G-Gred

alah peperiksaan tahun sebelumnya, manakala UP ialah ujian dalam tahun semasa)
PAT

UP
G

TOV
G

OTI 1
G

AR-1
G

0T1 2
G

AR-2
G

Masukkan peratus lonjakan bagi setiap murid


dalam lajur di bawah
AR-2

OTI 3
G

AR-3
G

OTI 4
G

AR-4
G

ETR
G

% Lonjakan
G

UPSR
G

JADUAL 1: ISIKAN BASELINE MARKAH MATA PELAJARAN BAGI TIGA TAHUN SEBELUMNYA (Dari K
TAHUN:

2013

TAHUN:

Masukkan markah baseline setiap


gred berikut:

2014

Masukkan markah baseline setiap


gred berikut:

DATA BASELINE

DATA BASELINE

MARK

GRED

MARK

GRED

20

20

40

40

60

60

80

80

-1

TH

-1

TH

JADUAL 2: PENETAPAN KADAR TOV


Jadual ini digunakan untuk mengira pemberatan bagi
setiap Peperiksaan/Ujian untuk menentukan TOV
PEP

MARK

KADAR

PPT

PAT

100

UP

JADUAL 3: ANALISIS PENCAPAIAN SETIAP PENILAIAN


GRED

TOV

OTI-1

AR-1

OTI-2

TH

JUM HADIR

% ABC

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

GPMP

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

GI TIGA TAHUN SEBELUMNYA (Dari Kiri ke Kanan)


TAHUN:

2015

TAHUN:

Masukkan markah baseline setiap


gred berikut:

2016

Masukkan markah baseline setiap


gred berikut:

DATA BASELINE

DATA BASELINE

MARK

GRED

MARK

GRED

20

20

40

40

60

60

80

80

-1

TH

-1

TH

SAINS TAHUN 6

AR-2

OTI-3

AR-3

OTI-4

AR-4

ETR

UPSR

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

PAT
0
0
0
0
0
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!

NAMA DAN KELAS DIPAUT DARI SHEET "SENARAI MURID"


BERI HELAIAN INI KEPADA GURU MATA PELAJARAN

(PPT dan PAT ialah peperiksaan tahun sebelumnya

ISIKAN LAJUR BERWARNA BIRU MUDA

BIL

JAN

NAMA MURID

KELAS

PPT
M

PAT
G

BAHASA CINA PEMAHAMAN TAHUN 6


Petunjuk: M - Markah, G-Gred

alah peperiksaan tahun sebelumnya, manakala UP ialah ujian dalam tahun semasa)
PAT

UP
G

TOV
G

OTI 1
G

AR-1
G

0T1 2
G

AR-2
G

Masukkan peratus lonjakan bagi setiap murid


dalam lajur di bawah
OTI 3
M

AR-3
G

OTI 4
G

AR-4
G

ETR
G

% Lonjakan
G

UPSR
G

JADUAL 1: ISIKAN BASELINE MARKAH MATA PELAJARAN BAGI TIGA TAHUN SEBELUMNYA (Dari Kiri ke Kanan)
TAHUN:

2013

TAHUN:

Masukkan markah baseline setiap


gred berikut:

2014

Masukkan markah baseline setiap


gred berikut:

DATA BASELINE

DATA BASELINE

MARK

GRED

MARK

GRED

39

39

50

50

65

65

80

80

-1

TH

-1

TH

JADUAL 2: PENETAPAN KADAR TOV


Jadual ini digunakan untuk mengira pemberatan bagi
setiap Peperiksaan/Ujian untuk menentukan TOV
PEP

MARK

KADAR

PPT

PAT

100

UP

BAHASA CINA

JADUAL 3: ANALISIS PENCAPAIAN SETIAP PENILAIAN


GRED

TOV

OTI-1

AR-1

OTI-2

AR-2

TH

JUM HADIR

% ABC

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

GPMP

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

SEBELUMNYA (Dari Kiri ke Kanan)


TAHUN:

2015

TAHUN:

Masukkan markah baseline setiap


gred berikut:

2016

Masukkan markah baseline setiap


gred berikut:

DATA BASELINE

DATA BASELINE

MARK

GRED

MARK

GRED

39

39

50

50

65

65

80

80

-1

TH

-1

TH

BAHASA CINA PEMAHAMAN TAHUN 6

OTI-3

AR-3

OTI-4

AR-4

ETR

UPSR

PAT

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

NAMA DAN KELAS DIPAUT DARI SHEET "SENARAI MURID"


BERI HELAIAN INI KEPADA GURU MATA PELAJARAN

(PPT dan PAT ialah peperiksaan tahun sebelumnya

ISIKAN LAJUR BERWARNA BIRU MUDA

BIL

JAN

NAMA MURID

KELAS

PPT
M

PAT
G

BAHASA CINA PENULISAN TAHUN 6


Petunjuk: M - Markah, G-Gred

alah peperiksaan tahun sebelumnya, manakala UP ialah ujian dalam tahun semasa)
PAT

UP
G

TOV
G

OTI 1
G

AR-1
G

0T1 2
G

AR-2
G

Masukkan peratus lonjakan bagi setiap murid


dalam lajur di bawah
OTI 3
M

AR-3
G

OTI 4
G

AR-4
G

ETR
G

% Lonjakan
G

UPSR
G

JADUAL 1: ISIKAN BASELINE MARKAH MATA PELAJARAN BAGI TIGA TAHUN SEBELUMNYA (Dari Kiri ke Kanan)
TAHUN:

2013

TAHUN:

Masukkan markah baseline setiap


gred berikut:

2014

Masukkan markah baseline setiap


gred berikut:

DATA BASELINE

DATA BASELINE

MARK

GRED

MARK

GRED

39

39

50

50

65

65

80

80

-1

TH

-1

TH

JADUAL 2: PENETAPAN KADAR TOV


Jadual ini digunakan untuk mengira pemberatan bagi
setiap Peperiksaan/Ujian untuk menentukan TOV
PEP

MARK

KADAR

PPT

PAT

100

UP

BAHASA CIN

JADUAL 3: ANALISIS PENCAPAIAN SETIAP PENILAIAN


GRED

TOV

OTI-1

AR-1

OTI-2

AR-2

TH

JUM HADIR

% ABC

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

GPMP

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

SEBELUMNYA (Dari Kiri ke Kanan)


TAHUN:

2015

TAHUN:

Masukkan markah baseline setiap


gred berikut:

2016

Masukkan markah baseline setiap


gred berikut:

DATA BASELINE

DATA BASELINE

MARK

GRED

MARK

GRED

39

39

50

50

65

65

80

80

-1

TH

-1

TH

BAHASA CINA PENULISAN TAHUN 6

OTI-3

AR-3

OTI-4

AR-4

ETR

UPSR

PAT

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Sum mur 0

BMP
BIL. NAMA MURID

JAN

KELAS

BMT
G

BIP
G

BIT
G

TOV
BIT

MATE
G

SAINS
M

BCP
M

BCT
G

MENGUASAI
G

TAK
MGUASAI

BMP
M

BMT
G

ETR
BMT

BIP
G

BIT
G

MATE
G

SAINS
M

BCP
M

BCT
G

MENGUASAI
G

TAK
MGUASAI

BANDING PENCAPAIAN
TAK
MGUASAI

SUM
MP

TOV
PENCAPAIAN

ETR
GPM

PENCAPAIAN

GPM

0
BMP
BIL.

NAMA MURID
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

JAN

KELAS

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BMT
G

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

OTI-1
BIP
M

BIT
G

MATE
G

SAINS
M

BCP
M

BCT
G

MENGUASAI
G

TAK
MGUASAI

AR-1
BMP
M

BMT
G

BIP
G

BIT
G

MATE
G

SAINS
M

BCP
M

BCT
G

MENGUASAI
G

BANDING PENCAPAIAN
MENGUASAI
B

TAK
MGUASAI

SUM
MP

OTI-1
PENCAPAIAN

AR-1
GPM

PENCAPAIAN

AR-1
GPM

0
BMP
BIL.

NAMA MURID
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

JAN

KELAS

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BMT
G

BIP
G

BIT
G

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

OTI-2
BIT

MATE
G

SAINS
M

BCP
M

BCT
G

MENGUASAI
G

TAK
MGUASAI

BMP
M

BMT
G

AR-2
BMT

BIP
G

BIT
G

MATE
G

SAINS
M

BCP
M

BCT
G

MENGUASAI
G

TAK
MGUASAI

BANDING PENCAPAIAN
TAK
MGUASAI

OTI-2
PENCAPAIAN

AR-2
GPM

PENCAPAIAN

GPM

0
BMP
BIL.

NAMA MURID
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

JAN

KELAS

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BMT
G

BIP
G

BIT
G

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

OTI-3
BIT

MATE
G

SAINS
M

BCP
M

BCT
G

MENGUASAI
G

TAK
MGUASAI

BMP
M

BMT
G

AR-3
BMT

BIP
G

BIT
G

MATE
G

SAINS
M

BCP
M

BCT
G

MENGUASAI
G

TAK
MGUASAI

BANDING PENCAPAIAN
TAK
MGUASAI

OTI-3
PENCAPAIAN

AR-3
GPM

PENCAPAIAN

GPM

0
BMP
BIL.

NAMA MURID
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

JAN

KELAS

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BMT
G

BIP
G

BIT
G

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

OTI-4
BIT

MATE
G

SAINS
M

BCP
M

BCT
G

MENGUASAI
G

TAK
MGUASAI

BMP
M

BMT
G

AR-4
BMT

BIP
G

BIT
G

MATE
G

SAINS
M

BCP
M

BCT
G

MENGUASAI
G

TAK
MGUASAI

BANDING PENCAPAIAN
TAK
MGUASAI

SUM
MP

OTI-4
PENCAPAIAN

AR-4
GPM

PENCAPAIAN

GPM

DE

GPMP

%
#DIV/0! #DIV/0! BMP
#DIV/0! #DIV/0! BMT
#DIV/0! #DIV/0! BIP
#DIV/0! BIT
#DIV/0! MATE
#DIV/0! SAINS
#DIV/0! BCP
#DIV/0! BCT

MENGUASAI
TAK MENGUASAI
C
ABC
D
E
BIL.
%
BIL.
%
BIL.
%
BIL.
%
BIL.
%
BIL.
%
BIL.
0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0
0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0
0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0
0
0
0
0
0
0
0
0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0
0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A

DE

GPMP

%
#DIV/0! #DIV/0! BMP
#DIV/0! #DIV/0! BMT
#DIV/0! #DIV/0! BIP
#DIV/0! BIT
#DIV/0! #DIV/0! MATE
#DIV/0! #DIV/0! SAINS
#DIV/0! BCP
#DIV/0! BCT

0
0
0
0
0
0
0
0

BIL MURID

OTI 1

BIL MURID

MP

0
0
0
0
0
0
0
0

MENGUASAI
TAK MENGUASAI
C
ABC
D
E
BIL.
%
BIL.
%
BIL.
%
BIL.
%
BIL.
%
BIL.
%
BIL.
0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0
0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0
0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A

MP

0
0
0
0
0
0
0
0

BIL MURID

MP
BMP
BMT
BIP
BIT
MATE
SAINS
BCP
BCT

BIL MURID

MP
BMP
BMT
BIP
BIT
MATE
SAINS
BCP
BCT

STATUS MULA
TOV

0
0
0
0
0
0
0
0

A
BIL.
0
0
0
0
0
0
0
0

A
BIL.
0
0
0
0
0
0
0
0

OTI 4
A

MENGUASAI
B
C

ABC

TAK MENGUASAI
E

DE

GPMP

0
0
0
0
0
0
0
0

BIL MURID

BIL MURID

GPMP
%
#DIV/0! #DIV/0! BMP
#DIV/0! #DIV/0! BMT
#DIV/0! #DIV/0! BIP
#DIV/0! BIT
#DIV/0! #DIV/0! MATE
#DIV/0! #DIV/0! SAINS
#DIV/0! BCP
#DIV/0! BCT

DE

0
0
0
0
0
0
0
0

BIL MURID

MP

MENGUASAI
TAK MENGUASAI
A
B
C
ABC
D
E
BIL.
%
BIL.
%
BIL.
%
BIL.
%
BIL.
%
BIL.
%
BIL.
0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0
0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0
0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0
0
0
0
0
0
0
0
0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0
0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

MP

0
0
0
0
0
0
0
0

OTI 3
MP

BIL MURID

MP
BMP
BMT
BIP
BIT
MATE
SAINS
BCP
BCT

GPMP
%
#DIV/0! #DIV/0! BMP
#DIV/0! #DIV/0! BMT
#DIV/0! #DIV/0! BIP
#DIV/0! BIT
#DIV/0! #DIV/0! MATE
#DIV/0! #DIV/0! SAINS
#DIV/0! BCP
#DIV/0! BCT

DE

BIL MURID

0
0
0
0
0
0
0
0

MENGUASAI
TAK MENGUASAI
A
B
C
ABC
D
E
BIL.
%
BIL.
%
BIL.
%
BIL.
%
BIL.
%
BIL.
%
BIL.
0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0
0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0
0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0
0
0
0
0
0
0
0
0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0
0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

MP

BIL MURID

MP
BMP
BMT
BIP
BIT
MATE
SAINS
BCP
BCT

OTI 2

A
BIL.
0
0
0
0
0
0
0
0

A
BIL.
0
0
0
0
0
0
0
0

GPMP
%
BIL.
%
BIL.
%
BIL.
%
BIL.
%
BIL.
%
BIL.
%
#DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! BMP
#DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! BMT
#DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! BIP
0
0
0
0
0
0
#DIV/0! BIT
#DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! MATE
#DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! SAINS
0
0
0
0
0
0
#DIV/0! BCP
0
0
0
0
0
0
#DIV/0! BCT

IL MURID

0
0
0
0
0
0
0
0

MP

IL MURID

MP
BMP
BMT
BIP
BIT
MATE
SAINS
BCP
BCT

BIL.
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

BIL.
0
0
0
0
0
0
0
0

SASARAN AKHIR
ETR
MENGUASAI
TAK MENGUASAI
C
ABC
D
E
%
BIL.
%
BIL.
%
BIL.
%
BIL.
%
BIL.
%
BIL.
#DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0
#DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0
#DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A

DE
%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

GPMP
###
###
###
###
###
###
###
###

AR 1
MENGUASAI
TAK MENGUASAI
C
ABC
D
E
%
BIL.
%
BIL.
%
BIL.
%
BIL.
%
BIL.
%
BIL.
#DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0
#DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0
#DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0
0
0
0
0
0
0
#DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0
#DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A

DE
%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

GPMP
###
###
###
###
#DIV/0! ###
#DIV/0! ###
###
###

AR 2
MENGUASAI
TAK MENGUASAI
A
B
C
ABC
D
E
%
BIL.
%
BIL.
%
BIL.
%
BIL.
%
BIL.
%
BIL.
#DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0
#DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0
#DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0
0
0
0
0
0
0
#DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0
#DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DE
%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

GPMP
###
###
###
###
#DIV/0! ###
#DIV/0! ###
###
###

AR 3
MENGUASAI
TAK MENGUASAI
A
B
C
ABC
D
E
%
BIL.
%
BIL.
%
BIL.
%
BIL.
%
BIL.
%
BIL.
#DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0
#DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0
#DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0
0
0
0
0
0
0
#DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0
#DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DE
%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

GPMP
###
###
###
###
#DIV/0! ###
#DIV/0! ###
###
###

AR 4
A

MENGUASAI
B
C

ABC

TAK MENGUASAI
E

DE
GPMP

%
BIL.
%
BIL.
%
BIL.
%
BIL.
%
BIL.
%
BIL.
%
GPMP
#DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! ###
#DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! ###
#DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! ###
0
0
0
0
0
0
###
#DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! ###
#DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! ###
0
0
0
0
0
0
###
0
0
0
0
0
0
###

1 ANALISIS TOV
NAMA SEKOLAH 0
KELAS
JUMLAH MURID

PPD

6
0
MENGUASAI
TAK MENGUASAI
GRED
BIL.
%

BIL.
0
0

%
#DIV/0!

1A

2A

Pencapaian Kuantiti (ABC)


Pencapaian Kualiti (Semua MP A)
3A

4A

5A

6A

BIL.
0
0
m11

%
#DIV/0!
#DIV/0!

7A

8A

0
0
0
0
0
0
0
0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

2 ANALISIS ETR
NAMA SEKOLAH 0
KELAS
JUMLAH MURID

PPD

6
0
MENGUASAI
TAK MENGUASAI
GRED
BIL.
%

BIL.
0
0

%
#DIV/0!

1A

2A

Pencapaian Kuantiti (ABC)


Pencapaian Kualiti (Gred A)
3A

4A

5A

6A

BIL.
0
0

%
#DIV/0!
#DIV/0!

7A

8A

0
0
0
0
0
0
0
0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

3 ANALISIS OTI-1
NAMA SEKOLAH 0
KELAS
JUMLAH MURID

PPD

6
0
MENGUASAI

BIL.
0

%
#DIV/0!

Pencapaian Kuantiti (ABC)

BIL.
0

%
#DIV/0!

TAK MENGUASAI
GRED

0
1A

BIL.
%

Pencapaian Kualiti (Gred A)


2A

3A

4A

5A

6A

#DIV/0!

7A

8A

0
0
0
0
0
0
0
0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

4 ANALISIS AR-1
NAMA SEKOLAH 0
KELAS
JUMLAH MURID

PPD

6
0
MENGUASAI
TAK MENGUASAI
GRED
BIL.
%

BIL.
0
0

%
#DIV/0!

1A

2A

Pencapaian Kuantiti (ABC)


Pencapaian Kualiti (Gred A)
3A

4A

5A

6A

BIL.
0
0

%
#DIV/0!
#DIV/0!

7A

8A

0
0
0
0
0
0
0
0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

5 ANALISIS OTI-2
NAMA SEKOLAH 0
KELAS
JUMLAH MURID

PPD

6
0
MENGUASAI
TAK MENGUASAI
GRED
BIL.
%

BIL.
0
0

%
#DIV/0!

1A

2A

Pencapaian Kuantiti (ABC)


Pencapaian Kualiti (Gred A)
3A

4A

5A

6A

BIL.
0
0

%
#DIV/0!
#DIV/0!

7A

8A

0
0
0
0
0
0
0
0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

6 ANALISIS AR-2
NAMA SEKOLAH 0
KELAS
JUMLAH MURID

PPD

6
0
MENGUASAI
TAK MENGUASAI
GRED
BIL.
%

BIL.
0
0

%
#DIV/0!
#DIV/0!

1A

2A

Pencapaian Kuantiti (ABC)


Pencapaian Kualiti (Gred A)
3A

4A

5A

6A

BIL.
0
0

%
#DIV/0!
#DIV/0!

7A

8A

0
0
0
0
0
0
0
0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

7 ANALISIS OTI-3
NAMA SEKOLAH 0
KELAS
JUMLAH MURID

PPD

6
0
MENGUASAI
TAK MENGUASAI
GRED
BIL.
%

BIL.
0
0

%
#DIV/0!

1A

2A

Pencapaian Kuantiti (ABC)


Pencapaian Kualiti (Gred A)
3A

4A

5A

6A

%
#DIV/0!
#DIV/0!

7A

8A

0
0
0
0
0
0
0
0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

8 ANALISIS AR-3
NAMA SEKOLAH 0
KELAS

BIL.
0
0

PPD
6

JUMLAH MURID

0
MENGUASAI
TAK MENGUASAI
GRED
BIL.
%

BIL.
0
0

%
#DIV/0!

1A

2A

Pencapaian Kuantiti (ABC)


Pencapaian Kualiti (Gred A)
3A

4A

5A

6A

BIL.
0
0

%
#DIV/0!
#DIV/0!

7A

8A

0
0
0
0
0
0
0
0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

9 ANALISIS OTI-4
NAMA SEKOLAH 0
KELAS
JUMLAH MURID

PPD

6
0
MENGUASAI
TAK MENGUASAI
GRED
BIL.
%

BIL.
0
0

%
#DIV/0!

1A

2A

Pencapaian Kuantiti (ABC)


Pencapaian Kualiti (Gred A)
3A

4A

5A

6A

BIL.
0
0

%
#DIV/0!
#DIV/0!

7A

8A

0
0
0
0
0
0
0
0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

10 ANALISIS AR-4
NAMA SEKOLAH 0
KELAS
JUMLAH MURID

PPD

6
0
MENGUASAI
TAK MENGUASAI

BIL.
0
0

%
#DIV/0!

Pencapaian Kuantiti (ABC)


Pencapaian Kualiti (Gred A)

BIL.
0
0

%
#DIV/0!
#DIV/0!

GRED
BIL.
%

1A

2A

3A

4A

5A

6A

7A

8A

0
0
0
0
0
0
0
0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

GPS
% GPS

#DIV/0!
#DIV/0!

SEMUA SEMUA SEMUA MP


MP A
MP D
E
0
0
0
0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

TIADA A

GPS
% GPS

#DIV/0!
#DIV/0!

SEMUA SEMUA SEMUA MP


MP A
MP D
E
0
0
0
0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

TIADA A

GPS

3.40

% GPS

40.00

SEMUA SEMUA SEMUA MP


MP A
MP D
E
0
0
0
0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

TIADA A

GPS
% GPS

#DIV/0!
#DIV/0!

SEMUA SEMUA SEMUA MP


MP A
MP D
E
0
0
0
0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

TIADA A

GPS
% GPS

#DIV/0!
#DIV/0!

SEMUA SEMUA SEMUA MP


MP A
MP D
E
0
0
0
0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

TIADA A

GPS
% GPS

#DIV/0!
#DIV/0!

SEMUA SEMUA SEMUA MP


MP A
MP D
E
0
0
0
0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

TIADA A

GPS
% GPS

#DIV/0!
#DIV/0!

SEMUA SEMUA SEMUA MP


MP A
MP D
E
0
0
0
0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

TIADA A

GPS
% GPS

#DIV/0!
#DIV/0!

SEMUA SEMUA SEMUA MP


MP A
MP D
E
0
0
0
0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

TIADA A

GPS
% GPS

#DIV/0!
#DIV/0!

SEMUA SEMUA SEMUA MP


MP A
MP D
E
0
0
0
0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

TIADA A

GPS
% GPS

#DIV/0!
#DIV/0!

SEMUA SEMUA SEMUA MP


MP A
MP D
E
0
0
0
0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

TIADA A