Anda di halaman 1dari 2

FORM PENGAJUAN CUTI

NAMA KARYAWAN :
NIP :
TANGGAL MASUK KARY :

NO. TGL UNIT KERJA KEPERLUAN CUTI SISA CUTI TANGGAL CUTI SISA CUTI TTD TTD TTD MENYETUJUI CATATAN/KETERANGAN
PERMOHONAN AWAL AKHIR KARYAWAN MENGETAHUI
DARI S/D PIHAK BCA PIHAK KOPERASI
Ket: Permohonan cuti selambat-lambatnya diajukan 5 hari kerja sebelum tanggal cuti.