JENIS DAN BENTUK KEBUDAYAAN MELAYU

NOOR NAJIAH BINTI AHMAD
|PEMBUKAAN| MAKNA KATA | PENGENALAN | NILAI | NILAI | KEPERCAYAAN | ADAT | PERMAINAN | SENJATA | PAKAIAN | SUMBER |

MAKNA KATA ‡ JENIS Golongan benda (binatang. ‡ BENTUK Cara. tumbuhtumbuhan. gaya. dll) yang mempunyai sifatsifat yang. bangsa. kemajuan (akal budi). tamadun. ‡ KEBUDAYAAN Keseluruhan cara hidup (yang merangkumi cara bertindak. susunan. peradaban. |PEMBUKAAN| MAKNA KATA | PENGENALAN | NILAI | NILAI | KEPERCAYAAN | ADAT | PERMAINAN | SENJATA | PAKAIAN | SUMBER | . corak. berkelakuan dan berfikir) serta segala hasil kegiatan dan penciptaan berupa kebendaan atau kerohanian sesuatu masyarakat.

PENGENALAN Kebudayaan Melayu ‡ Teras kebudayaan kebangsaan ‡ Melambangkan identiti bangsa Melayu ‡ Antaranya ialah nilai. adat istiadat. kepercayaan. peralatan permainan. pantang larang. peralatan senjata pakaian dan sebagainya |PEMBUKAAN| MAKNA KATA | PENGENALAN | NILAI | NILAI | KEPERCAYAAN | ADAT | PERMAINAN | SENJATA | PAKAIAN | SUMBER | .

diwaris daripada satu generasi kepada generasi yang berikutnya. mengotakan janji. .Contohnya tolong-menolong. jujur dan menghormati orang yang lebih tua.JENIS / BENTUK KEBUDAYAAN MELAYU ‡ NILAI . |PEMBUKAAN| MAKNA KATA | PENGENALAN | NILAI | NILAI | KEPERCAYAAN | ADAT | PERMAINAN | SENJATA | PAKAIAN | SUMBER | . . memegang amanah.suatu pembentukan mental yang dihasilkan oleh tingkah laku manusia.

- - Antara yang terpenting adalah nilai : berbudi bahasa : ukuran ketinggian peribadi seseorang. |PEMBUKAAN| MAKNA KATA | PENGENALAN | NILAI | NILAI | KEPERCAYAAN | ADAT | PERMAINAN | SENJATA | PAKAIAN | SUMBER | . rendah diri : nilai yang dianggap terpuji dalam masyarakat Melayu. budi & pemurah : balas membalas budi dalam masyarakat Melayu mewujudkan semangat kekitaan dan kerjasama.

dalam kehidupan seharian mereka. . sekecil mana pun perbuatan baik akan dibalas baik.adat dan agama menjadi pegangan utama masyarakay Melayu. dan sebaliknya. . |PEMBUKAAN| MAKNA KATA | PENGENALAN | NILAI | NILAI | KEPERCAYAAN | ADAT | PERMAINAN | SENJATA | PAKAIAN | SUMBER | .sesuatu yang diyakini dan dipercayai benar dan dapat diterima. .JENIS / BENTUK KEBUDAYAAN MELAYU ‡ KEPERCAYAAN .contohnya.berkait rapat dengan agama Islam.

JENIS / BENTUK KEBUDAYAAN MELAYU ‡ ADAT .adat perkahwinan. |PEMBUKAAN| MAKNA KATA | PENGENALAN | NILAI | NILAI | KEPERCAYAAN | ADAT | PERMAINAN | SENJATA | PAKAIAN | SUMBER | . adat Perpatih dan adat Temenggung. .adat terpenting . adat perayaan. adat semasa kematian.perbuatan yang sudah diamalkan secara turun-tamurun dalam sesebuah masyarakat sehingga menjadi hukum dan peraturan yang harus dipatuhi. adat bersalin. .

. belia dan remaja. layang-layang. batu seremban. |PEMBUKAAN| MAKNA KATA | PENGENALAN | NILAI | NILAI | KEPERCAYAAN | ADAT | PERMAINAN | SENJATA | PAKAIAN | SUMBER | . kaum wanita. .JENIS / BENTUK KEBUDAYAAN MELAYU ‡ PERMAINAN .berfungsi sebagai alat hiburan dan sebagai aktiviti sosial bagi merapatkan silaturrahim. dewasa. congkak. warga tua. kanak-kanak.antaranya ialah gasing. wau.pelbagai lapisan masyarakat dalam masyarakat Melayu mengamalkan permainan tradisional .

senjata tradisional tidak lagi digunakan. .pada hari ini.keris menjadi simbol utama kepada pahlawan dan raja Melayu. lawi ayam. lembing & tombak. .antaranya ialah keris. badik dan golok.JENIS / BENTUK KEBUDAYAAN MELAYU ‡ SENJATA . |PEMBUKAAN| MAKNA KATA | PENGENALAN | NILAI | NILAI | KEPERCAYAAN | ADAT | PERMAINAN | SENJATA | PAKAIAN | SUMBER | . tetapi dipelihara sebagai lambang kesenian Melayu.

Raja : tanjak.Wanita : baju kurung & kebaya lengkap dengan kain sarung / kain lepas serta selendang. Lelaki : sepasang baju Melayu dan bersampin serta bersongkok. |PEMBUKAAN| MAKNA KATA | PENGENALAN | NILAI | NILAI | KEPERCAYAAN | ADAT | PERMAINAN | SENJATA | PAKAIAN | SUMBER | .JENIS / BENTUK KEBUDAYAAN MELAYU ‡ PAKAIAN . selempang beserta keris. sampin.

SUMBER BUKU : BAHASA MELAYU 1 ( SITI HAJAR ABDUL AZIZ ) |PEMBUKAAN| MAKNA KATA | PENGENALAN | NILAI | NILAI | KEPERCAYAAN | ADAT | PERMAINAN | SENJATA | PAKAIAN | SUMBER | .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful