JENIS DAN BENTUK KEBUDAYAAN MELAYU

NOOR NAJIAH BINTI AHMAD
|PEMBUKAAN| MAKNA KATA | PENGENALAN | NILAI | NILAI | KEPERCAYAAN | ADAT | PERMAINAN | SENJATA | PAKAIAN | SUMBER |

‡ BENTUK Cara. peradaban. berkelakuan dan berfikir) serta segala hasil kegiatan dan penciptaan berupa kebendaan atau kerohanian sesuatu masyarakat. dll) yang mempunyai sifatsifat yang. |PEMBUKAAN| MAKNA KATA | PENGENALAN | NILAI | NILAI | KEPERCAYAAN | ADAT | PERMAINAN | SENJATA | PAKAIAN | SUMBER | . bangsa. susunan. kemajuan (akal budi). tamadun. corak. ‡ KEBUDAYAAN Keseluruhan cara hidup (yang merangkumi cara bertindak. gaya. tumbuhtumbuhan.MAKNA KATA ‡ JENIS Golongan benda (binatang.

peralatan senjata pakaian dan sebagainya |PEMBUKAAN| MAKNA KATA | PENGENALAN | NILAI | NILAI | KEPERCAYAAN | ADAT | PERMAINAN | SENJATA | PAKAIAN | SUMBER | . peralatan permainan.PENGENALAN Kebudayaan Melayu ‡ Teras kebudayaan kebangsaan ‡ Melambangkan identiti bangsa Melayu ‡ Antaranya ialah nilai. adat istiadat. pantang larang. kepercayaan.

.Contohnya tolong-menolong.suatu pembentukan mental yang dihasilkan oleh tingkah laku manusia. jujur dan menghormati orang yang lebih tua. |PEMBUKAAN| MAKNA KATA | PENGENALAN | NILAI | NILAI | KEPERCAYAAN | ADAT | PERMAINAN | SENJATA | PAKAIAN | SUMBER | .diwaris daripada satu generasi kepada generasi yang berikutnya. memegang amanah.JENIS / BENTUK KEBUDAYAAN MELAYU ‡ NILAI . mengotakan janji. .

budi & pemurah : balas membalas budi dalam masyarakat Melayu mewujudkan semangat kekitaan dan kerjasama.- - Antara yang terpenting adalah nilai : berbudi bahasa : ukuran ketinggian peribadi seseorang. rendah diri : nilai yang dianggap terpuji dalam masyarakat Melayu. |PEMBUKAAN| MAKNA KATA | PENGENALAN | NILAI | NILAI | KEPERCAYAAN | ADAT | PERMAINAN | SENJATA | PAKAIAN | SUMBER | .

adat dan agama menjadi pegangan utama masyarakay Melayu. dalam kehidupan seharian mereka. sekecil mana pun perbuatan baik akan dibalas baik. .contohnya.JENIS / BENTUK KEBUDAYAAN MELAYU ‡ KEPERCAYAAN . |PEMBUKAAN| MAKNA KATA | PENGENALAN | NILAI | NILAI | KEPERCAYAAN | ADAT | PERMAINAN | SENJATA | PAKAIAN | SUMBER | . dan sebaliknya.sesuatu yang diyakini dan dipercayai benar dan dapat diterima. . .berkait rapat dengan agama Islam.

|PEMBUKAAN| MAKNA KATA | PENGENALAN | NILAI | NILAI | KEPERCAYAAN | ADAT | PERMAINAN | SENJATA | PAKAIAN | SUMBER | . adat semasa kematian. adat perayaan.perbuatan yang sudah diamalkan secara turun-tamurun dalam sesebuah masyarakat sehingga menjadi hukum dan peraturan yang harus dipatuhi. .JENIS / BENTUK KEBUDAYAAN MELAYU ‡ ADAT .adat perkahwinan. adat Perpatih dan adat Temenggung.adat terpenting . . adat bersalin.

|PEMBUKAAN| MAKNA KATA | PENGENALAN | NILAI | NILAI | KEPERCAYAAN | ADAT | PERMAINAN | SENJATA | PAKAIAN | SUMBER | . kanak-kanak. kaum wanita.JENIS / BENTUK KEBUDAYAAN MELAYU ‡ PERMAINAN . belia dan remaja. batu seremban. layang-layang.berfungsi sebagai alat hiburan dan sebagai aktiviti sosial bagi merapatkan silaturrahim. dewasa. warga tua. congkak. wau. .antaranya ialah gasing. .pelbagai lapisan masyarakat dalam masyarakat Melayu mengamalkan permainan tradisional .

tetapi dipelihara sebagai lambang kesenian Melayu.keris menjadi simbol utama kepada pahlawan dan raja Melayu. badik dan golok.JENIS / BENTUK KEBUDAYAAN MELAYU ‡ SENJATA .pada hari ini. . senjata tradisional tidak lagi digunakan. lembing & tombak. |PEMBUKAAN| MAKNA KATA | PENGENALAN | NILAI | NILAI | KEPERCAYAAN | ADAT | PERMAINAN | SENJATA | PAKAIAN | SUMBER | .antaranya ialah keris. . lawi ayam.

JENIS / BENTUK KEBUDAYAAN MELAYU ‡ PAKAIAN . selempang beserta keris. sampin. |PEMBUKAAN| MAKNA KATA | PENGENALAN | NILAI | NILAI | KEPERCAYAAN | ADAT | PERMAINAN | SENJATA | PAKAIAN | SUMBER | .Wanita : baju kurung & kebaya lengkap dengan kain sarung / kain lepas serta selendang. Raja : tanjak. Lelaki : sepasang baju Melayu dan bersampin serta bersongkok.

SUMBER BUKU : BAHASA MELAYU 1 ( SITI HAJAR ABDUL AZIZ ) |PEMBUKAAN| MAKNA KATA | PENGENALAN | NILAI | NILAI | KEPERCAYAAN | ADAT | PERMAINAN | SENJATA | PAKAIAN | SUMBER | .