JENIS DAN BENTUK KEBUDAYAAN MELAYU

NOOR NAJIAH BINTI AHMAD
|PEMBUKAAN| MAKNA KATA | PENGENALAN | NILAI | NILAI | KEPERCAYAAN | ADAT | PERMAINAN | SENJATA | PAKAIAN | SUMBER |

dll) yang mempunyai sifatsifat yang. kemajuan (akal budi). ‡ KEBUDAYAAN Keseluruhan cara hidup (yang merangkumi cara bertindak. bangsa. |PEMBUKAAN| MAKNA KATA | PENGENALAN | NILAI | NILAI | KEPERCAYAAN | ADAT | PERMAINAN | SENJATA | PAKAIAN | SUMBER | . tumbuhtumbuhan. tamadun. gaya. peradaban.MAKNA KATA ‡ JENIS Golongan benda (binatang. corak. ‡ BENTUK Cara. susunan. berkelakuan dan berfikir) serta segala hasil kegiatan dan penciptaan berupa kebendaan atau kerohanian sesuatu masyarakat.

kepercayaan. adat istiadat. pantang larang. peralatan senjata pakaian dan sebagainya |PEMBUKAAN| MAKNA KATA | PENGENALAN | NILAI | NILAI | KEPERCAYAAN | ADAT | PERMAINAN | SENJATA | PAKAIAN | SUMBER | .PENGENALAN Kebudayaan Melayu ‡ Teras kebudayaan kebangsaan ‡ Melambangkan identiti bangsa Melayu ‡ Antaranya ialah nilai. peralatan permainan.

. memegang amanah. jujur dan menghormati orang yang lebih tua. mengotakan janji.Contohnya tolong-menolong.JENIS / BENTUK KEBUDAYAAN MELAYU ‡ NILAI .diwaris daripada satu generasi kepada generasi yang berikutnya. |PEMBUKAAN| MAKNA KATA | PENGENALAN | NILAI | NILAI | KEPERCAYAAN | ADAT | PERMAINAN | SENJATA | PAKAIAN | SUMBER | . .suatu pembentukan mental yang dihasilkan oleh tingkah laku manusia.

budi & pemurah : balas membalas budi dalam masyarakat Melayu mewujudkan semangat kekitaan dan kerjasama. |PEMBUKAAN| MAKNA KATA | PENGENALAN | NILAI | NILAI | KEPERCAYAAN | ADAT | PERMAINAN | SENJATA | PAKAIAN | SUMBER | . rendah diri : nilai yang dianggap terpuji dalam masyarakat Melayu.- - Antara yang terpenting adalah nilai : berbudi bahasa : ukuran ketinggian peribadi seseorang.

dalam kehidupan seharian mereka.contohnya. . dan sebaliknya. |PEMBUKAAN| MAKNA KATA | PENGENALAN | NILAI | NILAI | KEPERCAYAAN | ADAT | PERMAINAN | SENJATA | PAKAIAN | SUMBER | .sesuatu yang diyakini dan dipercayai benar dan dapat diterima. sekecil mana pun perbuatan baik akan dibalas baik.berkait rapat dengan agama Islam. . .JENIS / BENTUK KEBUDAYAAN MELAYU ‡ KEPERCAYAAN .adat dan agama menjadi pegangan utama masyarakay Melayu.

perbuatan yang sudah diamalkan secara turun-tamurun dalam sesebuah masyarakat sehingga menjadi hukum dan peraturan yang harus dipatuhi.JENIS / BENTUK KEBUDAYAAN MELAYU ‡ ADAT .adat terpenting .adat perkahwinan. adat Perpatih dan adat Temenggung. adat semasa kematian. . adat perayaan. . adat bersalin. |PEMBUKAAN| MAKNA KATA | PENGENALAN | NILAI | NILAI | KEPERCAYAAN | ADAT | PERMAINAN | SENJATA | PAKAIAN | SUMBER | .

berfungsi sebagai alat hiburan dan sebagai aktiviti sosial bagi merapatkan silaturrahim. .JENIS / BENTUK KEBUDAYAAN MELAYU ‡ PERMAINAN . . belia dan remaja. kaum wanita. congkak.pelbagai lapisan masyarakat dalam masyarakat Melayu mengamalkan permainan tradisional . batu seremban. wau. dewasa. warga tua. kanak-kanak. layang-layang. |PEMBUKAAN| MAKNA KATA | PENGENALAN | NILAI | NILAI | KEPERCAYAAN | ADAT | PERMAINAN | SENJATA | PAKAIAN | SUMBER | .antaranya ialah gasing.

. lawi ayam.pada hari ini.keris menjadi simbol utama kepada pahlawan dan raja Melayu. lembing & tombak.JENIS / BENTUK KEBUDAYAAN MELAYU ‡ SENJATA . senjata tradisional tidak lagi digunakan. .antaranya ialah keris. tetapi dipelihara sebagai lambang kesenian Melayu. badik dan golok. |PEMBUKAAN| MAKNA KATA | PENGENALAN | NILAI | NILAI | KEPERCAYAAN | ADAT | PERMAINAN | SENJATA | PAKAIAN | SUMBER | .

|PEMBUKAAN| MAKNA KATA | PENGENALAN | NILAI | NILAI | KEPERCAYAAN | ADAT | PERMAINAN | SENJATA | PAKAIAN | SUMBER | .JENIS / BENTUK KEBUDAYAAN MELAYU ‡ PAKAIAN . selempang beserta keris. Lelaki : sepasang baju Melayu dan bersampin serta bersongkok. sampin.Wanita : baju kurung & kebaya lengkap dengan kain sarung / kain lepas serta selendang. Raja : tanjak.

SUMBER BUKU : BAHASA MELAYU 1 ( SITI HAJAR ABDUL AZIZ ) |PEMBUKAAN| MAKNA KATA | PENGENALAN | NILAI | NILAI | KEPERCAYAAN | ADAT | PERMAINAN | SENJATA | PAKAIAN | SUMBER | .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful