JENIS DAN BENTUK KEBUDAYAAN MELAYU

NOOR NAJIAH BINTI AHMAD
|PEMBUKAAN| MAKNA KATA | PENGENALAN | NILAI | NILAI | KEPERCAYAAN | ADAT | PERMAINAN | SENJATA | PAKAIAN | SUMBER |

corak. dll) yang mempunyai sifatsifat yang. tamadun. ‡ BENTUK Cara. |PEMBUKAAN| MAKNA KATA | PENGENALAN | NILAI | NILAI | KEPERCAYAAN | ADAT | PERMAINAN | SENJATA | PAKAIAN | SUMBER | . peradaban. tumbuhtumbuhan. gaya. bangsa. susunan. ‡ KEBUDAYAAN Keseluruhan cara hidup (yang merangkumi cara bertindak.MAKNA KATA ‡ JENIS Golongan benda (binatang. kemajuan (akal budi). berkelakuan dan berfikir) serta segala hasil kegiatan dan penciptaan berupa kebendaan atau kerohanian sesuatu masyarakat.

peralatan permainan. adat istiadat.PENGENALAN Kebudayaan Melayu ‡ Teras kebudayaan kebangsaan ‡ Melambangkan identiti bangsa Melayu ‡ Antaranya ialah nilai. pantang larang. kepercayaan. peralatan senjata pakaian dan sebagainya |PEMBUKAAN| MAKNA KATA | PENGENALAN | NILAI | NILAI | KEPERCAYAAN | ADAT | PERMAINAN | SENJATA | PAKAIAN | SUMBER | .

suatu pembentukan mental yang dihasilkan oleh tingkah laku manusia. . |PEMBUKAAN| MAKNA KATA | PENGENALAN | NILAI | NILAI | KEPERCAYAAN | ADAT | PERMAINAN | SENJATA | PAKAIAN | SUMBER | . jujur dan menghormati orang yang lebih tua.Contohnya tolong-menolong. memegang amanah. .diwaris daripada satu generasi kepada generasi yang berikutnya.JENIS / BENTUK KEBUDAYAAN MELAYU ‡ NILAI . mengotakan janji.

- - Antara yang terpenting adalah nilai : berbudi bahasa : ukuran ketinggian peribadi seseorang. rendah diri : nilai yang dianggap terpuji dalam masyarakat Melayu. |PEMBUKAAN| MAKNA KATA | PENGENALAN | NILAI | NILAI | KEPERCAYAAN | ADAT | PERMAINAN | SENJATA | PAKAIAN | SUMBER | . budi & pemurah : balas membalas budi dalam masyarakat Melayu mewujudkan semangat kekitaan dan kerjasama.

berkait rapat dengan agama Islam. .JENIS / BENTUK KEBUDAYAAN MELAYU ‡ KEPERCAYAAN .sesuatu yang diyakini dan dipercayai benar dan dapat diterima. . |PEMBUKAAN| MAKNA KATA | PENGENALAN | NILAI | NILAI | KEPERCAYAAN | ADAT | PERMAINAN | SENJATA | PAKAIAN | SUMBER | .adat dan agama menjadi pegangan utama masyarakay Melayu. dalam kehidupan seharian mereka. . sekecil mana pun perbuatan baik akan dibalas baik. dan sebaliknya.contohnya.

adat terpenting . .perbuatan yang sudah diamalkan secara turun-tamurun dalam sesebuah masyarakat sehingga menjadi hukum dan peraturan yang harus dipatuhi.JENIS / BENTUK KEBUDAYAAN MELAYU ‡ ADAT . adat Perpatih dan adat Temenggung.adat perkahwinan. . adat bersalin. adat perayaan. adat semasa kematian. |PEMBUKAAN| MAKNA KATA | PENGENALAN | NILAI | NILAI | KEPERCAYAAN | ADAT | PERMAINAN | SENJATA | PAKAIAN | SUMBER | .

warga tua.pelbagai lapisan masyarakat dalam masyarakat Melayu mengamalkan permainan tradisional . kaum wanita. . wau. belia dan remaja.berfungsi sebagai alat hiburan dan sebagai aktiviti sosial bagi merapatkan silaturrahim. dewasa. layang-layang.JENIS / BENTUK KEBUDAYAAN MELAYU ‡ PERMAINAN . batu seremban. kanak-kanak. congkak.antaranya ialah gasing. |PEMBUKAAN| MAKNA KATA | PENGENALAN | NILAI | NILAI | KEPERCAYAAN | ADAT | PERMAINAN | SENJATA | PAKAIAN | SUMBER | . .

pada hari ini. . lembing & tombak.keris menjadi simbol utama kepada pahlawan dan raja Melayu. |PEMBUKAAN| MAKNA KATA | PENGENALAN | NILAI | NILAI | KEPERCAYAAN | ADAT | PERMAINAN | SENJATA | PAKAIAN | SUMBER | . .antaranya ialah keris.JENIS / BENTUK KEBUDAYAAN MELAYU ‡ SENJATA . badik dan golok. senjata tradisional tidak lagi digunakan. lawi ayam. tetapi dipelihara sebagai lambang kesenian Melayu.

selempang beserta keris. |PEMBUKAAN| MAKNA KATA | PENGENALAN | NILAI | NILAI | KEPERCAYAAN | ADAT | PERMAINAN | SENJATA | PAKAIAN | SUMBER | . sampin.JENIS / BENTUK KEBUDAYAAN MELAYU ‡ PAKAIAN .Wanita : baju kurung & kebaya lengkap dengan kain sarung / kain lepas serta selendang. Raja : tanjak. Lelaki : sepasang baju Melayu dan bersampin serta bersongkok.

SUMBER BUKU : BAHASA MELAYU 1 ( SITI HAJAR ABDUL AZIZ ) |PEMBUKAAN| MAKNA KATA | PENGENALAN | NILAI | NILAI | KEPERCAYAAN | ADAT | PERMAINAN | SENJATA | PAKAIAN | SUMBER | .