JENIS DAN BENTUK KEBUDAYAAN MELAYU

NOOR NAJIAH BINTI AHMAD
|PEMBUKAAN| MAKNA KATA | PENGENALAN | NILAI | NILAI | KEPERCAYAAN | ADAT | PERMAINAN | SENJATA | PAKAIAN | SUMBER |

MAKNA KATA ‡ JENIS Golongan benda (binatang. |PEMBUKAAN| MAKNA KATA | PENGENALAN | NILAI | NILAI | KEPERCAYAAN | ADAT | PERMAINAN | SENJATA | PAKAIAN | SUMBER | . corak. gaya. ‡ BENTUK Cara. bangsa. berkelakuan dan berfikir) serta segala hasil kegiatan dan penciptaan berupa kebendaan atau kerohanian sesuatu masyarakat. ‡ KEBUDAYAAN Keseluruhan cara hidup (yang merangkumi cara bertindak. kemajuan (akal budi). dll) yang mempunyai sifatsifat yang. peradaban. susunan. tamadun. tumbuhtumbuhan.

peralatan permainan. adat istiadat.PENGENALAN Kebudayaan Melayu ‡ Teras kebudayaan kebangsaan ‡ Melambangkan identiti bangsa Melayu ‡ Antaranya ialah nilai. kepercayaan. peralatan senjata pakaian dan sebagainya |PEMBUKAAN| MAKNA KATA | PENGENALAN | NILAI | NILAI | KEPERCAYAAN | ADAT | PERMAINAN | SENJATA | PAKAIAN | SUMBER | . pantang larang.

diwaris daripada satu generasi kepada generasi yang berikutnya. mengotakan janji. .Contohnya tolong-menolong. |PEMBUKAAN| MAKNA KATA | PENGENALAN | NILAI | NILAI | KEPERCAYAAN | ADAT | PERMAINAN | SENJATA | PAKAIAN | SUMBER | . .JENIS / BENTUK KEBUDAYAAN MELAYU ‡ NILAI . jujur dan menghormati orang yang lebih tua. memegang amanah.suatu pembentukan mental yang dihasilkan oleh tingkah laku manusia.

- - Antara yang terpenting adalah nilai : berbudi bahasa : ukuran ketinggian peribadi seseorang. |PEMBUKAAN| MAKNA KATA | PENGENALAN | NILAI | NILAI | KEPERCAYAAN | ADAT | PERMAINAN | SENJATA | PAKAIAN | SUMBER | . rendah diri : nilai yang dianggap terpuji dalam masyarakat Melayu. budi & pemurah : balas membalas budi dalam masyarakat Melayu mewujudkan semangat kekitaan dan kerjasama.

sekecil mana pun perbuatan baik akan dibalas baik.adat dan agama menjadi pegangan utama masyarakay Melayu.contohnya.berkait rapat dengan agama Islam.sesuatu yang diyakini dan dipercayai benar dan dapat diterima. dalam kehidupan seharian mereka. .JENIS / BENTUK KEBUDAYAAN MELAYU ‡ KEPERCAYAAN . dan sebaliknya. . . |PEMBUKAAN| MAKNA KATA | PENGENALAN | NILAI | NILAI | KEPERCAYAAN | ADAT | PERMAINAN | SENJATA | PAKAIAN | SUMBER | .

.JENIS / BENTUK KEBUDAYAAN MELAYU ‡ ADAT . adat Perpatih dan adat Temenggung. adat perayaan. adat semasa kematian.adat perkahwinan. |PEMBUKAAN| MAKNA KATA | PENGENALAN | NILAI | NILAI | KEPERCAYAAN | ADAT | PERMAINAN | SENJATA | PAKAIAN | SUMBER | . .perbuatan yang sudah diamalkan secara turun-tamurun dalam sesebuah masyarakat sehingga menjadi hukum dan peraturan yang harus dipatuhi.adat terpenting . adat bersalin.

dewasa. wau.antaranya ialah gasing. .berfungsi sebagai alat hiburan dan sebagai aktiviti sosial bagi merapatkan silaturrahim. batu seremban. kanak-kanak. congkak. layang-layang.JENIS / BENTUK KEBUDAYAAN MELAYU ‡ PERMAINAN . |PEMBUKAAN| MAKNA KATA | PENGENALAN | NILAI | NILAI | KEPERCAYAAN | ADAT | PERMAINAN | SENJATA | PAKAIAN | SUMBER | .pelbagai lapisan masyarakat dalam masyarakat Melayu mengamalkan permainan tradisional . . kaum wanita. belia dan remaja. warga tua.

lembing & tombak. .JENIS / BENTUK KEBUDAYAAN MELAYU ‡ SENJATA .antaranya ialah keris.keris menjadi simbol utama kepada pahlawan dan raja Melayu. badik dan golok. |PEMBUKAAN| MAKNA KATA | PENGENALAN | NILAI | NILAI | KEPERCAYAAN | ADAT | PERMAINAN | SENJATA | PAKAIAN | SUMBER | . lawi ayam.pada hari ini. . tetapi dipelihara sebagai lambang kesenian Melayu. senjata tradisional tidak lagi digunakan.

sampin. Lelaki : sepasang baju Melayu dan bersampin serta bersongkok.Wanita : baju kurung & kebaya lengkap dengan kain sarung / kain lepas serta selendang. Raja : tanjak. |PEMBUKAAN| MAKNA KATA | PENGENALAN | NILAI | NILAI | KEPERCAYAAN | ADAT | PERMAINAN | SENJATA | PAKAIAN | SUMBER | . selempang beserta keris.JENIS / BENTUK KEBUDAYAAN MELAYU ‡ PAKAIAN .

SUMBER BUKU : BAHASA MELAYU 1 ( SITI HAJAR ABDUL AZIZ ) |PEMBUKAAN| MAKNA KATA | PENGENALAN | NILAI | NILAI | KEPERCAYAAN | ADAT | PERMAINAN | SENJATA | PAKAIAN | SUMBER | .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful