JENIS DAN BENTUK KEBUDAYAAN MELAYU

NOOR NAJIAH BINTI AHMAD
|PEMBUKAAN| MAKNA KATA | PENGENALAN | NILAI | NILAI | KEPERCAYAAN | ADAT | PERMAINAN | SENJATA | PAKAIAN | SUMBER |

berkelakuan dan berfikir) serta segala hasil kegiatan dan penciptaan berupa kebendaan atau kerohanian sesuatu masyarakat. dll) yang mempunyai sifatsifat yang. ‡ BENTUK Cara. bangsa. |PEMBUKAAN| MAKNA KATA | PENGENALAN | NILAI | NILAI | KEPERCAYAAN | ADAT | PERMAINAN | SENJATA | PAKAIAN | SUMBER | . corak. tumbuhtumbuhan. tamadun.MAKNA KATA ‡ JENIS Golongan benda (binatang. gaya. susunan. ‡ KEBUDAYAAN Keseluruhan cara hidup (yang merangkumi cara bertindak. peradaban. kemajuan (akal budi).

peralatan senjata pakaian dan sebagainya |PEMBUKAAN| MAKNA KATA | PENGENALAN | NILAI | NILAI | KEPERCAYAAN | ADAT | PERMAINAN | SENJATA | PAKAIAN | SUMBER | . kepercayaan. adat istiadat. peralatan permainan. pantang larang.PENGENALAN Kebudayaan Melayu ‡ Teras kebudayaan kebangsaan ‡ Melambangkan identiti bangsa Melayu ‡ Antaranya ialah nilai.

JENIS / BENTUK KEBUDAYAAN MELAYU ‡ NILAI . . mengotakan janji. . jujur dan menghormati orang yang lebih tua. memegang amanah. |PEMBUKAAN| MAKNA KATA | PENGENALAN | NILAI | NILAI | KEPERCAYAAN | ADAT | PERMAINAN | SENJATA | PAKAIAN | SUMBER | .diwaris daripada satu generasi kepada generasi yang berikutnya.Contohnya tolong-menolong.suatu pembentukan mental yang dihasilkan oleh tingkah laku manusia.

budi & pemurah : balas membalas budi dalam masyarakat Melayu mewujudkan semangat kekitaan dan kerjasama.- - Antara yang terpenting adalah nilai : berbudi bahasa : ukuran ketinggian peribadi seseorang. rendah diri : nilai yang dianggap terpuji dalam masyarakat Melayu. |PEMBUKAAN| MAKNA KATA | PENGENALAN | NILAI | NILAI | KEPERCAYAAN | ADAT | PERMAINAN | SENJATA | PAKAIAN | SUMBER | .

.berkait rapat dengan agama Islam. |PEMBUKAAN| MAKNA KATA | PENGENALAN | NILAI | NILAI | KEPERCAYAAN | ADAT | PERMAINAN | SENJATA | PAKAIAN | SUMBER | .contohnya.sesuatu yang diyakini dan dipercayai benar dan dapat diterima. . sekecil mana pun perbuatan baik akan dibalas baik. . dalam kehidupan seharian mereka.adat dan agama menjadi pegangan utama masyarakay Melayu.JENIS / BENTUK KEBUDAYAAN MELAYU ‡ KEPERCAYAAN . dan sebaliknya.

.adat perkahwinan. adat bersalin. adat semasa kematian. |PEMBUKAAN| MAKNA KATA | PENGENALAN | NILAI | NILAI | KEPERCAYAAN | ADAT | PERMAINAN | SENJATA | PAKAIAN | SUMBER | .adat terpenting . adat Perpatih dan adat Temenggung. . adat perayaan.perbuatan yang sudah diamalkan secara turun-tamurun dalam sesebuah masyarakat sehingga menjadi hukum dan peraturan yang harus dipatuhi.JENIS / BENTUK KEBUDAYAAN MELAYU ‡ ADAT .

congkak. warga tua. kanak-kanak.berfungsi sebagai alat hiburan dan sebagai aktiviti sosial bagi merapatkan silaturrahim. |PEMBUKAAN| MAKNA KATA | PENGENALAN | NILAI | NILAI | KEPERCAYAAN | ADAT | PERMAINAN | SENJATA | PAKAIAN | SUMBER | . batu seremban. belia dan remaja. .JENIS / BENTUK KEBUDAYAAN MELAYU ‡ PERMAINAN . kaum wanita. dewasa. layang-layang.pelbagai lapisan masyarakat dalam masyarakat Melayu mengamalkan permainan tradisional .antaranya ialah gasing. wau. .

pada hari ini. .antaranya ialah keris. badik dan golok. lawi ayam.keris menjadi simbol utama kepada pahlawan dan raja Melayu. |PEMBUKAAN| MAKNA KATA | PENGENALAN | NILAI | NILAI | KEPERCAYAAN | ADAT | PERMAINAN | SENJATA | PAKAIAN | SUMBER | . lembing & tombak. tetapi dipelihara sebagai lambang kesenian Melayu. .JENIS / BENTUK KEBUDAYAAN MELAYU ‡ SENJATA . senjata tradisional tidak lagi digunakan.

Lelaki : sepasang baju Melayu dan bersampin serta bersongkok. selempang beserta keris.JENIS / BENTUK KEBUDAYAAN MELAYU ‡ PAKAIAN . Raja : tanjak. |PEMBUKAAN| MAKNA KATA | PENGENALAN | NILAI | NILAI | KEPERCAYAAN | ADAT | PERMAINAN | SENJATA | PAKAIAN | SUMBER | . sampin.Wanita : baju kurung & kebaya lengkap dengan kain sarung / kain lepas serta selendang.

SUMBER BUKU : BAHASA MELAYU 1 ( SITI HAJAR ABDUL AZIZ ) |PEMBUKAAN| MAKNA KATA | PENGENALAN | NILAI | NILAI | KEPERCAYAAN | ADAT | PERMAINAN | SENJATA | PAKAIAN | SUMBER | .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful