Anda di halaman 1dari 29

4.

0 PROGRAM DISIPLIN PONTENG

PROGRAM
PONTENG
SIFAR
BIDANG DISIPLIN - PONTENG

AKTIVITI
BI
TAJUK
L
1 Mengenal Diri
2 Diari Hidup
Peningkatan Kehadiran Ke
3 Sekolah
4 Luahan Rasa
5 Sentuhan Kendiri
6 Paparan Slaid
7 Lawatan
8 Graf Prestasi Diri
9 Ceritaku
1 Riadah dan Apresiasi
0
4.1 PANDUAN PELAKSANAAN

4.1.1 PENDAHULUAN

Ponteng sekolah atau ponteng kelas merupakan satu kelakuan


yang tidak diingini yang berlaku dalam sistem persekolahan hari
ini.Perlakuan ini juga, pasti akan membawa masalah-masalah
disiplin yang lain jika tidak dibendung dan dikawal.Masalah ini
juga, jika dibiarkan berterusan akan menganggu pelaksanaan
rancangan program pendidikan negara. Maka adalah diakui
bahawa tugas menyelesaikan masalah ponteng terpaksa melalui
satu proses yang amat rumit.Program-program sokongan perlu
diadakan sebagai usaha pencegahan dan pemulihan yang
dilakukan oleh pihak sekolah. Oleh itu, program kaunseling
berfokus yang dikendalikan oleh GKSM merupakan satu usaha
murni bagi membantu menyelesaikan masalah ini dan
merealitikan usaha Kementerian Pelajaran Malaysia bagi
mengatasi masalah disiplin.

4.1.2 MATLAMAT

Bagi membantu dan menyelesaikan masalah disiplin yang


semakin meruncing dalam konteks pendidikan.

4.1.3 OBJEKTIF
4.1.1. Untuk mengatasi masalah disiplin dan punca salah
laku yang lain

4.1.2. Untuk meningkatkan prestasi akademik

4.1.3. Untuk mengawal gejala sosial di kalangan remaja


sekolah

4.1.4. Untuk mewujudkan iklim sekolah yang kondusif dan


melancarkan perancangan perjalanan sekolah

4.1.5. Untuk meringankan peranan pengurusan dan


pembelajaran di sekolah

4.1.4 RASIONAL

Punca permasalahan disiplin murid-murid berpunca daripada


masalah ponteng.

4.1.5 SASARAN

Pelajar yang ponteng:

4.1.5.1 Ponteng kelas

4.1.5.2 Ponteng sekolah

4.1.5.3 Ponteng perhimpunan

4.1.5.4 Ponteng aktiviti ko-kurikulum

4.1.6 PELAKSANAAN

4.1.1. Mengenal Diri

4.1.2. Diari Hidup

4.1.3. Peningkatan Kehadiran Ke Sekolah


4.1.4. Luahan Rasa

4.1.5. Sentuhan Kendiri

4.1.6. Paparan Slaid

4.1.7. Lawatan

4.1.8. Graf Prestasi Akademik

4.1.9. Ceritaku

4.1.10. Riadah Dan Apresiasi

4.1.7 PENILAIAN

4.1.7.1 GRAF KEHADIRAN

2
0

1
JUMLAH HARI

1
0
5

0
AP SEP
JAN FEB MAC MEI JUN JULAI OGOS OKT
R T

4.1.7.2 GRAF PRESTASI DIRI

JADUAL PRESTASI AKADEMIK

GRAF PRESTASI
AKADEMIK
UJIAN / MATA
BM BI MT SN SEJ MP MP MP MP MP MP
PELAJARAN

TOV

OTR 1

OTR 2

ETR

100

90

80

70
MARKAH (%)

60

50

40

30

20

10

0
TOV OTR 1 OTR 2 ETR
4.1.8 PENUTUP

Diharapkan agar modul berfokus masalah ponteng dapat memberi


implikasi atau impak yang positif ke arah mengurangkan masalah disiplin
dan meningkatkan sahsiah murid dalam dunia globalisasi yang mencabar
pada hari ini.
4.2 PROSES KERJA

BIL PROSES KERJA PERSONALIA CATATAN


1. Menyediakan kertas kerja GBKSM 2 minggu ( JAN)
modul ponteng

2. Mengadakan mesyuarat Pentadbir / Semua Guru 2 jam


bersama

3. Mengesan murid Guru Tingkatan / Disiplin 40 minit


ponteng

4. Menyenaraikan murid Unit Disiplin / GBKSM 1 jam


ponteng

5. Mengadakan temujanji GBKSM 40 minit


dengan murid ponteng

6. Melaksanakan modul GBKSM Setiap bulan 1


mengikut urutan modul

7. Mendapatkan prestasi Guru Tingkatan / 2 minggu


akademik murid ponteng SU Peperiksaan

8. Mencatatkan peningkatan
kehadiran dan prestasi GBKSM 1 minggu
akademik

9. Membuat analisa
kehadiran dan prestasi GBKSM 1 minggu
akademik

10. Membuat graf penilaian


dan laporan GBKSM 2 minggu

11. Membuat kajian tentang GBKSM 2 minggu


keberkesanan modul (Laporan dihantar
kepada
Pentadbir, Unit
Disiplin & PPD)
CARTA ALIRAN PELAKSANAAN
4.3 CARTA ALIRAN KERJA
PROGRAM SIFAR PONTENG

MULA

Menyediakan Kertas Kerja

Mengadakan Mesyuarat

Mengesan Murid Ponteng

Menyenaraikan Murid
Ponteng

Mengadakan Temujanji

Melaksanakan Modul

Mendapatkan Prestasi
Akademik

Mencatat Kehadiran

Membuat Analisa Dan Graf


Membuat Kajian
Keberkesanan Program
PENUTUP
4.0 MODUL
Modul dilaksanakan

sepanjang tahun
4.4 PROGRAM PONTENG SIFAR

4.4.1 AKTIVITI 1

Bidang : Disiplin

Tajuk : Ponteng (Mengenal Diri)

Objektif : Pada akhir aktiviti murid dapat:

1. memberi maklumat peribadi/resume

2. mengenal kekuatan dan kelemahan diri

Masa : 40 minit

Sasaran : Murid ponteng

Bahan : Borang maklumat peribadi

LANGKAH :

1. GBKSM mendapat senarai nama murid daripada unit


disiplin dan guru tingkatan

2. GBKSM membuat temuduga dengan murid-murid dalam


senarai nama ponteng (mengelaskan semua murid berikut
berdasarkan kumpulan/jantina/tingkatan)

3. GBKSM membuat temujanji dengan kumpulan tertentu


mengikut jadual yang telah ditetapkan
4. GBKSM mengedarkan borang maklumat peribadi dan
memberi penerangan tentang cara-cara mengisi borang
maklumat peribadi

5. GBKSM mengumpul maklumat peribadi murid dan difailkan

Penilaian : Murid dapat mengenal diri sendiri.

Rumusan :

1. Dengan borang maklumat peribadi yang dikumpulkan kita


dapat mengumpul maklumat dan mengenal latar belakang
murid

Falsafah : Tak Kenal MakanTak Cinta


4.4.2 AKTIVITI 2

Bidang : Disiplin

Tajuk : Ponteng (Diari Hidupku)

Objektif : Pada akhir aktiviti murid dapat:

1. Memberi maklumat tentang jadual aktiviti


seharian

2. Merekod aktiviti dalam jadual seharian murid

Masa : 40 minit

Sasaran : Murid ponteng

Bahan : Pen dan lampiran 1 dan 2

LANGKAH :

1. GBKSM mengumpul murid yang telah dikenalpasti terlibat


lanjutan dari aktiviti yang telah lepas

2. GBKSM menerangkan tujuan perjumpaan aktiviti kelompok


3. Murid-murid diminta menceritakan aktiviti kehidupan
seharian secara bergilir-gilir

4. Murid-murid diminta mencatat aktiviti dalam jadual “


Sehari Dalam Hidupku”

i. Hari Persekolahan

ii. Hari Cuti

5. GBKSM mengumpul hasil murid untuk tujuan penilaian

Penilaian :

1. GBKSM mengenalpasti dan menganalisa aktiviti murid-


murid untuk tujuan pembaikan masalah ponteng di
kalangan murid.

Rumusan :

1. GBKSM dapat mengenalpasti punca ponteng dan


menggunakan pendekatan yang sesuai untuk
menyelesaikan masalah murid

Falsafah : Hargai Masa Kerana Masa Tidak Akan


Berulang-Masa Itu Emas
LAMPIRAN 1
Aktiviti Hari Persekolahan

Masa Aktiviti
6.00 -7.00 pg

7.00 - 8.00 pg

8.00 - 9.00 pg

9.00 -10.00 pg
10.00 -11.00

pg

11.00 -12.00

tgh

12.00 -1.00

ptg

1.00 - 2.00

ptg

2.00 - 3.00ptg

3.00 - 4.00

ptg

4.00 - 5.00

ptg

5.00 - 6.00

ptg

6.00 - 7.00

mlm

LAMPIRAN 2

Aktiviti Hari Cuti


Masa Aktiviti
6.00 -7.00 pg

7.00 - 8.00 pg

8.00 - 9.00 pg

9.00 -10.00 pg

10.00 -11.00

pg

11.00 -12.00

tgh

12.00 -1.00

ptg

1.00 - 2.00

ptg

2.00 - 3.00ptg

3.00 - 4.00

ptg

4.00 - 5.00

ptg

5.00 - 6.00

ptg

6.00 - 7.00

mlm
4.4.3 AKTIVITI 3

BIDANG : Disiplin

TAJUK : Ponteng (Peningkatan Kehadiran Ke Sekolah)

OBJEKTIF : Pada akhir aktiviti murid dapat:

1. mengurangkan kes ponteng kelas dan ponteng


sekolah

2. meningkatkan jati diri murid-murid

3. meningkatkan hubungan yang baik dengan


GBKSM

MASA : Setiap waktu pagi hari persekolahan

SASARAN : Murid ponteng

BAHAN : Borang prestasi kehadiran

LANGKAH :

1. Murid-murid berjumpa dengan GBKSM setiap pagi sebelum


perhimpunan

2. GBKSM akan menandakan kehadiran

3. GBKSM memberi sentuhan mesra dan nilai murni

4. Kehadiran murid-murid akan membuat melalui graf


kehadiran setiap minggu/bulan

Penilaian :
1. Murid-murid merasakan kehadirannya ke sekolah amat
diperlukan kerana adanya keprihatinan daripada GBKSM

Rumusan :

1. Program ini akan dapat melihat analisa kehadiran murid


melalui catatan kehadiran dan graf peningkatan kehadiran

Falsafah :

1. Masa Depan Itu Di Beli Oleh Masa Depan Sekarang


“Samuel Johnson”
4.4.4 AKTIVITI 4

BIDANG : Disiplin

TAJUK : Ponteng (Luahan Rasa)

OBJEKTIF : Pada akhir aktiviti murid dapat:

1. Mengeluarkan isi hatinya

2. Dapat mengetahuai masalah murid

3. Membantu murid mengatasi masalahnya

MASA : 40 minit

SASARAN : Murid ponteng

BAHAN : Kertas A4

LANGKAH :

1. Murid ditanya tentang masalah yang dihadapi

2. Murid diminta meluahkan rasahatinya pada kertas A4

3. GBKSM mengutip dan membaca luahan hati murid

Penilaian : GBKSM prihatin terhadap luahan rasa murid


Rumusan :

1. Dapat memberi nasihat dan menggunakan pendekatan


yang sesuai untuk menyelesaikan masalah murid

Falsafah : Tiada Masalah Yang Tidak Dapat Diselesaikan

4.4.5 AKTIVITI 5

BIDANG : Disiplin

TAJUK : Ponteng (Kaunseling Individu/sentuhan kendiri)

OBJEKTIF : Pada akhir aktiviti murid dapat:

1. Mempunyai inisiatif diri untuk mengurangkan


masalah ponteng

2. Meningkatkan keyakinan diri untuk


menghadapi kehidupannya

MASA : 40 minit

SASARAN : Murid ponteng

BAHAN : Soal selidik kehadiran murid

LANGKAH :

1. GBKSM membuat temujanji dengan murid

2. GBKSM mengetahui perkembangan kehadiran murid


melalui soal selidik kehadiran murid

3. GBKSM memberi galakan dan sokongan


4. GBKSM membuat pemantauan sepanjang masa

Penilaian : Murid dapat menangani masalah ponteng dengan


yakin

Rumusan :

1. Kasih sayang daripada pihak sekolah membantu murid


mengarah ke hala tuju yang positif

Falsafah : Hendak Seribu Daya Tak Hendak Seribu Dalih

4.4.6 AKTIVITI 6

BIDANG : Disiplin

Tajuk : Ponteng (Paparan Slaid Masalah Tingkahlaku)

Objektif : Pada akhir aktiviti murid dapat:

1. Membuat perbandingan melalui slaid salah


laku

2. Menilai salah laku yang baik dan buruk

3. Mendapat iktibar daripada salah laku yang


ditayangkan

Masa : 40 minit

Sasaran : Murid ponteng

Bahan : Slaid salah laku, kertas A4,LCD

Langkah :

1. Murid ponteng dibawa ke dalam bilik kaunseling


2. Murid ditayangkan dengan slaid salah laku

3. GBKSM meminta murid memberikan pendapat tentang


slaid salah laku yang ditayangkan

Penilaian :

1. GBKSM memberi kertas A4 kepada murid untuk mencatat


baik dan buruknya slaid yang ditayangkan

Rumusan :

1. Melalui tayangan slaid tadi, murid dapat membandingkan


tingkah laku-tingkah laku yang baik dan tidak baik dan
menilaikannya semula kepada masalah mereka

Falsafah : Hidup Penuh Dugaan Dan Cabaran

4.4.7 AKTIVITI 7

BIDANG : Disiplin

TAJUK : Ponteng (Program Lawatan Ke Pusat Pemulihan


Akhlak-

universiti)

OBJEKTIF : Pada akhir aktiviti lawatan murid dapat:

1. Pendedahan tentang akibat tindakan salah laku


murid

2. Kesedaran diri dan mewujudkan rasa keinsafan

3. Menghargai masa seharian dan masa hadapan

MASA : 1 hari
SASARAN : Murid ponteng

BAHAN : Pengangkutan dan sumber kewangan

Langkah :

1. GBKSM merancang dan menetapkan tarikh lawatan

2. GBKSM memohon kebenaran lawatan daripada pihak PPD

3. GBKSM membuat temujanji program dengan pusat yang


dilawati

4. GBKSM membawa murid-murid ponteng ke pusat


pemulihan akhak

5. Murid-murid menyaksikan aktiviti dan bersoal jawab


dengan penghuni pusat pemulihan akhlak

6. GBKSM membuat “post moterm” lawatan bersama murid


ponteng

Penilaian :

1. Murid-murid dapat menyaksikan dan menginsafi diri


bahawa betapa ruginya ponteng sekolah, membuang masa
dan terlibat dengan akiviti salah laku

Rumusan :

1. GBKSM dapat memberi kesedaran diri dan mewujudkan


rasa keinsafan dikalangan murid ponteng agar tidak
terlibat dengan tindakan salah laku
Falsafah : Menyimpang Seinci, Rugi Seribu Batu ( Peribahasa
Cina)
4.4.7 AKTIVITI 8

BIDANG : Disiplin

TAJUK : Ponteng (Prestasi Akademik)

OBJEKTIF : Pada akhir aktiviti murid dapat:

1. Dapat melihat perbandingan dan membuat


analisa prestasi akademik

2. Dapat idea bagaimana untuk meningkatkan


prestasi akademik

Masa : 40 minit

Sasaran : Murid ponteng

Bahan : Markah ujian bulanan

Langkah :

1. GBKSM membuat perbandingan antara 2 markah ujian


bulanan

2. GBKSM membuat analisa markah bagi setiap mata


pelajaran dengan melukis graf

3. GBKSM meminta murid memberi sebab berdasarkan


graf yang dibuat

4. GBKSM meminta murid memberi cadangan bagaimana


untuk meningkatkan prestasi akademik pada ujian
akan datang

Penilaian :

1. Murid sedar bahawa tingkah laku pnteng menyebabkan


prestasi akademik menurun
Rumusan : Kehadiran yang konsisten dapat meningkatkan
prestasi akademik

Falsafah : Kejayaan Tidak Datang Kepada Manusia Yang Leka

4.4.9 AKTIVITI 9

BIDANG : Disiplin

TAJUK : Ponteng (Ceritaku)

OBJEKTIF : Pada akhir aktiviti murid dapat:

1. menilai pentingnya sayang akan diri dan keluarga

Masa : 40 minit

Sasaran : Murid ponteng

Bahan : Cerita pendek, album keluarga

Langkah-Langkah :

1. GBKSM bercerita “cerita pendek” berkaitan kasih sayang


dan menunjukkan album keluarga

2. Murid menyatakan sejauh mana dia menyayangi dirinya


dan keluarganya

3. GBKSM menerangkan bagaimana murid boleh


menunjukkan kasih sayang kepada orang-orang yang
berkaitan

4. GBKSM mengaitkan perilaku ponteng telah mengugat kasih


sayang dan cita-cita yang diharapkan

Penilaian :
1. Murid lebih menyayangi diri dan keluarganya dan
mengurangkan tingkah laku ponteng

Rumusan :

1. Kasih sayang sangat penting dalam mempengaruhi tingkah


laku murid

Falsafah : Sayangi Diri Anda Dan Keluarga Anda

4.4.10 AKTIVITI 10

Bidang : Disiplin

Tajuk : Ponteng (Riadah/ Appresiasi )

Objektif : Pada akhir aktiviti murid dapat:

1. Dapat mendekati murid-murid ponteng secara


lebih Mesra

2. Dapat mengembirakan hati murid

3. Dapat menghilangkan stres murid

4. Penghargaan

Masa : 2 hari 1 malam

Sasaran : Murid ponteng/ibubapa/komuniti

Bahan : Sumber kewangan, pengangkutan,


tajaan

Langkah :

1. GBKSM mendapat senarai nama murid

2. GBKSM menetapkan lokasi riadah


3. GBKSM menguruskan borang pelancongan dan kebenaran
ibu bapa

4. GBKSM mencari sumber kewangan dan tajaan

5. merancang aktiviti riadah

6. Penglibatan Ibu Bapa dan komuniti

Penilaian :

1. Murid merasa seronok kerana mereka rasa dihargai dan


tidak akan ponteng lagi

Rumusan :

1. Riadah ini dapat memberi peluang kepada murid-murid


lebih mesra dan berkongsi maklumat dengan GKSM tanpa
ada rasa rendah diri untuk mengatasi masalah yang
mereka hadapi

Falsafah :

1. Kurang Semangat Mengakibatkan Lebih Banyak Kegagalan


Berbanding Kurangya Kebijaksanaan Atau Kemahiran
(Flower A. Newhouse)