Anda di halaman 1dari 21

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN CHENDERING

21080 KUALA TERENGGANU

PROGRAM TAHUN 2011

BIDANG : HAL EHWAL MURID UNIT : BADAN DISIPLIN

BIL. AKTIVITI /
PROGRAM OBJEKTIF TARIKH KUMPULAN SASAR TINDAKAN

1 Pembentukkan AJK Badan Bertanggungjawab dalam pengawalan dan Disember 2010 Guru yang dilantik Pengurusan pentadbiran
Disiplin dan Pengawas Sekolah pengurusan disiplin sekolah sekolah

2. Taklimat disiplin pelajar Pelajar mematuhi garis panduan disiplin Januari 2011 Semua pelajar PK HEM/Guru disiplin /semua
guru

3 Pemilihan dan perlantikan -Membantu guru disiplin Januari 2011 Pelajar yang terpilih -Guru pengawas/disiplin
pengawas 2011 -Membentuk semangat kepimpinan -AJK pengawas sekolah
-Memperkemaskan kawalan disiplin
4 Kursus kepimpinan Pengawas -Memantapkan daya kepimpinan pengawas
-Memupuk semangat bertugas sepasukan Februari 2011 Semua pengawas yang -PK HEM
dilantik -Guru pengawas
5 Operasi Disiplin 1 -Memastikan kekemasan diri pelajar pada -PK HEM
tahap yang baik Januari/Februari Semua pelajar -Guru disiplin
2011 -Pengawas

6 Pemeriksaan Motosikal pelajar -Mempastikan pelajar mematuhi undang- -Pelajar bermotosikal -Guru disiplin
undang jalanraya/berlesen Januari/Julai -Polis
7 Operasi Disiplin 11 -Mempastikan kekemasan diri pelajar pada Januari/Februari -Semua pelajar -PK HEM
tahap yang baik -Guru displin
-Pengawas
8 Program Bina Sahsiah/Rohani -Membentuk kesedaran hidup berakhlak Sepanjang tahun Pelajar bermasalah -PK HEM
dan mematuhi peraturan disiplin -Badan Dakwah
-Guru disiplin
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN CHENDERING
21080 KUALA TERENGGANU

PROGRAM TAHUN 2011

BIDANG : HAL EHWAL MURID UNIT : BADAN DISIPLIN

BIL. AKTIVITI /
PROGRAM OBJEKTIF TARIKH KUMPULAN SASAR TINDAKAN

1 Pembentukkan AJK Badan Bertanggungjawab dalam pengawalan dan Disember 2010 Guru yang dilantik Pengurusan pentadbiran
Disiplin dan Pengawas Sekolah pengurusan disiplin sekolah sekolah

2. Taklimat disiplin pelajar Pelajar mematuhi garis panduan disiplin Januari - Semua pelajar PK HEM/Guru
November 2011 disiplin /semua guru

3 Pemilihan dan perlantikan -Membantu guru disiplin Januari 2011 Pelajar yang terpilih -Guru
pengawas 2011 -Membentuk semangat kepimpinan pengawas/disiplin
-Memperkemaskan kawalan disiplin -AJK pengawas sekolah
-Memantapkan daya kepimpinan pengawas
4 Kursus kepimpinan Pengawas -Memupuk semangat bertugas sepasukan Februari 2011 Semua pengawas yang -PK HEM
dilantik -Guru pengawas
-PK HEM
5 Operasi Disiplin Memastikan kekemasan diri pelajar pada Januari/Februari Semua pelajar -Guru disiplin
tahap yang baik 2011 -Pengawas

6 Pemeriksaan Motosikal pelajar -Mempastikan pelajar mematuhi undang- Januari/Julai -Pelajar bermotosikal -Guru disiplin
undang jalanraya/berlesen 2011 -Polis
-PK HEM
7 Pendaftaran Motosikal Memastikan semua pelajar mengikut Januari/Februari Semua pelajar yang -Guru displin
spesifikasi undang-undang jalanraya 2011 bermotosikal -Pengawas

-Membentuk kesedaran hidup berakhlak Sepanjang tahun Pelajar bermasalah -PK HEM
8 Program Bina Sahsiah/Rohani dan mematuhi peraturan disiplin -Badan Dakwah
-Guru disiplin
17 Melaksanakan Hukuman -Pelajar tidak mengulangi kesalahan yang Apabila kes-kes Pelajar yang terbabit -Pengurusan Sekolah
Disiplin Berpandukan Buku sama pada masa hadapan disiplin berlaku dengan kes-kes -Badan Disiplin
Peraturan Sekolah -Pelajar sedar setiap kesalahan ada salahlaku disiplin
hukuman
BIL. AKTIVITI /
PROGRAM OBJEKTIF TARIKH KUMPULAN SASAR TINDAKAN

18 Ceramah Anti Dadah Dan -Memberi kesedaran kepentingan gaya Mac Pelajar yang berisiko Pengurusan pentadbiran
Merokok hidup sihat dan risiko merokok dan 2011 tinggi sekolah/BadanDisiplin/
penyalahgunaan dadah AADK

19 Ceramah/Penerangan di masjid -Menjalin hubungan rapat dengan masjid Jun 2011 Pelajar dan ibu bapa Pengurusan Pentadbiran
mengenai tanggungjawab -Penyelesaian masalah disiplin melalui Sekolah/ Badan Disiplin
individu muslim penerapan tanggungjawab ibu bapa
terhadap pelajar

20 Perjumpaan Ibu Bapa/ penjaga -Mencari jalan penyelesaian terhadap Januari- Ibu bapa / penjaga Pengetua
pelajar bermasalah disiplin masalah disiplin yang berlaku November 2011 pelajar berkenaan PK HEM / Badan
dengan pihak sekolah -Memaklumkan kepada penjaga salahlaku Disiplin
disiplin pelajar terbabit

21 Program Khidmat Nasihat -Memupuk jiwa kea rah nilai hidup murni Januari – Pelajar yang PK HEM/ Badan
-Mengisi akal budi dengan fikrah agama November 2011 mempunyai masalah Disiplin/Kaunselor
dan nilai social yang diterima masyarakat disiplin

Disediakan oleh

(Azmi bin Hamzah )


Badan Disiplin
SMK Chendering
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN CHENDERING
21080 KUALA TERENGGANU

LAPORAN AKTIVITI UNIT HEM JULAI - NOVEMBER 2010

BIDANG : HAL EHWAL MURID UNIT : BADAN DISIPLIN

BIL. AKTIVITI /
PROGRAM OBJEKTIF TARIKH KUMPULAN SASAR PENILAIAN / HASIL

1 Taklimat disiplin pelajar Pelajar mematuhi garis panduan disiplin Perhimpunan Semua pelajar Semua pelajar faham
mingguan Julai - garis panduan disiplin
November yang ditetapkan
2010

2 Pemilihan dan perlantikan -Membantu guru disiplin November 2010 Pelajar yang terpilih -Semua pengawas yang
pengawas 2011 -Membentuk semangat kepimpinan dilantik komited dengan
-Memperkemaskan kawalan disiplin tugas masing-masing

3 Operasi Disiplin 11 dan 111 -Memastikan kekemasan diri pelajar pada Julai dan Ogos Semua pelajar Pelajar yang tidak
tahap disiplin yang baik 2010 mematuhi piawaian
disiplin sekolah
dikenakan tindakan
yang sewajarnya

Pelajar yang
5 Pemeriksaan Motosikal pelajar -Mempastikan pelajar mematuhi undang- September -Pelajar bermotosikal berkenderaan/bermotosi
undang jalanraya/berlesen 2010 kal mematuhi undang-
undang jalanraya yang
ada

6 Perjumpaan Ibu bapa / penjaga -Mencari jalan penyelasaian terhadap Januari- Ibu bapa dan penjaga Sebahagian besar kes-
pelajar bermasalah dengan pihak masal;ah disiplin yang berlaku November 2010 pelajar yang kes salahlaku disiplin
sekolah -Memaklumkan kepada penjaga mengenai mempunyai kes dapat ditangani dengan
salahlaku disiplin pelajar terbabit salahlaku disiplin berkesan

7 Rondaan kawasan luar sekolah -Membanteras kegiatan ponteng sekolah Berkala Pelajar ponteng sekolah Pelajar ponteng sekolah
dan aktiviti-aktiviti negatif yang lain sepanjang di kawasan-kawasan yang berada di lokasi
Januari- tertentu terbabit berkurangan
November 2010

8 Melaksanakan hukuman disiplin -Pelajar tidak mengulangi kesalahan yang -Januari- Pelajar yang terbabit Kes-kes disiplin yang
berpandukan buku peraturan sama pada masa hadapan November 2010 dengan kes-kes sama berkurangan
sekolah -Pelajar sedar setiap kesalahan ada ( Apabila kes-kes salahlaku disiplin
hukuman disiplin berlaku)

10 Pemeriksaan motosikal pelajar -Memastikan pelajar mematuhi undang- Oktober 2010 Pelajar Semua pelajar
undang jalanraya dan berlesen yangberkenderaan/berm berkenaan mematuhi
otosikal undang-undang
jalanraya yang
berkuatkuasa

11 Penegasan mematuhi peraturan Semua pelajar faham peraturan sekolah Perhimpunan Semua pelajar Semua bersedia
dan disiplin sekolah di yang berkuatkuasa harian/mingguan mematuhi kehendak dan
perhimpunan peraturan sekolah yang
ada

12 Program Khidmat Nasihat -Memupuk jiwa ke arah nilai hidup murni Januari- Pelajar yang melakukan Dengan bantuan
-Mengisi akal budi dengan fikrah agama November 2010( kesalahan disiplin kaunseling dan Badan
dan nilai sosial yang diterima masyarakat Apabila kes-kes Disiplin individu pelajar
disiplin berlaku ) terbabit didapati
berubah kepada cara
hidup yang lebih positif
13 Penggunaan buku kawalan kelas -Meningkatkan kawalan disiplin pelajar Sepanjang masa Semua kelas dan Pelajar yang melakukan
dan kad keluar kelas -Kes ponteng kelas dan sekolah dapat persekolahan tingkatan kes berkenaan
diselia dan ditangani Januari- dikenalpasti,direkodkan
November 2010 dan dikenakan tindakan
yang sesuai

14 Pemantauan dan pemeriksaan -Memastikan semua pelajar berada pada Sepanjang masa/ Semua pelajar Pelajar sentiasa bersedia
berterusan disiplin sekolah tahap standard disiplin yang dikehendaki waktu untuk mengikuti
perhimpunan disiplin dan peraturan
yang ada

15 Program ziarah keluarga pelajar -Memupuk kerjasama ibubapa dan pihak Apabila berlaku Ibu bapa dan pelajar Kes diapati berkurangan
sekolah menangani kes-kes disiplin pelajar kes-kes disiplin berkenaan

Disediakan oleh Disahkan oleh

( AZMI BIN HAMZAH ) ( HAJI WAN MOHD ANUAR BIN WAN NGAH )
Guru Disiplin Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Sekolah Menengah Kebangsaan Chendering Sekolah Menengah Kebangsaan Chendering
21080 Kuala Terengganu 21080 Kuala Terengganu
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN CHENDERING
21080 KUALA TERENGGANU

JAWATANKUASA KELAB PENCEGAHAN JENAYAH ( KPJ )

Penaung : Tuan Pengetua


( Hajah Che Mek Kamariah binti Che Yem )
Penasihat : Penolong Kanan Hal Ehwal Murid ( HEM )
( Haji Hanapi bin Chik )
: En. Ghazali bin Ahmad
: En. Azmi bin Hamzah
: Pn. Siti Roslina binti Daud
: Pn. Musliha binti Musa
: Pn. Noor Azian binti Abdul Ghani

Pegawai Perhubungan Sekolah ( Polis )


: Tuan Inspektor Mohd Nizam bin Hanafi

JAWATANKUASA KELAB PENCEGAHAN JENAYAH 2011

Pengerusi : Mohd Syahir bin Mohd Razali


Naib Pengerusi : Nur Najihah binti Kamarul Zaman
Setiausaha : Siti Anasuhah binti Sa’ari
Pen.Setiausaha : Nur Nadiha binti Kamaruddin
Bendahari : Mohd Safwan bin Hussein
Naib Bendahari : Mohd Azroy bin Adenan
AJK : Mohd Shukri bin Ariffin
: Che Ku Amiruddin Che Ku Zulkifli
: Nur Aqilah binti Azahar
: Aminuddin bin Mohd
: Nur Fajrina binti Nazeri
Pemeriksa kira-kira : Mohd Izuddin bin Mustaffa
: Nor Azira binti Mohd Rozali

Keahlian : 60 orang ( 30 lelaki dan 30 perempuan )


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN CHENDERING
21080 KUALA TERENGGANU

PROGRAM TAHUN 2011

BIDANG : HAL EHWAL MURID UNIT : KELAB PENCEGAHAN JENAYAH

BIL. AKTIVITI /
PROGRAM OBJEKTIF TARIKH KUMPULAN SASAR TINDAKAN

1 Pembentukkan AJK Kelab Menyelaras aktiviti dan program peringkat Januari 2011 Guru yang dilantik Guru penasihat KPJ
Pencegahan Jenayah sekolah dan AJK KPJ

2. Kempen Pencegahan Jenayah Menyedarkan murid tentang kesalahan Januari - Semua pelajar PK HEM/Guru KPJ
Sekolah jenayah dan kesannya November 2011 /semua guru

3 Bulan Pencegahan Jenayah Memerangi jenayah secara bersepadu Mac 2011 Pelajar yang terpilih -Guru KPJ
peringkat sekolah -AJK KPJ

4 Kem Perkhemahan Kelab Melantik pemimpin Kelab Pencegahan Mei 2011 2 orang AJK KPJ setiap -PK HEM
Pencegahan Jenayah Daerah Jenayah sekolah sekolah -Guru KPJ
Kuala Terengganu Mesej pendidikan pencegahan jenayah

5 Kempen Bahaya Dadah Memberikan maklumat kepada murid Jun 2011 Semua pelajar -PK HEM
tentang bahaya dadah -Guru KPJ ,AJK

6 Ceramah Cegah Jenayah oleh Menyampaikan mesej pendidikan Julai 2011 -Semua pelajar -Guru KPJ
Polis dari IPD K Terengganu. pencegahan jenayah -Polis
7 Membuat poster Kempen Memberi pengetahuan dan kesedaran di Ogos 2011 Semua pelajar -PK HEM
Pencegahan Jenayah kalangan murid tentang bahaya penglibatan -Guru KPJ
jenayah -AJK KPJ

8 Lawatan ke Penjara Marang, -Memberi keinsafan kepada murid yang September 2011 Pelajar bermasalah -PK HEM
Terengganu / IPD Kuala berisiko di peringkat sekolah disiplin -Guru disiplin
Terengganu.

9 Mesyuarat Akhir Tahun Menilai Prestasi tahunan Oktober 2011 Semua AJK KPJ -PK HEM
-Guru KPJ
-AJK KPJ

Disediakan oleh Disahkan oleh

( Ghazali bin Ahmad ) ( Haji Hanapi bin Chik )


Setiausaha Guru Penolong Kanan HEM
Kelab Pencegahan Jenayah SMK Chendering
SMK Chendering 21080 Kuala Terengganu
21080 Kuala Terenggaanu
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN CHENDERING
21080 KUALA TERENGGANU

LAPORAN TAHUNAN AKTIVITI UNIT HEM 2010

BIDANG : HAL EHWAL MURID UNIT : KELAB PENCEGAHAN JENAYAH

BI AKTIVITI /
L. PROGRAM OBJEKTIF TARIKH KUMPULAN SASAR PENILAIAN / HASIL

1 Taklimat Kelab Pencegahan Ahli KPJ mematuhi garis panduan disiplin Januari 2010 Semua ahli KPJ Ahli KPJ faham garis
Jenayah kepada pelajar panduan disiplin yang
ditetapkan

2 Pemilihan dan perlantikan AJK -Membantu guru KPJ Januari 2010 AJK yang terpilih -Semua AJK yang
KPJ 2010 -Membentuk semangat kepimpinan dilantik komited
dengan tugas masing-
masing

3 Kursus kepimpinan KPJ -Memantapkan daya kepimpinan ahli KPJ Mac 2010 Semua ahli -Semua ahli KPJ
memperolehi input
dan daya kepimpinan
seperti yang
dikehendaki

4 Seminar pembentukan sahsiah -Memastikan kekemasan diri pelajar pada Mei 2010 Semua pelajar Pelajar yang tidak
pelajar tahap disiplin yang baik mematuhi piawaian
disiplin sekolah
dikenakan tindakan
yang sewajarnya

5 Kempen anti merokok -Memberi pengajaran tentang cara hidup Jun 2010 Semua pelajar lelaki Semua pelajar diberi
sihat pendedahan tentang
penjagaan kesihatan.

6 Membuat poster kempen Memberi pengetahuan dan kesedaran Ogos- September Semua ahli KPJ Poster yang baik
pencegahan jenayah ( aktiviti ko dikalangan murid tentang bahaya 2010 dipilih untuk pameran
kurikulum mingguan ) penglibatan jenayah

7 Lawatan ke Balai Polis Memberi keinsafan kepada murid yang Ogos -September Pelajar bermasalah Kesedaran diri pelajar
Chendering,KualaTerengganu berisiko diperingkat sekolah 2010 disiplin tentang adanya
hukuman terhadap
jenayah yang
dilakukan

Disediakan oleh Disahkan oleh

( Ghazali bin Ahmad ) ( Haji Hanapi bin Chik)


Setiausaha Guru Penolong Kanan HEM
Kelab Pencegahan Jenayah SMK Chendering
SMK Chendering 21080 Kuala Terengganu
21080 Kuala Terenggaanu
JADUAL BERTUGAS MINGGUAN KUMPULAN TABAH
( 28.02.2010– 04.03.2010 )

Tarikh/Hari PENGACARA PINTU PAGAR KANTIN BUKU LAPORAN

28.2.2010 Pengawas En. Ghazali b. Ahmad / Pn. Rohani bt. Abdullah / Pn.Nor Azizah bt. Yusoff
( Ahad ) Pn.Ruhana bt. Adam / Pn Noor Azian bt. Abd Ghani

1.3.2010 Pengawas En Zulcafly b. Awang / Pn Noor Azian bt Abd Ghani/ Pn Hjh Ruhana bt. Adam
( Isnin) Pn Noor Auni bt. Embong Pn Noor Azizah bt. Yusoff

2.3.2010 Pengawas En. Ghazali b. Ahmad / Pn. Noor Azizah bt. Yusoff / Pn. Nor Auni bt. Embong
( Selasa ) Pn Rohani bt Abdullah Pn Ruhana bt. Adam

3.3.2010 Pengawas En.Zulcafly b. Awang / Pn Nor Azizah bt. Yusoff/ Pn. Rohani bt. Abdullah
( Rabu ) Pn. Ruhana bt Adam Pn Nor Auni bt. Embong

4.3.2010 Pengawas En Ghazali bin Ahmad / En. Zulcafly b. Awang / Pn Noor Azian bt. Abd Ghani
( Khamis ) Pn Noor Azizah bt. Yusoff Pn Rohani bt. Abdullah

Disediakan oleh

( GHAZALI BIN AHMAD )


Guru Bertugas Tabah
SMK Chendering
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN CHENDERING
21080 KUALA TERENGGANU
PERANCANGAN TAKTIKAL
BIDANG : HEM (BADAN DISIPLIN )

KOS
BIL AKTIVITI OBJEKTIF TANGGUNGJA TEMPOH (SUM TOV
/PROJEK WAB BER)

Memberi Januari Tiada 80 % pelajar


Taklimat pendedahan PK HEM hingga hadir
1 Disiplin berkaitan S/U DISIPLIN November perhimpuna
dengan disiplin n mingguan
kepada semua
murid

2 Mesyuarat 1.Pembentangan Pengurusan Januari Tiada 90% ahli


Disiplin minit mesyuarat Kaunselor April hadir setiap
2. Pembentukan AJK Disiplin Ogos kali
AJK Kerja mesyuarat

3 Mesyuarat 1.Membicarakan Pengetua Berdasark Tiada 90%


Lembaga kes-kes pelajar PK HEM an kes-kes peratus ahli
Disiplin dan tindakan S/U Disiplin pelajar hadir setiap
yang patut Kaunselor yang kali
diambil Guru Disiplin berlaku mesyuarat
2.Memberi
peluang pelajar
membela diri
4 Bulan 1.Mesyuarat AJK Kaunselor Julai RM 60% pelajar
Kemerdekaan 2. Bulan AJK Bulan hingga 500 menyertai
pelancaran Disiplin September Kokuri pertandingan
3.Penyampaian kulum
hadiah

5 Mesyuarat Memberi Guru Pengawas Januari Tiada 90% ketua/


Ketua/ pendedahan S/U Disiplin Jun Penolong
Penolong tugasan awal AJK Pengawas Ogos hadir
tingkatan kepada
ketua/penolong

6 Spot Check 1.Pemeriksaan PK HEM Januari Tiada 90% pelajar


pelajar Guru Displin Jun diperiksa
2.Memastikan Pengawas September
pelajar tidak Mengikut
membawa keperluan
barang seperti
telefon
bimbit,mercun,ro
kok dll
3.Memastikan
kekemasan diri
4.Memastikan
semua pelajar
berada dalam
kelas semasa
operasi

7 0perasi 1.Memastikan PK HEM Setiap hari Tiada 70% pelajar


Ponteng pengurangan S/U Disiplin berisiko
pelajar dating Penyelaras hadir
lewat tingkatan sekolah
2.Memastikan AJK Ponteng
masalah ponteng Kaunselor
kelas/solat
berkurangan

8 Kemas kini 1.Memastikan PK HEM Februari Tiada 90% data


Data SSDM pelajar S/U Disiplin Mei pelajar
mempunyai data AJK Data September dimasukkan
dalam SSDM SSDM November dalam
2.Menyediakan sIstem
dan menghantar SSDM
data ke PPD dan
JPNT

Disediakan oleh

( AZMI BIN HAMZAH )


Ketua Guru Disiplin
SMK Chendering

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN CHENDERING


21080 KUALA TERENGGANU
Perancangan Strategik Badan Disiplin 3 Tahun 2009-2011

BIDANG : HAL EHWAL MURID UNIT : BADAN DISIPLIN


BIL. AKTIVITI /
PROGRAM OBJEKTIF TARIKH KUMPULAN TINDAKAN
SASAR
Januari -
1 Taklimat disiplin pelajar Pelajar mematuhi garis pa November Semua pelajar PK HEM/Guru disiplin
nduan disiplin 2009- /semua guru
2011

2 Pemilihan dan -Membantu guru disiplin Januari 2009 – Pelajar yang terpilih -Guru pengawas/disiplin
perlantikan pengawas -Membentuk semangat kepimpinan 2011 -AJK pengawas sekolah
2009 -Memperkemaskan kawalan disiplin
-Memantapkan daya kepimpinan
3 Kursus kepimpinan pengawas Februari 2009 – Semua pengawas -PK HEM
Pengawas -Memupuk semangat bertugas 2011 yang dilantik -Guru pengawas
sepasukan
-PK HEM
4 Operasi Disiplin Memastikan kekemasan diri pelajar Januari/Februar Semua pelajar -Guru disiplin
pada tahap yang baik i 2009 – -Pengawas
2011
5 Pemeriksaan Motosikal -Mempastikan pelajar mematuhi Januari/Julai -Pelajar -Guru disiplin
pelajar undang-undang jalanraya/berlesen 2009 -2011 bermotosikal -Polis
-PK HEM
6 Pendaftaran Motosikal Memastikan semua pelajar Januari/Februar Semua pelajar -Guru displin
mengikut spesifikasi undang- i 2009 –2011 yang bermotosikal -Pengawas
undang jalanraya
BIL. AKTIVITI /
PROGRAM OBJEKTIF TARIKH KUMPULAN TINDAKAN
SASAR

7 Ujian Pengesanan Positif Bertanggungjawab dalam Februari/Julai Pelajar yang Pengurusan pentadbiran
Dadah pengawalan dan pengurusan 2009-2011 berisiko tinggi sekolah/Guru
disiplin sekolah Disiplin/AADK

8 Kursus Kesejahteraan Diri Memupuk jiwa pelajar kea rah April 2009 – Pelajar yang terpilih PK HEM/Guru disiplin
mementingkan disiplin/peaturan 2011 /semua guru
sekolah

9 Kursus Kepimpinan ketua -Membentuk pelajar yang berdisiplin Februari 2009 Pelajar yang terpilih PK HEM / Badan Disiplin
kelas -Membentuk keyakinan diri –
2011

10 Bulan Disiplin Membudayakan disiplin dalam April 2009 – Semua pelajar Pengurusan Pentadbira
kehidupan 2011 Sekolah/ Badan Disiplin
pelajar

11 Program Mentor-Mentee -Mempertingkatkan disiplin dalam Mei 2009 – Pelajar yang terpilih -Pengurusan Sekolah
diri pelajar terlibat 2011 -Badan disiplin
-Mememupuk kasih sayang dan
budaya cakna pihak sekolah kepada
pelajar

-Mempastikan pelajar mematuhi Januari/Julai -Pelajar -Guru disiplin


12 Pemeriksaan motosikal undang-undang jalanraya/berlesen 2009 – bermotosikal -Polis
pelajar 2011

Januari- -Polis
13 Rondaan kawasan luar -Membanteras kegiatan ponteng November Pelajar ponteng -Badan displin
sekolah sekolah 2009
-Membentuk kesedaran hidup Januari- Pelajar bermasalah -PK HEM
14 Program Bina berakhlak dan mematuhi peraturan November disiplin -Badan Dakwah
Sahsiah/Rohani 2009 -2011 -Badan disiplin

15 Melaksanakan Hukuman -Pelajar tidak mengulangi kesalahan Apabila kes- Pelajar yang -Pengurusan Sekolah
Disiplin Berpandukan Buku yang sama pada masa hadapan kes disiplin terbabit dengan -Badan Disiplin
Peraturan Sekolah -Pelajar sedar setiap kesalahan ada berlaku kes-kes salahlaku
hukuman disiplin

16 Ceramah Anti Dadah Dan -Memberi kesedaran kepentingan Mac Pelajar yang Pengurusan pentadbiran
Mrokok gaya hidup sihat dan risiko merokok 2009-2011 berisiko tinggi sekolah/BadanDisiplin/A
dan penyalahgunaan dadah DK

17 Ceramah/Penerangan di -Menjalin hubungan rapat dengan Jun 2009- Pelajar dan ibu Pengurusan Pentadbira
masjid mengenai masjid 2011 bapa Sekolah/ Badan Disiplin
tanggungjawab individu -Penyelesaian masalah disiplin
muslim melalui penerapan tanggungjawab
ibu bapa terhadap pelajar

18 Perjumpaan Ibu Bapa/ -Mencari jalan penyelesaian Januari- Ibu bapa / penjaga Pengetua
penjaga pelajar terhadap masalah disiplin yang November pelajar berkenaan PK HEM / Badan Disiplin
bermasalah disiplin berlaku 2009-
dengan pihak sekolah -Memaklumkan kepada penjaga 2011
salahlaku disiplin pelajar terbabit

19 Program Khidmat Nasihat -Memupuk jiwa kea rah nilai hidup murni Januari – Pelajar yang PK HEM/ Badan
-Mengisi akal budi dengan fikrah agama dan
nilai social yang diterima masyarakat November mempunyai Disiplin/Kaunselor
2009- masalah disiplin
2011

Anda mungkin juga menyukai