SEKOLAH KEBANGSAAN (2) TAMAN KERAMAT

Jalan Enggang Timur 1, 54200 Taman Keramat, Selangor Darul Ehsan. No. Telefon No. Faks E-mel : 03-42573546 : 03-42568867 : sktk2@tm.net.my

Ruj : BKGK/SKTK(2)/001 Tarikh : 22 Februari 2011 Kepada: En. Nor Azman bin Hassan Melalui: Guru Besar, S.K. (2) Kuala Ampang, Jalan Awan, 68000 Ampang, Selangor Darul Ehsan Tuan / Puan, MAJLIS PERPISAHAN PERTUKARAN GURU Dengan segala hormatnya perkara adalah dirujuk. 2. Kami ingin menjemput En. Nor Azman bin Hassan untuk menghadiri majlis yang akan diadakan di sekolah kami pada: Tarikh : 25 Februari 2011 Masa : 10 ± 11 pagi 3. Oleh itu, kami memohon kerjasama dari pihak tuan agar memberikan pelepasan kepada guru tersebut untuk menghadiri majlis ini. 4. Sekian ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah, Kerjasama dari pihak tuan kami dahului dengan ucapan terima kasih.

MARZITA BT. JUSOH Pengerusi BKGK S.K. (2) Taman Keramat __________________________________________________________________ Hasil kerja Hafizatulfadilla binti Muhamad Amin Copyright 2011