Anda di halaman 1dari 1

SEKOLAH KEBANGSAAN (2) TAMAN KERAMAT

Jalan Enggang Timur 1, No. Telefon : 03-42573546


54200 Taman Keramat, No. Faks : 03-42568867
Selangor Darul Ehsan. E-mel : sktk2@tm.net.my

Ruj : BKGK/SKTK(2)/001
Tarikh : 22 Februari 2011

Kepada:
En. Nor Azman bin Hassan

Melalui:
Guru Besar,
S.K. (2) Kuala Ampang,
Jalan Awan,
68000 Ampang,
Selangor Darul Ehsan

Tuan / Puan,

MAJLIS PERPISAHAN PERTUKARAN GURU

Dengan segala hormatnya perkara adalah dirujuk.

2. Kami ingin menjemput En. Nor Azman bin Hassan untuk menghadiri majlis yang akan diadakan
di sekolah kami pada:

Tarikh : 25 Februari 2011


Masa : 10 – 11 pagi

3. Oleh itu, kami memohon kerjasama dari pihak tuan agar memberikan pelepasan kepada guru
tersebut untuk menghadiri majlis ini.

4. Kerjasama dari pihak tuan kami dahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

MARZITA BT. JUSOH


Pengerusi BKGK
S.K. (2) Taman Keramat
__________________________________________________________________
Hasil kerja
Hafizatulfadilla binti Muhamad Amin
Copyright 2011