Anda di halaman 1dari 11

ALIRAN SASTRA MELAYU

Jenis-jenis Aliran Sastra Melayu


Aliran Klasikisme Aliran Realisme Aliran Romantisme Aliran Absurdisme Aliran Surealisme Aliran Naturalisme Aliran Islam

Aliran Klasikisme
Masih berkeadaan tradisional Mengutamakan ketenangan,nilai-nilai budi,terikat pada displin-displin masyarakat. Tidak menonjolkan individualistik. Berkembang secara lisan. Corak-corak masih konvensional dengan tema dan persoalan yang masih mengutamakan feaudilisme dan bertujuan untuk hiburan. Karya yang dihasilkan sebelum 1920-an-1930-an

Aliran Realisme
Mengisi gambaran masyarakat seadanya. Berkembang melalui pendirian atau sikap sastrawan yang mempunyai isu untuk diperjuangkan.. ASAS 50 adalah angkatan penulis yang menganut aliran realisme. Penulis ASAS 50 memperjuangkan keadilan masyarakat. Terdapat pelbagai jenis aliran realisme;
1. 2. 3. 4. Realisme Biasa Realisme Sosialisme Realisme Protes Realisme Batin

Jenis-Jenis Aliran Realisme


1. Realime Biasa
Ditakrifkan sebagai hanya setakat menggambarkan apa yang berada dalam masyarakat.

2. Realisme Sosialisme
Lebih dijadikan sebagai alat untuk propaganda politik

3. Realisme protes
Menemukan kritikan terhadap penganjalan dalam masyarakat.

4. Realisme Batin
Penulis cuba meneroka ke alam batiniah serta diri manusiawi.

Aliran Romantisisme
Aliran sastra yang menekankan perasaan. Menurut H.B. Jassin tidak betul jika masyarakat menganggap aliran romantisisme sebagai aliran yang tidak bermutu.kerana terdapat juga romantisisme yang agung. Dikategorikan kepada 3 jenis;
1. Radikal 2. Positif 3. Negatif

Aliran Absurdisme
Bertentangan dengan logika, baik perwatakan atau plot. Contohnya,drama yang beraliran absurdsme biasanya tidak ada cerita atau plot yang bergerak ke klimaks, tidak terdapat perwatakanyang konkrit. Berstruktur bulat dan gagal sebagai alat komunikasi. Contoh drama bersifat absurd ialah Drama Ana karya Dinsman dalam antologi Drama penantian

Aliran Surealisme
Merupakan pelaksanaan psikoanalisis Freud. Turut merupakan aliran seni lukis kesusasteraan yang bersandar kepada aspek-aspek tidak rasional kewujudannya manusia.

Aliran Naturalisme
Mengemukakan isi serta persoalan yang wujud dalam masyarakat. Menekankan tentang kepincangan didalam masyarakat. J.A. Cuddon menyatakan naturalism sometimes used loosely as a synonym for realism. Atau dengan kata lain,aliran naturalisme adalah lanjutan daripada aliran realisme.

Aliran Islam
Bertujuan mengukuhkan akidah dan membentuk akhlak islamiah. Tidak lahir untuk keseronokan seni semata-mata, kerana sastra dalam islam adalah sebagai wadah dan alat untuk masyarakat. Sastra yang berunsur islam telah mula mendapat perhatian para penulis dan pengkritik sastra sejak pada zaman kebangkitan islam. Antara tokoh-tokoh penting didalam sastra islam adalah seperti;
1. 2. 3. Shahnon Ahmad Yusuf Zaki Yaakob Shafie Abu Bakar