PENGURUSAN ASRAMA

1. Objektif Membolehkan PK HEM dan penyelia asrama atau sesiapa yang mengambilalih tugas dan tanggungjawabnya merujuk, meneliti dan memahami bidang tugas serta tanggungjawab Memudahkan kerja semak semula dan/atau pindaan kepada dokumen rasmi dan tidak rasmi pada masa akan datang Mempercepatkan proses kerja rutin yang ditanggung oleh PK HEM dan Penyelia Asrama Memudahkan PK HEM dan Penyelia Asrama merancang kerjanya untuk sepanjang tahun dengan rapi dan memastikan segala urusan kerja berjalan dengan licin dan lancar

CARTA ORGANISASI PENGURUSAN ASRAMA NEGERI

CARTA ORGANISASI PENGURUSAN ASRAMA NEGERI
PENGARAH

KETUA SEKTOR PENGURUSAN PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN

PEGAWAI PENDIDIKAN DAERAH *PENOLONG PEGAWAI PENDIDIKAN DAERAH *PEGAWAI KHAS HEM UNIT HAL EHWAL MURID *KETUA UNIT *PENOLONG PENGARAH/PENYELIA PENGETUA

CARTA ORGANISASI PENTADBIRAN ASRAMA SEKOLAH

CARTA ORGANISASI PENTADBIRAN ASRAMA
PENGETUA/GURU BESAR

PENOLONG KANAN

PEN.KANAN HEM

GURU KANAN

PEMBANTU TADBIR

PENYELIA ASRAMA

KETUA WARDEN WARDEN

KAUNSELOR

GURU AGAMA

KAKITANGAN ASRAMA

PEMBEKAL MAKANAN ASRAMA

LEMBAGA PENGAWAS

KETUA-KETUA KAMAR

PENGHUNI ASRAMA

3.SENARAI TUGAS 3.1 Menentukan sistem kemasukan dan penempatan pelajar ke asrama . 3.2. Membantu dalam perlantikan warden asrama. 3.3 Melaksanakan program-program bagi Peningkatan Prestasi Akademik Penghuni Asrama. 3.4 Membantu dan memantau kewangan asrama. Menyelaraskan semua pungutan wang seperti pungutan yuran asrama, Buku Tunai, Buku Resit dan Buku Stok. 3.5 Membantu mengurus kakitangan asrama. 3.6 Memastikan pengurusan kesihatan penghuni asrama dijaga. 3.7 Memastikan penyeliaan makanan dipantau mengikut jadual / menu yang ditetapkan. 3.8 Memastikan premis asrama dijaga dengan bersih dan selamat. 3.9 Membantu dalam pengurusan sebut harga/tender makanan asrama sekolah. 3.10 Memastikan kemudahan rekreasi mencukupi di samping menggalakkan penyertaan penghuni asrama dalam aktiviti riadah dan kokurikulum. 3.11. Menjadi Pengerusi Lembaga Pengawas Asrama. 3.12. Bertanggungjawab atas keselamatan penghuni, bangunan dan alatan asrama supaya sentiasa dalam keadaan baik. 3.13Menyelia supaya penggunaan air dan eletrik tidak berlaku pembaziran. 3.14. Menyelaraskan penyediaan Laporan Harian Asrama dan Laporan Bulanan Asrama. 3.15. Melaporkan segera sebarang kes kecemasan yang berlaku di asrama kepada Pengetua/ Guru Besar. 3.16. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua/ Guru Besar.

Cuti Penggal .Letrik dan Kecemasan Latihan Kebakaran Pengurusan Bilik-Bilik Khas Etika Makan Beradab/Jamuan Rasmi Aktiviti RIMUP dan Patriotisme Keluar mingguan (outing) dan Pulang Bermalam Mingguan.Melantik Jawatankuasa Asrama 2.Mengadakan mesyuarat asrama sebulan sekali Pendaftaran dan Penempatan murid PK HEM/Ketua Warden/Warden/Penyelia Asrama PK HEM/Ketua Warden/Warden/Penyelia Asrama PK HEM/Ketua Warden/Warden/Penyelia Asrama PK HEM/Ketua Warden/Warden/Penyelia Asrama PK HEM/Ketua Warden/Warden/Penyelia Asrama PK HEM/Ketua Warden/Warden/Penyelia Asrama PK HEM/Ketua Warden/Warden/Penyelia Asrama PK HEM/Ketua Warden/Warden/Penyelia Asrama/Kaunselor PK HEM/Ketua Warden/Warden/Penyelia Asrama Pengurusan Dewan Makan dan Makanan Pengurusan Kesihatan dan Kebajikan muird Semasa Gangguan Bekalan Air.4.Mengadakan mensyuarat perancangan dan pengurusan asrama 3.PROSES KERJA JAWATAN Pengetua/PK HEM PROSES 1.

kecantikan dan keselamatan asrama PK HEM/Ketua Kes disiplin dan sesi kaunseling Warden/Warden/ Penyelia Asrama/Guru Disiplin/Kaunselor PK HEM/Ketua Warden/Warden/Penyelia Asrama PK HEM/Ketua Warden/Warden/Penyelia Asrama PK HEM/Ketua Warden/Warden/Penyelia Asrama/Unit Peperiksaan/Kaunselor PK HEM/Ketua Warden/Warden/Penyelia Asrama Kelas Persediaan ( Prep) Pengurusan stor. stok dan perolehan Prestasi akademik muird Pelupusan dan hapuskira .PK HEM/Ketua Warden/Warden/Penyelia Asrama/Pengawal Keselamatan PK HEM/Ketua Warden/Warden/Penyelia Asrama/Pengawal keselamatan Laporan Keluar Masuk Pelawat Asrama Keceriaan.

CARTA ALIRAN PENGURUSAN PENDAFTARAN DAN PENEMPATAN Menerima senarai nama daripada Pengetua Mengenalpasti bilik/perabot/alatan Diurus Oleh Penyelia Asrama Tidak Ya Lengkap? Menentukan agihan mengikut bilik Pelajar melapor diri/taklimat Menyemak peralatan diri/keperluan tinggal di asrama Beli Di Koperasi Tidak Ya Pelajar menerima peralatan dan menandatangani borang inventori Lengkap? Penghuni dibawa ke bilik oleh pengawas asrama /Warden/Penyelia Asrama Penghuni mendapat tempat .

.

Agihan penempatan 4. Menerima pelajar yang melapor diri 5. Menyemak peralatan diri/keperluan tinggal di asrama 6. Kenalpasti alatan/bilik lengkap 3. Pelajar menerima peralatan dan menandatangani borang inventori 7. Pastikan pelajar mendapat tempat . Pelajar di bawa ke bilik yang ditentukan 8.SENARAI SEMAK PENGURUSAN PENDAFTARAN DAN PENEMPATAN Tindakan Tandakan (  ) Catatan 1. Terima senarai nama pelajar 2.

12/1989 Garispanduan Dari Segi Pencegahan Kebarkaran Bangunan Dormitori & Asrama . NORMA KERJA NORMA KERJA PENGURUSAN PENDAFTARAN DAN PENEMPATAN Bil 1 2 3 4 Jenis Kerja Menerima senarai nama Jawatankuasa Penempatan mengenalpasti bilik-bilik yang akan didiami oleh pelajar Jawatankuasa Penempatan membuat agihan penempatan pelajar Pelajar melapor diri / taklimat Menyemak peralatan diri/keperluan tinggal di asrama Menyerahkan alatan kepada 5 6 7 pelajar/mengutip yuran Pelajar dibawa oleh petugas ke bilik yang ditentukan Petugas / Penyelia Asrama menyemak borang akuan penerimaan Pelajar mendapat tempat di asrama 5 minit 1 minit 5 minit Masa Yang Diambil 2 Minit 1 Jam 1 hari 1 jam Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 8.1 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. PERATURAN & PEKELILING 8.2 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7. 1/1987 Pengurusan & Kawalan Asrama Sekolah Harian 8.

KEMASUKAN PELAJAR Bil. 8. Jenis Borang Borang Permohonan Kemasukan Asrama Surat Tawaran Surat Permohonan Kemasukan Asrama Ditolak Surat Akuan Ibu Bapa / Penjaga Borang Maklumat Diri (Sma) Borang Perjanjian Jaminan Tatatertib Asrama(Aku Janji) Surat Akuan Anti Dadah Borang Permohonan Keluar Asrama Surat Akuan Dadah Senarai Semak Pakaian Dan Peralatan / Barang Keperluan . 3. 7. 2. 5. 4.9. 1. 10. 6. 9. BORANG-BORANG 1.

.....Jantina:..............................4.......................... Jarak rumah sekolah:.... ........................................................ Sukan/permainan ........……………… (Gambar) Pasport BUTIR-BUTIR PEMOHON 1............................................................................................................................................. 13..6.................. 5.............Tel: ........... Unit Beruniform . 7.... Kegiatan Ko....NamaPenuh: ………………………………………………………………………............10:Ting/Darjah:....................Kepala Surat Sekolah ______________________________________________________________________________ BORANG PERMOHONAN KEMASUKAN ASRAMA UNTUK KEGUNAAN PEJABAT LULUS / TIDAK Tarikh terima borang :…………… Tarikh masuk :…………………… No Dom/Bilik :………………….....Warganegara:......................................................NoK/P/SijilKelahiran:............................................................................ Pendaftaran:…........ (Sertakan salinan slip peperikasaan) akademik 12................Alamatpenuh: ........... ii......... Alahan makanan:*Ya/Tidak alahan................................................. Kelulusan terakhir: ................................ ke 9.. 11......................................................................................................................................................Korikulum:....(R)......(H/P) 8................................... Kelab/persatuan ........ iii...... ..............................Agama:............................. 7.................... Sekolah/Daerah/Negeri/Negara Tahun ... i....Kaum:...................... No........Sekolah/Daerah/Negeri/Negara Tahun ................ Jika ya nyatakan jenis yang 14.........………… (Tulis dengan huruf besar mengikut Kad Pengenalan) 2. Sekolah terdahulu:..........................No......................Sekolah/Daerah/Negeri/Negara Tahun............................................. Jenis-jenis penyakit dihidapi ........................................3.......

....................... 17... ( ) Nama/Tandatangan Murid BUTIR-BUTIR IBU BAPA/PENJAGA Maklumat Nama Bapa Ibu Penjaga* ...... …………………………………………………………………………………………… …… Tarikh: ...Tempoh………………… alamat asrama 16........15........ …………………………………………………………………………………………… …… ii.. Pengalaman tinggal di asrama: (Tahun) *Ya/Tidak dan 14............... Jika Ya............... Sebab-sebab memohon tinggal di asrama: i....... Nyatakan nama dahulu:........... …………………………………………………………………………………………… …… iii....

K. Tarikh :_____________________________ ( Nama dan T.No.telephon Pekerjaan Pendapatan bulanan (sertakan salinan slip gaji yang disahkan) Alamat majikan Tandatangan dan cop Penghulu/ wakil Rakyat (Jika bekerja sendiri) *Jika bukan dijaga oleh ibubapa TANGGUNGAN Bil 01 02 03 04 05 06 Saya mengaku maklumat di atas ádalah BETUL dan BENAR.Tgn Bapa/Penjaga ) Nama Kaitan Persaudaraan Tahun/Ting Anggaran Perbelanjaan Sebulan .Pengenalan Warganegara Alamat rumah No.

SENARAI SEMAK Bil 01 02 03 04 05 06 07 08 Perkara Salinan K.Pengenalan Ibubapa/Penjaga Salinan keputusan peperiksaan UPSR/PMR/SPM/Akhir Tahun Salinan Slip gaji ibubapa/penjaga Surat pengesahan pendapatan daripada Ketua Kampung Gambar bersaiz pasport 1 keping Sampul surat berukuran 4” X 9” beralamat sendiri dan stem 0.30 sen Tanda (/) Surat Akuan Disiplin SURAT AKUAN IBU BAPA / PENJAGA .Pengenalan/Surat Beranak Salinan K.

b. Jabatan Pelajaan Negeri. Kami : / Pegawai Nama : _____________________ No K/P : ____________________ Jawatan : ____________________ Cop Rasm i: __________________ Disaksikan oleh: . Saya bersetuju menjelaskan semua bayaran yang dikenakan berhubung dengan persekolahan / asrama anak / jagaan saya dalam tempoh yang ditetapkan. untuk menggunakan ubat bius dan melakukan pembedahan ke atas anak / jagaan saya apabila berlaku kecemasan yang memerlukan tindakan serta merta. . Kementerian Pelajaran Malaysia atau sebarang pertubuhan yang disertainya. c. Telefon :________________ (*Saksi: Ketua kampong / Penghulu Kumpulan A) LETTERHEAD SEKOLAH ______________________________________________________________________________ Ruj. Dengan kerelaan hati saya: Pengenalan ______________________ di tahun / tingkatan ____________ akan mula tinggal di asrama a. / penjaga Nombor kepada Kad murid bernama ______________________________________ _____________ di dorm / bilik ___________.Saya ______________________ ibu / bapa . sekolah. Surat Keizinan yang diperlukan oleh doktor hospital kerajaan. Mengizinkan anak / jagaan saya mengambil bahagian dalam sebarang kegiatan dan lawatan sambil belajar yang dianjurkan oleh pihak asrama. Sekiranya tidak dijelaskan pihak sekolah / asrama boleh mengambil tindakan yang sesuai. ____________________________ (Tandatangan Ibu / Bapa / Penjaga) Alamat : ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ No. Bersetuju mewakilkan kepada Pengetua / Warden untuk menandatanani bagi pihak diri saya.

terima kasih. ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ Saya yang menurut perintah. Butir-butir bayaran seperti . 2. 4. TAWARAN MASUK KE ASRAMA TAHUN _________ : Sukacita dimaklumkan bahawa anak / jagaan tuan ________________________ Tahun/ Tingkatan ______________ telah ditawarkan menduduki asrama sesi _________________.4 3.3 2.1 2. Pihak tuan diminta melaporkan diri di pejabat asrama seperti maklumat di bawah. Sekian. Kami : Tarikh Masa Tempat : : Pakaian Seragam Sekolah Pakaian Pelajar : : Pembayaran yuran asrama boleh dijelaskan pada hari tersebut.2 2. Tawaran ini sah sehingga: ______________________________________________________ 5.Tarikh Kepada. Kerjasama dan sokongan tuan sangat dihargai. 2. lampiran. Pengetua LETTERHEAD SEKOLAH ______________________________________________________________________________ Ruj. ________________________ ________________________ ________________________ Tuan.

Tarikh Kepada. 5. ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ Saya yang menurut perintah. PERKARA Borang permohonan tidak lengkap Masalah / Rekod Disiplin Prestasi Akademik kurang memuaskan Tiada kekosongan tempat di asrama Lokasi tempat tinggal berhampiran dengan sekolah Masalah kesihatan Lain-lain masalah TINDAKAN 2. ________________________ ________________________ ________________________ Tuan. 4. Kerjasama dan sokongan tuan sangat dihargai. 6. Sekian. terima kasih. Pengetua LETTERHEAD SEKOLAH ______________________________________________________________________________B ORANG PERJANJIAN JAMINAN TATATERTIB ASRAMA Penuhkan dengan huruf besar NAMA PELAJAR NO KP / SB : _______________________________________________________ :________________________________________________________ . 7. 2. 3. PENOLAKAN PERMOHONAN KEMASUKAN ASRAMA : Dukacita dimaklumkan bahawa permohonan anak / jagaan tuan ________________________ Tahun/ Tingkatan ______________ tidak diluluskan adalah disebabkan seperti berikut. BIL 1.

PERSETUJUAN INI DIBUAT ATAS KERELAAN HATI SAYA SENDIRI TANPA DESAKAN DAN PAKSAAN DARI MANA-MANA PIHAK” . .JANTINA ALAMAT POS NO TEL : ________________________________________________________ : ________________________________________________________ :_________________________________________________________ LAFAZ PERJANJIAN “ SAYA YANG BERNAMA SEPERTI DI ATAS. _________________ Tandatangan Pelajar ____________________________ Tandatangan Ibu bapa / Penjaga Nama : _____________________ Tarikh: ___________________ Disahkan oleh: _________________________ ( ) ( Saksi : __________________________ ) Cop Rasmi : ___________________________ ( Pengetua / Penghulu/ Penggawa/ Ketua Kampung/ Pegawai Kerajaan) • Potong mana yang tidak berkenaan (Alamat ibu bapa) ________________________ ________________________ ________________________ ________________________________________________________________________________________ Tarikh : Pengetua. DENGAN INI MENGAKU DAN BERSETUJU AKAN MEMATUHI SEGALA PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG ASRAMA SELAMA SAYABELAJAR DI SEKOLAH INI DAN SANGGUP MENERIMA SEBARANG HUKUMAN YANG BERKAITAN TERMASUK DIBUANG ASRAMA.

2Tingkatan 2. Sekian. ___________________________ ( Ibu bapa / Penjaga ) ( Pelajar ________________________ ) _____________________________________________________________________________________________ URUSAN PEJABAT : Permohonan keluar asrama anak / jagaan tuan diluluskan / tidak diluluskan pada ____________________ . Yang benar. 2.4 Tarikh Masuk 2. ____________________ (Warden / Penyelia Asrama) Tarikh : PROSES KERJA PENGURUSAN MAKANAN . 2. : ________________________________ : ________________________________ : ________________________________ :_________________________________ :_________________________________ :_________________________________ Kerjasama dan pertimbangan pihak tuan sangat diharapkan.6 Sebab-sebab keluar 3. Pegawai yang meluluskan. saya ingin memaklumkan bahawa anak/ jagaan saya yang tinggal di asrama sekolah ini ingin memohon keluar dari asrama.3 Kamar/Bilik 2.1 Nama 2.5 Tarikh Keluar 2._______________________ _______________________ _______________________ Tuan. MEMOHON KELUAR DARI ASRAMA Merujuk kepada perkara di atas. Maklumat anak / jagaan saya adalah seperti berikut. terima kasih.

Bil 1 2 3 Proses Kerja Membuat pesanan Menerima bahan mentah Memeriksa kualiti dan kuantiti bahan mengikut spesifikasi yang ditetapkan (mingguan/harian) Proses memasak Memeriksa kualiti dan kuantiti masakan Makanan disajikan Pelajar makan Pegawai Yang Bertanggungjawab Penyelia Asrama / Warden Penyelia Asrama / Warden Warden / Penyelia Asrama (Makanan) Pekerja Dewan Makan (Dapur) Penyelia Asrama/Warden Pekerja Dewan Makan Seksyen UndangUndang / Peraturan 4 5 6 7 CARTA ALIRAN PENGURUSAN MAKANAN Membuat pesanan .

Menerima bahan mentah Memeriksa kualiti dan kuantiti Tolak/Ganti Tidak Ya Puashati? Bahan mentah dimasak Memeriksa kuantiti dan kualiti masakan Tidak Tindakan Susulan/ Ganti Ya Makanan disajikan Puashati? Pelajar makan .

Membuat pesanan 2. Pastikan semua penghuni asrama mendapat makanan.Terima bahan mentah 3. Periksa kuantiti dan kualiti masakan Tandakan (  ) Catatan 7. .SENARAI SEMAK PENGURUSAN MAKANAN Tindakan 1. Ambil tindakan susulan (Jika tidak 5. Pastikan bahan dimasak 6. Ambil tindakan susulan(Jika tidak menepati kuantiti dan kualiti 7. Periksa kualiti dan kuantiti 4.

5 minit 10 minit Masa Yang Diambil 10 minit 10 minit 1 jam Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu .NORMA KERJA PENGURUSAN MAKANAN Bil 1 2 3 Jenis Kerja Membuat pesanan Menerima bahan mentah daripada pembekal Memeriksa kualiti dan kuantiti bahan makanan yang dibekalkan mengikut 4 5 spesifikasi yang ditetapkan. Menentukan bahan dimasak Menentukan penghuni asrama mendapat makanan mengikut kuantiti yang ditetapkan dan berkualiti.

Membawa pelajar pulang ke asrama Menyediakan laporan khas rawatan dalam buku log Menyediakan laporan kejadian wabak kepada pentadbir Pegawai Yang Bertanggungjawab Kapten Warden / Penyelia Asrama Warden / Penyelia Asrama Penyelia Asrama/ Warden Doktor Ketua Warden / Warden Seksyen UndangUndang / Peraturan 7 Ibubapa / Penjaga 8 Warden / Penyelia Asrama 9 10 11 12 13 Penyelia Asrama Warden/Guru Tingkatan Warden / Penyelia Asrama Warden / Penyelia Asrama Ketua Warden / Warden CARTA ALIRAN PENGURUSAN KESIHATAN Membuat laporan Terima laporan . Menguruskan kemasukkan ke bilik sakit sekiranya mendapat cuti sakit. Mengaturkan lawatan untuk menziarahi pelajar di wad.PROSES KERJA PENGURUSAN KESIHATAN Bil 1 2 3 4 5 6 Proses Kerja Membuat laporan Menerima laporan Pemeriksaan awal dan rawatan awal Mengisi borang rawatan dan menghantar pelajar (jika perlu rujuk) Mendapatkan rawatan di hospital/ Klinik Memaklumkan kepada penjaga/pentadbir sekiranya dimasukkan ke wad Menandatangani surat izin pembedahan sekiranya berlaku kecemasan. Menguruskan penghantaran peralatan pakaian dan lain-lain sekiranya dimasukkan ke wad.

Pemeriksaan awal Rawatan Ringan Serius? Tidak Ya Isi borang rawatan Sediakan pengangkutan ke hospital Rawatan Hospital Cuti Sakit? Masuk bilik Sakit/ Balik ke rumah Hadir Sekolah pentadbir Pembedahan Tidak Ya Tandatangan kebenaran pembedahan Hantar peralatan/pakaian pelajar Terima lawatan/ziarah Keluar Wad Balik ke asrama Ya Tidak Masuk Wad? Tidak Ya Maklumkan kepada ibu bapa/penjaga / .

Membuat laporan 2. Terima laporan 3.Hantar pesakit ke hospital Tandakan (  ) Catatan 7.Aturkan lawatan/ziarah .Hantar peralatan/pakaian pesakit 10.SENARAI SEMAK PENGURUSAN KESIHATAN Tindakan 1. Pastikan borang rawatan/surat pengesahan sekolah diisi (sekiranya perlukan rawatan lanjut) 6.Pastikan penyakit serius/ tidak 5. Maklumkan kepada ibu bapa /penjaga/ pentadbir 8.Dapatkan tandatangan kebenaran pembedahan (Jika perlu) 9. Buat pemeriksaan awal 4.Maklumkan kepada pengawas bilik sakit 11.

Warden bertugas menguruskan program menziarahi pesakit di hospital.Uruskan kemasukan ke bilik sakit NORMA KERJA PENGURUSAN KESIHATAN Bil 1 2 3 4 5 Jenis Kerja Membuat laporan Warden terima laporan daripada pengawas Penyelia Asrama/Warden melakukan pemeriksaan awal.Jemput pesakit/penghuni asrama apabila keluar wad. Penyelia asrama/warden mengisi borang rawatan dan surat jaminan Pelajar dihantar untuk mendapatkan rawatan segera di hospital bagi kes yang 6 7 serius Pelajar sakit biasa/tidak serius diberikan rawatan mengikut keperluan. 5 minit 1 hari 1 Jam 1 Jam 5 minit 10 minit Masa Yang Diambil 2 minit 3 minit 5 minit 10 minit 1 jam Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu . Ibubapa /penjaga menandatangani surat izin pembedahan (dalam kes kecemasan) Warden bertugas/Penyelia Asrama menguruskan penghantaran keperluan alatan/pakaian pesakit yang dimasukkan 10 11 ke wad. Warden bertugas memaklumkan kes kepada ibu bapa/penjaga/pentadbir jika 8 9 dimasukkan ke wad. 13. Warden bertugas/Penyelia Asrama menjemput/membawa pesakit pulang dari hospital ke asrama.12.

12 Warden bertugas/Penyelia Asrama menempatkan pelajar yang mendapat cuti sakit ke bilik sakit/menguruskan pelajar balik (jika sakit berjangkit) 1 Jam PROSES KERJA SEMASA GANGGUAN BEKALAN AIR DAN ELEKTRIK Bil 1 2 3 4 Proses Kerja Membuat aduan Menerima aduan Menyiasat punca gangguan Membuat laporan kepada Pengetua/Guru Besar untuk menghubungi JBA atau TNB/JKR Pegawai Yang Bertanggungjawab Kapten Warden Warden / Penyelia Asrama Warden / Penyelia Asrama Seksyen UndangUndang / Peraturan .

Menyediakan laporan dalam buku log Warden / Penyelia Asrama Warden / Penyelia Asrama CARTA ALIRAN PENGURUSAN SEMASA GANGGUAN BEKALAN AIR DAN ELEKTRIK Membuat aduan Terima aduan Menyiasat punca kejadian .5 6 Elektrik Mengambil tindakan susulan untuk mengatasi gangguan tersebut.

Membuat laporan kepada Pengetua/Guru Besar Hubungi pihak berkenaan (JBA/TNB/JKR) Tindakan susulan segera .

Siasat punca kejadian 4. Membuat aduan 2.SENARAI SEMAK PENGURUSAN SEMASA GANGGUAN BEKALAN AIR DAN ELEKTRIK Tindakan 1. Hubungi pihak berkenaan (JBA /TNB/JKR) 6.Laksanakan tindakan susulan Tandakan (  ) Catatan .Maklumkan kepada Pengetua/Guru Besar 5. Terima aduan 3.

NORMA KERJA PENGURUSAN SEMASA GANGGUAN BEKALAN AIR DAN ELEKTRIK Bil 1 2 3 4 5 6 Jenis Kerja Membuat aduan Menerima aduan Menyiasat punca kejadian Memaklumkan kepada Pengetua / Guru Besar Menghubungi pihak berkenaan JBA/TNB/JKR Melaksanakan tindakan susulan Masa Yang Diambil 2 minit 3 minit 30 minit 5 minit 30 minit 1 Jam Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 6. PROSES KERJA LATIHAN KEBAKARAN Bil Proses Kerja Pegawai Yang Seksyen Undang- .

Menyediakan pelan laluan kebakaran Menghubungi pihak bomba Taklimat latihan kebakaran Latihan kebakaran dilaksanakan .1 Merancang dan menetapkan tarikh Bertanggungjawab Ketua Warden Guru Penasihat Kadet Bomba Warden / Kadet Bomba Warden Pegawai Bomba / Warden Warden Pegawai Bomba / Warden Warden Undang / Peraturan 2 3 4 5 6 7 Menyediakan pelan laluan kebakaran Menghubungi pihak bomba Mengadakan taklimat latihan kebakaran Latihan kebakaran dilaksanakan Penilaian Laporan CARTA ALIRAN PENGURUSAN LATIHAN KEBAKARAN Merancang dan menetapkan tarikh latihan kebakaran.

Arahan Buat Semula Pada masa lain

Tidak

Puashati? Ya Laporan

SENARAI SEMAK LATIHAN KEBAKARAN
Tindakan Tandakan (  ) Catatan

1. Rancangan dan tetapkan tarikh latihan 2.Sediakan pelan laluan kebakaran 3.Hubungi pihak bomba 4. Beri taklimat latihan kebakaran

5.Jalankan/laksanakan latihan kebakaran 6.Buat penilaian/sediakan laporan

NORMA KERJA PENGURUSAN LATIHAN KEBAKARAN
Bil 1 Jenis Kerja Merancang dan menetapkan tarikh Masa Yang Diambil 1 jam Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu

2 3 4 5 6

latihan Menyediakan pelan laluan kebakaran Menghubungi pihak bomba Taklimat latihan kebakaran Menjalankan /melaksanakan latihan kebakaran Membuat laporan/penilaian

1 jam 15 minit 1 jam 15 minit 30 minit

Penilaian Tindakan susulan Warden / Penyelia Asrama Warden Warden .PROSES KERJA PENGURUSAN BILIK-BILIK KHAS Bil 1 2 3 Proses Kerja Menubuhkan jawatankuasa Merancang aktiviti penggunaan bilik khas Menyusun jadual tugas Pegawai Yang Bertanggungjawab PK HEM Ketua Warden Warden Seksyen UndangUndang / Peraturan Undang-undang dan Peraturan Asrama 4 5 6 Menyelia kebersihan dan keceriaan bilik-bilik khas.

CARTA ALIRAN PENGURUSAN BILIK-BILIK KHAS Menubuhkan ahli jawatankuasa Merancang aktiviti penggunaan bilik khas Menyusun jadual tugas Menyelia kebersihan.keceriaan dan susunan peralatan serta perabot bilik khas Membersihkan Menyusun dan Menceriakan semula Tidak Puas hati? Ya Diteruskan/Pengiktirafan .

Rancangan aktiviti penggunaan bilik khas. 3.Sediakan laporan/penilaian 6. Susunan jadual tugas 4.Menyelia: kebersihan Keceriaan susunan peralatan/perabot 5.Tubuhkan Ahli Jawatankuasa 2.Tindakan susulan .SENARAI SEMAK PENGURUSAN BILIK-BILIK KHAS Tindakan Tandakan (  ) Catatan 1.

Menyediakan laporan Tindakan susulan Masa Yang Diambil 15 minit 1 jam 30 minit 2 jam 30 minit 1 jam Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu .NORMA KERJA PENGURUSAN BILIK-BILIK KHAS Bil 1 2 3 4 5 6 Jenis Kerja Menubuhkan Ahli Jawatankuasa Merancang aktiviti penggunaan bilik khas Menyusun jadual tugas Menyelia kebersihan.keceriaan dan susunan perabot/peralatan.

PROSES KERJA PENGURUSAN AKTIVITI KEROHANIAN Bil 1 2 3 4 5 6 Proses Kerja Menubuhkan Ahli Jawatankuasa Merancang aktiviti dan anggaran kos Mendapatkan persetujuan Melaksanakan aktiviti Penyeliaan Penilaian Pegawai Yang Bertanggungjawab Pengetua/Guru Besar Ketua warden Pengetua/Guru Besar Warden /AJK Warden Warden Seksyen UndangUndang / Peraturan .

CARTA ALIRAN PENGURUSAN AKTIVITI KEROHANIAN Menubuhkan ahli jawatankuasa Merancang aktiviti dan anggaran kos Kemukakan kepada Pengetua/Guru Besar Ubahsuai Tidak Ya Laksanakan aktiviti Penyeliaan dan penilaian Tidak Berkesan? Ya Aktiviti diteruskan Menyediakan laporan Setuju? .

Buat Penyeliaan / penilaian 6. Sediakan laporan . Laksanakan aktiviti 5. Rancangan aktiviti dan buat anggaran kos 3. Dapatkan persetujuan Pengetua / Guru Besar 4.SENARAI SEMAK PENGURUSAN AKTIVITI KEROHANIAN Tindakan Tandakan (  ) Catatan 1. Tubuhkan Ahli Jawatankuasa 2.

NORMA KERJA PENGURUSAN AKTIVITI KEROHANIAN Bil 1 2 3 4 5 6 Jenis Kerja Menubuhkan Ahli Jawatankuasa Merancang aktiviti dan anggaran kos Meminta persetujuan Pengetua/Guru Besar Melaksanakan aktiviti Membuat penyeliaan / penilaian Menyediakan laporan Masa Yang Diambil 15 minit 2 jam 10 minit 2 jam 1 jam 1 jam Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu .

PROSES KERJA PENGURUSAN RIADAH DAN REKREASI Bil 1 2 3 4 5 6 Proses Kerja Menubuhkan Ahli Jawatankuasa Merancang aktiviti dan anggaran kos Mendapatkan persetujuan Melaksanakan aktiviti Penyeliaan Penilaian Pegawai Yang Bertanggungjawab Pengetua PK HEM Pengetua Ketua warden Warden Ketua warden Seksyen UndangUndang / Peraturan .

CARTA ALIRAN PENGURUSAN RIADAH DAN REKREASI Menubuhkan ahli jawatankuasa Merancang aktiviti dan anggaran kos Kemukakan kepada Pengetua/Guru Besar Ubahsuai Tidak Dipersetuju? Ya Laksanakan aktiviti Sediakan laporan dan penilaian Tidak Berkesan? Ubahsuai Ya Aktiviti diteruskan .

Rancangan aktiviti dan buat anggaran kos 3. Dapatkan kebenaran Pengetua / Guru Besar 4. Sediakan laporan . Tubuhkan Ahli Jawatankuasa 2.SENARAI SEMAK PENGURUSAN RIADAH DAN REKERASI Tindakan Tandakan (  ) Catatan 1. Buat Penyeliaan / penilaian 6. Laksanakan aktiviti 5.

NORMA KERJA PENGURUSAN RIADAH DAN REKREASI Bil 1 2 3 4 5 6 Jenis Kerja Menubuhkan Ahli Jawatankuasa Merancang aktiviti dan anggaran kos Meminta persetujuan Pengetua/Guru Besar Melaksanakan aktiviti Membuat penyeliaan / penilaian Menyediakan laporan Masa Yang Diambil 15 minit 2 jam 10 minit 2 jam/hari 2 jam/hari 1 jam Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu .

PROSES KERJA ETIKA MAKAN / JAMUAN RASMI Bil 1 2 3 4 5 6 7 Proses Kerja Menubuhkan Ahli Jawatankuasa Merancang aktiviti Taklimat.bimbingan dan panduan kepada penghuni asrama Pelaksanaan aktiviti Menyelia aktiviti Penilaian Menyediakan laporan Pegawai Yang Bertanggungjawab Pengetua/Guru Besar PK HEM Ketua Warden Ketua Warden Warden Ketua Warden Ketua Warden Seksyen UndangUndang / Peraturan .

panduan dan bimbingan kepada Penghuni asrama.CARTA ALIRAN PENGURUSAN ETIKA MAKAN / JAMUAN RASMI Menubuhkan ahli jawatankuasa Merancang aktiviti Taklimat. Melaksanakan aktiviti Penyeliaan Penilaian Perjumpaan Khas Tidak Berkesan? Ya Pengiktirafan / Teruskan .

SENARAI SEMAK PENGURUSAN ETIKA MAKAN / JAMUAN RASMI Tindakan Tandakan (  ) Catatan 1. Beri taklimat dan panduan kepada penghuni asrama. 4. Ambil tindakan susulan . Buat Penyeliaan dan Penilaian 6. Laksanakan aktiviti 5. Menubuhkan Ahli Jawatankuasa 2. Merancang aktiviti 3.

NORMA KERJA ETIKA MAKAN/JAMUAN RASMI Bil 1 2 3 4 5 6 Jenis Kerja Menubuhkan Ahli Jawatankuasa Membuat perancangan aktiviti Beri taklimat dan panduan kepada penghuni asrama Melaksanakan aktiviti Membuat penyeliaan dan penilaian Tindakan susuan Masa Yang Diambil 15 minit 1 jam 1 jam 1 jam 1 jam 2 jam Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu .

bimbingan dan panduan kepada penghuni Melaksanakan aktiviti Menyelia aktiviti Penilaian/pengiktirafan Laporan/Tindakan susulan Pegawai Yang Bertanggungjawab Pengetua/Guru Besar Ketua Warden Ketua Warden Warden Warden Warden Warden Seksyen UndangUndang / Peraturan .PROSES KERJA KEJITUAN PATRIOTISME Bil 1 2 3 4 5 6 7 Proses Kerja Menubuhkan Ahli Jawatankuasa Merancang aktiviti Taklimat.

panduan dan bimbingan kepada penghuni Melaksanakan aktiviti Penyeliaan Penilaian Perjumpaan Khas Tidak Berkesan? Ya Pengiktirafan / Teruskan .CARTA ALIRAN KEJITUAN PATRIOTISME Menubuhkan ahli jawatankuasa Merancang aktiviti Taklimat.

SENARAI SEMAK PENGURUSAN KEJITUAN PATRIOTISME Tindakan Tandakan (  ) Catatan 1. Beri taklimat dan panduan kepada penghuni 4. Buat Penyeliaan 6. Sediakan laporan NORMA KERJA PENGURUSAN KEJITUAN PATRIOTISME Bil Jenis Kerja Masa Yang Jumlah Unit Yang Boleh . Buat Penilaian 7. Rancangan aktiviti 3. Laksanakan aktiviti 5. Menubuhkan Ahli Jawatankuasa 2.

Diambil 1 2 3 4 5 6 Menubuhkan Ahli Jawatankuasa Membuat perancangan aktiviti Beri taklimat dan panduan kepada penghuni Melaksanakan aktiviti Membuat penyeliaan dan penilaian Menyediakan laporan 15 minit 1 jam 1 jam 1 hari 1 jam 1 jam Dijalankan Dalam Seminggu . PROSES KERJA PENGURUSAN JADUAL HARIAN Bil 1 Proses Kerja Mengedar dan memberi taklimat jadual waktu harian Pegawai Yang Bertanggungjawab Pengetua / Guru Besar Seksyen UndangUndang / Peraturan Undang-undang dan Peraturan .

.Asrama 2 3 Menguatkuasakan jadual harian Mengambil tindakan susulan Ketua Warden Warden CARTA ALIRAN PENGURUSAN JADUAL HARIAN Mengedar jadual harian Memberi taklimat Mempamerkan jadual harian di dorm dan Papan kenyataan.

Penguatkuasaan Tindakan disiplin Tidak Dipatuhi? Ya Pengiktirafan / pengukuhan SENARAI SEMAK PENGURUSAN JADUAL HARIAN Tindakan Tandakan (  ) Catatan 1. Edar jadual harian 2. Taklimat .

Penguatkuasaan 5. Pengiktirafan 6. Pamer jadual harian di tempat strategik 4. Tindakan susulan NORMA KERJA PENGURUSAN JADUAL HARIAN ASRAMA Bil 1 2 3 Jenis Kerja Mengedarkan jadual harian Memberi taklimat Pamerkan jadual harian di tempat Masa Yang Diambil 10 minit 1 jam 15 minit Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu .3.

4 5 6 strategik Melaksanakan penguatkuasaan Memberi pengiktirafan Mengambil tindakan susulan 1 hari 15 minit 1 jam PROSES KERJA “OUTING” DAN PULANG BERMALAM Bil 1 2 Proses Kerja Menerima permohonan Memproses permohonan Pegawai Yang Bertanggungjawab Ketua Warden Warden Seksyen UndangUndang / Peraturan Undang-undang dan Peraturan Asrama 3 4 5 6 7 Memberi kelulusan/menolak Menyerahkan kad kebenaran Penghuni asrama keluar dengan mematuhi peraturan berpakaian Penghuni balik dan melaporkan diri ke pondok Pengawal Keselamatan Mengambil tindakan susulan Ketua Warden Pengawal Keselamatan Warden / Pengawal Keselamatan Warden / Pengawal Keselamatan Warden CARTA ALIRAN PENGURUSAN “OUTING” DAN PULANG BERMALAM Menerima permohonan Memproses permohonan Tolak permohonan Tidak Ya Tandatangan kad kebenaran Lengkap? .

Penghuni menyerahkan kad kebenaran di pondok pengawal keselamatan Penghuni keluar (patuhi pakaian) Penghuni balik semula ke asrama Melapor diri dipondok pengawal keselamatan Tidak Kad Ditahan Ya Tindakan disiplin Ambil semula kad Tepati masa? SENARAI SEMAK PENGURUSAN OUTING DAN PULANG BERMALAM Tindakan Tandakan (  ) Catatan 1. Pastikan maklumat lengkap . Terima permohonan 2. Proses permohonan 3.

4. Pastikan penghuni menyerahkan kad di pondok pengawal keselamatan 6. Ambil tindakan susulan kepada penghuni yang tidak mematuhi peraturan. Pastikan penghuni keluar mengikut jadual dan mematuhi peraturan berpakaian 7. Memastikan penghuni keluar mengikut jadual dan mematuhi peraturan 7 berpakaian Memastikan penghuni balik semula ke 1 jam Masa Yang Diambil 10 minit 30 minit 10 minit 30 minit 15 minit 15 minit Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu . Tandatangan Kad kebenaran 5. Pastikan penghuni balik semula ke asrama menepati masa(ikut jadual) 8. NORMA KERJA PENGURUSAN “OUTING” DAN PULANG BERMALAM Bil 1 2 3 4 5 6 Jenis Kerja Menerima permohonan Memproses permohonan Memastikan maklumat pemohon lengkap Menandatangani kad kebenaran Memastikan penghuni menyerahkan kad kebenaran.

8 asrama Mengambil tindakan susulan kepada penghuni yang tidak mematuhi peraturan. 30 minit .

PROSES KERJA MASUK KELUAR PELAWAT Bil 1 Proses Kerja Pelawat melapor diri di pondok pengawal keselamatan Pegawai Yang Bertanggungjawab Pengawal Keselamatan Seksyen UndangUndang / Peraturan Peraturan dan Undang-undang Sekolah dan Asrama 2 3 4 5 6 7 8 9 Menyemak dan merekod butiran pengenalan pelawat Mengambil kad pelawat Membenarkan pelawat masuk Pelawat berjumpa petugas siaraya Membuat hebahan kehadiran pelawat Perjumpaan berlangsung Menghebahkan waktu lawatan sudah tamat Pelawat enyerahkan kad danmeninggalkan kawasan asrama/sekolah dan memulangkan pas pelawat Pengawal Keselamatan Pengawal Keselamatan Pengawal Keselamatan AJK Penghuni AJK Penghuni AJK Penghuni AJK Penghuni Pengawal CARTA ALIRAN PENGURUSAN MASUK KELUAR PELAWAT .

Tidak Ambil tindakan Dipatuhi? Ya Pelawat menyerahkan kembali pas pelawat Kepada pengawal dan keluar SENARAI SEMAK PENGURUSAN MASUK KELUAR PELAWAT Tindakan Tandakan (  ) Catatan .Pelawat melapor diri di pondok pengawal keselamatan Menyemak dan merekodkan butiran Pengenalan pelawat. Dapatkan Kebenaran Pengetua/Guru Besar Tidak Puashati? Ya Membenarkan pelawat masuk dengan kad pelawat Pelawat berjumpa petugas siaraya Membuat hebahan Perjumpaan berlangsung Membuat hebahan masa lawatan sudah Tamat.

Berikan Pas Pelawat 5. 3. 2. 10. Pastikan hebahan dibuat 7. Pastikan pelawat berjumpa petugas siaraya. 6. Pastikan perjumpaan pelawat-pelajar berlangsung 8. Pastikan pelawat melapor diri 2. Semak dan rekod butiran pengenalan pelawat.1. Beri kebenaran pelawat masuk jika berpuas hati. Buat hebahan jika masa lawatan sudah tamat. Pastikan pelawat keluar . Ambil tindakan jika pelawat tidak mematuhi. 9.

Memaklumkan kepada pelawat waktu lawatan tamat.NORMA KERJA PENGURUSAN MASUK KELUAR PELAWAT Bil 1 2 3 4 5 6 7 Jenis Kerja Memastikan pelawat melaporkan diri Menyemak dan merekod butiran pengenalan pelawat. Memberi kebenaran pelawat masuk dengan pas pelawat Memastikan pelawat berjumpa petugas siaraya Membuat hebahan kehadiran pelawat kepada pelajar. Memastikan pelawat keluar dan menyerahkan pas pelawat Masa Yang Diambil 3 minit 1 minit 1 minit 1 minit 1 minit 1 minit 5 minit Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu .

pengawas dan penghuni Mengambil tindakan yang sewajarnya 3 Menyediakan Laporan 4 Menyerahkan laporan 5 6 Berbincang dengan Ketua Warden Tindakan selanjutnya. Warden Bertugas Pengetua / Guru Besar Ketua Warden Warden Pegawai Yang Bertanggungjawab Warden Seksyen UndangUndang / Peraturan Undang-undang dan Peraturan Sekolah dan Asrama 2 Warden .PROSES KERJA MENULIS LAPORAN HARIAN Bil 1 Proses Kerja Membuat rondaan sambil mendapatkan maklumat dari penyelia.

CARTA ALIRAN MEMBUAT LAPORAN HARIAN Membuat rondaan sambil mengumpul data Mengambil tindakan yang sewajarnya Menulis laporan Menyerahkan laporan kepada Ketua Warden Berbincang/ Siasatan lanjut Puas hati ? Ya Tindakan selanjutnya .

Buat rondaan 2. Bincang dengan Ketua Warden 7. Dapatkan maklumat 3. Sediakan laporan 5. Tindakan susulan .SENARAI SEMAK MENYEDIAKAN LAPORAN HARIAN TINDAKAN TANDAKAN ( -/ ) CATATAN 1. Ambil tindakan sewajarnya 4. Serahkan laporan kepada Ketua Warden 6.

NORMA KERJA MENYEDIAKAN LAPORAN HARIAN Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil 1 Jam 30 minit 10 minit 30 minit 3 minit 30 minit 30 minit Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1 2 3 4 5 6 7 Membuat rondaan Mendapatkan maklumat Ambil tindakan yang sewajarnya Menyediakan laporan Menyerahkan laporan kepada Ketua Warden Berbincang dengan Ketua Warden Tindakan susulan .

3 Kamar 1.2. Rawatan : _______________________________ 4. Bilik Sakit: _______________________________ 4.1.2 Bilik Khas 1. Bilangan Penghuni Sakit : ___________________ : ______________________________ ____________________________________________ . : ______________________ : ______________________ : ______________________ Tindakan Kelas Persediaan : _____________________________ ____________________________________________ _ ____________________________________________ _ Kerosakan _ ____________________________________________ _ Kesihatan: 4.1 Asrama keseluruhan : ______________________ 1.4 Bilik Air/Tandas 2.LAMPIRAN FORMAT LAPORAN HARIAN WARDEN ASPURA / ASPURI Nama Warden Bertugas : _________________________________________________ Hari : _____________________________ Tarikh : ____________________________ Bil.3. Wad/Rawatan Lanjut:______________________ 4. Penghuni : ________________ Waktu Butiran Kebersihan / Keceriaan 1.4.

2. Masakan: ________________________________ Riadah : _____________________________________ ____________________________________________ _ ____________________________________________ _ Kehadiran Solat Berjemaah: _____________________ ____________________________________________ ____________________________________________ Kes Disiplin : _________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ Lawatan : 9. Lawatan Masuk : __________________________ 9. Lawatan Keluar : __________________________ Hal-Hal Lain : _________________________________ ____________________________________________ _ ____________________________________________ _ Tandatangan Warden Tandatangan PK HEM/Ketua Warden . Bekalan : ________________________________ 5.Makan : 5.1.2.1.

……………………………………………… .……………………………….