Anda di halaman 1dari 77

SLIDE PPT DISEDIAKAN OLEH CIKGU WONG YICK YIM SK BAHANG PENAMPANG SABAH.

2012

CADANGAN PENGAJARAN OLEH CIKGU WONG

CADANGAN PENGAJARAN OLEH CIKGU WONG 2

Sub tajuk : Write in numeral or words( menulis nombor dalam perkataan atau sebaliknya)
Slide ini disediakan oleh cikgu wong yick yim , sk bahang penampang sabah.

CADANGAN PENGAJARAN OLEH CIKGU WONG 3

Adakah anda menghadapi masalah mengajar tajuk Nombor Bulat iaitu menulis nombor dalam perkataan atau nombor ???????

CADANGAN PENGAJARAN OLEH CIKGU WONG 4

Cadangan teknik pengajaran yang pernah dicuba dalam

kelas tahun 5 (sederhana tahap


Teknik Pengajaran :

1. Sebelum pengajaran guru perlu memastikan murid perlu mengikuti arahan menulis nombor dari awal pelajaran. 2. Semasa guru mengajar , guru juga perlu biasakan murid melukis garis nilai tempat ( seperti dalam slaid berikut) 3. Guru ingatkan selalu di manakah center dalam perkataan yang diberikan. 4. Bulatkan dua bulatan di hadapan center dan di belakang center berikut. 5. Sila rujuk slaid berikut. 6. Slaid berikut boleh digunakan dalam kelas sebagai pengajaran tajuk Nombor Bulat.

CADANGAN PENGAJARAN OLEH CIKGU WONG

Q1: write twenty-three thousand and ten in numeral.


Step 1: tentukan center dalam perkataan sebagai thousand
center

twenty-three thousand and ten in numeral.

thousand Ingatkan : gariskan tiga nilai tempat dahulu dan tanda , sebagai thousand
CADANGAN PENGAJARAN OLEH CIKGU WONG 6

Q1: tulis dua puluh tiga ribu sepuluh dalam angka.


Step 1: tentukan tengah dalam perkataan sebagai ribu
tengah

dua puluh tiga ribu sepuluh

ribu Ingatkan : gariskan tiga nilai tempat dahulu dan tanda , sebagai ribu
CADANGAN PENGAJARAN OLEH CIKGU WONG 7

Step 2: lukiskan dua bulatan sebelum dan selepas center

twenty-three thousand and ten in numeral.

23
Tuliskan nombor dua puluh tiga di hadapan center / thousand

Tuliskan nombor 0 untuk penuhkan tiga tempat

Tuliskan nombor ten dan ingatkan bahawa nilai tempat dibelakang center mesti tiga nilai tempat.

Answer : 23 010
CADANGAN PENGAJARAN OLEH CIKGU WONG 8

Step 2: lukiskan dua bulatan sebelum dan selepas tengah

dua puluh tiga

ribu sepuluh

23
Tuliskan nombor dua puluh tiga di hadapan tengah/ribu

Tuliskan nombor 0 untuk penuhkan tiga tempat

Tuliskan nombor sepuluh dan ingatkan bahawa nilai tempat dibelakang tengah mesti tiga nilai tempat.

jawapan : 23 010
CADANGAN PENGAJARAN OLEH CIKGU WONG 9

Q 2: write five hundred seventeen thousand four hundred and two in numeral.

five hundred seventeen thousand four hundred and two

511
Answer : 511 402

CADANGAN PENGAJARAN OLEH CIKGU WONG

10

Q 2:

tuliska lima ratus sebelas ribu empat ratus dua dalam angka.

Lima ratus sebelas

ribu

empat ratus dua

511
jawapa: 511 402

CADANGAN PENGAJARAN OLEH CIKGU WONG

11

Q 3: Write 12 549 in words

1 2,5 4 9
Twelve thousand five hundred forty-nine
Answer : twelve thousand five hundred forty-nine.

CADANGAN PENGAJARAN OLEH CIKGU WONG

12

Q 3: Tulis 12 549 dalam perkataan

1 2,5 4 9
Dua belas ribu lima ratus empat puluh sembilan

Jawapan :dua belas ribu lima ratus empat puluh sembilan.

CADANGAN PENGAJARAN OLEH CIKGU WONG

13

Q 4: write 30 001 in words.

3 0, 0 01
Thirty thousand one
Answer : thirty thousand one/ thirty thousand and one

CADANGAN PENGAJARAN OLEH CIKGU WONG

14

Q 4: Tuliskan 30 001 dalam perkataan

3 0, 0 01
Tiga puluh ribu satu
Answer : tiga puluh ribu satu / tiga puluh ribu dan satu

CADANGAN PENGAJARAN OLEH CIKGU WONG

15

Cuba latihan berikut:


Write the following in numeral/ Tuliskan dalam angka: a) Two thousand and eleven/dua ribu sebelas b) Sixty-four thousand two hundred /enam puluh ribu dua ratus. c) One hundred forty thousand six hundred and twelve/seratus empat ribu enam ratus dua belas. Write the following number in words/ Tuliskan dalam perkataan.. a) 12 390 b) 321 410 c) 899 110
CADANGAN PENGAJARAN OLEH CIKGU WONG 16

Terima kasih kerana telah mencuba. Saya berharap semua guru dapat menyampaikan tajuk ini dengan lebih berkesan di dalam P&P . Daripada : Cikgu Wong ( Sabah)
CADANGAN PENGAJARAN OLEH CIKGU WONG 17

PENBUNDARAN
ROUND OFF

CADANGAN PENGAJARAN OLEH CIKGU WONG

18

ROUND OFF

Round off 45 728 to the nearest hundred.

45700 71 45728 73 74 75 76 77 78 79 45800

near

far

CADANGAN PENGAJARAN OLEH CIKGU WONG

19

ROUND OFF

Round off to the nearest ten thousand.

1350000 51 52 53 54 55 56 1357492 58 59 1360000

Far

Near
CADANGAN PENGAJARAN OLEH CIKGU WONG
20

Cara 2: senarai nombor


Membundarkan 58 773 kepada ratus yang 70 terdekat. 71
72

58773
=

73
74 75 76 77 78

5880

CADANGAN PENGAJARAN OLEH CIKGU WONG

79 80
21

ROUND OFF TEKNIK TURUN NAIK BUKIT

Example: Round off 21 874 to the nearest hundred


+1

21 874 21 900
4 3

Gariskan nombor yang hendak dibundarkan. Rujuk rajah untuk menentukan kedudukan nombor yang dibulat.

2
1 0

+ 6 71
8 9

CADANGAN PENGAJARAN OLEH CIKGU WONG

Excel 2, 2009
22

Teknik 2: jangan kacau dan + 1

CADANGAN PENGAJARAN OLEH CIKGU WONG

23

9. PEMBUNDARAN

NOMBOR

4 5

8 9

Tangan kiri
jangan kacau

Tangan kanan
+1
24

CADANGAN PENGAJARAN OLEH CIKGU WONG

Round off 23 854 to the nearest thousand.

23 854
Nombor 8 berada di tangan +1 maka 3 akan ditambah 1 dan nombor belakang akan ditukarkan 0

24000

CADANGAN PENGAJARAN OLEH CIKGU WONG

25

Cadangan pengajaarn daripada cikgu wong 2012

CADANGAN PENGAJARAN OLEH CIKGU WONG

26

Murid tidak dapat menukar nombor bulat kepada nilai juta Murid tidak dapat menukar daripada nilai juta kepada nombor bulat. Murid keliru .

CADANGAN PENGAJARAN OLEH CIKGU WONG

27

Memperkenalkan kotak nilai juta Letakkan satu titik perpuluhan di antara juta dan ratus ribu.

Kotak nilai juta juta r. ri p. ri ri ra pu sa

CADANGAN PENGAJARAN OLEH CIKGU WONG

28

Contoh soalan 2: Nyatakan 7 450 000 dalam nilai juta Kotak nilai juta juta r. ri p. ri ri ra pu sa

Jawapan perlu ditulis ialah : 7.450 juta

CADANGAN PENGAJARAN OLEH CIKGU WONG

29

CADANGAN PENGAJARAN OLEH CIKGU WONG

30

Contoh soalan 3: Nyatakan 6. 650 juta dalam nombor bulat Kotak nilai juta juta r. ri p. ri ri ra pu sa

Jawapan perlu ditulis ialah : 6 650 000

CADANGAN PENGAJARAN OLEH CIKGU WONG

31

Contoh soalan 4: Nyatakan 0. 250 juta dalam nombor bulat Kotak nilai juta juta r. ri p. ri ri ra pu sa

Jawapan perlu ditulis ialah : 250 000

CADANGAN PENGAJARAN OLEH CIKGU WONG

32

Slide ini disediakan oleh cikgu wong untuk mengajar murid yang lemah tentang kemahiran ini. Cadangan pengajaran ini telah diuji dalam kelas dan mendapat keputusan ujian yang memuaskan.

CADANGAN PENGAJARAN OLEH CIKGU WONG

33

Mixed operation Operasi bercampur


Slide disediakan oleh cikgu wong
CADANGAN PENGAJARAN OLEH CIKGU WONG 34

BODMAS (SEBARIS)

Bracket

of

divide

multiply

addition

subtraction

CADANGAN PENGAJARAN OLEH CIKGU WONG

35

Mixed Operations

CADANGAN PENGAJARAN OLEH CIKGU WONG

36

Mixed operation

40 2 + 329 =
40 2 = 20 20 + 329 = 349

CADANGAN PENGAJARAN OLEH CIKGU WONG

37

Mixed operation

320 - 40 2 =
40 2 = 20 320-20=300

CADANGAN PENGAJARAN OLEH CIKGU WONG

38

OPERASI TOLAK
TEKNIK ASAS SEPULUH

39

CADANGAN PENGAJARAN OLEH CIKGU WONG

Kelemahan murid dalam penolakan.


Murid tidak mahir menolak terutamanya

mengumpul semula. Murid keliru dengan nilai yang dikumpul dan cara menolak yang tepat.

40

CADANGAN PENGAJARAN OLEH CIKGU WONG

Cara mengatasi :
Guru memperkenalkan kaedah asas sepuluh

41

dalam tajuk penolakkan yang mengumpul semula. Guru kenalkan tolak asas sepuluh yang berikut kepada murid dahulu sebelum mula menjawab soalan. 10-9=1 10-4=6 10-8=2 10-3=7 10-7=3 10-2=8 10-6=4 10-1 =9 10-5=5 CADANGAN PENGAJARAN OLEH CIKGU
WONG

Ingat formula ini:


Pinjam 10 Tolak bawah Tambah atas

42

CADANGAN PENGAJARAN OLEH CIKGU WONG

Contoh menggunakan kaedah ini:


10 6 7 10 1. Pinjam 10 1. Pinjam 10

15 782 494
1 5 288

3. Tambah 3. Tambah atas atas 6+2=8 1 +7 bawah 2. Tolak bawah 2. Tolak = 8 10-4 =6 10-9 =1

43

CADANGAN PENGAJARAN OLEH CIKGU WONG

CADANGAN PENGAJARAN OLEH CIKGU WONG

44

Try it..

Try the questions above:

4335X 32 =

4349 X 58 =
CADANGAN PENGAJARAN OLEH CIKGU WONG 45

LATTICE METHOD
The lattice form or multiplication dates back to 1200s or before in Europe. It gets its name from the fact that to do the multiplication you fill in a grid .

CADANGAN PENGAJARAN OLEH CIKGU WONG

46

LATTICE METHOD

CADANGAN PENGAJARAN OLEH CIKGU WONG

47

EXAMPLE 1

4 3 3 5 x 3 2 =138 720

1 3

4 3 5 1 2 0 0 9
1

3
1 9

3 5
0

0
1

0 7

1 1

0
2

1 6 0
48

CADANGAN PENGAJARAN OLEH CIKGU WONG

EXAMPLE 2

4 3 4 9 x 5 8 = 252 242

2 5

4 3 9 2 0 1 2 5
1

4
4 0 2

5 5
2

3
1

2 2

3
4

7 2
49

CADANGAN PENGAJARAN OLEH CIKGU WONG

ONE DIGIT NUMBER

CADANGAN PENGAJARAN OLEH CIKGU WONG

50

EXAMPLE : 3467 2 =
1 7 3 3

2 3467
2
-

1 4 14
6 6 7 6 CADANGAN PENGAJARAN OLEH CIKGU WONG 1R

51

DUA DIGIT NUMBERS

CADANGAN PENGAJARAN OLEH CIKGU WONG

52

Divide two digit:


- make a two digit times table such as below:

CADANGAN PENGAJARAN OLEH CIKGU WONG

X 1 2 3 4 5 6 7 8

tens

ones

total

53

EXAMPLE : 3467 28 =
Make a times table of 28:

1 2 3

28
-

3467
28

6 6 5 6 107 84 CADANGAN PENGAJARAN 23


OLEH CIKGU WONG

X 1 2 3 4 5 6 7 8 9

20 20 40 60 80 100 120 140 160 180

8 8 16 24 32 40 48 56 64 72

T 28 56 84 112 140 168 196 224 25254

Example 2: 5 8 8 3 3 4 =
- Make a times table of 34

34
-

1 7 3 5 8 8 3 3 4 2 4 8 2 3 8 1 0 3 1 0 2 1

CADANGAN PENGAJARAN OLEH

X 1 2 3 4 5 6 7 8 9

30 30 60 90 120 150 180 210 240 270

4 4 8 12 16 20 24 28 32 36

T 34 68 102 136 170 204 238 272 306 55

DATA HANDLING

CADANGAN PENGAJARAN OLEH CIKGU WONG

56

MOD
Mod ialah nilai atau ukuran yang berlaku paling banyak dalam graf yang diberikan.

CADANGAN PENGAJARAN OLEH CIKGU WONG 57

Frekuensi
Frekuensi ialah nilai atau ukuran yang diguna pakai dalam graf yang diberikan.

CADANGAN PENGAJARAN OLEH CIKGU WONG 58

Nilai Maximum
Nilai Maximum ialah nilai yang terbanyak / terbesar / tertinggi dalam graf yang ditunjukkan

CADANGAN PENGAJARAN OLEH CIKGU WONG

59

Nilai Minimum
Nilai Minimum ialah nilai yang terkecil/sedikit/terendah dalam graf yang ditunjukkan

CADANGAN PENGAJARAN OLEH CIKGU WONG 60

JULAT
JULAT IALAH BEZA BAGI NILAI MAX DENGAN NILAI MIN

CADANGAN PENGAJARAN OLEH CIKGU WONG

61

DATA HANDLING

MOD = 2 FREKUENSI = 2, 3, 5 NILAI MAX = 5 NILAI MIN = 3 JULAT = 5-2 = 3


CADANGAN PENGAJARAN OLEH CIKGU WONG 62

Menukar Pecahan Tak Wajar kepada Pecahan Bercampur.


2 cara : a)Gambarajah b) Rumus

CADANGAN PENGAJARAN OLEH CIKGU WONG

63

Menukarkan

5 3

kepada nombor bercampur

1
2 2 1 1 3 3

2 3

CADANGAN PENGAJARAN OLEH CIKGU WONG

64

Menukarkan

6 5

kepada nombor bercampur

1
1 1 11 5 5

1 5

CADANGAN PENGAJARAN OLEH CIKGU WONG

65

Menukarkan pecahan tak wajar ke nombor bercampur

1. Pecahan wajar adalah nilai anak lebih daripada ibu. 8 ( tidak normal). 3 contohnya: 2. Menukarnya dengan teknik bahagi
ibu

2 3 8 6 2

penjaga

2 2 3
66

anak

CADANGAN PENGAJARAN OLEH CIKGU WONG

Menukarkan pecahan tak wajar ke nombor bercampur

1. Pecahan wajar adalah nilai anak lebih daripada ibu. 7 ( tidak normal). 5 contohnya: 2. Menukarnya dengan teknik bahagi
ibu

1 5 7 5 2

penjaga

2 1 5
67

anak

CADANGAN PENGAJARAN OLEH CIKGU WONG

Menukar Pecahan Bercampur kepada Pecahan Tak Wajar

CADANGAN PENGAJARAN OLEH CIKGU WONG

68

Menukarkan

5 3

kepada nombor bercampur

1
2 2 1 1 3 3

2 3

CADANGAN PENGAJARAN OLEH CIKGU WONG

69

Menukarkan

6 5

kepada nombor bercampur

1
1 1 11 5 5

1 5

CADANGAN PENGAJARAN OLEH CIKGU WONG

70

Menukar Pecahan Bercampur kepada Pecahan Tak Wajar


Cara yang biasa digunakan:

+
Penjaga x

5 3 8

Anak

Ibu

Tukarkan kepada bentuk rumus:


DARAB TEPI , TAMBAH ATAS DTTA
CADANGAN PENGAJARAN OLEH CIKGU WONG 71

Sambungan
Contoh:

5 3 8
DARAB TEPI , TAMBAH ATAS DTTA

8 3 5 8 24 5 8 29 CADANGAN PENGAJARAN OLEH CIKGU 8 WONG

72

T UKAR RM KE SEN TUKAR SEN KE RM


Kotak RM dan Kotak SEN

CADANGAN PENGAJARAN OLEH CIKGU WONG

73

74

T UKAR

NILAI

RM

KEPADA

SEN

Teknik : Kotak-kotak
LANGKAH 1: Buat KOTAK i) Kotak Tukar ke RM

RM

Lukis 2 kotak selepas titik pepuluhan.

CADANGAN PENGAJARAN OLEH CIKGU WONG

75

T UKAR

NILAI

RM

KEPADA

SEN

Teknik : Kotak-kotak
LANGKAH 1: Buat KOTAK i) Kotak Tukar ke Sen

SEN
Lukis 2 kotak tanpa titik pepuluhan.

CADANGAN PENGAJARAN OLEH CIKGU WONG

76

T UKAR

NILAI SEN KEPADA RM

Teknik : Kotak-kotak

Tukarkan 155 sen kepada RM

RM

Jawapan = RM 1.55
CADANGAN PENGAJARAN OLEH CIKGU WONG

77

T UKAR

NILAI

RM

KEPADA

SEN

Teknik : Kotak-kotak

Tukarkan RM 1.65 kepada sen

6 5

SEN

JAWAPAN: 165 SEN

CADANGAN PENGAJARAN OLEH CIKGU WONG