Anda di halaman 1dari 3

LAPORAN DAPATAN PENCERAPAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Nama Sekolah:

Nama Guru Pencerap: Nama Guru yang dicerap: Subjek: Tarikh: ....

Masa: . Hari: . Kelas : ..

Bil 1

Dapatan (Diisi Oleh Guru Pencerap) Penglibatan Murid

Maklum Balas/ Cadangan Penambahbaikan (Diisi Oleh Guru yang dicerap)

Cadangan : (Jika ada)

Penguasaan Pembelajaran Murid

Cadangan : (Jika ada)

Hasil Kerja Murid

Cadangan : (Jika ada)

Perancangan dan Persedian Guru

Cadangan : (Jika ada)

Kaedah Penyampaian

Cadangan : (Jika ada)

Kemahiran Komunikasi

Cadangan : (Jika ada)

Penggunaan Sumber Pendidikan

Cadangan : (Jika ada)

Penilaian

Cadangan : (Jika ada)

Teknik Penyoalan

Cadangan : (Jika ada)

10

Penguasaan Isi Kandungan

Cadangan : (Jika ada)

11

Pengurusan Kelas (Bilik Darjah/Makmal/Bengkel/ Padang)

Cadangan : (Jika ada)

12

Amalan Profesionalisme Keguruan

Cadangan : (Jika ada)

13

Hal-Hal Lain (ii selain daripada perkara yang di atas)

Tandatangan Guru Pencerap Tarikh :

Tandatangan dan Cap Pengetua / Guru Besar