Anda di halaman 1dari 3

REVISION BAB 3 : SET

Selesaikan soalan berikut. 1. Nyatakan bilangan unsur dalam setiap set yang berikut. a)

b)

c)

2. Tentukan sama ada setiap set yang berikut adalah set kosong atau atau bukan. a)

b)

c)

3. Nyatakan sama ada setiap pasangan set X dan set Y berikut adalah sama atau bukan. a)

b)

c)

4. Nyatakan bilangan subset bagi setiap set yang berikut. a)

b)

c)

5. Tulis semua subset yang mungkin bagi setiap set yang berikut. a)

b)

c)

6. Berdasarkan gambar rajah Venn yang diberi, lengkapkan setiap yang berikut dengan menggunakan simbol atau . a) P Q R i. ii. iii. iv. R_______P Q_______P P_______R Q_______R

b) A P B i. ii. iii. iv. P_______A P_______B B_______P A_______B

9. Diberi

Cari a) c)

b)

d)

10. Gambar rajah Venn berikut menunjukkan unsur-unsur bagi set J, set K, dan set L.

J 2 3 5 L Diberi set semesta dan 7 x-2 x-4 3

. Cari nilai x.