Anda di halaman 1dari 11

Latihan Topikal Penjelmaan II 1 Dalam Rajah 1, ABC dan AED adalah garis lurus.

Rajah 1 Cari panjang, dalam cm, AD. [3 markah] Jawapan:

Dalam Rajah 2, PQR dan PTS adalah garis lurus.

Rajah 2 Cari panjang, dalam cm, PS. [3 markah] Jawapan:

Dalam Rajah 3, ABC dan AED adalah garis lurus.

Rajah 3 Cari panjang, dalam cm, AD. [3 markah]

Jawapan:

Dalam Rajah 4, PQR dan PTS adalah garis lurus.

Rajah 4 Cari panjang, dalam cm, PS. [3 markah] Jawapan:

Dalam Rajah 5, PQR dan PTS adalah garis lurus.

Rajah 5 Cari panjang, dalam cm, PS. [3 markah] Jawapan:

Dalam Rajah 6, PQR dan PTS adalah garis lurus.

Rajah 6

Cari panjang, dalam cm, PS. [3 markah] Jawapan:

Dalam Rajah 7, PQR dan PTS adalah garis lurus.

Rajah 7 Cari panjang, dalam cm, PS. [3 markah] Jawapan:

Dalam Rajah 8, PQR dan PTS adalah garis lurus.

Rajah 8 Cari panjang, dalam cm, PS. [3 markah] Jawapan:

Dalam Rajah 9, ABC dan AED adalah garis lurus.

Rajah 9 Cari panjang, dalam cm, AD. [3 markah] Jawapan:

10

Dalam Rajah 10, PQR dan PTS adalah garis lurus.

Rajah 10 Cari panjang, dalam cm, PS. [3 markah] Jawapan:

11

Dalam Rajah 11, PQR dan PTS adalah garis lurus.

Rajah 11 Cari panjang, dalam cm, PS. [3 markah] Jawapan:

12

Dalam Rajah 12, segi tiga T ialah imej bagi segi tiga S di bawah suatu pembesaran.

Rajah 12 Pada rajah, tandakan pusat pembesaran itu dengan huruf U. [3 markah] Jawapan:

13

Dalam Rajah 13, segi tiga Y ialah imej bagi segi tiga X di bawah suatu pembesaran.

Rajah 13 Nyatakan (a) Pada rajah, tandakan pusat pembesaran itu dengan huruf Z. (b) Nyatakan koordinat Z. [3 markah] Jawapan:

14

Dalam Rajah 14, sisi empat Q ialah imej bagi sisi empat P di bawah suatu pembesaran.

Rajah 14 Pada rajah, tandakan pusat pembesaran itu dengan huruf R. [3 markah] Jawapan:

15

Dalam Rajah 15, segi tiga PQR dan segi tiga ABC adalah serupa.

Rajah 15 Kirakan (a) panjang PR, (b) panjang AB. [3 markah] Jawapan:

16

Dalam Rajah 16, sisi empat B ialah imej bagi sisi empat A di bawah suatu pembesaran.

Rajah 16 Diberi luas A ialah 10 cm2, kirakan luas B.

[3 markah] Jawapan:

17

Dalam Rajah 17, sisi empat T ialah imej bagi sisi empat S di bawah suatu pembesaran.

Rajah 17 Nyatakan (a) Pada rajah, tandakan pusat pembesaran itu dengan huruf U. (b) Nyatakan koordinat U. [3 markah] Jawapan:

19

Dalam Rajah 19, segi tiga B ialah imej bagi segi tiga A di bawah suatu pembesaran.

Rajah 19 Pada rajah, tandakan pusat pembesaran itu dengan huruf C. [3 markah] Jawapan:

20

Dalam Rajah 20, segi tiga Q ialah imej bagi segi tiga P di bawah suatu pembesaran.

Rajah 20 Nyatakan (a) Pada rajah, tandakan pusat pembesaran itu dengan huruf R. (b) Nyatakan koordinat R. [3 markah] Jawapan:

Answer: 1 = = AD = 8 = 24 cm = =

PS = 21 = 35 cm 3 = = AD = 7 = 28 cm = = PS = 28 = 7 cm = = PS = 14 = 21 cm = = PS = 32 = 24 cm = = PS = 15 = 25 cm = = PS = 30 = 25 cm = = AD = 15 = 10 cm = = PS = 11 = 33 cm = = PS = 7 = 35 cm

10

11

12

13

(a) (b) (10, 8) 14

15

(a) = = PR = 90 = 18 cm (b) = = AB = 15 = 75 cm k= =3 Area of B = 10 k2 = 10 32

16

= 90 cm2 17

(a) (b) (8, 8) 18 (a) PQR (b) AB

19

20

(a) (b) (8, 0)

Anda mungkin juga menyukai