Anda di halaman 1dari 18

Latihan Topikal Lukisan Skala 1 Dalam Rajah menunjukkan sebuah trapezium.

Rajah 1 Dengan menggunakan skala 1 : 800, lukiskan trapezium itu pada petak-petak segi empat sama di bawah yang bersisi 1 cm. [3 markah] Jawapan:

Dalam Rajah menunjukkan poligon P yang dilukis pada petak-petak segi empat sama dengan sisi 1 unit.

Rajah 2 Dengan menggunakan skala 1 : , lukiskan poligon P pada petak-petak segi empat sama di bawah. [3 markah] Jawapan:

Rajah 3 menunjukkan lukisan skala bagi pelan sebidang tanah segi empat tepat ABCD yang dibahagikan kepada empat kawasan yang sama luas.

Rajah 3 Jika panjang sebenar AB ialah 224 m, hitung (a) skala lukisan itu, (b) panjang sebenar BC, (c) luas sebenar setiap kawasan. [3 markah] Jawapan:

Dalam Rajah menunjukkan poligon Q yang dilukis pada petak-petak segi empat sama dengan sisi 1 unit.

Rajah 4 Dengan menggunakan skala 1 : 2, lukiskan poligon Q pada petak-petak segi empat sama di bawah. [3 markah] Jawapan:

Dalam Rajah menunjukkan sebuah trapezium.

Rajah 5 Dengan menggunakan skala 1 : 200, lukiskan trapezium itu pada petak-petak segi empat sama di bawah yang bersisi 1 cm. [3 markah] Jawapan:

Dalam Rajah menunjukkan poligon N yang dilukis pada petak-petak segi empat sama dengan sisi 1 unit.

Rajah 6 Dengan menggunakan skala 1 : , lukiskan poligon N pada petak-petak segi empat sama di bawah. [3 markah] Jawapan:

Rajah 7 menunjukkan lukisan skala bagi pelan sebidang tanah segi empat tepat PQRS yang dibahagikan kepada empat kawasan yang sama luas.

Rajah 7 Jika panjang sebenar PQ ialah 144 m, hitung (a) skala lukisan itu, (b) panjang sebenar QR, (c) luas sebenar setiap kawasan. [3 markah] Jawapan:

Dalam Rajah menunjukkan poligon N yang dilukis pada petak-petak segi empat sama dengan sisi 1 unit.

Rajah 8 Dengan menggunakan skala 1 : 3, lukiskan poligon N pada petak-petak segi empat sama di bawah. [3 markah] Jawapan:

Dalam Rajah menunjukkan sebuah trapezium.

Rajah 9 Dengan menggunakan skala 1 : 700, lukiskan trapezium itu pada petak-petak segi empat sama di bawah yang bersisi 1 cm. [3 markah] Jawapan:

10

Dalam Rajah menunjukkan poligon Q yang dilukis pada petak-petak segi empat sama dengan sisi 1 unit.

Rajah 10 Dengan menggunakan skala 1 : , lukiskan poligon Q pada petak-petak segi empat sama di bawah. [3 markah] Jawapan:

11

Rajah 11 menunjukkan lukisan skala bagi pelan sebidang tanah segi empat tepat PQRS yang

Rajah 11 (a) skala lukisan itu, (b) panjang sebenar QR, (c) luas sebenar setiap kawasan. [3 markah] Jawapan:

12

Dalam Rajah menunjukkan poligon Q yang dilukis pada petak-petak segi empat sama dengan sisi 1 unit.

Rajah 12 Dengan menggunakan skala 1 : 2, lukiskan poligon Q pada petak-petak segi empat sama di bawah. [3 markah] Jawapan:

13

Dalam Rajah menunjukkan sebuah trapezium.

Rajah 13 Dengan menggunakan skala 1 : 900, lukiskan trapezium itu pada petak-petak segi empat sama di bawah yang bersisi 1 cm. [3 markah] Jawapan:

14

Dalam Rajah menunjukkan poligon A yang dilukis pada petak-petak segi empat sama dengan sisi 1 unit.

Rajah 14 Dengan menggunakan skala 1 : , lukiskan poligon A pada petak-petak segi empat sama di bawah. [3 markah] Jawapan:

15

Rajah 15 menunjukkan lukisan skala bagi pelan sebidang tanah segi empat tepat ABCD yang dibahagikan kepada empat kawasan yang sama luas.

Rajah 15 Jika panjang sebenar AB ialah 168 m, hitung (a) skala lukisan itu, (b) panjang sebenar BC, (c) luas sebenar setiap kawasan. [3 markah] Jawapan:

16

Dalam Rajah menunjukkan poligon H yang dilukis pada petak-petak segi empat sama dengan sisi 1 unit.

Rajah 16 Dengan menggunakan skala 1 : 3, lukiskan poligon H pada petak-petak segi empat sama di bawah. [3 markah] Jawapan:

17

Dalam Rajah menunjukkan sebuah trapezium.

Rajah 17 Dengan menggunakan skala 1 : 900, lukiskan trapezium itu pada petak-petak segi empat sama di bawah yang bersisi 1 cm. [3 markah] Jawapan:

18

Dalam Rajah menunjukkan poligon A yang dilukis pada petak-petak segi empat sama dengan sisi 1 unit.

Rajah 18 Dengan menggunakan skala 1 : , lukiskan poligon A pada petak-petak segi empat sama di bawah. [3 markah] Jawapan:

19

Rajah 19 menunjukkan lukisan skala bagi pelan sebidang tanah segi empat tepat ABCD yang dibahagikan kepada empat kawasan yang sama luas.

Rajah 19 Jika panjang sebenar AB ialah 180 m, hitung (a) skala lukisan itu, (b) panjang sebenar BC, (c) luas sebenar setiap kawasan. [3 markah] Jawapan:

20

Dalam Rajah menunjukkan poligon D yang dilukis pada petak-petak segi empat sama dengan sisi 1 unit.

Rajah 20 Dengan menggunakan skala 1 : 3, lukiskan poligon D pada petak-petak segi empat sama di bawah. [3 markah] Jawapan:

Answer: 1

(a) skala = = = Skala lukisan itu ialah 1 : 800. (b) Panjang sebenar BC = 14 800 cm = 11 200 cm = 112 m (c) Luas sebenar setiap kawasan = = = 6 272 m2

(a) skala = = = Skala lukisan itu ialah 1 : 900. (b) Panjang sebenar QR = 8 900 cm = 7 200 cm = 72 m (c) Luas sebenar setiap kawasan = = = 2 592 m2

10

11

(a) skala = = = Skala lukisan itu ialah 1 : 500. (b) Panjang sebenar QR = 10 500 cm = 5 000 cm = 50 m (c) Luas sebenar setiap kawasan = = = 1 250 m2

12

13

14

15

(a) skala = = = Skala lukisan itu ialah 1 : 700. (b) Panjang sebenar BC = 12 700 cm = 8 400 cm = 84 m (c) Luas sebenar setiap kawasan = = = 3 528 m2

16

17

18

19

(a) skala = = = Skala lukisan itu ialah 1 : 900. (b) Panjang sebenar BC = 10 900 cm = 9 000 cm = 90 m (c) Luas sebenar setiap kawasan = = = 4 050 m2

20

Anda mungkin juga menyukai