Anda di halaman 1dari 2

Imbuhan akhiran –kan

1. Terletak dibelakang perkataan.


Contoh : beli + -kan = belikan
cari + -kan = carikan
lukis + -kan = lukiskan

2. Imbuhan akhiran –kan menggunakan perkataan kata


kerja atau perbuatan.

Latihan 1
Isikan imbuhan akhiran –kan pada perkataan di bawah
ini.

Perkataan Imbuhan –kan


cerita
hulur
pejam
simpan
hantar

Latihan 2
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

1. “_____ tali ini ketat-ketat,” kata ayah.


A. Ketatkan B. Eratkan C. Ikatkan
2. “Tolong _____ saya buku itu,” pinta Siti.
A. koyakkan B. ambilkan C. tuliskan

3. “Kita perlu _____ sampah ini ke dalam tong


sampah,” pesan Cikgu Ani.
A. bawakan B. buangkan C. berikan

4. “_____ bungkusan ini di sana,” arah ibu.


A. Letakkan B. Balingkan C. Letupkan

5. “Ramli, tolong _____ meja itu,” pinta kakak.


A. bakarkan B. gantungkan C. kemaskan

Anda mungkin juga menyukai