Anda di halaman 1dari 3

1. Apakah pengertian sejarah menurut Herodatus?

A. Peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa lampau.


B. Tindakan manusia dan sebab-sebab tindakan tersebut dilakukan
C. Membincangkan tentang manusia dan perbuatan pada masyarakat
D. Rekod peristiwa yang berlaku pada masa lampau.
2. Sumber sejarah terdiri daripada sumber primer dan
A. Sekunder
B. Tertier
C. Pertama
D. Ketiga
3. Mengapakah kita perlu mempelajari sejarah?
A. Lulus cemerlang dalam peperiksaan
B. Gagal dalam peperiksaan
C. Menjadi murid cemerlang
D. Berjaya dalam kehidupan

4. Mengapakah tarikh 31 Ogos 1957 perlu diingati oleg rakyat Malaysia?


A. Menghargai kedaulatan Negara
B. Memahami masalah kenegaraan
C. Meningkatkan hubungan antarabangsa
D. Mengetahui undang-undangg setempat

5. Mengapakah kita perlu menghargai masa?


A. Supaya masa diisi dengan aktiviti berfaedah
B. Supaya masa dapat berlalu dengan cepat
C. Supaya masa terbuang dengan begitu sahaja
D. Supaya masa lambat berlalu

6. Mengapakah kita perlu menjaga warisan Negara dengan baik?


A. Supaya warisan Negara dapat diwarisi oleh generasi akan datangg
B. Warisan Negara lupus ditelan zaman
C. Supaya warisan Negara dihargai oleh Negara luar
D. Supaya warisan Negara menjadi terkenal

7. Perkembangan teknologi dalam pengangkutan menyebabkan


A. Mada perjalanan semakin lambat
B. Masa perjalanan semakin cepat
C. Kos perjalanan berkurang
D. Kos perjalanan meningkat

8.

Malaysia mempunyai wariasan budaya yang pelbagai.


Pada pendapat anda, mengapakah Malaysia mempunyai kepelbaqgaian
budaya?
A. Rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum

B. Rakyat Malaysia mementingkan warisan budaya


C. Rakyat Malaysia suka mencipta warisan budaya tersendiri
D. Rakyat Malaysia hidup bersatu padu
9. Antara berikut, yang manakah tarian tradisional penduduk tempatan?
I.
Tarian Inag
II.
Tarian Ngajat
III.
Tarian Balet
IV.
Tarian Jaipongan
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV
10.Apakah pengajaran akibat daripada peristiwa penjajahan di Tanah Melayu?
A. Menyumbang tenaga kepada penjajah
B. Menghargai warisan penjajah
C. Bersatu mempertahankan Negara
D. Memelihara sumber sejarah
11.Zaman Air Batu terjadi kira-kira
A. 2 hingga 3 ratus tahun dahulu
B. 2 hingga 3 ribu tahun dahulu
C. 2 hingga 3 juta tahun dahulu
D. 20 hingga 30 juta tahun dahulu
12.Bagaimanakan keadaan permukaaan bumi pada Zaman Air Batu?
A. Sebahagian permukaan bumi ditutupi ais
B. Keseluruhan bumi dilitupi ais
C. Tiada bahagian permukaan bumi
D. Keadaan permukaan bumi seperti sekarang

13.Antara berikut, pernyataan manakah betul mengenai Zaman Air Batu?


A. Zaman Air Batu ialah zaman pencairan air batu
B. Pada Zaman Air Batu permukaan bumi kering kontang
C. Pada Zaman Air Batu telah wujud daratan dan lautan
D. Suhu bumi menigkat telah menyebabkan ais mula cair

14.Zaman Prasejarah merupakan?


A. Zaman sebelum manusia mempuyai tulisan
B. Zaman manusia menggunakan peralatan batu
C. Zaman sebelum teknologi dicipta
D. Zaman pertengahan manusia

15.Rangka Purba Manusia Perak telah ditemui di


A. Gua Cha
B. Sungai Tembeling
C. Gua Niah
D. Gua Gunung Runtuh

16.Antara berikut, yang manakah upacara perkuburan Zaman Mesolitik?


A. Mayat dibakar
B. Mayat ditanam bersama barang peribadu
C. Mayat dihanyutkan ke sungai
D. Mayat dibbengkokkan semasa dikebumikan

17.Kerajaan melayu awal telah wujud _________________ Zaman Kesultanan


Melayu Melaka.
A. Sejak
B. Sebelum
C. Semasa
D. Selepas

18.Antara berikut, yang manaka bukan Kerajaan Melayu Awal?


A. I-Ching
B. Gangga Negara
C. Temaik
D. Chih TU

19.Pernyataan yang manakah salah mengenai Santubung?


A. Terkenal