Anda di halaman 1dari 3

MODUL PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU

LAMPIRAN 3

LAPORAN PEMENTORAN UNTUK FOLIO GURU BAHARU


BULAN

: KEDUA

TARIKH

: 28 OGOS 2013

AKTIVITI

: SESI PERKENALAN ANTARA MENTOR DAN MENTI

KAEDAH PERLAKSANAAN
-

Berbincang mengenai latar belakang mentor dan menti.


Berbincang mengenai skop guru mentor.
Penjelasan cara menghasilkan Fail Folio Guru Baharu.
Penjelasan tentang penulisan Rancangan Pengajaran Harian dan pengurusan buku

rekod pengajaran.
Berbincang mengenai isu-isu pembelajaran.

PROSES PERLAKSANAAN
-

Menti mencari maklumat sekolah seperti pelan sekolah, visi, misi, dan sebagainya.
Menti merujuk Buku Rancangan Pengajaran Harian guru-guru yang mengajar subjek

KBSR terutamanya matapelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan.


Menti menghasilkan Fail Guru Baharu.

REFLEKSI
-

Menti dapat menyesuaikan diri dengan rakan sekerja, komuniti sekolah, dan

persekitaran sekolah
Menti dapat mengenalpasti kekuatan dan kelemahan dalam aspek pembangunan diri
dan kerjaya sebagai seorang pendidik.

RUMUSAN
Secara keseluruhannya menti perlu banyak berkolaborasi dengan guru-guru lain
supaya dapat menambah pengetahuan dan pengalaman baru sepanjang berada di
sekolah ini. Selain itu, ia juga dapat membantu kelancaran menti dalam proses
pengajaran dan pembelajaran.
LAPORAN ORIENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU

BIL
PERKARA
:
KETERANGAN
1.
Tarikh
:
Minggu
4. Majlis
5 (29Julai
Khatam
- 2Al-Quran
Ogos 2013)

Diadakan
2.
Masa
:
7.00 pagi 1.30 petang pada hari Jumaat (2
MODUL PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU
3.
Bidang
:
Pengurusan
Sekolah
LAMPIRAN
3
Ogosdan
2013)
sempena Majlis
4.
Aspek
:
i.
Pengajaran
pembelajaran
ii.
Kokurikulum
Penutupan
Sambutan
Ihya
iii.
Kerjasama
antara guru
dan masyarakat
5.
Objektif
:
1. Ujian formatif 3 / Ujian Percubaan 2
Ramadhan 2013.
Dilantik sebagai AJK Backdrop.
UPSR
Memasang
menghias tirai.
2. Taklimat
Program dan
Pembangunan
Guru
Mengemas tirai selepas majlis
Baharu
3. Iftar Jamaie
berakhir.
4.
Majlis
Khatam
7.
Penilaian
:
Sebagai guru baharu Al-Quran
saya dapat menjalankan
6.

Aktiviti

amalan pengajaran sebagai pendidik dengan


1. Menjalankan Ujian Formatif 3 bagi
berkesan. Dengan menjalankan ujian formatif,
murid-murid Tahap 2.
Membuat
soalan
ujian untuk
guru dapat
melihat tahap
kefahaman
dan
prestasi murid
dalam
sesuatu
topik Hidup
yang
mata
pelajaran
Kemahiran
diajarkan. Selain
dengan adanya
Program
dan itu
Pendidikan
Kesihatan
Tahun
Pembangunan4. Guru Baharu ia merupakan
salah
inisiatif
meningkatkan
kualiti guru.
2. satu
Taklimat
Program
Pembangunan
Guru
Program
Iftar Jamaie pula telah mengeratkan
Baharu
Penerangan tentang Program
hubungan antara guru-guru di SK Kopok
PPGB oleh Encik Mohammad.
dimana kami
bersama-sama
bersolat
Perlantikan
mentor
PPGB.jemaah
Mentor (Encik Zaluwi b. Khalid)
dan berbuka
puasa.Normah
Manakala
Majlis Khatam
Puan
memberi
taklimat

8.

Rumusan

Al-Quran memberi
dan peluang
tentangpengalaman
Program Khidmat
Bantu.
Jadual
mentor (Rujuk En.
kepada saya dalam menguruskan sesuatu
Noorafiq)
majlis yang diadakan
sekolah. dan mentee
Jadual dimentor
Secara keseluruhannya, minggu ini saya telah
diselaraskan iaitu 2 waktu
didedahkan dengan pelbagai perkara dan
ditambah dalam jadual waktu.
pengalaman baru sepanjang berada di
3. Iftar Jamaie
sekolah. Dengan
melihatpada
prestasi
murid-murid
Dijalankan
seawal
jam 6.45
pada ujian formatif,
petang ia memberi semangat
Berbuka puasa bersama gurukepada saya untuk meningkatkan lagi
guru dan staf SK Kopok.
pencapaian
murid
mengaplikasikan
Solat dengan
Maghrib
berjemaah
beberapa
bersesuian

kaedah dan teknik


bersama-sama.
dengan

pengajaran

kepelbagaian

murid.

MODUL PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU


LAMPIRAN 3
................

........

Tandatangan Guru
(FARAH NADIA BT. YAHYA)

Tandatangan Mentor
(ZALUWI B. KHALID)