Anda di halaman 1dari 12

Tingkatan 1

Bab 1 : Sejarah dan Kita


1. Apakah maksud sejarah?
2. Bagaimanakah tokoh-tokoh sejarah memberikan tafsiran sejarah?
3. Apakah 3 ciri penting sejarah?
4. Senaraikan tiga cirri yang perlu dimiliki oleh fakta sejarah yang dikatakan tepat dan
benar.
5. Apakah kepentingan sumber sejarah?
6. Apakah perbezaan sumber pertama dengan sumber kedua?
7. Apakah 3 kaedah untuk memperolehi sumber sejarah?
8. Apakah kelemahan-kelemahan kaedah lisan yang dikatakan tidak sesuai menjadi sumber
sejarah?
9. Berikan 3 contoh kaedah bertulis.
10.Berikan definisi untuk sumber pertama dan sumber kedua.
11.Berikan 3 contoh sumber pertama dan kedua.
12.Berikan 3 contoh kaedah arkeologi.
13.Apakah kepentingan sumber arkeologi?
14.Apakah kepentingan pentarikhan radio karbon?
15.Kenapa wujud perbezaan tafsiran peristiwa sejarah?
16.Kenapa kita perlu belajar sejarah?
17.Apakah faedah kita mempelajari sejarah?
Bab 2: Zaman Prasejarah di Malaysia
1. Apakah maksud zaman prasejarah?
2. Apakah kepentingan sumber arkeologi kepada pengkaji sejarah?
3. Apakah penemuan penyelidikan terkini tentang zaman prasejarah di Malaysia?
4. Apakah kegiatan utama penduduk zaman paleolitik di Malaysia?
5. Kenapa penduduk Paleolitik hidup suka berpindah?
6. Apakah cirri-ciri kepercayaan orang paleolitik?
7. Di manakah lokasi petempatan awal manusia zaman paleolitik?
8. Apakah lperbezaan yang digunakan oleh penduduk zaman paleolitik dengan neolitik?
9. Di manakah lokasi petempatan manusia neolitik?
10.Apakah cirri-ciri petempatan penduduk zaman neolitik?
11.Apakah kemajuan yang dicapai oleh penduduk zaman neolitik dari segi kegiatan
berbanding dengan zaman paleolitik?
12.Apakah alat-alat yang dicipta oleh penduduk zaman neolitik?
13.Di manakah lokasi petempatan awal penduduk zaman neolitik?
14.Kenapa penduduk zaman neolitik mula hidup secara menetap?
15.Apakah ciri-ciri petempatan penduduk zaman logam?
16.Dia manakah lokasi petempatan awal penduduk zaman logam?
17.Apakah ciri-ciri kepercayaan penduduk zaman logam?
18.Namakan peralatan yang dijumpai pada zaman logam?

Bab 3 : Kerajaan awal di Asia Tenggara


1. Kerajaan awal di Asia Tenggara terbahagi kepada dua, iaitu _________________ dan
___________________.

2. Apakah kegiatan utama penduduk kerajaan Agraria?


3. Berikan 3 ciri penting kerajaan Agraria.
4. Namakan 2 buah kerajaan Agraria.
5. Apakah kepentingan Tasik Tonle Sap dalam kerajaan Angkor?
6. Apakah peranan penting pemerintah kerajan Angkor selain memerintah negara?
7. Siapakah yang membantu dalam pemerintahan raja Angkor?
8. Zaman siapakah kerajaan Angkor mencapai zaman kegemilangan?
9. Di manakah letaknya pusat kerajaan Funan?
10.Namakan pelabuhan penting dalam kerajaan Funan?
11.Mengapakah Raja Kaundinya menggunakan gelaran Kurung Bnam?
12.Berikan 3 contoh kerajaan Maritim yang terkenal.
13.Apakah kegiatan utama kerajaan Maritim?
14.Berikan 3 ciri utama kerajaan Maritim.
15.Kenapa pusat pentadbiran kerajaan Maritim terletak di muara sungai?
16.Apakah kemudahan-kemudahan yang disediakan dalam peabuhan kerajaan Maritim?
17.Apakah peranan pelabuhan kerajaan Maritim?
18.Apakah kemahiran penduduk kerajaan Maritim?
19.Siapakah pengasas kerajaan Champa?
20.Sumber manakah yang ada kaitan dengan kerajaan Champa?
21.Mengikut catatan I-Ching , apakah maksud lain Chih Tu?
22.Apakah peranan menteri dalam kerajaan Chih Tu?
23.Kerajaan manakah mempengaruhi corak pemerintahan kerajaan Chih Tu?
24.Siapakah pengasas kerajaan Chih Tu?
25.Di manakah terletaknya pusat pentadbiran kerajaan Srivijaya?
26.Menurut catatan Arab, rajanya dianggap sebagai apa?
27.Siapakah pembantu pemerintah raja Srivijaya?
28.Pelabuhan utama kerajaan Srivijaya ialah?
29.Apakah bukti pengaruh luar dalam kerajaan Srivijaya?
30.Apakah nama lain bagi Kedah Tua?
31.Apakah bukti Kedah Tua menerima pengaruh Hindu-Buddha?
32.Berikan 3 ciri penting pelabuhan Kedah Tua?
33.Apakah kepentingan gunung Jerai dalam kerajaan Kedah Tua?
34.Apakah bukti kegemilangan kerajaan Kedah Tua?
35.Siapakah pengasas pemerintahan Majapahit?
36.Siapakah pemerintah Majapahit yang terkenal?
37.Apakah itu Undang-undang Manu dalam kerajaan Majapahit?

Bab 4 : Pengasasan Kesultanan Melayu Melaka


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kenapa Parameswara bersama dengan pengikutnya melarikan diri ke Tamasik?


Nekapa Parameswara membunuh Temagi, pemerintah Temasik?
Kenapa Parameswara akhirnya juga meninggalkan Temasik?
Kenapa Parameswara mendirikan kerajaan di Kuala Sungai Bentam?
Apakah 2 sumber yang mengatakan nama Melaka daripada pokok?
Apakah maksud Mulaqah dan Malakat dalam bahasa Arab?
Mengikut sumber Hindu, apakah keistimewaan pokok Amalaka?
Apakah langkah-langkah yang diambil oleh Parameswara untuk memajukan Melaka?
Apakah jawatan-jawatan penting yang diwujudkan oleh Parameswara semasa
memerintah Melaka?

10.Apakah kemudahan-kemudahan yang disediakan di pelabuhan Melaka?


11.Apakah kepentingan hubungan Melaka dengan China?
12.Apakah bahan yang dihantar oleh Maharaja China kepada Melaka
pengiktirafan kerajaan China kepada Melaka?
13.Bagaimanakah ikatan konsep daulat membantu membangunkan Melaka?
14.Apakah kemahiran-kemahiran Orang Laut?

sebagai

Bab 5 : Kegemilangan Melaka


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Apakah faktor-faktor membawa zaman kegemilangan Melaka?


Siapakah mereka pembesar berempat dalam struktur pentadbiran Melaka?
Nyatakan tugas-tugas Pembesar Berempat.
Apakah maksud kawasan pegangan dan kawasan pemakanan?
Bagaimanakah Melaka mengekalkan kuasa di negeri jajahan takluknya?
Apakah faktor-faktor membantu Melaka berkembang sebagai pusat perdagangan?
Bagaimanakah keadaan bentuk muka bumi di Melaka membantu perkembangan Melaka
sebagai pusat perdagangan?
8. Bagaimana Laksamana dan Orang Laut membantu dalam perkembangan Melaka sebagai
pusat perdagangan?
9. Apakah tugas-tugas syahbandar?
10.Apakah tugas golongan Nakhoda dan Kiwi?
11.Apakah kepentingan surat kebenaran berniaga/
12.Apakah yang dimaksudkan dengan cukai berkeutamaan?
13.Apakah kemudahan-kemudahan yang disediakan di pelabuhan Melaka?
14.Apakah jenis mata wang pertama Melaka dan siapakah yang mengeluarkannya?
15.Apakah kepentingan Melaka menguasai Pasai, Jawa, Siak dan Kampar?
16.Apakah bukti menunjukkan hubungan Melaka dengan Pasai adalah setaraf?
17.Wilayah manakah yang menggunakan istilah sembah apabila berutus surat dengan
Melaka?
18.Hubungan Mekaka China bermula dengan lawatan Laksamana siapa?
19.Apakah kepentingan hubungan Melaka China kepada Melaka?
20.Siapakah yang diutus untuk bermula hubungan Melaka dengan Siam?
21.Apakah kepentingan hubungan Melaka dengan Siam?
22.Apakah bukti wujudnya hubungan Melaka dengan Ryukyu (Jepun)?
23.Apakah kepentingan hubungan Gujerat kepada Melaka?
24.Apakah itu Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka?
25.Bagaimana agama Islam dibawa masuk ke Melaka?
26.Bagaimana agama Islam disebarkan di Melaka?
27.Nyatakan peranan ulama dan pendakwah dalam perkembangan agama Islam di Melaka?
28.Bagaimana Sultan Melaka memainkan peranan mengembangkan agama Islam?
29.Bagaimana Melaka menyebarkan agama Islam ke kawasan lain?
30.Kenapa Raja-raja negeri yang ditakluki Melaka memeluk agama Islam?
31.Nyatakan negera yang menerima agama Islam melalui aktiviti dakwah mubaligh ulama
dan ahli sufi?
32.Negeri manakah diislamkan melalui cara perkahwinan?
33.Bagaimanakah perkembangan agama Islam di Melaka mempengaruhi ilmu pada zaman
Kesultanan Melayu Melaka?
34.Apakah kesan-kesan sosial akibat perkembangan agama Islam di Melaka?
35.Bagaimanakah istana memainkan peranan penting sebagai pusat perkembangan ilmu
pada zaman Kesultanan Melayu Melaka?
36.Apakah tugas golongan jurutulis dan pengarang?
37.Nyatakan hasil karya sastera terjemahan dan sastera saduran yang dihasilkan?
38.Nyatakan 2 hasil hikayat Melayu yang terkenal?
39.Nyatakan 2 karya undang-undang kesan perkembangan agama Islam di Melaka?

40.Apakah peranan bahasa Melayu dalam perkembangan agama Islam di Melaka?


41.Bagaimanakah Melaka membina empayarnya?
42.Apakah faktor yang mempengaruhi Melaka berjaya meluaskan kuasanya?
43.Nyatakan negara yang dikuasai Melaka melalui cara penaklukan.
44.Nyatakan negara yang dikuasai Melaka melalui cara perkahwinan.
45.Nyatakan negara yang dikuasai Melaka secara kerelaan atau naungan.
46.Berikan contoh negeri yang dikuasai oleh Melaka melalui campur tangan kuasa politik.
47.Pada zaman pemerintahan sultan manakah Melaka pada zaman pemerintahan Sultan
Mansor Shah?
48.Bagaimanakah Sultan Alauddin Riayat Shah membanteraskan jenayah di Melaka?
49.Siapakah yang memainkan peranan penting dalam membantu Sultan Alauddin Riayat
Shah menakluki Aru?
50.Apakah strategi yang digunakan oleh Tun Perak untuk menghalang serangan Siam
semasa menjadi penghulu Klang?
51.Bagaimana Tun Perak mematahkan serangan Siam semasa menjadi Bendahara Melaka?
52.Apakah bukti yang menunjukkan Bendahara Tun Perak adalah seorang pembesar yang
amat setia kepada Sultan?
53.Apakah kesan perluasan kuasa kerajaan Melaka?

Bab 6 : Kemerosotan Melaka


1. Apakah faktor-faktor yang membawa kepada kemerosotan dan kejatuhan kerajaan
Melaka?
2. Apakah kesan tindakan pilih kasih Bendahara Tun Mutahir?
3. Siapakah yang menggantikan Bendahara Tun Mutahir?
4. Kenapa saudagar-saudagar asing mulai mencari pelabuhan lain untuk berdagang?
5. Nyatakan 2 peristiwa yang menunjukkan konflik di kalangan pembesar Melaka?
6. Apakah faktor-faktor yang membawa kedatangan Portugis ke Melaka?
7. Namakan tokoh-tokoh penting orang Portugis yang berjaya dalam bidang penjelajahan.
8. Namakan ketua rombongan pertama orang Portugis yang sampai di Melaka.
9. Kenapa Sultan Mahmud Shah mengubah pendirian untuk menangkap rombongan
Portugis?
10.Apakah peristiwa lain yang berlaku di istana Melaka semasa kedatangan Portugis jke
Melaka?
11.Siapakah yang bertanggungjawab menyampaikan maklumat bahawa orang Portugis
berniat jahat di Melaka?
12.Siapakah yang berjaya melarikan diri semasa operasi menangkap rombongan Portugis?

13.Apakah 3 tuntutan yang idkemukakan oleh Alfonso de Albuquerque kepada sultan


Melaka?
14.Namakan hikayat yang dibaca untuk meningkatkan semangat perjuangan askar Melaka?
15.Namakan tempat-tempat secara berurutan semasa berundur oleh Sultan Ahmad Shah
dan ayahandanya bersama pengikutnya daripada serangan Portugis?
16.Kenapa terdapat saudagar Cina dan India yang membantu orang Portugis dalam
serangan Melaka?
17.Apakah perbezaan antara kekuatan rombongan tentera Portugis dengan Melaka?
18.Apakah kesan-kesan pendudukan Portugis di Melaka?

Bab 7 : Johor menegakkan semuala kewibawaan Kesultanan Melayu Melaka


1. Kenapa usaha sultan Melaka hendak mendapat semula Melaka gagal?
2. Siapakah wakil yang mengunjungi Sultan Mahmud Shah dengan pernyataan taat setia?
3. Di manakah Sultan Mahmud Shah mangkat?
4. Siapakah pengasas Kerajaan Johor?
5. Siapakah yang dipertangungjawabkan untuk membangunkan kerajaan Johor?
6. Apakah tugas Seri Nara Diraja?
7. Bagaimanakah Sultan Alauddin Riayat Shah mengukuhkan kuasanya/
8. Di manakah wakil Johor diletakkan untuk mengukuhkan kuasa Johor?
9. Kenapa pusat pentadbiran Johor sentiasa berpindah?
10.Kenapa Johor masih gagal menguasai Melaka setelah mengepung Melaka selama 3
bulan?
11.Siapakah pembesar Johor yang turut terlibat dalam serangan di atas?
12.Bagaimanakah akhirnya Portugis boleh diusir keluar dari Melaka?
13.Apakah faktor-faktor kebangkitan kuasa Acheh?

14.Pada zaman pemerintahan siapakah Acheh menjadi sebuah kuasa politik dan ekonomi
yang kuat?
15.Senaraikan negeri-negeri yang berjaya dikuasai oleh Acheh?
16.Kuasa mankah yang terlibat dalam Perang Tiga Segi?
17.Kenapa Perang Tiga Segi boleh berlaku?
18.Apakah kesan perang tiga segi ke atas ketiga-tiga kuasa yang berlibat?
19.Apakah faktor-faktor kebangkitan kuasa Johor?
20.Kuasa manakah juga turut membantu Melaka dalam usaha mendapat semula takhta
kerajaan Melaka dari tangan Portugis?
21.Namakan kawasan yang berjaya dikuasai oleh Johor?
22.Apakah faktor-faktor Johor mencapai kegemilangan?
23.Zaman pemerintahan siapakah Johor mencapai zaman kegemilangan?
24.Nyatakan faktor-faktor Johor mencapai kegemilangan.
25.Nyatakan mata wang yang diperkenalkan oleh Kerajaan Johor.
26.Nyatakan karya yang dihasilkan semasa Johor sebagai Pusat Perkembangan Persuratan
Melayu?
27.Senaraikan nama pengarang yang terkenal pada zaman tersebut?
28.Apakah faktor-faktor kemerosotan kerajaan Johor?
29.Apakah faktor-faktor yang mencetuskan Perang Johor-Jambi?
30.Bagaimanakah perang Johor-Jambi berakhir?
31.Siapakah yang berjaya menyelamatkan Johor daripada terus merosot?
32.Siapakah Laksamana Tun Abdul Jamil?
33.Siapakah Bendahara Tun Habib Abdul Majid?
34.Kenapa wujud perasaan tidak puas hati Bendahara Tun Habib Abdul Majid terhadap
Laksamana Tun Abdul Jamil?
35.Bila Sultan Mahmud II dilantik sebagai Sultan Johor?
36.Apakah kesan kemangkatan Sultan Mahmud II dalam kesultanan Melayu Johor?
37.Siapakah Raja Kechil?
38.Kenapa Orang Laut menyokong Raja Kechil dalam usaha merampas kuasa pemerintahan
Johor?
39.Bagaimanakah Orang Bugis memulakan pertapakan kuasa di Johor?
40.Bagaimanakah Orang Bugis mengukuhkan kuasa mereka di Johor?
41.Kenapa pakatan orang Melayu Johor dengan orang Bugis tidak bertahan lama?
42.Apakah kesan kerjasama pembesar Melayu Johor dengan Orang Belanda?
43.Bagaimanakah pemusuhan orang Bugis dengan Belanda menjejaskan kedudukan Johor?
Bab 8 : Kerajaan Negeri-Negeri Melayu
1. Senaraikan nama negeri Kerajaan Melayu Tua dan Kerajaan Melayu Baru.
2. Terangkan asal usul nama negeri-negeri Melayu berikut: Kedah, Perak, Pahang, Kelantan,
Terengganu, Selangor dan Negeri Sembilan.
3. Siapakah pengasas-pengasas negeri-negeri Melayu tersebut?
4. Nyatakan 3 pusat pentadbiran Kedah pada zaman Sultan Muzaffar Shah.
5. Kenapa Sultan Kedah menghantar bunga emas kepada Siam ?
6. Kenapa Sultan Kedah juga menjalin hubungan dengan Burma?
7. Menurut Hikayat Merong Mahawangsa siapakah pengasas Kedah?
8. Namakan sumber lain yang turut menjadi sumber asal-usul negeri Kedah?
9. Apakah 2 sumber rujukan asal usul Kerajaan Perak?
10.Di manakah letaknya pusat pemerintahan Perak?
11.Nyatakan 2 kuasa yang berjaya menakluki Perak kerana kekayaan hasil bijih timah.
12.Siapakah yang bertanggungjawab untuk menentukan sempadan antara Siam dan Perak?
13.Siapakah yang mengusahakan lombong bijih timah di Teluk Intan Perak?
14.Bagainakah Pahang mendapat namanya menurut cerita tradisi Melayu?
15.Apakah nama Pahang menurut catatan Sejarah Melayu?

16.Siapakah yang menyatakan Pahang dikenali sebagai Pong Fong?


17.Siapakah yang menabalkan Raja Muhammad sebagai Sultan Pahang?
18.Apakah kesan Pahang diletakkan dibawah pemerintahan Yamtuan Mudah Johor, iaitu Raja
Bajau?
19.Nyatakan 3 hasil utama Pahang.
20.Apakah nama Kelantan menurut sejarawan China, Shen Yau?
21.Siapakah yang menyatakan perkataan Kelantan adalah gabungan perkataan kolam dan
antam?
22.Pada peringkata awal, Kelantan diperintah oleh siapa?
23.Siapakah yang berjaya menyatukan masyarakat Kelantan?
24.Aoakah kesan kemangkatan Raja Long Yunus ke atas Kelantan?
25.Siapakah yang berjaya membebaskan semula negeri Terengganu?
26.Bagaimanakah sultan Kelantan mengekalkan kedaulatan dan kemerdekaan negerinya?
27.Siapakah yang mengatakan asal nama negeri Terengganu dari sebutan taring anu?
28.Berdasarkan catatan cina, Wang Ta Yuan, apakah nama Terengganu?
29.Namakan ahli keluarga Bendajara Pahang yang dilantik sebagai raja Terengganu?
30.Siapakah yang melantik raja Terengganu?
31.Pada zaman siapakah Terengganu mencapai kegemilangan?
32.Apakah tujuan Terengganu menghantar bunga emas kepada Siam?
33.Apakah bukti Terengganu menerima pengaruh agama Islam terawal?
34.Nama negeri Selangor dipercayai berasal dari sungai mana?
35.Namakan daerah-daerah Selangor yang pernah menjadi negeri naungan Melaka.
36.Pada kurun ke-17, Klang di bawah kekuasaan siapa?
37.Siapakah yang telah dilantik sebagai sultan Selangor yang pada kurun ke-18?
38.Siapakah yang menabalkan sultan Selantor pada tahun 1766?
39.Sultan siapakah yang berjaya memajukan Selangor sebagai negeri pengeluar utama bijih
timah?
40.Kemajuan Selangor telah mendorong kuasa mana menguasainya?
41.Sultan Ibrahim telah meminta bantuan daripada mana untuk menentang Belanda bagi
menguasai semula Kuala Selangor?
42.Namakan 9 daerah atau luak yang membentuk Negeri Sembilan.
43.Apakah kesan kejatuhan Melaka dan kekuatan pengaruh orang Bugis di Johor dan
Selangor ke atas negeri Sembilan?
44.Menurut sumber lisan, Raja Melewar berasal dari mana?
45.Apakah peristiwa yang menyebabkan perlantikan pembesar dari Pagar Ruyong tamat?

Bab 9 : Warisan Kesultanan Melayu


1. Nyatakan sistem pemerintahan yang diamalkan oleh Negeri Negeri Melayu.
2. Senaraikan struktur pentadbiran Negeri-Negeri Melayu.
3. Kenapa pembahagian dalam pentadbiran dilaksanakan?
4. Siapakah yang membantu Sultan dalam pentadbiran peringkat negeri?
5. Bagaimanakah Raja atau Sultan dikatakan mempunyai kuasa berdaulat?
6. Apakah alat-alat kebesaran yang mengukuhkan kedaulatan kuasa sultan?
7. Bilakah alat muzik nobat dimainkan?
8. Berikan 5 contoh perkataan bahasa salam.
9. Apakah yang akan terjadi kepada mereka yang tidak menurut perintah sultan?
10.Apakah kuasa pembesar yang membantu sultam dalampentadbiran di peringkat
kampung?
11.Apakah tugas utama pembesar jajahan dan daerah?
12.Apakah tugas ketua kampung atau penggawa?
13.Siapakah golongan kagama yang membantu pentadbiran di peringkat kampung?
14.Apakah kebolehan-kebolehan golongan magis?
15.Kenapa negeri Sembilan dikatakan mempunyai sistem pentadbiran yang unik?
16.Dimanakah asalnya adat perpatih dan adat temenggung?
17.Nyatakan 2 wilayah yang mengamalkan adat temenggung?
18.Nyatakan nama pengasas adat perpatih dan adat temenggung.
19.Senaraikan struktur pemerintahan dan pentadbiran negeri sembilan.
20.Nyatakan 4 luak atau luhat yang diperintah oleh Undang.
21.Apakah tugas utama Undang?
22.Apakah tugas Buapak?
23.Apakah tugas Lembaga?
24.Senaraikan alat-alat kebesaran Negeri Sembilan.
25.Senaraikan 2 contoh undang-undang adat.

26.Senaraikan 4 contoh undang-undang bertulis.


27.Apakah maksud dan ciri-ciri undang-undang adat?
28.Berikat 5 perbezaan antara undang-undang Adat Perpatih dan Adat Temenggung.
29.Cara perlantikan pemimpin yang diamalkan dalam, Adat Perpatih adalah berdasarkan
kepada __________
30.Apakah maksud undang-undang bertulis?
31.Berikan 3 isi kandungan Hukum Kanun Melaka.
32.Berikan 4 isi kandungan Undang-Undang Laut Melaka.
33.Siapakah yang mengasaskan Undang-Undang Pahang?
34.Berikan 4 isi kandungan Undang-Undang 99 Perak.
35.Berikan 3 contoh perkara yang terdapat dalam Undang-Undang Kedah.
36.Apakah tujuan kegiatan ekonomi awal di negeri-Nngeri Melayu?
37.Kenapa kawasan utama kegiatan pertanian tertumpu di kawasan berhampiran dengan
sungai?
38.Berikan 5 jenis peralatan pertanian tradisional dan nyatakan fungsinya.
39.Bagaimanakah petani menambahkan hasil pengeluaran padi?
40.Berikan 4 contoh peralatan tradisional penangkapan ikan.
41.Nyatakan 2 sumber alam semula jadi yang digunakan oleh masyarakat Melayu untuk
menghasilkan barangan kraf tangan.
42. Nyatakan 3 kawasan uitama perlombongan bijih timah di negeri-negeri Melayu.
43.Berikan 2 cara melombong bijih timah yang digunakan oleh masyarakat Melayu?
44.Apakah maksud cukai?
45.Berikan 3 jenis cukai yang dilaksanakan dalam negeri-negeri Melayu.
46.Apakah maksud dan tujuan Sistem Serah dilaksanakan?
47.Apakah maksud dan kepentingan Sistem Kerah?
48.Siapakah yang menjadi pemodal dalam kegiatan perdagangan ?
49.Apakah maksud meramu?
50.Namakan jenis mata wang yang paling awal digunakan dalam kegiatan perdagangan?
51.Namakan jenis mata wang logam yang diperbuat daripada timah digunakan di Melaka
pada abad ke-15?
52.Nyatakan jenis-jenis mata wang yang digunakan di Terengganu, Johor dan Kelantan.
53.Apakah nama lain mata wang jongkong timah yang digunakan di Selangor?
54.Di manakah mata wang berbentuk ayam jantan digunakan?
55.Namakan alat-alat yang digunakan untuk mengukur isipadu sesuatu benda.
56.Apakah alat biasa yang digunakan untuk menimbang berat barangan?
57.Di Kedah unit apakah yang digunakan untuk mengukur keluasan tanah?
58.Nyatakan jenis-jenis ukuran yang digunakan oleh masyarakat tradisional untuk jarak
antara kampung?
59.Namakan jenis-jenis ukuran yang digunakan oleh masyarakat tradisional untuk jarak
antara kampung.
60.Namakan jenis-jenis ukuran yang menggunakan unit anggota badan dalam ukuran.
61.Senaraikan nama jenis pengangkutan air.
62.Apakah kepentingan denai penarikan?
63.Bagainakah kedudukan seseorang individu dalam masyarakat boleh berubah?
64.Senaraikan susun lapis masyarakat Melayu tradisional?
65.Senaraikan golongan pemerintah dalam susun lapis masyarakt Melayu?
66.Apakah jawatan yang dilantik bagi kaum kerabat diraja dalam membantu pentadbiran
sultan?
67.Apakah contoh jawatan pembesar adalah disandang secara monarki?
68.Apakah tugas-tugas seorang ulama?
69.Berikan contoh-contoh kumpulan yang diperintah.
70.Senaraikan kumpulan golongan hamba.
71.Senaraikan susunan kedudukan para pembesar semasa pertabalan sultan.
72.Kenapa tembaham meriam dilepaskan setelah seseorang raja / sultan mangkat?

73.Senaraikan peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi semasa menghadap raja/ sultan.


74.Berikan 4 contoh alat perhiasan yang dipakai oleh raja.
75.Bilakah amalan gotong-royong diamalkan?
76.Nyatakan aktiviti-aktiviti yang dilakukan pada masa lapang oleh golongan bangsawan.
77.Namakan alat muzik yang dimainkan dalam tarian Asyik.
78.Nyatakan aktiviti-aktiviti yang dilakukan pada masa lapang oleh golongan rakyat biasa.
79.Berikan 5 contoh karya yang dihasilkan pada zaman dahulu.
80.Apakah maksud Sastera Lisan?
81.Nyatakan jenis-jenis tarian yang menjadi kebanggaan kita?
82.Berikan 4 ciri reka bentuk rumah orang Melayu.
83.Apakah tema utama ukiran masyarakat Melayu?
84.Nyatakan jenis-jenis hasil seni tekat.
85. Apakah yang dicerminkan dalam kesenian rakyat?
86.Aoakah maksud adat resam?
87.Senaraikan upacara perkahwinan masyarakat Melayu.
88.Bila dan kenapa kenduri dan upacara mencukur rambut bayi dilakukan?
89.Bila dan siapakah yang mengetuai upacara berkhatan?
90.Apakah jenis nilai murni dapat dipupuk dalam adat resam Melayu?
91.Apakah maksud pendidikan secara tidak formal?
92.Nyatakan ciri-ciri pendidikan formal masyarakat Melayu.

Bab 10 Sarawak
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bagaimanakah asal nama negeri Sarawak?


Apakah bukti kewujudan manusia di Sarawak bermula kira-kira 40 000 tahun dahulu?
Apakah bahan-bahan tinggalan yang dijumpai di Gua Niah Sarawak?
Negeri Sarawak diperintah oleh siapa sejak abad ke- 15?
Bagaimana pemerintahan Sarawak ini dijalankan?
Siapakah yang mengetuai pentadbiran jajahan di Sarawak?
Nyatakan kumpulan etnik yang tinggal di kawasan berikut: persisiran pantai, lembah
sungai dan pedalaman?
8. Di manakah kawasan penempatan utama kaum Melanau, Kelabit dan Bidayuh?
9. Bagaimanakh sistem pendidikan tidak formal dijalankan di Sarawak?
10.Senaraikan ciri-ciri pendidikan formal di Sarawak.
11.Apakah peranan Tuah Rumah dalam masyarakat bumiputera Sarawak?
12.Apakah fungsi Tajau dalam masyarakat orang Iban?
13.Apakah persamaan peraturan dan adat resam kumpulan orang Kayan, Kelabit dan
Kenyah?
14.Apakah fungsi Rumah Panjang?
15.Kumpulan etnik manakah manakah yang masin tinggal di rumah panjang?
16.Nyatakan perayaan utama yang dirayai oleh orang Melanau dan apakah
kepentingannya?
17.Senaraikan jenis-jenis Hari Gawai.
18.Bila dan kenapa Tarian Ngajat dipersembahkan?
19.Senaraikan ciri-ciri persembahan Bergendang orang Melayu Sarawak.
20.Apakah nama makhlum ghaib yang disembah oleh masyarakat Kaum Melanau?
21.Kenapa kaum Penan juga dikenali sebagai Penan Nomad?
22.Apakah keunikan percayaan masyarakat kaum Penan?
23.Apakah petanda-petanda bagi kaum Iban jika tidak boleh mendirikan rumah di sesuatu
kawasan?
24.Apakah faktor utama mempengaruhi kegiatan ekonomi Sarawak?
25.Nyatakan masyarakat yang masih mengamalkan amalan gotong-royong di Sarawak?
26.Apakah kegiatan ekonomi utama kumpulan etnit tersebut? Melanau, Bidayuh dan
Kelabit.
27.Apakah persamaan kegiatan ekonomi utama kaum Iban, Kayan dan Kenyah?
28.Apakah jenis hasil hutan yang dipungut oleh penduduk di kawasan pedalaman?
29.Nyatakan 2 bahan galian utama yang terdapat di Sarawak sejak abad ke-19.
30.Siapakah yang terlibat dalam kegiatan perlombongan di Sarawak?
31.Apakah hasil dagang dari negeri Sarawak?
32.Apakah bahan yang diperlukan oleh saudagar Cina yang mengunjungi Sarawak?

Bab 11 : Sabah
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bagaimanakah negeri Sabah mendapat namanya?


Sebelum abad ke-16, siapakah yang memerintah negeri Sabah?
Di manakah dan masyarakat mana yang mengamalkan Sistem Politik Kesukuan?
Nyatakan sistem Politik Kesultanan yang memerintah Sabah?
Kenapa Sultan Muyiddin menyerahkan kawasan timur laut kepada Sultan Sulu?
Nyatakan kumpulan etnik yang tinggal di persisiran pantai, lembah pantai dan
pedalaman.
7. Di manakah kawasan penempatan utama kaum Bajau?
8. Berikan contoh penempatan utama kaum Kadazandusun?
9. Bagaimana dan apakah tujuan pendidikan tidak formal di Sabah?
10.Berikan 3 ciri pendidikan formal di Sabah.
11.Apakah tujuan amalan undang-undang adat dalam masyarakat Sabah?
12.Berikan 3 ciri pendidik formal di Sabah.
13.Apakah tujuan amalan undang-undang adat dalam masyarkat Sabah?
14.Berikan 3 contoh amalan undang-undang adat.
15.Apakah kepercayaan kaum Kadazandusun kepada mereka yang tidak mematuhi undangundang adat?
16.Apakah maksud upacara Monogit?
17.Bilakah perkahwinan bagi kaum Bajau lazimnya diadakan?
18.Senraikan 3 ciri adat Kematian kaum Murut.
19.Apakah maksud Pagan dalam masyarakat etnik Sabah?
20.Apakah peranan orang Tua dalam masyarakat bukan Islam dan ketua dalam
masyarakat Islam di Sabah?
21.Namakan tuhan yang dipercayai oleh kaum Kadazandusun.
22.Bila dan kenapa upacara Magavau dijalankan oleh kaum Kadazandusun?
23.Berikan 2 ciri penting pesta Kaamatan.
24.Namakan bomoh yang membuang kepanasan oelh kaum Kadazandusun?
25.Apakah jenis kepercayaan kaum Murut?
26.Di manakah terletaknya gunung suci kaum Murut?
27.Apakah nama kuasa tuhan yang dipercayai oleh kaum Murut?
28.Apakah kuasa Babalian?
29.Apakah peranan Tamu Besar dalam masyarakat Sabah?
30.Bilakah tarian Magunatip Murut ditarikan?
31.Bilakah tarian Sumazau kadazandusun ditarikan?
32.Bilakah tarian Mangalang etnik Murut ditarikan?
33.Berikan 4 contoah alat muzik yang terdapat di masyarakat Sabah?
34.Berikan 2 etnik Sabah yang masih tinggal di rumah panjang?
35.Berikan 2 contoh hasil kraf tangan masyarakat Sabah.
36.Apakah faktor utama yang mempengaruhi kegitan ekonomi penduduk Sabah?
37.Apakah maksud pertanian pindah?
38.Kaum manakah yang terlibat dalam kegitan memungut hasil laut di Sabah?
39.Apakah jenis hasil laut yang dipungut oleh penduduk persisiran pantai Sabah?
40.Di manakah tempat pengeluran utama sarang burung di Sabah?
41.Apakah jenis hasil hutan yang dipungut oleh kaum Murut?
42.Bagaimanakah kegiatan perdagangan dijalankan di kalangan masyarakat etnik di Sabah?

Anda mungkin juga menyukai