Anda di halaman 1dari 10

SULIT

RBT
TAHUN 5
2015
1 JAM

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN


REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
TAHUN 5
2015
NAMA MURID

______________________________________________

KELAS

5 _________________________

Arahan : Kertas soalan ini terdiri daripada dua bahagian iaitu BAHAGIAN A dan BAHAGIAN B
Jawab semua soalan di dalam kedua-dua bahagian

BAHAGIAN A
1.

2.

SOALAN OBJEKTIF

Yang berikut adalah sebab jadual tugas dibina berdasarkan struktur organisasi bengkel
kecuali
A

Supaya bengkel sentiasa bersih

Supaya susunan perabot dalam bengkel teratur

Supaya alatan dan bahan dapat diiubah suai

Supaya peralatan dapat diselenggarakan dengan selamat

Mengapakah kita perlu merujuk manual ketika membuat pemasangan kompinen kit
model ?
A

Kerana manual menunjukkan komponen yang tidak diperlukan

Kerana manual menunjukkan cara memasang kit model dengan betul

Kerana manual menyimpan semua maklumat kit model

Kerana kit model disertakan dengan manual

3.

4.

5.

6.

7.

Apakah fungsi gandar ?


A

Tempat meletakkan bateri

Tapak untuk memasang komponen

Menyambung dan menggerakkan roda

Menukarkan kelajuan atau arah pergerakkan

Apakah kegunaan tali sawat


A

Mengubah tenaga elektrik kepada tenaga bunyi

Memindahkan kuasa dari gear motor ke gear gandar

Menyambungkan pergerakkan dari satu takal ke takal yang lain

Memindahkan pergerakkan dari satu takal ke takal yang lain

Antara berikut , yang manakah bukan haiwan perosak kepada tanaman ?


A

Ulat

Kumbang

Burung

Siput Babi

Apakah kegunaan alatan memasak di bawah ?

Menggoreng makanan

Merebus dan mereneh makanan

Membalik-balikkan dan mengangkat makanan

Mengacau dan menyenduk makanan

Antara berikut , pembungkus makanan yang manakah biasa digunakan untuk


membungkus makanan ?
I

Tisu

III

II

Kertas Pembungkus

IV

I , II dan III

I , II dan IV

I , III dan IV

II , III dan IV

Bekas plastik
Pembungkus plastik

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Antara berikut , yang manakah ciri-ciri biji benih yang telah rosak
A

Bernas

Berkulat

Matang

Berbentuk normal

Antara berikut , yang manakah bukan aktiviti penjagaan semaian ?


A

Menyiram

Merumput

Membaja

Mengawal perosak

Apakah aktiviti yang dilakukan di bawah ?

Membersihkan dapur

Mencuci alatan di dalam singki

Mengeringkan alatan sebelum disimpan

Menyusun alatan yang telah digunakan

Antara berikut yang manakah sesuai dijadikan bahan hiasan pada makanan ?
I

Coklat Urai

III

II

Tepung penaik

IV

I , II dan III

I , II dan IV

I , III dan IV

II , III dan IV

Aising
Jem

Mengapakah sarung tangan perlu digunakan semasa melakukan kerja logam ?


A

Mengelakkan tangan menjadi kasar

Mengelakkan tangan daripada kotor

Mengelakkan tangan daripada luka

Mengelakkan cap jari melekat pada tangan

Apakah yang dimaksudkan dengan penyelenggaraan alatan ?


A

Menyimpan alatan dengan betul

Menjaga dan mengurus alatan

Mengemas alatan selepas digunakan

Menyusun atur alatan di tempat yang sesuai


3

14.

15.

16.

Apakah tujuan aktiviti di bawah dilakukan ?

Mengekalkan kelembapan medium

Mendapatkan nutrien , air, cahaya dan ruang

Membekalkan nutrien secara berterusan

Melonggarkan medium di dalam bekas penanaman

Manakah antara berikut bahagian yang perlu diperiksa sekiranya kit model kereta tidak
bergerak ?
A

Periksa bahagian rimnya

Periksa bahagian tayarnya

Periksa bahagian motornya

Periksa bahagian baterinya

Cat adalah salah satu kemasan dan langkah terakhir dalam membuat sesuatu projek.
Berikan sebab anda mengecat hasil projek anda ?

17.

Untuk mencantikkan hasil projek

Untuk mengelakkan hasil projek berkarat

Untuk mengelakkan hasil projek dari terbakar

Untuk mengelakkan hasil projek terhakis dan rosak

Melakukan penjagaan semaian melibatkan ..


I

Menyiram

III

II

Mengawal perosak

IV

I , II dan III

I , II dan IV

II , III dan IV

I, II , III dan IV

Merumput
Membaja

18.

19.

20.

Alatan manakah antara yang berikut digunakan untuk merebus dan mereneh
makanan ?
A

Rajah yang berikut menunjukkan ...

Anak benih dalam polibeg

Anak benih dalam dulang semaian

Anak benih dalam kotak semaian

Anak benih dalam plat

Pilih ciri - ciri sarapan yang baik


I

Sarapan yang baik harus mengandungi makanan yang lebih lemak

II

Hidangan sarapan mestilah seimbang

III

Hidangan sarapan mestilah mudah dan cepat disediakan

IV

Hidangan sarapan mestilah mengandungi telur

I dan II

II dan III

II dan IV

III dan IV

BAHAGIAN B
1.

SOALAN SUBJEKTIF

Namakan komponen elektronik yang berikut berpandukan symbol yang diberi.


Perintang Tetap

Perintang Boleh Laras

Suis
a.

Buzer

Diod Pemancar Cahaya


b.

c.

d.

e.

( 10 markah )
2.

Padankan nama alatan di bawah ini dengan fungsinya dengan betul

( 8 markah )

a.

Digunakan untuk menyukat cecair


seperti santan , susu dan air

b.

Digunakan untuk mengadun


makanan

c.

Digunakan untuk menimbang


bahan kering dan bahan basah

d.

Digunakan untuk menyukat bahan


yang berkuantiti sedikit seperti
garam, esen vanilla dan lain-lain

3.

Tandakan ( ) pada pernyataan yang betul dan ( x ) pada pernyataan yang salah.
a. Playar gabung dan playar kacip digunakan untuk memotong kepingan
aluminium dan zink
b. Rumput adalah pesaing tanaman untuk mendapatkan air, nutrien dan
ruang
c. Lipat kepingan aluminium dan ketuk dengan gandin getah di tepi meja
kerja agar kemas
d. Menyiram sesuai dilakukan pada waktu malam
e. Gandin getah digunakan untuk mengetuk kepingan logam dan tidak
boleh digunakan untuk mengetuk paku
f.

Medium yang longgar akam memudahkan air mengalir

g. Perosak boleh dihapuskan dengan cara mengutip dan mengumpulkannya


untuk dimusnahkan
h. Dawai yang berukurqan kecil boleh dipotong dengan menggunakan
playar kacip
i.

Ketuk lipatan logam dengan tukul besi supaya rata dan kemas

j.

Mengembur dan merumput dapat dilakukan dengan serentak

k.

Menggembur adalah aktiviti melonggarkan medium penanaman

l.

Siput Babi adalah merupakan salah satu perosak tanaman

( 12 markah )

4.

Tuliskan nombor 1,2,3,4 dan 5 urutan langkah membersihkan alatan berikut


B

Bersihkan singki

Keringkan alatan sebelum di


simpan

( 5 markah )

Bersihkan dapur
D

Susun alatan yang telah


digunakan

Cuci alatan di dalam singki


8

5.

Tuliskan nombor 1,2,3,4 dan 5 urutan langkah membersihkan ruang memasak berikut

Buang sampah ke dalam


tong sampah

Gunakan penyapu untuk


membersihkan ruang lantai

( 5 markah )

Lap meja dan buang sisa


makanan

Keringkan lantai dengan


mop yang bersih

Mop lantai hingga bersih


9

Disediakan Oleh

Disemak Oleh

___________________________

__________________________________________

( EN. MOHD AFIF HAFIZI )

( PN. FARLINAH @ PARINAH BT ABDULAMAN )

Guru RBT / TMK

Ketua Panitia RBT / TMK

Disahkan Oleh

__________________________________________
( EN. EDIMISAH B. ZULKARNAIN )
PENOLONG KANAN KURIKULUM

10