Anda di halaman 1dari 4

Topik 7: Geometri Koordinat

Bab 7: Geometri Koordinat

7.1 Skala pada paksi koordinat


Paksi koordinat pada satah Cartesan merupakan dua garis nombor yang ditanda
dengan nilai dalam urutan seragam. Kedua-dua paksi boleh ditandakan dengan
nilai mengikut pola nombor yag sama atau berlainan.

Contoh:
Tandakan nilai skala pada paksi-x dan paksi-y. Seterusnya, nyatakan koordinat
titik A, B, C dan D berdasarkan skala yang diberi.

Topik 7: Geometri Koordinat

a)

b)

c)

d)

Contoh :
Nyatakan koordinat bagi titik-titik yang ditunjukkan pada satah Cartes.

Contoh:
Plot titik titik yang berikut pada satah Cartes yang disediakan.

Topik 7: Geometri Koordinat

7.2 Jarak antara dua titik


Bagi dua titik yang mempunyai koordinat y yang sama

Garis yang menyambung dua titik itu adalah selari dengan paksi-x

Jarak di antara dua titik = beza antara koordinat-x

Bagi dua titik yang mempunyai koordinat x yang sama

Garis yang menyambung dua titik itu adalah selari dengan paksi-y

Jarak di antara dua titik = beza antara koordinat y

Latihan

Topik 7: Geometri Koordinat