Anda di halaman 1dari 1

Linear berasaskan 3 Modular berasaskan 6

bidang: tunjang:
Komunikasi Komunikasi
Bahan Kurikulum Manusia dan Alam Kerohanian, sikap & nilai
Sukatan Pelajaran Kelilingnya Kemanusiaan
Huraian Sukatan Perkembangan Diri Perkembangan Fizikal &
Pelajaran Individu Estetika Bahan
Kurikulum ini diolah
Sains dan Teknologi Kurikulum:
berdasarkan Falsafah
Keterampilan diri Dokumen
Pendidikan
Standard
Kebangsaan
Kurikulum

Organisasi Kurikulum:
Tahap 1 (Tahun 1, 2 & 3) Organisasi Kurikulum:
Mata pelajaran Teras, Wajib Tahap 1 (Tahun 1, 2 & 3)
Kedua-dua
& Tambahan
Tahap II (Tahun 4, 5 & 6)
KBSR kurikulum ini KSSR Modul Teras Asas, Modul
Teras Tema & Modul Elektif
diorganisasikan Tahap II (Tahun 4, 5 & 6)
Mata pelajaran Teras, Wajib
mengikut tahap Mata pelajaran Teras, &
& Tambahan
iaitu, Tahap 1 dan Elektif
Tahap 2.

memberikan
penekanan dalam
Elemen Kemahiran bidang kokurikulum Elemen Kreativiti dan
Berfikir Secara dan pembangunan Inovasi, Keusahawanan
Kritis dan Kreatif insaniah.
dan Teknologi, Maklumat
3M 4M & Komunikasi (TMK)
(Membaca, (Membaca, secara eksplisit
Menulis dan Menulis, Mengira
Mengira) dan Menaakul)