Anda di halaman 1dari 1

Linear berasaskan 3

Modular berasaskan 6
bidang:
tunjang:
 Komunikasi
Bahan Kurikulum  Komunikasi
 Manusia dan Alam
 Sukatan  Kerohanian, sikap & nilai
Kelilingnya
Pelajaran  Kemanusiaan
 Perkembangan Bahan
 Huraian Sukatan Kurikulum ini  Perkembangan Fizikal &
Diri Individu Kurikulum:
Pelajaran diolah berdasarkan Estetika
Dokumen
Falsafah  Sains dan Teknologi
Standard
Pendidikan  Keterampilan diri
Kurikulum
Kebangsaan

Organisasi Kurikulum:
Organisasi Kurikulum:
 Tahap 1 (Tahun 1, 2 &
Kedua-dua  Tahap 1 (Tahun 1, 2 & 3)
3)
 Mata pelajaran Teras,
KBSR kurikulum ini KSSR  Modul Teras Asas,
diorganisasikan Modul Teras Tema &
Wajib & Tambahan
mengikut tahap Modul Elektif
 Tahap II (Tahun 4, 5 &
iaitu, Tahap 1 dan  Tahap II (Tahun 4, 5 & 6)
6)
Tahap 2.  Mata pelajaran Teras, &
 Mata pelajaran Teras,
Elektif
Wajib & Tambahan

memberikan
penekanan
Elemen dalam bidang
kokurikulum dan Elemen Kreativiti dan
Kemahiran
pembangunan Inovasi,
Berfikir Secara
3M insaniah. Keusahawanan dan
Kritis dan Kreatif 4M
Teknologi, Maklumat
(Membaca, (Membaca,
& Komunikasi (TMK)
Menulis dan Menulis,
secara eksplisit
Mengira) Mengira dan
Menaakul)