Anda di halaman 1dari 2

RANGKUMAN MATERI

PERMAINAN KASTI

Kasti adalah suatu permainan bola kecil. Permainan ini termasuk permainan beregu,
satu regunya berjumlah 12 orang, permainan ini mengutamakan kegembiraan dan
ketangkasan.
Dalam permainan untuk dapat memenangkan suatu regu dituntut untuk
bekerjasama dengan baik. Alat yang digunakan dalam permainan kasti adalah bola kasti,
alat pemukul yang terbuat dari kayu.
Bentuk lapangan bola kasti adalah empat persegi panjang.
Ukuran lapangan kasti adalah: Panjang 60-70 m dan lebar 30 m.
Jumlah tiang hinggap dalam permainan bola kasti ada 3 tiang hinggap.
Permainan kasti ditentukan dengan INNING.
Inning adalah satu kali menjadi partai pemukul dan satu kali menjadi partai
lapangan/ penjaga. Tugas regu penjaga adalah mematikan lawan, menangkap bola yang
dipukul.
Pemain dinyatakan mati dan terjadi tukar tempat apabila :
1. Pemain terkena lemparan oleh regu penjaga.
2. Pemain pembebas tidak berhasil memukul bola dengan baik sehingga lawan
membakar ruang bebas.
Regu pemukul setuap pemainnya berhak satu kali memukul, kecuali pemain terakhir
berhak memukul sebanyak 3 kali pukulan. Sesudah memukul pemain harus meletakkan
alat pemukul dalam ruang pemukul.
Pukulan dinyatakan benar apabila bola yang dipukul melampaui garis pukul,saat
dipukul tidak boleh mengenai tangan dan tidak boleh jatuh di ruang bebas.
Teknik dasar permainan bola kasti antara lain:
1. Melempar bola
2. Menangkap bola
3. Memukul bola
Cara melempar bola kasti antara lain lemparan melambung dan lemparan lurus atau
datar. Cara memegang bola adalah:
1. Bola dipegang dengan seluruh jari-jari tangan.
2. Jari jari tangan terbuka menghadap ke atas
3. bola dipegang erat erat agar tidak terlepas.
Berdasarkan arah datangnya bola, cara menagkap bola kasti terdiri dari:
1. Menangkap bola melambung tinggi
2. Menangkap bola datar
3. Menangkap bola rendah
4. Menangkap bola di samping kiri atau kanan badan
5. Menangkap bola bergulir di tanah

Keterangan:
A. Ruang perjaga belakang
B. Ruang pemukul
C. Ruang pelambung bola
D. Ruang tunggu pemain
E. Tiang hinggap 1
F. Tiang hinggap 2
G. Tiang hinggap 3
H. Ruang bebas