Anda di halaman 1dari 2

MATRIKS PENGURUSAN MASA

SEGERA TIDAK SEGERA

1. Menyediakan laporan kes salah 1. Menandatangani cek


laku staf kepada PPD/JPN/KPM 2. Menyemak buku rekod
2. Menyelesaikan isu keracunan Pengajaran dan
makanan di kantin sekolah. Pembelajaran
3. Menyelesaikan masalah guru.
kekurangan guru mengikut 3. Memantau kerja pengawal
PENTING opsyen. keselamatan sekolah.
4. Menyemak buku latihan murid.

1. Mengadakan temu janji 1. Mengalu - alukan


dengan ibu bapa yang ingin kehadiran murid di pintu
menyaman sekolah. pagar sekolah.
2. Menghadiri mesyuarat
PIBG
TIDAK
PENTING

Justifikasi pengkategorian tugasan pemimpin sekolah dalam kuadran

Penting dan segera

a) Menyelesaikan isu keracunan makanan di kantin sekolah.

Isu ini merupakan isu yang penting dan segera diselesaikan. Hal ini dikatakan demikian,
pihak sekolah harus mementingkan keselamatan dan kebajikan murid-murid. Kesihatan murid
juga terkandung dalam kebajikan murid-murid. Pentingnya guru bertindak segera terhadap isu
yang boleh menjejaskan kesihatan murid.
Penting dan tidak segera

a) Menyemak buku rekod pengajaran dan pembelajaran guru

Pemimpin harus memastikan guru menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran


dengan membuat rancangan yang rapi supaya memastikan kelancaran PDPC. Oleh demikian,
pemimpin harus menyemak buku rekod pengajaran dan pembelajaran guru supaya
mengelakkan sikap mengabaikan tugas dalam kalangan guru. Walaupun perkara ini penting
diberi perhatian tetapi bukannya perkara yang perlu dilakukan dengan segeranya.

Tidak penting dan segera

a) Mengadakan temujanji dengan ibu bapa yang ingin menyaman sekolah

Pemimpin harus bertindak segera terhadap isu ini ssupaya dapat menjaga reputasi
sekolah tetapi juga tergolong dalam kuadran tidan penting sekiranya isu ini tidak membawa
kesan terhadap warga sekolah.

Tidak segera tidak penting

a) Mengalu - alukan kehadiran murid di pintu pagar sekolah

Isu ini tidak penting dan tidak segera dilakukan kerana hal ini tidak akan membawa
sebarang kesan terhadap prestasi sekolah. Tetapi tindakan ini boleh mewujudkan
keyakinan dalam kalangan ibu bapa bahawa pihak sekolah mementingkan keselamatan
murid-murid.