Anda di halaman 1dari 1

Nama Pemohon:

No. Akaun Tabung Haji:


No. Tel:

ALAMAT PEMOHON

Tarikh:

Bahagian Operasi Domestik


Lembaga Tabung Haji
Lantai 30, Bangunan Ibu Pejabat TH,
201, Jalan Tun Razak,
50732 Kuala Lumpur

Tuan/Puan,

RAYUAN BAGI MENUNAIKAN IBADAH HAJI PADA TAHUN 1438HIJRAH/2017M

Dengan hormatnya, perkara di atas adalah dirujuk.

Saya dengan ini, pemegang akaun Tabung Haji seperti di atas ingin memohon agar saya
dipertimbangkan bagi menunaikan haji pada tahun 1438 Hijrah (Tahun Masihi 2017) atas sebab-sebab
seperti berikut:-

1) Ini adalah kali pertama saya mengerjakan haji dan ini adalah kali kedua saya membuat rayuan.
Tarikh yang di tentukan oleh pihak Tabung Haji adalah terlalu lama iaitu pada 1456 Hijrah /
2035 Masihi. Saya tidak mampu menunggunya;

2) Faktor umur saya, pemohon pertama dan kedua, dalam lingkungan 63 tahun adalah terlalu
lewat untuk mengerjakan haji. Atas kesedaran ini saya telah berusaha sedaya upaya untuk
menunaikan impian dan harapan saya untuk mengerjakannya secepat mungkin;

3) Keadaan kewangan saya juga telah mencukupi untuk mengerjakan haji pada tahun ini;

4) Kesihatan saya pada tahun ini juga adalah baik bagi mengizinkan saya untuk megerjakan haji
pada tahun ini, InsyaAllah.

Pertimbangan sewajarnya dari pihak tuan/puan amatlah saya hargai. Besarlah harapan saya sekiranya
impian saya menunaikan ibadah haji pada tahun ini tercapai, dengan izin Allah.

Sekian, terima kasih.


Yang Benar,

..
NAMA
No. K/P :
No. Tel.: