Anda di halaman 1dari 14

ASMA BARHATIYAH

ASMA BARHATIYAH
Ijazah dari Ust Yusron.*Ya Allah, Dzat Yang Mahasuci. Dengan Asma Allah raja segala sesuatu Yang
Mahakuasa Yang jelas kemulyaannya.


*


Dengan kemulyaan Dzat Yang Mahasuci dan Yang Maha mulya, serta
dimulyakan wahai Yang Mahahidup Yang tetap mempunyai sifat kemulyaan.


*


Saya mohon kepada-Mu ya Allah suatu rahasia dengan Asma Yang Berdiri
tegak. Dan wahai Dzat Yang Mahapengas ih dengan Asma-mu pembantu-
pembantu saya menjadi tunduk.


*Wahai Dzat Yang Mahaselamat, tujuanku adalah kuat. Dengan .
Asma Allah dan dengan Asma yang terpuji dan Mahapemurah Yang Tinggi
martabatnya.

*

Dengan kemulyaan Dzat Yang Mahakuat, Yang mempunyai kemulyaan dan
segala pujian. Wahai Dzat Yang Mahamandengar, yang menekan jin apabila
durhaka.*


Dengan pukulan Dzat Yang Maha Mulya. Yang Maha memaksa raja dan
semua raja menjadi rendah.

*


Wahai Dzat Yang Mahasuci. Wahai Tuhanku, Dengan kemulyaan Dzat Yang
menjadi perlindungan orang-orang yang takut, maka keberuntungan datang.

*
Dengan Asma Allah Yang Mulya, Yang mencukupi dan yang memaksa. Dan
Yang mengamankan lagi memaksa jin yang durhaka.

*

Wahai Dzat Yang Mahamemelihara. Cepat-cepat sukseskanlah maksud saya
dengan kemulyaan Allah dan kasih sayang Allah, maka semua malaikat cepat
melaksanakan.

*Dengan Asma Allah Yang Maham ulya wahai Tuhanku dan rajaku wahai Dzat
Yang kekal dan Yang Maha Mulya yang benar-benar Mulya.
*
Dengan kemulyaan Dzat Yang Mahamulya dan Yang Maha Kuasa. Dan
Dengan Dzat Yang Mahamemutus perkara. Yang Maha memaksa
kemulyaannya menjadi nyata.

Didalam 11 bait tersebut mengandung asma yang disebut ASMA


BARHATIYAH yang berjumlah 24 asma
Sesungguhnya Asma Barhatihin merupakan Qosam yang sangat agung dari
zaman terdahulu, Para Ulama ulama terdahulu memberikan nama Ahdul
Qodim ( perjanjian lama), Mitsaqul Adzim ( perjanjian yang agung ), Sirrul
Mashun ( rahasia yang terjaga ), Kibritul Ahmar ( belerang merah ).
Asma Barhatihin merupakan pegangan para Hukama ( Ahli-ahli hikmah )
terdahulu yang kemudian berlanjut kepada Nabi Sulaiman A.S, Asif bin
Barkhoya, Alhakim Qolfatoyrusyin,kemudian kepada para murid-muridnya
(Alhakim Qolfatoyrusyin) yang sampai kepada kita pada hari ini Asma
Barhatihin merupakan Qosam Agung yang tidak akan melanggar dgn Qosam
ini para Malaikat dan yang tidak akan menentangnya para Jin, Ifrit, maarid,
Syetan, Asma Barhatihin merupakan Qosam mulia dan agung yang banyak
sekali keberkahannya yang lebih hebat dari Azimah azimah dan Qosam
lainnya , Qosam ini bisa digunakan dalam semua amal seperti, Menurunkan
Malaikat, menghadirkan Awan ( golongan khodam),menarik
kebaikan,mencegah
keburukan,mengusir,mengalahkan,halimunan,menampakkan sesuatu yg
tesembunyi, dan semua perkara2 yang di kehendaki oleh manusia dari hal -
hal yg baik dan yang buruk

Barang siapa yang membaca Asma ini pada waktu apa saja dengan keadaan
suci dari najis baik
badan,pakaian,tempat disertai mewangikan tempat,badan,pakaian, kemudian
membaca Asma barhatihin di depan wadah/bejana yang di isi air yang bersih
atau di baca pada cermin yang bening ( kaca benggala ) maka akan hadir
para khadam asma ini yang akan menjawab segala macam pertanyaan yang
anda tanyakan, Asma barhatihin adalah pangkalnya ilmu-ilmu ruhani serta
pokoknya Ilmu hikmah maka barang siapa yang mengetahuinya maka orang
tsb akan menjadi kaya dari yang lainnya dgn wasilah asma ini, Asma
Barhatihin mempunyai 28 isim yang mengikuti kepada 28 huruf Hijaiyyah dan
28 tempat turunnya bulan, tiap tiap isim mempunyai huruf dan manazil
(tempat turunnya) bulan.

Asma yang pertama: Barhatiihin ( ) , artinya Dzat Yang Maha Suci.

Khasiatnya :
a. Barang siapa menulis Asma tersebut 25 kali, di atas kertas yang bersih,
kemudian dilebur diminumkan orang yang sulit melahirkan, maka
mudah melahirkan.

b. Apabila dibaca oleh orang yang mengalami kesulitan ekonominya 100 kali,
maka sebelum 40 hari Allah telah membuka pintu rizki baginya sehingga tidak
memerlukan bantuan orang lain.

c.Apabila ditulis di telapak tangan kanan 7 kali, lalu dijilat sampai habis, maka
mampu menghafal apa saja yang pernah didengar.

ASMA KEDUA: KARllRlN (


( ) Tuhan alam semesta)
Khasiatnya:
a. Barang siapa selalu membaca Asma Kariirin (

) setiap malam 100 kali,
maka mampu bergaul dengan jin secara nyata. Bahkan kadang-kadang
mereka menjadi pembantunya.

b. Barang siapa menulis Asma Kariirin 11 kali, di atas kertas putih lalu
disimpan di dalam barang dagangan yang sedang berkembang maka tidak
akan dicuri orang.

c. Barang siapa menulis Asma tersebut dengan air yang bersih, lalu dipakai
untuk membasuh mata yang sakit 17 kali selama 3 hari, maka sembuh
sakitnya.

d. Barang siapa menulis "Barhatiihin, Kariirin"() dengan air
ludahnya pada sebuah makanan,lalu diberikan kepada orang yang dimaksud,
maka orang tersebut mencintainya.

e. Barang siapa membaca Asma tersebut pada air, lalu diminumkan kepada
orang yang dimaksud, maka orang tersebut mencintainya.

f. Apabila kedua Asma tersebut ditulis di atas kertas, dibawa seorang gadis
yang belum laku, maka akan segera dikawini orang dengan cepat.

g. Apabila kedua Asma tersebut ditulis pada barang dagangan yang tidak
laku, maka dapat laku keras dengan untung yang besar.
ASMA KETIGA:
TATLllHlN ()
(Dzat Yang Mahasuci dan Mahakuasa)
Khasiatnya :
a. Barang siapa menulis Asma tersebut 13 kali, lalu diletakkan di dalam rumah
yang banyak kutu busuknya maka hilang.

b barangsiapa membaca Asma tersebut 70 kali setiap hari, maka tidak


meninggal dunia kecuali dalam keadaan kaya.

c. barangsiapa cekcok dengan istrinya, maka hendaklah menulis Asma 70 kali


di atas kulit kijang dengan misik dan za'faron lalu diletakkan di kepala, maka
istrinya akan berbaik kembali.

ASMA KEEMPAT. THAURAANIN ( )(Dzat Yang Mahahidup atau Yang maha menghidupkan)
Khasiatnya
a Barang siapa menulis Asma tersebut 5 kali, diteruskan dengan 4 ayat
terakhir dari surat Al-Hasyr

Diteruskan dengan 3 huruf Ha ()dan 7 huruf Hamzah ( )lalu dibawa, maka


selamat dari gangguan manusia dan jin dan orang jahat.

b.barangsiapa membaca Asma tersebut pada orang yang dhalim, setiap


malam 100 kali, berdoa agar orang yang dhalim itu mendapat siksa dari Allah,
maka tidak akan lewat 3 hari kecuali Allah menurunkan siksa
baginya

c. Barang siapa menulis Asma "Barhatiihin, Kariirin, Tatliihin, Thauraanin, lalu


digantungkan pada orang yang tidak sadarkan diri, maka segera sadar atau
orang yang kena sihir, hilang sihirnya.

ASMA KELIMA: MAZJALIN ( ( ) Wahai Dzat Yang Berdiri tegak).


Khasiatnya :
a. Barang siapa membaca Asma tersebut setiap hari 50 kali, maka Allah
menerima taubatnya dari semua dosa, serta dikaruniai mampu berziarah ' . ke
kubur Nabi Muhammad SAW. sebelum ia meninggal, juga memperoleh
martabat yang tinggi dan setiap orang yang melihat menyayanginya. ' '

ASMA KEENAM: BAZJALIN ( )


(Wahai Dzat Yang Maha Esa atau Dzat Yang Makakasih sayang)
Khasiatnya : .
a. Barang siapa menulis Asma tersebut di atas kertas yang berwarna merah
sebelum terbitnya matahari dan belum berbicara dengan siapapun, lalu ditulis
pulahajathya di atas kertas tersebut, kemudian dibuang ke tengah laut, maka
Allah memberi apa yang menjadi hajatnya pada hari jum'at esuk harinya. '
b. Barang siapa mengambil air secukupnya lalu mengambil 3 biji kerikil
dibacakan asma tersebut 66x, lalau dimasukkan ke dalam air tersebut dipakai
untuk mandi orang yang kena sihir maka hilang sihirnya.

ASMA KETUJUH: TARQABlN( ) .


(Wahai Dzat Yang Maha selamat)

Khasiatnya : Barang siapa menulis Asma tersebut pada hari Jum'at, ditambah
dengan firman Allah :

dan wifiq berikut ini lalu dibakari dengan kemenyan kemenyan kemudian
digantungkan ditempat usaha maka semua langganan berdatangan inilah
wifiqnya

ASMA KEDELAPAN: BARHASYIN ( ( ) Wahai Dzat Yang Mentaqdirkan)


Khasiatnya :
a. Barang siapa menulis Asma tersebut di atas kertas yang berwarna kuning
sebelas kali pada akhir bulan Ramadhan, dan ditulis pula rajah-rajah sebagal
berikut, lalu digantungkan pada pelepah kurma berikut nama orang yang
dimaksud, maka ia akan selalu mengalami sakit.

b. Barang siapa membaca: Tarqabin, Barhasyin, 1209 kali, setiap 100 kali
berdoa agar orang yang dimaksud segera datang, maka ia akan segera
datang. Adapun waktunya membaca dua Asma tersebut pada tengah
malam.

ASMA KESEMBILAN : GHALMASYIN ( ( ) wahai Dzat Yang terpuji)

khasiatnya
Barang siapa membaca Asma tersebut setiap malam 300 kali, dengan
berpuasa, setiap selesai 100 kali membaca :
... ....
maka sebelum tiga hari hajatnya sudah terkabulkan.

b. Barang siapa ingin mengusir jin dari suatu tempat, maka hendaklah
membakar sesuatu yang berbau busuk sambil membaca Asma tersebut 1370
kali, maka semua jin yang ada di situ akan meninggalkan tempat mereka.

ASMA KESEPULUH: KHOUTHIIRIN ( ) . (Wahai Dzat Yang Mahakuat)


Khasiatnya
a. Barang siapa menulis Asma tersebut diteruskan surat Ath-Thaariq
( ) dengan huruf terpisah-pisah, lalu digantungkan pada anak kecil, maka
selamat dari gangguan jin

b. Barang siapa membaca Asma tersebut setiap hari 70 kali, maka dikaruniai
kewibawaan dan mampu mengingat semua yang pernah didengar.

c. Barang siapa menulis Asma tersebut pada kulit macan yang disembelih lalu
ditanam di bawah pintu rumah, atau pintu gerbang kota, maka tidak akan ada
anjing yang masuk ke dalam rumah atau kota tersebut selama tulisan tersebut
masih ada di situ.

d.Barang siapa membaca Asma tersebut 7 kali bersama nama orang yang
dimaksud pada buah apel, lalu diberikan kepada orang yang dimaksud, maka
orang tersebut sangat mencintainya.

e. Apabila seorang raja menulis Asma tersebut pada emas murni, lalu dibawa,
maka semua anak buahnya takut kepadanya.

ASMA KESEBELAS: QALNAHUDIN ( ) . (Wahai Dzat Yang


Mahamendengar dan Mahamelihat).

Khasiatnya :
Barang siapa membaca Asma tersebut 20 kali, dengan membakar kemenyan,
pada orang yang tidak sadarkan diri, maka lnsya Allah segera sadar.

ASMA KEDUA BELAS: BARSYAANIN ( ) . (Wahai Dzat Yang


Mahamendengar dan yang Maha Memelihara).
Khasiatnya :
a.Barang siapa menulis Asma tersebut pada cincin yang terbuat dari timah,
ditambah dengan Khatimus-Sulaimanlalu dipakai untuk mendapatkan
keperluannya, maka dikabulkan Allah hajatnya.

b. Barang siapa menghendaki agar diberitahu oleh ruh halus tentang sesuatu
yang diinginkan, maka hendaklah selalu membaca "Qalnahaudin Barsyaanin"
dengan membakar kemenyan. Maka datang ruh halus (dalam mimpi atau
bangun), memberi tahu apa saja yang diinginkan.

ASMA KETIGA BELAS: KADHHIIRIN ( ) .


(Maha Suci Allah/Wahai Dzat Yang Mahakuat).
Khasiatnya :
a. Barang siapa menulis wifiq berikut ini pada sebuah plat tembaga, lalu
digantungkan di dalam rumah, maka dilindungi dari pencuri.
Inilah wifiqnya :
b. Barang siapa hendak menyiksa jin maka banyak-banyaklah membaca

Asma tersebut.

ASMA KEEMPAT BELAS. NAMUU SYALAKHIN
(Aku adalah perlindungan bagi orang-orang yang takut)
Khasiatnya :
a. Barang siapa menulis Asma tersebut di atas sehelai daun kurma 17 kali,
diteruskan dengan :

Memakai huruf yang terpisah-pisah sebanyak 3 kali, lalu digantungkan pada


orang yang menderita sakit batuk, maka sembuh batuknya.

b. Apabila Asma tersebut dibaca untuk orang yang dipenjara/ditahan, maka


keluar dari penjara.
c. Barang siapa menulis:Qalnahaudin, Barsyaanin, Kadhhiirin, Namuu
syalakhin di atas kain pakaian seorang perempuan yang mengeluarkan darah
tidak normal, maka berhenti seketika.

ASMA KELIMA BELAS:Barhayuulaa
(Maha Suci Allah)

Khasiyatnya: a. Barang siapa kehilangan barang maka tulislah Asma tersebut


seperti tulisan berikut ini, lalu di bagian kelilingnya ditulis "Barhayuula" 7 kali
kemudian digantung di dalam rumah tempat barang tersebut hilang, maka
barang tersebut kembali ke dalam rumah tersebut.
lnilah contohnya :

b. Barang siapa menghendaki agar dapat melihat sesuatu yang diinginkan di


dalam mimpi, maka hendaklah wudhu dan shalat sunat 6 rekaat (setiap dua
rekaat salam sekali), lalu menulis Asma Barhayuula 7 kali, di atas telapak
tangan kanannya lalu membaca:

kemudian tidur. Maka di dalam tidurnya nanti dapat melihat dengan jelas apa
yang dimaksud.
ASMA KEENAM BELAS:

Basykailakhin
( (Maha Mulya Allah Yang Pengasih lagi Maha Penyayang),

Khasiyatnya:
a. Barang siapa menulis Asma tersebut 7 kali di atas kertas pada hari isnain
dengan dua bait berikut ini:


*

*

Lalu digantung pada orang yang menderita sakit mata maka sembuh.
b. Apabila dua bait tersebut dibaca setiap malam 70 kali, maka sedihnya
hilang dan mampu membayar hutang.
ASMA KETUJUH BELAS:

Qazmazin
(Maha Mulya Allah Yang Maha pengasih lagi Maha penyayang)

Khasiyatnya:
a. Barang siapa menulis Asma tersebut di atas kain sutra yang berwarna biru,
dengan wifiq berikut ini lalu disimpan di dalam dompet yang berisikan uang
yang tidak diketahui jumlahnya, lalu dibakari kemenyan, minyak ambar,
minyak misik, digantung pada dahan pohon delima, dan dibacakan doa
sampai selesai 100 kali pada malam jumat maka dompet tersebut diberkahi
dan selamanya tidak akan habis uangnya.
wifiqnya :

Adapun doanya ialah 11 bait tersebut di atas, setiap selesai sekali membaca
apa yang diinginkan (boleh memakai bahasa Arab atau bahasanya sendiri).

b.Barang siapa ingin lolos dari musuhnya, maka hendaklah selalu membaca
Asma tersebut.

ASMA KEDELAPAN BELAS: ANGHALALIIZHINAnghalaliizhin
(Wahai Dzat Yang Mulya lagi Mahabijaksana)
Khasiyatnya :
a. Barang siapa menulis Asma tersebut diteruskan dengan surat AlFiil pada
pecahan genting mentah (belum dibakar), lalu ditumbuk dan disebarkan di
halaman rumah orang yang dimaksud, maka semua penghuninya pergi
meninggalkan rumah tersebut.

b. Barang siapa menulis Asma tersebut di atas kertas, lalu dilebur dengan air
dan disiramkan ke tempat yang angker (sangar) maka hilang keangkerannya.
c. Barang siapa banyak membaca Asma tersebut dengan tujuan untuk
memadamkan api, maka padamlah.
ASMA KESEMBlLAN BELAS:

Qabaraatin
(Wahai Dzat Yang Mulya/Kekal/Kasih sayang/Maha Mulya bagi Allah Yang
Maha Mencukupi lagi Maha mulya)

Khasiyatnya : a. Barang siapa menulis Asma tersebut dan firman Allah:

lalu dibawa maka terhindar dari penyakit Thaun dan selamat dari musuh
musuhnya

b. Barang siapa selalu membaca Asma tersebut 60 kali, setiap hari, maka
tidak akan pernah melihat sesuatu yang tidak disukai

ASMA KEDUA PULUH:

Ghayaahan
(Wahai Dzat Yang Maha Mulya lagi Maha Memaksa)

Khasiyatnya
Barang siapa menulis Asma tersebut di atas kain berwama merah 90 kali,lalu
diteruskan dengan firman Allah :

3 kali dengan huruf yang terpisah-pisah, lalu diminumkan orang yang


mengeluarkan darah tidak normal, maka berhenti darahnya
ASMA KEDUA PULUH SATU:

Kaidahuula
(Wahai Dzat Yang Mahadahulu, Yang Mahamemaksa, Yang Kuasa . atas
segala sesuatu).
Khasiyatnya :
Barang siapa menulis Asma tersebut 100 kali, diteruskan dengan firman Allah
:

dan firman Allah :
semuanya dengan huruf terpisah disekeliling Wifik berikut ini lalu dibawa oleh
orang yang kena sihir maka hilang sihirnya inilah wifiqnya :

ASMA KEDUA PULUH DUA;syamkhoohirin
(Maha Tinggi Engkau wahai Dzat yang Mahatinggi lagi Mahamengetahui)

Khasiyatnya : Barang siapa menulis Asma tersebut 7 kali, lalu dilebur dalam
air, lalu disiramkan pada tempat yang banyak semutnya maka hilang
semutnya.
ASMA KEDUA PULUH TIGA:

Syamkhaahiirin
(Wahai Dzat Yang Maha Memutus perkara).

Khasiyatnya: Barang siapa menulis Asma tersebut 15 kali di atas kertas, lalu
dibakar pada tempat yang banyak nyamuknya maka hilang.
ASMA KEDUA PULUH EMPAT

Syamhaahirin
(wahai Dzat Yang Maha Kuasa)
Khasiyatnya :
Barang siapa menulis asma tersebut 100 kali diteruskan firman allah

dengan nama dua orang yang berkomplot dalam kejahatan maka keduanya
akan berpisah
ASMA KEDUA PULUH LIMA:


Bikahthahuyniihin
(Wahai Dzat Yang Maha Dahulu atau Yang Maha Kekal).

Barang siapa menulis asma tersebut di atas kertas 70 kali, lalu di isap isap
maka tidak merasa lapar.
ASMA KEDUA PULUH ENAM:


BASYAARISYIN
(wahai dzat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu).

Khasiyatnya :
Barang siapa senantiasa membaca Asma tersebut maka tidak akan merasa
haus. '
ASMA KEDUA PULUH TUJUH


Thaunasyin
(Allah Yang Maha Mulya).
Khasiyatnya :
a. Barang siapa menulis Asma tersebut di dalam wifiq, dan diteruskan menulis
surat Al-Fatihah 11 kali, lalu digantungkan pada anak kecil yang selalu
menangis, maka berhenti menangisnya

b. Barang siapa mempunyai hajat tentang sesuatu, maka bacalah Asma


tersebut ketika sujud dalam shalat lsya 80 kali, lalu memohon kpd Allah apa
yang di inginkan maka dikabulkan.

barang siapa menulis Asma tersebut 20 kali, ditambah 90 huruf Shad , lalu
digantung pada orang yang sakit perut maka sembuh sakitnya
ASMA KEDUA PULUH DELAPAN


Syamkhaabaaruukhin
(dzat Yang Maha Kuasa lagi Mulya)
Khasiyatnya :
Barang siapa menulis Asma tersebut diteruskan dengan firman Allah:

Lalu dilebur dengan air dan diminumkan pada orang yang kena sihir, maka
sembuh sakitnya atau hilang sakitnya.
b.Barang siapa membaca Asma tersebut diteruskan membaca surat Yaasiin
35 kali, lalu pergi untuk mengusahakan keperluannya, maka dikabulkan Allah.

UNTUK MENYEMBUHKAN ORANG YANG SAKIT ATAU KENA SIHIR


Apabila ada orang sakit atau kena sihir, maka tulislah 28 asma tersebut di
atas, lalu bacakan sebelas bait di atas pada air di dalam wadah, kemudian
diminumkan pada orang yang sakit atau kena sihir maka sembuh.

TATA CARA DALAM PENGAMALAN ASMA BARHATIYYAH


Kaifiat Amalan
Hendaklah berpuasa 7 hari, isilah waktu berpuasa ini dengan riyadhah yang
sempurna.
Hendaklah berbuka dengan roti yang tidak bergaram (mutih)
Hendaklah ditulis 28 isim ini setiap hari pada pinggan putih dengan
menggunakan dakwat zakfaran yang dicampur dengan misik dan air mawar.
Larutkan tulisan dengan air yang bersih dan minumlah airnya pada waktu
pagi.(sahur)
Bacalah Asma Birhatiah ini selepas solat fardhu lima waktu sebanyak 45
kali.
Hendaklah memasang dupa yang harum tiap-tiap hari
Jika genaplah seminggu ini dengan sempurna amalan dan mengikut
kaifiatnya, maka berhaklah kita menggunakannya dengan apa yang kita
kehendaki.
Insya Allah makbul.Wallahu a'lam.
QOSAM ASMA' BARHATIHIN
Qosam ini saya ambil dari kitab Durrotul Bahiyyah Fi Jami'il Asrori Ar-Ruhaniyyati (
Mutiara Yang Bagus pada semua Rahasia2 Golongan Ruhanny ) kepunyaan Syeikh Ali Bin
Muhammad At-Tonda i, Qosam Asma' Barhatihin Banyak sekali versi seperti Asma' Sungai
Rajeh, Insya Alloh saya terbitkan versi2 yg Lain : seperti Versi Al-Imam Syamsudin Al-
Bahnasawy, Versi Syeikh Al-Ustadz Nasiruddin Al-Maghozy, Versi Al-Ustadz Al-Kabir
Jamaluddin Al-Qoyrowany, Versi Syeikh Al-Ustadz Abu Abdillah Al-Faasy, Versi Al-Imam
Abul 'Abbas Al-Mursy, Versi Syeikh Al-Ustadz Al -Kusyni, Dan yg saya terbitkan ini adalah
versi Syeikh Al-Ustadz 'Ali bin Muhammad At-Tondata i, masing-masing Versi mempunyai
kelebihan masing2 inilah Qosam Asma' Barhatihin dari daerah HadroMaut Yaman selatan :

BISMILLAHIL 'ALIYYIL 'ADZIMIR ROHMANIR ROHIMI BI 'IZZATI BARHATIHIN 2


X, KARIRIN 2 X, TATLIHIN 2 X, TOURONIN 2 X, MAZZALIN 2X, BAZZALIN 2X,
TARQOBIN 2X, BARHASYIN 2X, GHOLMASYIN 2 X, KHUTIRIN 2 X,
QOLNAHUDIN 2 X, BARSYANIN 2 X, KADZHIRIN 2X, NAMUSYALAKHIN 2 X,
BARHAYULAN 2 X, BASKAYLAKHIN 2 X, QOZMAZIN 2 X, ANGOLULAYTIN 2X,
QOBROTIN 2X, GHOYAHA 2 X, KAYDAHULA 2X, SYAMKHOHIRIN 2 X,
SYAMKHOOHIIRIN 2 X, SYAMHAAHIRIN 2X, SYAMHAHIIRIN 2 X,
BIKAHTUNAYHIN 2 X, BASYARISYIN 2 X, TUNISYIN 2X, NAMUKHIN 2X,
SYAMKHO HUWA BARUKHIN 2 X, NURUN 2 X, SUBBUHUN 2 X, QUDDUSUN 2 X,
ROBBANA WA ROBBUL MALAIKATI WAR RUHI AJIIBUU AYYUHAL ARWAHAR
RUHANIYYATI BIHAQQI HADZAL 'AHDIS SYARIFI ALAIKUM WA TO'ATUHU
LADAYKUM WA AWFUU BI 'AHDILLAHI IDZA 'AHADTUM WA LA TANQUDUUL
AYMANA BA'DA TAUKIDIHA WA QOD JA'ALTUMULLOHA 'ALAIKUM KAFIILA
INNALLOHA YA'LAMU MA TAF'ALUUNA, FA MAN NAKSA FA INNAMA
YANKUSU 'ALA NAFSIHI WA MAN AWFA BIMA 'AHADA ALAIHULLOHA FA
SAYU'TIHI AJRON 'ADZIMA , AYNAMA TAKUNUU YA'TI BIKUMULLOHU
JAMI'AN INNALLOHA A'LA KULLI SAY IN QODIRUN WA HUWA 'ALA JAM'IHIM
IDZA YASYA U QODIRUN IN KANAT ILLA SOYHATAN WAHIDATAN FA IDZA
HUM JAMII'IL LADAYNA MUHDORUN AJIIBUU YA MA'ASIROL ARWAHIR
RUHANIYYATI WAL MULUKIL KIROMIT TOHIROTIZ ZAKIYYATI WAL
ASKHOSIL JAWHARIYYATI WAL ASBAHIN NURONIYYATI IHBITUU 'ALAL
MULUKIL ARDIYYATI WA TAWAKKALUU BI JALBIL MANAFI'I ILAYYA WA
DAF'IL MADORI ANNI WA AMMAN TUHITU BIHI SYAFQOTI BI HAQQI
ISMILLAHIL ADZIMIL A'DZOMI ALLADZI AWWALUHU ALIN WA AKHIRUHU
ALIN WA HUWA ALIN SYAL'IN YA'WIN YAUBAYHIN, BAYHIN, YAHIN YAHIN
AYAHIN AYAHIN AHIN AHIN AHIN AHIN WAHIN WAHIN BITAKHIN
BITAKFALIN BI SO'YIN KA'YIN YA'YIN MAMYALIN MUTI'IN LAKA YA ALIN MA
A'DZOMA ISMUKA RUHUN WA 'ASOHU ILLA WA QOSSOT JANAHAHU WA
SO'IQO WAKHTAROQO IS'IQ YA ALIN JALLA ZARYALIN WA DZARYALIN
AHTARIQU MAN 'ASO ISMAKA YA ALLOHU AQSAMTU WA 'AZAMTU ALAIKUM
BI 'ALIMIL GHOYBI WAS SAHADATIL KABIRI L MUTA'ALI WA BIL ISMILLADZI
TA'AHADTUM BIHI INDA BABIL HAYKALIL KABIRI WA HUWA
BA'LASYAQOSYIN 2 X, MAHROQOSYIN 2 X, AQSYAMAQOSYIN 2 X,
SYAQMUNAHASYIN 2 X, WA MAN YU'RID AN DZIKRI ROBBIHI YASLUKHU
'AZABAN SO'ADA WA BIHAQQI AHYAN SYAROHIYAN BAROHIYAN ADUNAYA
ASBAUTI ALI SYADAYA WA BISIRRI BATODIN AJHAZATIN FALA UQSIMU BI
MAWAQI'IN NUJUMI WA INNAHU LA QOSAMUL LAUTA'LAMUUNA ADZIMUN
INNAHU MIN SULAIMANA WA INNAHU BISMILLAHIRROHMANIRROHIMI ALLA
TA'LUU 'ALYYA WA'TUNII MUSLIMIINA MASRU'IINA TOI'IINA LI ASMAILLAHI
ROBBIL 'ALAMINA WA MAN YUZIG MINHUM AN AMRINA UDZIQHU MIN
'ADZABIS SA'IRI YA QOUMANA AJIIBU DA'IYALOHI WA AMINUU BIHI YAGFIR
LAKUM MIN DZUNUBIKUM WA YUJIRKUM MIN ADZABIN ALIIMIN WA MAN LA
YUJIB DAIYALLOHI FA LAYSA BI MU'JIZIN FIL ARDI WA LAYSA LAHU MIN
DUUNIHI AULIAI ULAIKA FI DOLALIN MUBIININ WA KHUSIRO LISULAIMANA
JUNUDUHU MINAL JINNI WAL INSI WAT TOYRI FAHUM YU JA'UUNA WA
HASARNAHUM FA LAM NUGODIR MIN HUM AHADA WA QOLUU SAMI'NA WA
ATO'NA GUFRONAKA ROBBANA WA ILAIKAL MASIRU HAYYAN HAYYAN
ALUHAN ALUHAN AL AJALU AL AJALU AS SA'ATU AS SA'ATU BAROKALLOHU
FIKUM WA ALAIKUM.