Anda di halaman 1dari 2

11 Gambar di bawah berkaitan dengan satu bentuk perniagaan di Malaysia

Apakah bentu perniagaan tersebut:


A Francais
B Usaha sama
C Perkongsian
D Milikan tunggal

12 Gambar berikut menunjukkan kegiatan yang telah dijalankan keluarga Wak Masri secara
kecil-kecilan dan sederhana

Apakah jenis kegiatan IKS tersebut


A Perusahaan sumber
B Perusahaan logam
C Perusahaan ringan
D Perusahaan berat

13 Maklumat berikut beeerkaitan dengan Kedai Runcit Ghani

Kedai Runcit Ghani di Taman Bandar Baru, Kampar

Antara yang berikut, yang manakah berkaitan dengan skala perniagaan Kedai Runcit
Ghani?
I Bersaiz besar-besaran
II Memerlukan modal yang banyak
III Dikenali sebagai skala perniagaan tempatan
IV Menggunakan sumber buruh yang sedikit
A I dan II C II dan III
B I dan IV D III dan IV
14 Jadual menunjukkan sejenis data yang menentukan saiz perniagaan

Perniagaan Peratus (%)


A 47
B 24
C 29

Apakah kriteria tersebut?


A Syer pasaran
B Bilangan pekerja
C Modal yang dilaburkan
D Jumlah jualan tahunan

15 Maklumat berikut berkaitan dengan sejenis aktiviti

Proses pemprosesan hasil pertanian, perlombongan,


pembalakan dan perikanan.

Aktiviti di atas digolong sebagai aktiviti dalam sektor


A utama C ketiga
B kedua D keempat

jawapan
11 A
12 A
13 D
14 D
15 B