Anda di halaman 1dari 2

LAPORAN POST MORTEM PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015

BAGI MATAPELAJARAN MATEMATIK 6 USAHA

ULASAN GURU MATA PELAJARAN

Secara keseluruhan pencapaian bagi matapelajaran Matematik masih belum mencapai target dari segi bilangan peratus lulus.

ANALISIS PENCAPAIAN MATEMATIK 6 USAHA

Mata Calon UPSR


Bil Kod Pelajaran 2015 A B C ABC D E GPMP 2015

Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

6 USAHA

1 MATEMATIK 32 1 3.1 0 0 5 15.6 6 18.7 23 71.8 3 9.3

KEKUATAN LANGKAH-LANGKAH NAMA MURID YANG LULUS


MENINGKATKAN PRESTASI

Soalan Kertas 1 Kertas 1


1.Motivasi Kecemerlangan dan 1.Muhammad Afiq Haiqal bin
1.Murid tidak dapat memilih jawapan yang 1.Ramai murid berjaya menjawab 10 Teknik Menjawab Soalan UPSR Azimi. (55 - C)
tepat bagi soalan yang beraras tinggi yang soalan awal. daripada penceramah luar

1
melibatkan KBAT.
. Dan murid memberian jawapan 2. Murid mendapat betul untuk soalan 2. Kelas tambahan 1. Nur Zuhaila Bt Md Zahir
yang pelbagai. yang melibatkan formula (44 C)
KUDABACATOL. 3.Kuiz Minggu Panitia (April).
2.Murid terlalu yakin semasa menjawab 2. Muhammad Asrul Naim
sehingga tidak membaca soalan secara 4. Penggunaan modul topikal. ( 42 - C)
berulang.(over confident). 3. Soalan yang di ambil daripada soalan
tahun-tahun lepas banyak membantu
murid untuk mendapat markah yang 5. Kelas bimbingan berfokus dan 3. Muhammad Shauqi Ilmi bin
3.Murid lemah dalam soalan bentuk lebih baik. mentor-mentee melibatkan semua Mohd Hidzir (80 A)
aplikasi. Murid terlampau terikat kepada guru tahap 1 dan 2 .
fakta yang telah dipelajari.
6.Murid membuat soalan koleksi 4. Nur Amisya Farhana bt Ruslan
4.Murid lemah tidak memahami kehendak UPSR sebenar secara topikal. (54 C)
soalan.
5.Murid keliru dengan bahasa seharian
dengan istilah matematik yang betul. 7. Pementoran antara murid (Rakan 5. Siti Nazatul Alyaa bt Zabidi
Sebaya) Murid bijak membimbing (41 C)
Soalan Kertas 2: Soalan Kertas 2: murid yang lema.

1.Murid tidak dapat memberikan jawapan


yang tepat untuk soalan 2 atau 3 markah.
1. .Murid mendapat markah yang baik
2.Murid tidak dapat menyususn jalan kira untuk soalan 1 dan 2 markah.
dengan sempurna.
2..Murid mendapat markah bagi soalan
3. Murid tidak dapat memahami kehendak yang melibatkan tamabah dan tolak.
soalan.