Anda di halaman 1dari 1

PK05 – Pengurusan Penilaian dan Pentaksiran

PK05/1
SENARAI SEMAK KERTAS SOALAN

Peperiksaan : Pertengahan Tahun / Percubaan / Akhir Tahun ……………………………………………………………………………….

Tarikh Peperiksaan Bermula : ……………………………………………

Tanda
Darjah Bil Kertas Skema Tandatangan
Nama Penggubal Mata Pelajaran Tangan
Bil /Tingkatan Soalan (ada/tiada) Penggubal
Penerima

Disahkan oleh ;

…………………………………….
(GPK/SUP/SUPD)
Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Negeri Johor
01 Januari 2018 - Keluaran 05 | Pindaan 00