Anda di halaman 1dari 1

PK05 – Pengurusan Penilaian dan Pentaksiran

PK05/2
REKOD PENGAMBILAN KERTAS SOALAN
(Borang ini hendaklah disimpan oleh Penyelaras PK05)

Nama Peperiksaan: Pertengahan Tahun / Percubaan / Akhir Tahun ................................................................

Mata Kelas / Bil Kertas


Bil Nama Guru Tanda Tangan Tarikh
Pelajaran Tingkatan Soalan

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Negeri Johor
01 Januari 2018 - Keluaran 05 | Pindaan 00