Anda di halaman 1dari 7

PANDUAN PENGGUNAAN TEMPLAT

PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) KSSM BAHASA ARAB

PENGENALAN
Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) adalah sebahagian daripada komponen didalam Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS).
Pelaksanaannya telah bermula sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Siaran Lembaga Peperiksaan Bil. 3 Tahun 2011. PBD
sebelum ini dikenali sebagai PS (Pentaksiran Sekolah) di mana ia dilaksanakan secara formatif dan sumatif dengan pelbagai
pendekatan dan kaedah bagi mengenalpasti perkembangan pembelajaran murid secara keseluruhan.

A MAKLUMAT AM
Templat Pelaporan PBD ini mengandungi 5 halaman (sheet) :
1. PANDUAN
2. REKOD PRESTASI MURID
3. LAPORAN MURID (INDIVIDU)
4. DATA PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN
5. GRAF PELAPORAN

B PENGGUNAAN TEMPLAT
Guru hendaklah melengkapkan maklumat asas pada templat ini di halaman REKOD PRESTASI MURID.
Maklumat yang perlu dilengkapkan adalah:
1. Nama dan Alamat Sekolah
2. Nama Guru dan Nama Kelas
3. Senarai Nama Murid, Nombor Kad Pengenalan dan Jantina
4. Nama Pentadbir
5. Jawatan Pentadbir (Guru Besar/ Pengetua)

C TAHAP PENGUASAAN
Tahap Penguasaan murid bagi setiap komponen di dalam templat ini direkodkan untuk tujuan pelaporan perkembangan
pembelajaran murid bagi sesuatu tempoh tertentu (Pertengahan / Akhir Tahun). Guru hanya perlu merekodkan Tahap
Penguasaan ini di halaman REKOD PRESTASI MURID sahaja dan seterusnya pelaporan individu murid akan dijana secara
automatik di halaman LAPORAN MURID (INDIVIDU) untuk cetakan. Tahap Penguasaan (TP) bagi tujuan analisis kelas
dijana secara automatik di halaman GRAF PELAPORAN.

D PENENTUAN TAHAP PENGUASAAN


1 Pentaksiran perlu dilakukan sepanjang masa dan tahap penguasaan murid dipantau secara berterusan. Tahap penguasaan
ini boleh dicatat di dalam buku rekod, atau lain-lain tempat catatan; tetapi untuk tujuan pelaporan kepada ibu bapa, ia
boleh direkod di dalam templat yang dibekalkan ini dan dilaporkan dua kali setahun iaitu pada pertengahan tahun dan
akhir tahun.
2 Templat pelaporan ini terdiri daripada 4 lajur yang dibina berdasarkan konstruk kemahiran bahasa.
3 Guru hendaklah memilih option di sebelah kanan bahagian atas halaman Rekod Prestasi Murid untuk membuat pelaporan
di dalam templat ini.
4 Pelaporan bagi kemahiran bahasa akan dilakukan pada pertengahan tahun dan akhir tahun.
5 Tahap Penguasaan diberikan berdasarkan setiap rubrik mengikut konstruk bidang kemahiran bahasa tersebut seperti di
halaman Data Peryataan Tahap Penguasaan.
SEKOLAH : SMK SUNGAI SIPUT

ALAMAT : KLANG,

: SELANGOR

TARIKH PELAPORAN : 2/10/2017


Sila tentukan peringkat pentaksiran
MATA PELAJARAN NAMA GURU MATA PELAJARAN: PN. SUZILA MOHAMED Pentaksiran Pertengahan Tahun
BAHASA ARAB TINGKATAN: TINGKATAN 1 USAHA Pentaksiran Akhir tahun

NO. MY KID / TAHAP PENGUASAAN BAGI SETIAP BIDANG TAHAP


BIL. NAMA MURID NO. KAD JANTINA PENGUASAAN
PENGENALAN KEMAHIRAN KEMAHIRAN KEMAHIRAN KEMAHIRAN KESELURUHAN
MENDENGAR BERTUTUR MEMBACA MENULIS
1 AHMAD ADLI BIN ALI 040307-16-2521 L 5 4 5 4 5
2 AHMAD ISWAZIR BIN KAMARUDDIN ALI 040206-16-2355 L 5 5 3 4 5
3 ARINA ARISSA BINTI MUSA 041209-02-2384 P 6 4 5 4 5
4 AZALI BIN MOHD GHAZI 040709-07-2361 L 6 4 5 4 5
5 AZWAN BIN MUSAHAR 041207-16-2357 L 6 3 5 4 5
6 CHAN KOK MENG 041209-16-6359 L 6 6 6 4 5
7 CHONG WEY LOON 041208-01-8957 L 6 4 4 4 5
8 DANIAL IRISH BIN DANIAL RUDIN 041203-01-8933 L 5 5 3 4 5
9 FARIDAH BINTI RAMLAN 041208-16-2564 P 6 4 5 4 5
10 HAFIZ BIN BAHAROM 041209-16-9898 P 6 4 5 4 5
11 HALIM BIN HARUN 041216-16-7867 L 6 3 5 4 5
12 HARLENI BINTI ARIF 041219-16-9638 P 6 6 6 4 5
13 HARLINA BINTI SARIP 041229-16-2398 P 6 4 4 4 5
14 HAYATI BINTI MUSA 041203-16-8754 P 5 5 3 4 5
15 IRWAN HASHIM BIN MOHD SUHAILY 041206-16-2335 L 6 4 5 4 5
16 ISMAIL ALIFF BIN AZIZ 041209-16-6267 L 6 4 5 4 5
17 JAMIL BIN JAMALUDIN 041211-16-6993 L 6 3 5 4 5
18 KAMARIAH BINTI YASSIN 041236-16-1248 P 6 6 6 4 5
19 KARIM DANISH BIN ABU BAKAR 041223-16-1353 L 6 4 4 4 5
20 KHARIL YUSRI BIN TAHUR 041225-16-9897 L 5 5 3 4 5
21 LAILATUL QARI BINTI KARIM 041216-16-3696 P 6 4 5 4 5
22 LIZA BINTI OTHMAN 041227-16-3424 P 6 4 5 4 5
23 MOHD ESWARAN BIN EZWAN 041228-16-6363 L 6 3 5 4 5
24 MOHD SHAZA BIN ABD. JALIL 041213-16-9763 L 6 6 6 4 5
25 MUHD. NIZAM BIN KARIM JUNIOR 041223-08-4543 L 6 4 4 4 5
26 NADIA BINTI HASHIM 041213-16-2346 P 5 5 3 4 5
27 NAGENDRAN A/L MAGENDREN 041224-16-2457 L 6 4 5 4 5
28 NAWI BIN RAZMAN 041213-03-2349 L 6 4 5 4 5
29 NINA QISTINA BINTI BAHAR 041223-03-2398 P 6 3 5 4 5
30 NUR QURSIAH BINTI HARIS 041213-12-5024 P 6 6 6 4 5
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
NO. MY KID / TAHAP
BIL. NAMA MURID NO. KAD JANTINA PENGUASAAN
PENGENALAN KEMAHIRAN KEMAHIRAN KEMAHIRAN KEMAHIRAN KESELURUHAN
MENDENGAR BERTUTUR MEMBACA MENULIS
51
52
53
54

…………………………………………………
PN. SALMIAH BT KAMARUDIN
GURU BESAR
SMK SUNGAI SIPUT
SMK SUNGAI SIPUT
KLANG, LOGO
SELANGOR SEKOLAH
2 October, 2017 NOTA : JANGAN PADAM

BAHASA ARAB ###


###
Nama Murid AHMAD ADLI BIN ALI ###
No. MY KID 040307-16-2521 ###
Jantina L ###
Tingkatan TINGKATAN 1 USAHA ###
Nama Guru PN. SUZILA MOHAMED ###
Tarikh Pelaporan 2 October, 2017 ###
###

###
Tahap Penguasaan Keseluruhan 5 PENTAKSIRAN AKHIR TAHUN
###

Berikut adalah pernyataan bagi Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baharu, dengan mengikut prosedur atau secara sistematik, tekal dan bersikap
Tahap Penguasaan keseluruhan positif.
###
###
TAHAP
MATA PELAJARAN KEMAHIRAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
###

KEMAHIRAN Murid memberi respons yang betul secara lisan, tulisan dan tingkahlaku terhadap perkataan, frasa, ayat dan
5
MENDENGAR perenggan pendek yang didengar mengikut situasi secara bersistem serta konsisten.
###

KEMAHIRAN
4 Murid menggunakan perkataan, frasa dan ayat secara lisan dalam situasi yang sesuai dan mengikut sistem.
BERTUTUR
###
BAHASA ARAB
KEMAHIRAN Murid membaca perkataan, frasa, ayat dan perenggan pendek dengan betul mengikut sistem serta menyatakan
5
MEMBACA maksudnya secara konsisten
###

Murid menggunakan perkataan, frasa, ayat dan perenggan pendek dalam penulisan yang sesuai mengikut situasi
KEMAHIRAN MENULIS 4
serta akur dengan sistem.
###
###
###

ULASAN TAMBAHAN ###


(Jika ada) :
###
###
###
###
###
###
###
………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ###
PN. SUZILA MOHAMED PN. SALMIAH BT KAMARUDIN ###
GURU MATA PELAJARAN GURU BESAR ###
SMK SUNGAI SIPUT SMK SUNGAI SIPUT ###
###
DATA PERNYATAAN STANDARD PRESTASI

TAHAP
KEMAHIRAN MENDENGAR
PENGUASAAN
1 Murid menyebut semula perkataan, frasa, ayat dan perenggan pendek yang didengar dengan betul.
2 Murid membezakan antara perkataan, frasa, ayat dan perenggan pendek yang didengar dengan yang tidak didengar dengan betul.

Murid memberi respons yang betul secara lisan, tulisan dan tingkahlaku terhadap perkataan, frasa, ayat serta perenggan pendek
3
yang didengar mengikut situasi.
Murid memberi respons yang betul secara lisan, tulisan dan tingkahlaku terhadap perkataan, frasa, ayat serta perenggan pendek
4
yang didengar mengikut situasi secara bersistem.
Murid memberi respons yang betul secara lisan, tulisan dan tingkahlaku terhadap perkataan, frasa, ayat dan perenggan pendek
5
yang didengar mengikut situasi secara bersistem serta konsisten.

Murid memberi respons yang betul secara lisan, tulisan dan tingkahlaku terhadap perkataan, frasa, ayat dan perenggan pendek
6
yang didengar mengikut situasi secara bersistem dan konsisten serta menjadi contoh kepada murid lain.

TAHAP
KEMAHIRAN BERTUTUR
PENGUASAAN
1 Murid menyebut perkataan, frasa dan ayat dengan sebutan yang betul.
2 Murid menyebut perkataan, frasa dan ayat dengan sebutan, intonasi, tekanan dan jeda yang betul.
3 Murid menggunakan perkataan, frasa dan ayat secara lisan mengikut situasi.
4 Murid menggunakan perkataan, frasa dan ayat secara lisan dalam situasi yang sesuai dan mengikut sistem.
5 Murid menggunakan perkataan, frasa dan ayat secara lisan dalam situasi yang sesuai, mengikut sistem secara konsisten.
Murid menggunakan perkataan, frasa dan ayat secara lisan dalam situasi yang sesuai, mengikut sistem secara konsisten serta
6
menjadi contoh kepada murid lain.

TAHAP
KEMAHIRAN MEMBACA
PENGUASAAN
1 Murid membaca perkataan, frasa, ayat dan perenggan pendek dengan betul.
2 Murid membaca perkataan, frasa, ayat dan perenggan pendek dengan sebutan, intonasi, tekanan dan jeda yang betul.
3 Murid membaca perkataan, frasa, ayat dan perenggan pendek dengan betul serta menyatakan maksudnya.
4 Murid membaca perkataan, frasa, ayat dan perenggan pendek dengan betul mengikut sistem serta menyatakan maksudnya.

Murid membaca perkataan, frasa, ayat dan perenggan pendek dengan betul mengikut sistem serta menyatakan maksudnya secara
5
konsisten
Murid membaca perkataan, frasa, ayat dan perenggan pendek dengan betul mengikut sistem dan menyatakan maksudnya secara
6
konsisten serta menjadi contoh kepada murid lain.

TAHAP
KEMAHIRAN MENULIS
PENGUASAAN
1 Murid menyalin perkataan, frasa, ayat dan perenggan pendek dengan betul.
2 Murid menulis perkataan, frasa, ayat dan perenggan pendek dengan betul bertepatan dengan kaedah penulisan yang asas.
3 Murid menggunakan perkataan, frasa, ayat dan perenggan pendek dalam penulisan yang sesuai mengikut situasi.
Murid menggunakan perkataan, frasa, ayat dan perenggan pendek dalam penulisan yang sesuai mengikut situasi serta akur
4
dengan sistem.
Murid menggunakan perkataan, frasa, ayat dan perenggan pendek dalam penulisan yang sesuai mengikut situasi serta akur
5
dengan sistem.
Murid menggunakan perkataan, frasa, ayat dan perenggan pendek dalam penulisan yang sesuai mengikut situasi dan akur dengan
6
sistem serta menjadi contoh kepada murid lain.

TAHAP
KESELURUHAN
PENGUASAAN
1 Murid tahu perkara asas, atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap perkara yang asas.
2 Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari.
3 Murid boleh menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi.
4 Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik.
DATA PERNYATAAN STANDARD PRESTASI

Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baharu, dengan mengikut prosedur atau secara sistematik, tekal dan
5
bersikap positif.
Murid berupaya menggunakan pengetahuan dan kemahiran sedia ada untuk digunakan pada situasi baru secara sistematik,
6
bersikap positif, kreatif dan inovatif serta boleh dicontohi.
BAHASA ARAB
Sekolah: SMK SUNGAI SIPUT Guru Mata Pelajaran: PN. SUZILA MOHAMED
Tingkatan: TINGKATAN 1 USAHA

KEMAHIRAN MENDENGAR KEMAHIRAN BERTUTUR


TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 0 0 6 24 BIL. MURID 0 0 5 15 5 5

30 20
25 24
15
15
20

15 10
10 5 5 5
6 5
5

0 0
TP0 1 TP0 2 TP0 3 TP0 4 TP 5 TP 6
TP0 1 TP0 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6

JUMLAH 30 MURID JUMLAH 30 MURID

KEMAHIRAN MEMBACA KEMAHIRAN MENULIS


TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 5 4 16 5 BIL. MURID 0 0 0 30 0 0

20 35
30
16 30
15 25
20
10
15
5 5 10
5 4
5
0 0
TP0 1 TP0 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TP0 1 TP0 2 TP0 3 TP 4 TP0 5 TP0 6

JUMLAH 30 MURID JUMLAH 30 MURID

TAHAP PENGUASAAN KESELURUHAN


TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6

TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 0 0 30 0

BIL. MURID
30
32
28
24
20
16
12
8
4
0
01 02 3
0 4
0 5 6
0

JUMLAH 30 MURID