Anda di halaman 1dari 2

TEKS DOA JAMUAN HI-TEA DAN MAJLIS PERSARAAN

.‫ والعاقبة للمتقين‬.‫ الحمد ل رب العلمين‬.‫بسم ا الرحمن الرحيم‬


.‫ والصلةا والسلما على أشرف المرسلين‬.‫ولعدوان إل على الظالمين‬
.‫ اللهم يا بديع السموات والرض‬.‫وخاتم النبيين وعلى اله وأصبه أجمعين‬
‫يا ذالجللا والكإراما‬.
Segala puji hanya untuk-MU ya Allah, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi
Muhammad s.a.w. ya Allah, kami merafa’kan kesyukuran atas keizinan-MU untuk kami
berkumpul di sini, di Majlis Hi-Tea Kelab Guru dan Kakitangan SMK Alam Damai kali
_____ pada pag yang damai ini, kami menadah tangan dengan penuh pengharapan dan
rendah diri agar kami dikurniakan limpah kurnia, inayah dan riayah, taufik dan hidayah, agar
kami dikurniakan kesihatan dan kekuatan, tekad dan azam yang tinggi untuk Berjaya serta
menjalankan tugas dengan penuh amanah dan tanggung jawab.
Ya Allah Yang Maha Mengetahui,
Sepanjang tahun 2018 hinggala kini 26 januari 2019, kami telah sedaya upaya melaksanakan
tugas, mendidik anak bangsa sesuai dengan Falsafah pendidikan Negara, menyampaikan ilmu
berdasarkan sukatan pelajaran, berusaha membantu anak murid kami, memahami konsep
ilmu yang tersirat disebalik yang tersurat, bagi melahirkan hamba-hamba yang taat kepada
agama MU.
Jesteru itu ya Allah, kami memohon agar Engkau ampunkan dosa kami, sekiranya kami
tersilap dalam memberi makna, tersalah dalam menghurai fakta, terlanggar batas tutur kata
dan adab bicara, tersasar dari landasan kebenaran, tersalah anggap terhadap anak didik kami
dan kurang memahami kehendak mereka. Serta tidak berupaya menarik minat mereka supaya
cintakan ilmu, yang menjadi tugas utama profesion kami.
Ya Allah ya Tuhan Kami,
Sekiranya usaha kami tidak setimpal dengan apa yang sepatutnya kami curahkan, maka
Engkau ampunkanlah dosa kami, berkatilah rezeki kami, halalkanlah pendapatan kami, dan
sekiranya masih berkurangan, maka engkau tampungkanlah ia dengan ibadat-ibadat sunat dan
kebajikan yang kami kerjakan.
Kami juga memohon kepada MU Ya Rahim,
Engkau tunjukkanlah kami jalan yang benar, tetapkanlah iman kami, tambahkanlah kecintaan
kami kepada Agama MU, hidupkanlah kami dengan perasaan kasih uhkwah islamiah,
satukanlah hati kami, kukuhkanlah perpaduan antara kami, jadikanlah kami para guru yang
mampu berbincang tanpa berbalah, berbeza pendapat tanpa sengketa, mempunyai jalinan
kerja yang utuh, dan jauhkanlah kami ya Allah, dari sifat mazmumah, dengki-mendengki
terhadap pencapaiaan sesame sendiri, bermusuh-musuhan dan berpaling muka, serta tindas-
menindas demi kepentingan diri sendiri, sebaliknya, Engkau campakkanlah kedalam hati-hati
kami, perasaan ingin membantu agar yang berat sama dipikul dan yang ringan dijinjing
sama, demi kecemerlangan SMK Alam Damai.
Ya Rahman, Ya Aziz, Ya Ghaffar

Pada saat dan detik yang bersejarah ini, kami menghulurkan tangan pengharapan, memohon
ihsan dan RahmatMu, agar Engkau anugerahkan kesejahteraan, taufiq dan hidayah, juga
kesabaran, ketabahan dan kekuatan kepada Yang Berbahagia Tn. Hj. Khairom bin Patong
yang akan bersara, menamatkankan perkhidmatannya sebagai seorang guru. Moga baginya
selepas bersara nanti, kehidupan yang penuh gembira, ceria dan bahagia, serta dikurniakan
dengan kesihatan, kesejahteraan, ketenteraman dan ketenangan.

Allahumma Ya MunzilarRahmah wa Ya FatihalBarakah


Ya Allah Ya Tuhan kami, kurniakanlah kepadanya dengan ganjaran, syafaat dan keredhaan
atas segala jasa dan pengorbanan yang telah beliau curahkan sepanjang bergelar sebagai
seorang guru. Kau limpahkanlah Rahmat dan BerkatMu, sebagai ganjaran kepada semangat
juang yang tidak pernah mengenal erti putus asa, di dalam memikul tanggungjawab sebagai
pendidik, pemimpin dan bapa yang sentiasa berusaha menyumbang tenaga, idea dan
kepakaran, demi kecemerlangan anak bangsa khususnya anak-anak di smk alam
damai. Mudah-mudahan segala jasa, pengorbanan, dan semangat beliau menjadi pendorong
untuk kami meneruskan perjuangan sebagai seorang insan pendidik.

Allahumma Ya `Aalim wa Ya QadhialHajat

Jadikanlah kami Ya Allah, daripada kalangan hamba-hambaMu yang taat dan bersyukur.
Jauhkanlah kami Ya Allah, daripada melanggari perintahMu. Kurniakanlah kepada kami
kesihatan yang berpanjangan, kesejahteraan yang sempurna, fikiran yang waras, minda yang
cergas, rezeki yang halal, zuriat dan generasi yang beriman serta kurniakanlah kepada kami
segala kebaikan di dunia dan juga di akhirat.

Ya Zal Jalali Wal Ikram

‫ عوتعفعرَرقععنا لمجن بعجعلدله تعفعصرمقا عمجع ص‬. ‫عاللمهصمم اججععجل عججمعععنا هععذا عججممعا عمجرصحجوعما‬
‫ عوعل تعججععلل‬.‫صجومما‬
‫طصرمدا عوعل عمجحصرومما‬ ‫ عوعل عمعععنا عوعل عمجن يعجتبعصععنا عشقل يميا عولضا عم ج‬.‫عاللمهصعم فلجيعنا‬.
Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah perhimpunan ini sebagai perhimpunan yang Engkau
rahmati, dan perpisahan kami selepas majlis ini sebagai perpisahan yang terpelihara daripada
bala bencana dan kemaksiatan. Ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa
guru-guru kami dan dosa mukminin dan mukminat sama ada yang masih hidup atau yang
telah meninggal dunia.

‫ وعلى اللله‬.‫ وصلى ا على سيدنا محمد‬.‫ وقنا عذاب النار‬.‫ربنا اتنا في الدنيا حسنة‬
‫ والحملللللللللللللد لللللللللللللل رب العلللللللللللللالمين‬.‫وصلللللللللللللحبه وسللللللللللللللم‬.

Anda mungkin juga menyukai