Anda di halaman 1dari 1

Cara-cara Memelihara Alam Sekitar

Kitar semula
Kita boleh kitar semula kertas, kaca, besi, plastik dan sebagainya.
kita mestilah membuang sampah ke dalam tong kitar semula yang disediakan.

menanam pokok bunga


kita patutlah menanam pokok bunga yang banyak di kawasan rumah.
Dengan cara ini, kita dapat menghijaukan alam sekitar.

tidak membuang sampah sarap merata-rata


kita tidak boleh membuang sampah sarap merata-rata.
kita akan mencemarkan sungai jika kita membuang sampah ke dalam sungai.

tidak melakukan pembakaran terbuka


Kita tidak boleh melakukan pembakaran terbuka seperti membakar sampah sarap.
Pembakaran terbuka akan mencemerkan udara kita.

gotong-royong
kita boleh mengadakan gotong-royong membersihkan alam sekitar.
Dengan cara ini, alam sekitar akan menjadi bersih dan ceria.