Anda di halaman 1dari 1

Tema : Keluarga Sejahtera

Topik : "Unit 1 :Adikku Baru Lahir - Comelnya Adik

PKJR : Ketidakbolehlihatan"

Standard Pembelajaran : 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber
dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang gramatis dalam sesuatu situasi secara
bertatasusila

Objektif: Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat

1.memberikan respons yang sesuai terhadap ayat tanya.

"2.menyatakan maksud ketidakbolehlihatan dan impaknya terhadap pejalan kaki dan

penunggang basikal. "

Aktiviti : 1.Murid menonton klip video.

2.Murid berbincang tentang maksud dan risiko secara berkumpulan.

3.Murid mengujarkan dialog secara berpasangan.

4.Murid membuat kesimpulan tindakan keselamatan yang perlu dilakukan.

5.Murid melengkapkan aktiviti BAM.

Bahan Bantu Belajar : BAM, komputer

Pengisian Kurikulum : "Ilmu PKJR ( HP 1.1.4) (Aktiviti: 1, halaman: 1)

Nilai : rasional, mematuhi peraturan

EMK : Keselamatan Jalan Raya

Strategi P&P:KB – Menaakul, Meramal

Kecerdasan Pelbagai: Verbal Linguistik"

Pentaksiran : Guru menilai murid berdasarkan aktiviti BAM dan soal jawab.