Anda di halaman 1dari 4

JADUAL WAKTU BERTUGAS

1.) Waktu bertugas pada waktu pagi adalah seperti berikut :

HARI WAKTU
ISNIN – KHAMIS 9.50am – 10.10am
JUMAAT 9.30am – 9.50am
2.) Pengawas PSS akan bertugas pada waktu petang mengikut keperluan guru
perpustakaan.
3.) Tugas harian pengawas pusat sumber:
a. Membantu dalam pengedaran bahan buku (peminjaman dan pemulangan).
b. Membantu dalam penyusunan bahan-bahan di rak dan lain-lain.
c. Menyimpan dan menyusun bahan-bahan yang telah digunakan oleh para pengguna
ke tempat asal.
d. Menjaga kebersihan PSS termasuk tugas kemas-mengemas.
e. Melaksanakan tugas khas yang telah diarahkan oleh guru penasihat.
4.) Tugas-tugas khas:

JAWATAN TUGAS-TUGAS
KETUA PENGAWAS PSS - Mempengerusikan setiap mesyuarat am JK
Pengawas PSS
- Bertanggungjawab di atas perjalanan Lembaga PSS
- Menjalankan tugas-tugas yang diarahkan oleh Guru
Penasihat
- Menyusun jadual tugas bagi pengawas PPS
- Menjadi penasihat kepada pengawas pusat sumber
- Membuat penyelarasan dan mengemaskini sistem
organisasi
- Mengawasi perjalanan aktiviti dan tugasan setiap
pengawas PPS
- Senaraikan alat tulis atau bahan lain yang perlu dibeli
oleh sekolah kepada guru penasihat.

PENOLONG KETUA PENGAWAS - Mempengerusikan mesyuarat jika tiada Ketua


PSS Pengawas PSS
- Menjalankan tugas-tugas khas
yang diarahkan oleh Guru Penasihat PSS
- Bertanggungjawab di atas perjalanan Lembaga
Pengawas PSS
- Bertindak sebagai penolong utama ketua pengawas
PPS
- Mengawal disiplin pengawas pusat sumber
- Mengutip wang hukuman yang tertangguh lama
bersama dengan bendahari setiap bulan. (jika ada).
- Mengendalikan jamuan tahunan pengawas pusat
sumber

SETIAUSAHA - Menyediakan agenda dan minit mesyuarat


- Menyediakan surat menyurat hal pusat sumber
- Menyediakan laporan aktiviti untuk direkodkan
- Memfailkan segala surat-menyurat bagi lembaga
pengawas pusat sumber
- Menyediakan senarai nama dan biodata bagi
pengawas pusat sumber
- Menyediakan dan mengemaskinikan fail pengawas
pusat sumber sekolah.
- Memeriksa fail pengawas pusat sumber setiap
minggu.

NAIB SETIAUSAHA - Menjalan tugas setiausaha semasa ketiadaan


setiausaha
- Menyediakan agenda dan minit mesyuarat
- Menyediakan surat menyurat
- Menyediakan laporan aktiviti untuk direkodkan

BENDAHARI - Mengutip wang hukuman dan bayaran ganti


rugi (alatan dan buku)
- Menyerahkan wang kepada Guru Penasihat
- Menyediakan laporan kewangan terkini pada setiap
mesyuarat.

NAIB BENDAHARI - Membantu Bendahari


- Mengutip wang hukuman dan bayaran ganti
rugi (alatan dan buku)
- Menyerahkan wang kepada Guru Penasihat
- Menyediakan laporan kewangan terkini pada setiap
mesyuarat.

AJK ICT/GRAFIK - Menaipkan maklumat buku ke dalam sistem


komputer.
- Masukkan data-data pelajar yang terkini
- Menyediakan “bar-code” yang baru serta
menggantikan yang hilang ,rosak atau buku
baru (apabila diminta oleh AJK Pemprosesan).
- Membantu guru penasihat dalam menjayakan
pengautomasian dan pembinaan laman web pusat
sumber sekolah

AJK PEMPROSESAN BUKU - Memproses semua buku rujukan, buku cerita yang
baru dibeli oleh pihak sekolah
- Memastikan setiap buku yang diproses, datanya
telah dimasukkan ke dalam komputer sebelum
dipinjam oleh pengguna.
- Membahagikan semua pengawas kepada seksyen
yang ditentukan untuk aktiviti pemprosesan buku
- Buku yang terkoyak atau rosak akan letak pada
kaunter dan akan diproses semula dengan secepat
mungkin.
AJK MAJALAH / AKHBAR - Membantu dalam penyemakan majalah/akhbar yang
diterima daripada pembekal.
- Mengambil surat khabar langganan pusat sumber
dari pondok pengawal setiap pagi.
- Menyusun atur surat khabar dan majalah serta
mengasingkan edisi baru dan edisi lama.
- Merekod majalah baru ke dalam buku catatan
majalah dan memproseskan.
- Majalah majalah lama diproses semula iaitu 6 atau 12
buah majalah lama dijilidkan menjadi majalah tebal.
- Menguruskan bahan bacaan tambahan seperti
katalog, risalah, majalah sekolah,dan buku panduan
lanjutan pelajaran.

AJK BBM/BBB/APD/SAL - Membantu menguruskan alat pandang dengar,


(BBM – BAHAN BANTU bahan bantu mengajar, bahan bukan buku termasuk
MENGAJAR, perkakasan dan bahan perisian.
BBB – BAHAN BUKAN BUKU, - Merekodkan maklumat-maklumat bahan bukan buku
APD – ALAT PANDANG ke dalam buku rekod dan komputer.
DENGAR, - Membantu dalam mengendalikan dan mengurus bilik
SAL – SELF ACCESS LEARNING ) APD dan bilik SAL.
- Mengemaskini rekod bahan bantu mengajar dan
bahan bukan buku dari semasa ke semasa
- Menghasilkan kod bar untuk setiap BBM dan BBB

AJK KEBERSIHAN & KECERIAAN - Menjaga kebersihan perpustakaan


- Memastikan kerja pembersihan dijalankan dengan
sempurna.
- Melaporkan sebarang kerosakan kepada guru
penasihat demi bantuan juruteknik.
- Menjaga kecantikan perpustakaan dan menguruskan
segala kerja pembaikan
- Melakukan kerja penghiasan bilik sumber dari
semasa ke semasa
- Bertanggungjawab terhadap kecantikan dan
penghiasan papan notis (3 bulan sekali ) dan papan
notis di kawasan sekolah.

AJK PENYEMAKAN STOK & - Membuat hapus kira bagi buku yang telah hilang.
INVENTORI - Terlibat dalam pemeriksaan stok setiap hujung
tahun.

AJK SUDUT BACAAN - Merangka borang penilaian bagi Pertandingan Sudut


Bacaan yang akan dijalankan pada setiap bulan.
- Membuat hebahan dan menggalakkan pelajar-pelajar
untuk mengumpul sebanyak buku ilmiah dan
diletakkan di sudut bacaan.
- Mewujudkan sudut bacaan pada papan notis pusat
sumber di sekolah.
AJK DATA & DOKUMENTASI - Mengumpulkan maklumat isu-isu semasa dari
suratkhabar dan failkan.
- Mendapatkan majalah-majalah lama daripada AJK
Majalah/Akhbar untuk dijilidkan. ( 6 atau 12 buah
majalah)
- Membuat dokumentasi bagi semua aktiviti pusat
sumber sekolah.

AJK PUBLISITI - Membantu mempromosikan PSS.


- Menghasilkan brosur, ‘bookmark’ atau apa sahaja
untuk mempromosikan pusat sumber sekolah.
- Membuat hebahan bagi setiap program yang akan
dilaksanakan

Anda mungkin juga menyukai