Anda di halaman 1dari 33

PROJEK NILAM

SEKOLAH KEBANGSAAN KIJAL


KANDUNGAN
 Pengertian NILAM
 Objektif NILAM
 Contoh Aktiviti NILAM
 Peranan Sekolah
 Peranan Jawatankuasa
 Peranan Setiausaha Penyelaras
 Peranan Guru Kelas
 Peranan Pengerusi Panitia M/Pelajaran
 Peranan Pengawas PSS
 Peranan Murid
 Pengumpulan Data
PENGERTIAN NILAM
( Nadi Ilmu Amalan Membaca )

Pengabungan atau adunan kesemua


aktiviti gerakan membaca yang pernah
dijalankan di sekolah dengan
memberikan pengiktirafan yang sesuai
OBJEKTIF NILAM
 Memupuk budaya membaca
dikalangan murid sekolah rendah dan
menengah.
 Mempelbagai aktiviti galakan
membaca yang kreatif, inovatif dan
berkesan
 Menerap naluri gemar membaca bagi
menghasilkan masyarakat berilmu
CONTOH AKTIVITI NILAM
 Minggu galakan membaca
 10 minit Bersama Buku
 Seorang Pelajar Sebuah Buku
 Buku Skrap
 Pertandingan membaca pantas
 Pertandingan Membuat Sinopsis Cerita
PERANAN SEKOLAH
 Mengerakan guru bagi menjayakan program
 Menjalankan seliaan dari masa ke semasa
 Mengesahkan Penarafan murid terhadap
pingat yang diperolehi
 Menentukan bahan bacaan mencukupi
 Memastikan Rekod Bacaan disemak oleh
guru
 Memastikan laporan tahunan disediakan dan
dihantar ke PKG, PPD dan PSPN
Peranan Jawatankuasa
 Menyedia kertas kerja projek NILAM
 Membuat carta organisasi
 Menyediakan senarai tugas
Setiausaha Penyelaras,Guru Kelas
dan Guru Perpustakaan
 Memastikan bahan mencukupi
 Menyelaras pengumpulan data NILAM
 Mengadakan Mesyuarat
Peranan Setiausaha Penyelaras
 Membentuk pasukan kerja guru dan pelajar
 Menggredkan buku
 Menyediakan Buku Rekod Nilam kepada
semua guru kelas
 Mengumpul,menganalisis dan merumus data
 Merancang dan melaksana aktiviti untuk
menyokong Projek NILAM
 Menyedikan laporan untuk dihantar ke
PKG,PPD dan PSPN
Peranan Guru Kelas
 Mewujudkan sudut bacaan dalam kelas
 Memastikan setiap murid mempunyai Buku
Rekod Bacaan
 Merekod data bacaan dalam Buku Rekod
NILAM
 Mengesah dan menandatangani rekod
bacaan murid
 Memastikan bahan bacaan mencukupi
 Memastikan kelancaran program
PERANAN PENGERUSI PANITIA
MATAPELAJARAN
 Membantu Guru Perpustakaan memilih
bahan bacaan
 Menggalak dan membimbing murid
membaca
 Memastikan aktiviti P&P menjurus
kepada galakan membaca
PERANAN PENGAWAS PSS
 Sebagai agen penggerak Projek NILAM
 Menggalak dan membantu rakan meminjam
buku
 Membantu Setiausaha Penyelaras, Guru
Perpustakaan mempamerkan buku
 Membantu guru kelas, guru perpustakaan
dalam mengumpul data NILAM
 Menjaga keselamatan buku
PERANAN MURID
 Membaca buku sebanyak mungkin
 Merekod bahan bacaan dalam Buku
Rekod Bacaan
 Sentiasa bersama buku
 Mempelbagaikan bahan bacaan
 Bersemangat untuk mencapai tahap
tertinggi ( Pingat Nilam )
 Menjadi Rakan Pembaca
PENGUMPULAN DATA
 Data daripada murid
 Data daripada guru kelas
 Data daripada Setiausaha Penyelaras
REKOD BACAAN MURID
UNTUK BUKU BUKAN FIKSYEN
TARIKH / DATE : ________________________
JUDUL / TITLE : ________________________
PENGARANG / AUTHOR :_________________
PENERBIT / PUBLISHER :_________________
PERKATAAN BARU / GLOSSARY :
1 ____________ 4 ___________ 7 ______
2 ____________ 5 ___________ 8 ______
3 ____________ 6 ___________ 9 ______
KANDUNGAN / CONTENTS :
1 __________________________________________
2 __________________________________________
3 __________________________________________
4 __________________________________________
5 __________________________________________
6 __________________________________________
7 __________________________________________
8 __________________________________________
9 __________________________________________
10 _________________________________________
PENILAIAN GURU/TEACHER’S ASSESSMENT:
____________________________________________

TANDATANGAN GURU / TEACHER’S SIGNATURE


____________________________________________
REKOD BACAAN MURID
UNTUK BUKU FIKSYEN
TARIKH / DATE : _________________________________
JUDUL / TITLE : _________________________________
PENGARANG / AUTHOR :__________________________
PENERBIT / PUBLISHER :__________________________
PERKATAAN BARU / GLOSSARY :
1 ____________ 4 ___________ 7 ______
2 ____________ 5 ___________ 8 ______
3 ____________ 6 ___________ 9 ______
WATAK-WATAK/CHARACTERS :
1 _______________ 4 ______________________
2 _______________ 5 ______________________
3 _______________ 6 ______________________
SINOPSIS / SYSNOPSIS :
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
PENILAIAN GURU/TEACHER’S ASSESSMENT:
________________________________________________
________________________________________________
TANDATANGAN GURU / TEACHER’S SIGNATURE
________________________________________________
DATA YANG PERLU ADA PADA
SETIAUSAHA PENYELARAS
 Senarai semak jadual penghantaran Borang
Banyak Membaca oleh guru kelas
 Borang analisa Rekod Banyak Membaca Tahap
/ Rakan Membaca
 Borang Pencalonan Nama Murid Banyak Memb
PENGIKTIRAFAN PINGAT
 TAHAP 1
 TAHAP 2
 SISTEM GANJARAN
TAHAP 1
 Gangsa - 36 Bintang ✰
 Perak - 72 Bintang ✰
 Emas - 108Bintang ✰
 Nilam - 144Bintang ✰

( 1 Bintang ✰ 20 m/s )
Tahap 2
 Gangsa - 72 Bintang ✰
 Perak - 144Bintang ✰
 Emas - 216Bintang ✰
 Nilam - 288Bintang ✰

( 1 Bintang ✰ 100 m/s )


Sistem Ganjaran
 Gangsa : 100 – 199 markah
 Perak : 200 – 299 markah
 Emas : 300 – 399 markah
 Nilam : 400 ke atas
Sistem Ganjaran
Peringkat Sekolah:
SIJIL PENGIKTIRAFAN PINGAT
Peringkat Daerah :
……………………………….

Peringkat Negeri :
…………………………………
SELAMAT BERTUGAS

SEKIAN, TERIMA KASIH