CONTOH FAIL PROGRAM NILAM SEKOLAH RENDAH & SEKOLAH MENENGAH

KANDUNGAN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Senarai Semak. Carta Organisasi AJK Pelaksana Program NILAM Sekolah. Perancangan Tahunan Aktiviti Pengisian Program NILAM ( Carta Gantt ) Analisis Pembacaan Bulanan Dan Tahunan Setiap Murid Mengikut Kelas. Pelaporan Status Pelaksanaan Program NILAM Sekolah Ke PKG. Graf Pencapaian Tahap Jauhari Dan Rakan Pembaca Peringkat Sekolah. Surat-Menyurat/Aktiviti/ Pekeliling tentang P. NILAM.

PROGRAM NILAM

CARTA ORGANISASI

PROGRAM NILAM

PERANCANGAN AKTIVITI TAHUNAN ( CARTA GANTT )

PROGRAM NILAM

ANALISIS PEMBACAAN BULANAN DAN TAHUNAN

PROGRAM NILAM

PELAPORAN STATUS PELAKSANAAN PROGRAM NILAM

PROGRAM NILAM

GRAF PENCAPAIAN TAHAP JAUHARI DAN RAKAN PEMBACA

PROGRAM NILAM

SURAT-MENYURAT / AKTIVITI / PEKELILING