Anda di halaman 1dari 44

Created Mat Alhuda Bin Md.Hanapi (mtlahuda @yahoo.

com 0139188646)

Kaedah untuk memasang (installation) Jadual Waktu ASC kedalam


komputer anda adalah seperti berikut:

aSc Time tables 2006

Klik folder Jadual Waktu aSc 2006

Paparan berikut akan di tunjukan


selepas anda membuka (Klik)
folderJadual Waktu aSc 2006

Silak Klik ( 2X ) pada ikon di atas untuk memasang jadual Waktu aSc
kedalam komputer anda

1
Created Mat Alhuda Bin Md.Hanapi (mtlahuda @yahoo.com 0139188646)
Paparan di bawah ini akan ditunjukkan setelah anda membuat Double
klik (2X ) pada ikon di atas tadi.Paparan ini adalah untuk memilih bahasa
.Sila klik OK jika bendera
English /USA Telah dipilih secara automatik,jika belum dipilih
Sila klik English/USA dan klik OK

Klik di sini

2
Created Mat Alhuda Bin Md.Hanapi (mtlahuda @yahoo.com 0139188646)

Sila klik di sini


(Next)

Jadual aSc akan


Di tempatakan di
C jika paparan C
Di paparkan

Sila klik Next

3
Created Mat Alhuda Bin Md.Hanapi (mtlahuda @yahoo.com 0139188646)

Sila klik Install

Tunggu sehingga Installation selesai (warna hijau penuh )

4
Created Mat Alhuda Bin Md.Hanapi (mtlahuda @yahoo.com 0139188646)

Klik Finish

Paparan berikut akan ditunjukkan

5
Created Mat Alhuda Bin Md.Hanapi (mtlahuda @yahoo.com 0139188646)

Untuk memasang (Install) aSc


Untuk memasang (Install) aSc
tanpa dengan lesen (mendaftar)
tanpa lesen (pendaftaran) sila
sila klik perkataan :
klik perkataan Continue…
Enter registration code

Masukan nama sekolah masukan CD Key


Sila klik di sini (Work with the program)
dan klik OK

6
Setelah anda siap membuat Installation (memasang) perisian aSc kedalam
Created Mat Alhuda Bin Md.Hanapi (mtlahuda @yahoo.com 0139188646)

komputer anda.Sekarang tibalah masa untuk membina jadual tersebut


Untuk memulakan pembinaan Jadual Waktu aSc sila pilih Use Wizard
(Klik Use Wizard)

Sila Klik Next

7
Letakan Nama Sekolah jika anda mendaftar perisian ini.
Created Mat Alhuda Bin Md.Hanapi (mtlahuda @yahoo.com 0139188646)
Jika anda tidak mendaftar jangan ubah ruangan ini biarkan ia
dengan perkataan Please register

Letakan Tahun
persekolahan di sini

Masukan jumlah bilangan


Waktu dalam sehari di sini

Klik di sini dan pilih hari cuti mingguan


bagi negeri anda.Setelah anda memilih hari
cuti mingguan Timetanle for days of week
akan berubah secara automatik

Setelah selesai mengisi maklumat di atas sila klik Next

8
Created Mat Alhuda Bin Md.Hanapi (mtlahuda @yahoo.com 0139188646)

Paparan di atas adalah paparan untuk memasukkan Mata Pelajaran yang


ada di sekolah anda

Seterusnya untuk memasukan Subjek /Mata Pelajaran sila klik New

9
Created Mat Alhuda Bin Md.Hanapi (mtlahuda @yahoo.com 0139188646)

Masukan Mata
Pelajaran di sini
Ruangan Short
boleh diubah jika
anda ingin
Klik di sini dan pilih
meletakan
Free untuk semua
ringkasan mata
matapelajaran Kecuali
pelajaran yang
PJ letakan easy subject
berlainan dari
atau difficult begitu
yang dipaparkan
juga dengan Pendidkan
kesihatan letakkan
pilihan yang berbeza
dari pilihan mata
pelajran Pj

Setelah kita memasukan nama Mata Pelajaran ke dalam kotak Subject title
pastikan kekotak Edit digunakan untuk memastikan Waktu rehat, perhimpunan
dan waktu pulang di tandakan dengan tanda pangkah X
Ulangi langkah di atas sehingga ke semua Mata Pelajaran telah dimasukkan dan
di edit sebagaimana langkah di atas (Untuk Mata Pelajaran Pj pastikan kesemua
waktu selepas rehat di tandakan X dan Tpye of subject diletakkan pilihan yang
berbeza dengan mata pelajaran lain samada easy atau difficult)
Begitu juga dengan pendidikan Kesihatan hendaklah berbeza pilihan Tpye of
subject dari Pj dan mata pelajaran lain atau dengan kata lain jika Pj diletakan
sebagai easy maka pendidikan kesihatan akan diletakkan dengan difficult dan
kesemua mata pelajaran lain akan diletakan free begitulah sebaliknya.

10
Created Mat Alhuda Bin Md.Hanapi (mtlahuda @yahoo.com 0139188646)

Petak ini
digunakan untuk
membuat pilihan
secara keseluruhan
Cth nya jika kita
ingin memilih
tanda pangkah
pada semua petak
menurun kebawah
iaitu hari ahad
hingga isnin maka
kita boleh gunakan
kaedah ini (klik
pada petak no1,2..)

Letak Tetikus pada petak- petak mata pelajaran kemudian tekan tetikus sehingga tanda X, ?
dan √ di tunjukkan .
Tanda X adalah digunakan untuk menghalang sebarang mata pelajaran dari diisi kedalam dalam

petak yang di tanda itu contohnya rehat dan perhimpunan,

Manakala tanda √
adalah digunakan bagi membenarkan petak –petak tersebut boleh diisi dengan
mata pelajaran yang di kehendaki. Setelah selesai mengisi petak-petak tersebut sila klik OK

Inil adalah contoh petak-petak yang


telah selesai di isi dengan tanda –
tanda – tanda yang di kehendaki
tanda X itu menunjukkan waktu
perhimpunan dan rehat

11
Created Mat Alhuda Bin Md.Hanapi (mtlahuda @yahoo.com 0139188646)

Paparan selepas subjek Bahasa Melayu


Paparan sebelum subjek (mata pelajaran dimasukkan)
berjaya di masukan
Ruangan subjek adalah kosong
Ruangan subjek mengandungi Subjek,
Ringkasan Mata Pelajaran.Jenis dan
Detail

Untuk memasukkan subjek seterusnya sila klik kekotak New kemudian masukkan nama mata pelajaran yang
dikehendaki seterusnya tekan OK bagi mata pelajaran yang Tpye of subject nya sama, ulangi kerja –
kerja ini sehingga kesemua mata pelajaran telah dimasukkan, namum bagi mata pelajaran yang berlainan
Type of subject nya berlaian seperti Pendidikan Jasmani anda perlu mengedit dulu Type of subject
kemudian tekan OK

12
Created Mat Alhuda Bin Md.Hanapi (mtlahuda @yahoo.com 0139188646)

Setelah kesemua subjek telah di masukkan maka paparan seperti ini akan ditunjukkan
Paparan ini adalah pertunjuk kepada jumlah mata pelajaran yang anda telah masukkan dan
juga sebagai petanda kepada kedudukan setiap mata pelajaran yang kita kehendaki.

Setelah anda selesai memasukkan kesemua mata


pelajaran yang di kehendaki sila tekan OK

13
Created Mat Alhuda Bin Md.Hanapi (mtlahuda @yahoo.com 0139188646)

Paparan ini adalah paparan untuk memasukan nama darjah atau tahun yang ada di sekolah
anda.Sila klik New untuk memasukan nama darjah atau tahun.

Taipkan nama darjah atau tahun di sini (Form Name) kemudian klik OK ulangi
langkah ini sehingga kesemua tahun atau darjah yang ada di sekolah anda telah
dimasuki .

14
Created Mat Alhuda Bin Md.Hanapi (mtlahuda @yahoo.com 0139188646)

Untuk Edit kelas sila klik ke atas


paparan Detail sehingga warna biru
akan kelihatan seperti paparan di atas
kemudian klik Time off

Untuk membuang nama kelas


atau tahun tekan Remove

Setelah anda memasukan nama tahun atau darjah dan klik OK paparan di atas akan
ditunjukkan.Seterusnya anda perlu mengedit jadual kelas tersebut untuk meletakan waktu rehat, pulang
dan perhimpunan untuk mengedit jadual kelas anda perlu menekan kotak Time off kemudian masukan
tanda X pada rungan rehat ,perhimpunan dan waktu pulang.

Paparan ini akan ditunjukkan setelah anda menekan kekotak Time off
.Edit ruangan yang di kehendaki dan tekan OK.

15
Created Mat Alhuda Bin Md.Hanapi (mtlahuda @yahoo.com 0139188646)

Paparan di atas akan ditunjukan setelah anda berjaya memasukan nama- nama kelas
dan mengeditnya kemudian menekan kekotak OK.Setelah anda selesai memasukkan
kesemua na- nama kelas atau tahun maka paparan seperti di bawah akan di tunjukkan.

Klik OK

16
Created Mat Alhuda Bin Md.Hanapi (mtlahuda @yahoo.com 0139188646)

Seterunya paparan bilik-bilik khas akan di tunjukkan setelah anda selesai


memasukan nama- nama kelas .Bahagian ini boleh di abaikan atau di
tinggalkan sekiranya anda tidak mahu membuat jadual bilik bilik khas seperti
Kemahiran hidup atau Makmal Sains menggunakan kaedah ini tetapi jika anda
ingin membina juga jadual bilik – bilik khas anda perlu Tekan kekotak New

Taipkan nama
bilik-bilik khas
di sini

Kemudia Klik OK

17
Created Mat Alhuda Bin Md.Hanapi (mtlahuda @yahoo.com 0139188646)
Paparan bilik- bilik
khas ditunjukkan
setelah anda
memasukanya

Untuk Edit jadual bilik-bilik khas klik ke atas paparan Detail sehingga warna biru
akan kelihatan seperti paparan di atas kemudian klik Time off dan edit Time offf
sebagaimana yang dikehendaki

18
Created Mat Alhuda Bin Md.Hanapi (mtlahuda @yahoo.com 0139188646)

Paparan ini akan ditunjukkan setelah andai selesai memasukan kesemua


bilik-bilik khas dan mengedit Time off nya.Seterusnya tekan NEXT

Klik New untuk


memasukan nama guru

Ini adalah form guru di mana anda akan memasukan nama-nama guru sekolah
anda melalui form ini .
Klik New untuk memasukan nama guru

19
Created Mat Alhuda Bin Md.Hanapi (mtlahuda @yahoo.com 0139188646) Masukan nama
guru di sini

Pastikan Ikon Kotak


Jantina di tanda tick
bagi lelaki dan
tinggalkan kosong
bagi perempuan

Setelah anda menekan kekotak NEW paparan ini akan ditunjukkan


Masukkan nama guru dan tandakan ruangan jantina kemudian klik OK

Paparan ini adalah paparan Kontrak Waktu atau jumlah waktu dan mata pelajaran yang
diajar oleh seseorang guru.
Untuk memasukan jumlah waktu dan mata pelajaran yang diajar oleh seseorang guru klik
New Lesson

20
Created Mat Alhuda Bin Md.Hanapi (mtlahuda @yahoo.com 0139188646)

Klik di sini untuk


memilih subjek atau
mata pelajaran

Perkataan
Entire Form
harus di kekal
untuk semua
kontrak

Pastikan ketiga –tiga


kekotak ikon ini kosong
tidak ditanda tick

Ikon ini digunakan


untuk memilih kelas
21 darjah
atau
Created Mat Alhuda Bin Md.Hanapi (mtlahuda @yahoo.com 0139188646)

Klik di sini untuk memilih


Jenis masa / waktu mengajar samada 1 masa,
Masukan jumlah waktu
2 masa , 3 masa dan lain – lain.
mengajar dalam seminggu
Di sini

Contoh nya jika anda mengajar mata pelajaran Bahasa Melayu


Jumlah dalam satu minggu adalah 12 kali
Maka di tempat Lesson s / Week anda boleh letakan 4 manakala tempat Duration anda letakan Triple ini bemaksud
4 x 3 = 12 kali seminggu
Ini bemakna kelas Bahasa Melayu anda adalah 3 masa iaitu 1jam 30 minit untuk satu kelas dan anda akan memasuki
4 kali sahaja dalam seminggu
Tetapi jika anda meletak 4 pada lesson kemudian Double untuk Duration
Ini bermakna anda baru mempunyai 4x2 = 8 waktu
Oleh itu anda perlu mengulangi lagi langkah ini dengan memasukan pula 2 Lessons
Dan tempat Duration Double ( 2x 2 = 4) dan klik ok dengan ini cukuplah jumlah waktu Bahasa Melayu anda iaitu
8+4 =12 WAKTU SEMINGGU
Jumlah pengiraan waktu ini boleh dimasukkan megikut kehendak anda sendiri terpulang kepada jumlah waktu
anda mengajar

Ingat selepas anda selesai memasukan waktu untuk kontrak yang pertama klik OK
Paparan berikut akan ditunjukkan

22
Created Mat Alhuda Bin Md.Hanapi (mtlahuda @yahoo.com 0139188646)

Untuk memasukan maklumat yang kedua (kontrak kedua ) klik New Lesson

Setelah anda klik New Lesson paparan kosong untuk guru di papar kembali.Isikan
maklumat sebagaimana langkah yang pertama dan klik Ok diikuti dengan klik
New Lesson sehinggalah selesai semua kontrak masa guru dimasukkan.

23
Created Mat Alhuda Bin Md.Hanapi (mtlahuda @yahoo.com 0139188646)

Setelah anda masukan jumlah waktu mengajar dan klik ok paparan di atas akan ditunjukkan
Jikalau anda memasukan 2 kali maklumat di atas maka 2 paparan waktu akan di tunjukkan
Sebagaimana paparan di atas di mana paparan menunjukkan 3 waktu untuk kelas 1 Arif
Setiap hari (3 waktu x 4 hari mengajar ) ini adalah contoh sahaja
Apabila kontrak masa untuk seseorang guru itu selesai dimasukkan sila klik OK

Paparan di atas adalah kontrak atau jumlah waktu mengajar bagi seorang
guru yang telah siap dibina
Untuk memasukan kontrak untuk guru lain pula Klik New
24
Created Mat Alhuda Bin Md.Hanapi (mtlahuda @yahoo.com 0139188646)

Form kosong akan dipaparkan semula untuk kontrak baru sebagaimana form di awal tadi sebelum kita masukkan
nama guru.Untuk kontrak mengajar yang baru ini langkah – langkah mengisi nya adalah sama seperti langkah awal tadi
Ulangi langkah- langkah ini sehinggalah kesemua kontrak guru telah di masukkan

Contoh Kontrak /Waktu Mengajar seorang guru ynag telah siap sepenuhnya

25
Created Mat Alhuda Bin Md.Hanapi (mtlahuda @yahoo.com 0139188646)

Setelah anda selesai memasukan kontrak untuk semua guru maka paparan di atas akan
ditunjukkan,dimana setiap orang guru akan diletakkan jumlah kontrak waktu / masa mereka
mengajar dalan seminggu di paparan di atas

Setelah selesai semua kontrak masa pilih salah satu nama guru dengan kaedah klik
keatas kontrak guru tersebut sehingga nama dan keseluruhan kontrak guru bertukar
menjadi biru sebagaimana di atas kemudian Klik Detail

26
Letakan nilai
Created Mat Alhuda Bin Md.Hanapi (mtlahuda @yahoo.com 0139188646)
4 – 7 bagi
semua guru .
Kekotak untuk mengakifkan
ruangan nombor perlu di tanda
rait dengan klik kekotak ini

Letak nilai 4
Ini bergantung kepada anda 4 bermaksud
seorang guru setidak- tidaknya perlu
mengajar 4 masa sehari (2 Jam ).Nilai
ini terpulang kepada anda

Pastikan
Arbitrary

Item lain jangan di ubah kemudian Klik Set for all

Klik di sini sehingga


tanda tick / rait wujud
Tanda semua nama guru
dengan tanda rait (tick)

27
Created Mat Alhuda Bin Md.Hanapi (mtlahuda @yahoo.com 0139188646)

Setelah anda meletakan tanda rait (tick) di setiap nama paparan di sebelah kanan akan menunjukkan nama
setiap guru yang telah di tandakan Setelah selesai klik OK

Klik OK dan selesailah semua Detail untuk guru


28
Created Mat Alhuda Bin Md.Hanapi (mtlahuda @yahoo.com 0139188646)

Klik Next

Klik di sini

Paparan ini merupakan paparan yang menunjukkan jadual waktu anda hampir
sempurna. Langkah seterusnya klik ke atas ikon Card relationships

29
Created Mat Alhuda Bin Md.Hanapi (mtlahuda @yahoo.com 0139188646)

Klik Add

Klik Select subjects

Butang
pilihan

Untuk mengisi Card Relationship ini syarat – syarat berikut perlu diikuti
Untuk Bahasa Melayu kita perlu mengasingkan antara tahap I dan II
Ini kerana perbezaan jumlah waktu antara tahap I dan II oleh sebab itu Card
Relationship perlu di buat berasingan antara BM tahap I dan II
30
Created Mat Alhuda Bin Md.Hanapi (mtlahuda @yahoo.com 0139188646)

Pilih BM

Klik

Untuk Bahasa Melayu Tahap I

Apabila Kekotak Select Subject di Klik Apabila kekotak Change Form di Klik
Paparan di atas akan di tunjukkan .Klik Subjek Paparan di atas di pamerkan .Klik pada setiap
yang di kehendaki sehingga tanda rait di kelas yang dipilh untuk subjek Bahasa Melayu
pamerkan dan klik OK 31 sehingga tanda rait di tunjukkan dan Klik OK
Created Mat Alhuda Bin Md.Hanapi (mtlahuda @yahoo.com 0139188646)

Untuk mata pelajaran yang sama


subjek tetapi berbeza jumlah waktu
antara tahap I dan II
Ikon ini perlu di pilih

Selepas itu Klik


Setting

Setelah selesai mengisi Subject dan


Kelas (Change Form) paparan nama
mata pelajaran dan kelas akan di
pamerkan seperti di atas

Selepas kekotak setting di klik paparan ini akan ditunjukkan

Tandakan kedua kotak ini dan klik OK

32
Created Mat Alhuda Bin Md.Hanapi (mtlahuda @yahoo.com 0139188646)

Paparan awal muncul kembali dan klik OK


Dengan itu siaplah Card relationship untuk BM tahap I

Untuk memasukan maklumat seterusnya klik Add

33
Created Mat Alhuda Bin Md.Hanapi (mtlahuda @yahoo.com 0139188646)

Paparan baru akan di pamerkan setiap kali anda klik kekotak Add ini bermakna
anda perlu mengisi maklumat baru kedalam Card Relationship ini

Bahagian Condition hanya perlu


di tandakan pada They cannot be
placed on the same day

Untuk mengisi Select Subjek dan Change Forms Ulang seperti langkah awal tadi
Manakala bahagaian Condition lakukan sebagaimana arahan di atas selepas selesai klik OK

34
Created Mat Alhuda Bin Md.Hanapi (mtlahuda @yahoo.com 0139188646)

Cards Relationship untuk mata pelajaran BM (I dan II) telah siap di isi

Untuk mengisi maklumat kedalam cards Relationship untuk mata pelajaran yang
tidak berbeza jumlah waktunya antara tahap I dan II adalah sebagai mana langkah
berikut
1.Select Subject dan pilih mata pelajaran seterusnya.
2.Form Aktifkan atau klik kekotak All , All Forms akan di pamerkan
3.Condition Aktifkan atau klik kekotak They Cannot placed on the same day
Klik Ok.Selesailah pengisian maklumat untuk mata pelajaran tersebut
Ulangi langkah – langkah ini sehingga kesemua mata pelajaran telah
35
dimasukkan
Created Mat Alhuda Bin Md.Hanapi (mtlahuda @yahoo.com 0139188646)

Setelah anda selesai memasukan semua maklumat yang di kehendaki kedalam cards Relationship maka paparan ini
akan ditunjukkan klik OK
Untuk Kajian Tenpatan mulai tahun depan waktu tiada perbezaan waktu antara tahun 5 dan 6
Oleh itu kaedah memasukan maklumat untuk Kajian Tempatan adalah sama dengan mata pelajaran yang
lain

Sekarang tibalah masa nya untuk Generate time


table iaitu proses menjana dan menyusun jadual
secara keseluruhan akan dilakukan secara
automatik
36
Created Mat Alhuda Bin Md.Hanapi (mtlahuda @yahoo.com 0139188646)

Paparan ini menunjukkan proses generating sedang dilakukan


Tunggu sehingga proses ini selesai jika berlaku proses penolakan pada sususnan jadual ini
Maklumak berkenaan penolakan itu akan di pamerkan berserta dengan nama gurunya sekali

Paparan ini menunjukkan berlaku kegagalan dalam proses generate oleh itu anda
hendaklah membuat semakan semula pada kontrak guru yanh dipaparkan
namanya kemudian lakukan proses genarate kembali

37
Created Mat Alhuda Bin Md.Hanapi (mtlahuda @yahoo.com 0139188646)

Jika paparan di atas ditunjukkan ini bemakna jadual waktu anda telah berjaya di siapkan sila
klik Finish.Paparan induk jadual waktu akan dipamerkan

38
Created Mat Alhuda Bin Md.Hanapi (mtlahuda @yahoo.com 0139188646)

Anda juga boleh mengedit secara manual jadual di atas dengan membawa tetikus ke atas mana – mana mata
pelajaran dan tarik kebawah kemudian gantikan ruangan yang di ambil tadi akan menjadi kosong tarik mana-
mana mata pelajaran lain cuba letakan di tempat kosong itu jika berlaku tolakan mata pelajaran yang hendak di
bawa masuk itu akan ditolak Anda juga bolek mengunci mana –mana matapelajaran yang tidak mahu di
digerakan apabila anda membuat generate yang baru iaitu dengan meletakan tetitikus ke atas mata pelajaran
tersebut kenudian tekan sebelan kanan tetikus ambil perkataan Lock
Maka subjek yang di lock itu akan di tandakan dan tidak akan mengalami sebarang pergerakan apabila generate
baru dibuat

39
Created Mat Alhuda Bin Md.Hanapi (mtlahuda @yahoo.com 0139188646)

Contoh Mengunci Subjek


Dengan menekan tetikus sebelah
Kanan paparan berikut akan
dipamerkan

Langkah Mencetak Jadual

Klik File kemudian pilih


Printing Area

40
Created Mat Alhuda Bin Md.Hanapi (mtlahuda @yahoo.com 0139188646)

Anda boleh memilih cara cetakan jadual dengan menanda dan membuang maklumat yang
disediakan di atas paparan iaitu tanda rait dan bulat dalam petak-petak tertentu setelah selesai
mengedit maklumat klik ok untuk proses mencetak

Untuk mencetak jadual waktu utama (Master ) gunakan kaedah di bawah

Pilih Print Preview

41
Created Mat Alhuda Bin Md.Hanapi (mtlahuda @yahoo.com 0139188646)

Untuk mengedit susunan Subjek ,Nama


guru dan jenis Font(tulisan) klik tetikus
sebelah kanan

Paparan berikut akan ditunjukkan

Edit jadual di atas dengan mengaktifkan ruangan atau kekotak yang di sediakan kemudian
tekan Ok dan jadual anda akan dicetak
Selamat mencuba semoga berjaya

42
Created Mat Alhuda Bin Md.Hanapi (mtlahuda @yahoo.com 0139188646)

43
Created Mat Alhuda Bin Md.Hanapi (mtlahuda @yahoo.com 0139188646)

44

Anda mungkin juga menyukai