Anda di halaman 1dari 7

Sejarah Tingkatan 2 Bab 3

BAB 3 – NEGERI-NEGERI MELAYU UTARA (NNMU) DAN JOHOR BENTENG KESELAMATAN BRITISH

sebagai
Perjanjian
benteng Seorang
Bangkok 1909
Setelah pertahanan 1904-Johor penasihat
mahu -NNMU
menguasai British di TM menerima British
PENGENALAN menguasai diletakkan di
NNS dan untuk naungan diletakkan di
NNMU & S bawah
NNMB menghalang British negeri-negeri
naungan
kemaraan berkenaan
British
kuasa lain

kuasa-kuasa barat
-Perancis
-Jerman
-A.S
NNMU Penampan kurun ke 19,muncul
Keselamatan British kuasa Imperialis -Rusia
di Tanah Melayu Besar bersaing untuk
mendapatkan bahan
mentah dan tanah
jajahan

negara-negara di Asia
Jadi,meluaskan British berasa
Tenggara menjadi
pengaruhnya ke bimbang dan
tumpuan dan
NNMU tercabar
rebutan

Perancis Jerman A.S Rusia


~Minat terhadap ~ berusaha ~ingin mendapatkan ~ingin membuka
lembah Menam Chao mendapatkan Pulau Terengganu penempatan di Ulung
Phraya Langkawi daripada Salang
~membina terusan di Siam
Segenting Kra untuk
mengancam
perdagangan di
Singapura

effafazierah @hotmail.com hakmilikcikgutuisyeneffa™ 2011


Sejarah Tingkatan 2 Bab 3

Cara British Menghalang Pengaruh Eropah di Tanah Melayu

Perjanjian Pengisytiharan
Perjanjian Sulit 1897 Perjanjian Bangkok 1909
British-Siam 1902

Tujuan : Tujuan :
Tujuan : Untuk British terus menghalang
menghalang Siam menyerah
menghalang perluasan kuasa kuasa Barat lain
dan membenarkan mana-
Barat lain
mana kuasa lain bertapak di
Siam

Syarat-syarat perjanjian:
>>Siam tidak akan
menyerahkan Kedah, Syarat-syarat perjanjian:
Kelantan, Terengganu dan >>Siam menyerahkan Kedah,
Perlis kepada mana-mana Perlis, Kelantan dan
kuasa lain tanpa izin British Terengganu kepada British
>>British mengakui hak Syarat-syarat perjanjian: >>Siam tidak akan
Siam ke atas negeri-negeri menyewakan mana-mana
tersebut wilayahnya tanpa kebenaran
>>British mengiktiraf NNMU British
>>British akan membantu dibawah naungan Siam
Siam jika diserang musuh >>British menyerahkan Hak
>>British meletakkan wakil Wilayah Asingan kepada Siam
sebagai penasihat sultan iaitu
* Kelantan (W.A. Graham)
GAGAL *Kedah ( Meadowe Frost)
*Perlis (H.E. Duke)
*Terengganu(tiada)
>>Kelantan dan Terengganu
tidak dibenarkan memberi
Sultan sudah menjalinkan konsesi kepada kuasa asing
hubungan dengan kuasa lain
Raja-raja Melayu tidak dibawa
berunding terpaksa mengakui
perjanjian ini

Contoh:
>>1897 Sultan Kelantan
memberi konsesi tanah
seluas 776 996 hektar
kepada Duff Development
Company untuk melombong
emas
>> Sultan Terengganu Kesan:
menerima permohonan Kesan:
Amerika Syarikat untuk British berjaya mengukuhkan NNMU diserahkan kepada
membuka petempatan di pengaruh di NNMU British
Pulau Redang

effafazierah @hotmail.com hakmilikcikgutuisyeneffa™ 2011


Sejarah Tingkatan 2 Bab 3

Penasihat British Mengancam Kedaulatan Negeri-negeri Melayu

Kedah Perlis

Sultan Abdul Hamid Halim Shah tidak


mengiktiraf Perjanjian Bangkok 1909•&
enggan menerima penasihat British
Raja Syed Alwi membantah tindakan Siam
menyerahkan Perlis & enggan menerima
Penasihat British

1910 British melantik juga penasihat


British,George Maxwell

George Maxwell mengukuhkan kuasa dengan


menyerap sistem pentadbiran Barat
Tetap melantik Kapten Meadowe Frost
Penaihat British

menimbulkan konflik dengan anggota majlis


Mesyuarat Negeri pimpinan Tunku Mahmud

cara untuk mengukuhkan:


•Menggubal undang-undang
Tunku Mahmud berjaya mengekalkan •Memperkenalkan jabatan baru :
identiti Kedah melalui tindakan mahkamah •Jabatan Hasil dan Cukai
•Mahkamah Tinggi
•Mahkamah Kadi
•Menguasai Jabatan Kewangan sebagai
strategi menguasai pentadbiran Perlis
Tunku Mahmud menentang tindakan
George Maxwell mengibarkan bendera
Union Jack dikediamannya

Usaha-Usaha Tunku Mahmud mengekalkan


Identiti Kedah
•BM dalam surat rasmi dan perundangan
•surat rasmi tidak perlu ditapis
•kalendar Hijrah
•Jumaat cuti umum
•orang Melayu dalam pentadbiran Kedah

Usaha-Usaha George Maxwell menerapkan


Pengaruh barat
•BI dalam surat rasmi dan perundangan
•surat rasmi ditapis Penasihat British
•kalendar Masehi
•Ahad cuti umum
•pelantikan pegawai British dalam
pentabiran Kedah

effafazierah @hotmail.com hakmilikcikgutuisyeneffa™ 2011


Sejarah Tingkatan 2 Bab 3

Kelantan Terengganu

Sultan Zainal Abidin II tidak mengiktiraf


Perjanjian Bangkok & menolak
1910 Sultan Muhammad IV terpaksa pelantikan Penasihat British
menandatangani perjanjian dengan British

Baginda menemui Pesuruhjaya Tinggi


British di Singapura untuk membuat
bantahan

Tujuan perjanjian : untuk menempatkan


Penasihat British di Kelantan
1910 ~ melantik W.L. Conlay sebagai wakil
British

wakil British terhad menguruskan hal ehwal


J.S. Mason~Penasihat British luar Terengganu sahaja

1911 Sultan Zainal Abidin II menggubal


1915 ~kuasa mentadbir jajahan diambil alih perlembagaan Undang-Undang Tubuh
oleh pegawai-pegawai British Kerajaan Terengganu
•Tujuan :memelihara kedaulatan dan
kemerdekaan Terengganu
•sultan tidak boleh menyerahkan
Terengganu kepada mana-mana kuasa
British menguasai jabatan baru : asing
•mustahak ke atas raja bermesyuarat
•Mahkamah Tinggi
•hak Raja dan Menteri Besar dalam
•Jabatan Polis memilih Jemaah Menteri
•Pejabat Tanah

Kesan: 1918 Sultan Muhammad II memerintah


Terengganu
•akhirnya berada di bawah cengkaman
British

1919 British mendesak supaya


menandatangani perjanjian di Singapura

melantik J.L. Humphreys sebagai Penasihat


British

Sultan Muhammad II turun takhta kerana


enggan tunduk kepada British

British menguasai kesemua jabatan


penting kerajaan Terengganu seperti
Jabatan Kastam, Jabatan Perubatan,
Jabatan Kerja raya dan Jabatan Tanah dan
Galian

effafazierah @hotmail.com hakmilikcikgutuisyeneffa™ 2011


Sejarah Tingkatan 2 Bab 3

Kebijaksanaan pemerintah
Johor adalah negeri Melayu terakhir
menerima Penasihat British Pengenalan sistem birokrasi moden
Sebab-
sebab Kestabilan dan kemakmuran ekonomi
Johor berjaya
mengekalkan berkhidmat di bawah Sultan Hussein dan Sultan Ali
kedaulatan
hingga tahun 1825~ menggantikan bapanya Temenggung Abdul rahman yg mangkat
1914

1855 Perjanjian Persahabatan ditandatangani dengan Sultan Ali Diberi kuasa menjadi pemerintah Johor
Temenggung kecuali di wilayah Kesang (di bawah
Daeng Ibrahim Sultan Ali)
(1825-1826) antara
kewibawaan menjalankan pentadbiran dengan cekap
Pemodenan Johor Temenggung
Melambatkan Campur Daeng Ibrahim: mengasaskan pusat pentadbiran baru di Tanjung Puteri
Tangan British
gelaran Datuk
Temenggung Abu Bakar memajukan ekonomi Johor ~cara menggalakkan kemasukan orang Cina dari
Seri Maharaja Johor Singapura untuk mengusahakan lading lada hitam melalui Sistem Kangcu

sering ke England untuk mempelajari cara pentadbiran terbaik bagi membangunkan Johor

1868, Ratu Great Britain mengurniakan gelaran Maharaja Johor kepada Sultan Abu Bakar
•Antara Johor diiktiraf negeri bebas dan berdaulat
pemimpin Johor
yang berwibawa 1885, satu persetujuan dicapai: Maharaja Abu Bakar diiktiraf Sultan Johor (setelah Sultan Ali dari keturunan Bendahara
Perjanjian
mangkat tahun 1877)
Persahabatan
dengan British
Kedudukan Sultan Johor lebih tinggi daripada Pesuruhjaya Tinggi di Singapura

Sultan Abu Bakar boleh berhubung terus dengan kerajaan British di London tanpa melalui Pesuruhjaya Tinggi

Sultan Abu Bakar berjaya menyekat kuasa British terhadap Johor


Sultan Abu kesan persetujuan;
Bakar (1862- Usaha-
1895) Sultan Abu Bakar menerima seorang Konsul British bukannya Penasihat British
Usaha
Pemodenan
oleh Sultan Memodenkan pentadbir Johor ~mengadakan mahkamah, perkhidmatan pos dan JKR
Abu Bakar
Mengisytiharkan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor tahun 1895 yang merupakan perlembagaan bertulis pertama dan menjadi asas
kepada pembentukan institusi Raja Berperlembagaan

Memantapkan ekonomi Johor dengan cara meneruskan Sistem Kangcu dan menjadi pengeksport lada hitam dan gambir terbesar dunia

Menjaga keamanan negeri dengan menubuhkan pasukan polis dan tentera

Menjaga kebajikan rakyat ~membina sekolah,hospital dan jalan raya

effafazierah @hotmail.com hakmilikcikgutuisyeneffa™ 2011


Sejarah Tingkatan 2 Bab 3

Sistem Kangcu Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor

•diperkenalkan : Temenggung Daeng Ibrahim •Sultan tidak boleh menyerahkan Johor


1833 kepada kuasa asing
•kangcu (perkataan Cina ) = Tuan Sungai • Majlis Mesyuarat Menteri dan Majlis
•Sistem Kangcu : Mesyuarat Negeri ditubuhkan
•Orang Cina diberi Surat Kebenaran iaitu Surat •Anggota Majlis Mesyuarat Menteri dilantik
Sungai untuk menetap dan mengusahakan daripada orang Melayu dan
pertanian di tebing sungai bertanggungjawab menasihati sultan dalam
•Kawasan dikenali sebagai ‘Kangkar’ atau Kaki pentadbiran
Sungai •Ahli Majlis Mesyuarat Negeri terdiri daripada
•Setiap kangkar diketuai seorang kangcu yang rakyat Johor yang berperanan menggubal
memerintah dan memungut cukai undang-undang
•Tanaman : lada hitam dan gambir
•Hasil tanaman dikenakan cukai (sumber
pendapatan kerajaan Johor)

Dato' Jaafar bin Muhammad


•Setiausaha kerajaan Johor pertama (1868)
•Menteri Besar Johor pertama (1882-1919)
•Digelar Datuk Bentara
•mewajibkan semua pegawai British di Johor memakai pakaian rasmi Johor
•Bendera Union Jack iaitu bendera rasmi British dikibar lebih rendah daripada
bendera Johor demi maruah dan kedaulatan Johor
•Surat rasmi dalam bahasa Melayu bagi memartabatkan bahasa Melayu

Dato’ Abdul
Rahman bin Andak
• Setiausaha Sulit
Dato’ Muhammad Sultan Johor (1885)
Ibrahim Munsyi •Setiausaha Kerajaan
•Ketua Jabatan Pendidikan Johor (1893-1909)
Johor yang pertama 1883 •Digelar Dato’ Seri
•Mendidirkan banyak
sekolah dan mendesak
Pemimpin Amar Diraja
•Berperanan dalam hal
pendidikan wajib kepada
rakyat Johor
Johor yang ehwal hubungan luar
negeri
•Dianugerahi Dato’ berwibawa •Bertanggungjawab
Bentara Dalam mengawal hubungan
•Digelar Bapa Pendidikan Johor-British
Melayu Johor •1888 penubuhan
•1893 dilantik sebagai Pakatan Belajar
Timbalan Menteri yang Mengajar
pertama Pengetahuan Bahasa
Johor (sebuah badan
persuratan terulung
tanah air)
Dato’ Muhammad Salleh bin Perang
•memegang pelbagai jawatan dalam kerajaan:
•Pesuruhjaya Polis – untuk keamanan dan kestabilan Johor
•Ketua jabatan Ukur – tugasnya melukis peta pembangunan Johor yang
menunjukkan semua jalan yang akan dimajukan dan melukis peta lengkap
negeri Johor
•Ketua Jabatan Tanah – merancang pembangunan di Muar, Endau, Segamat,
Tangkak dan Batu Pahat
•Digelar sebagai Dato’ Bentara Luar

effafazierah @hotmail.com hakmilikcikgutuisyeneffa™ 2011


Sejarah Tingkatan 2 Bab 3

usaha dan muslihat


British untuk
menguasai Johor:
•British menubuhkan
sejak Lembaga Penasihat
Perjanjian Johor
disedari oleh
Persahabata British •Sultan Johor dinasihati Dato’ Abdul
Johor Di n 1885 bimbang supaya meminjam Rahman Andak
ambang British Johor sebanyak 200,000 dengan menasihati
Penjajahan menyusun dikuasai dolar dari NNS sultan supaya tidak
British strategi kuasa Barat • tujuan : membina menerima tawaran
untuk lain landasan keretapi pinjaman British
menguasai dari Johor -
Johor Singapura
• ia muslihat British
untuk mengawal
kewangan Johor

1907 John
Anderson
(Gabenor
British menyedari
NNS) British
kepintaran Dato’
mencadangk berusaha
British menggunakan Abdul Rahman
an supaya menyingkirka rancangan
peluang ini untuk Andak dan bukan
Dato’ Abdul n Dato’ Abdul British GAGAL
menguasai Johor mudah untuk
Rahman Rahman
campur tangan di
Andak Andak
Johor
dibersarakan
dan dihantar
ke London

Sultan Ibrahim ( putera Sultan Abu Bakar )


1914 British melantik
terpaksa meminda Undang-Undang Tubuh
Douglas Campbell sebagai
Kerajaan Johor bagi membolehkan British menjadi
Penasihat British di Johor
ahli Majlis Mesyuarat Negeri

Lembaga Penasihat Johor

ditubuhkan di London 1886

Sultan Johor boleh berhubung terus dengan pejabat Tanah Jajahan


di London

Dianggotai oleh orang British

Peranan :
•menguruskan hubungan luar Johor
•menasihati Sultan mengenai hal ehwal pentadbiran

effafazierah @hotmail.com hakmilikcikgutuisyeneffa™ 2011