Anda di halaman 1dari 1

Doa Pembuka

A’udzubillahi minasysyaithannirrajim  Doa Penutup


Bismillahirrahmaanirrahiim 
Alhamdulillahirabbil’alamin, hamdan yuwafi ni’amahu Wayukafi maziidah, Ya Audzubillahiminasy syaithannirrajim 
Bismillahirrahmaanirrahiim 
rabbana walakal hamdu, walakasy syukru  kamaa yambaghi lijalali wajhikal
Alhamdulillahirabbil’alamin, hamdan yuwafi nikmahu Ya rabbana walakal hamdu,
kariim wa'adziima sulthoonik. Allahumma shalli wa salim ala Muhammadin wa ‘ala walaka syukru 
alihi wa shahbihi ajmain.  Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalina wal akhirin 

Allahumma Ya Allah, Ya Tuhan kami... 


Allahumma Yaa Allah, Yang Maha Pengampun... Tiada henti-hentinya kami memuji kebesaran dan keagunganMu atas segala rahmat
Dalam kekhusu’an dan ketundukan hati, kami memohon Ampunan pada Mu atas karunia-MU yang telah ENGKAU limpahkan kepada kami, pada hari ini dengan
segala dosa dan kesalahan kami yang pernah kami lakukan. penuh keakraban dan bahagia ini kami hadir di sini kiranya ENGKAU memberikan
barokah dan ridho-MU dalam acara yang telah selesai kami laksanakan ini.

Allahumma Ya Allah Ya Tuhan kami... Ya Allah Ya Tuhan Yang Maha Lembut...


Acara ini sangat besar sekali arti dan maknanya bagi kami, terutama menjalin
Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat-MU, atas segala rahmat dan
hubungan selaturrahim antara kami, untuk itu ya Allah, tanamkan sifat rahman dan
karunia-MU yang telah ENGKAU limpahkan kepada kami, kepada para pemimpin rahim-MU kepada kami sekalian sehingga dapat berkiprah dengan jujur dalam
kami, kepada masyarakat dan negara kami ini. setiap tindakan.

Ya Allah Ya Rabbana...
Acara Focus Grup Discussion Kelompok Informasi Masyarakat yang kami laksanakan Allahumma Ya Allah, Ya Tuhan kami...
ini sebagai ungkapan rasa syukur kami, untuk memperoleh ridho-MU semata, kami Dengan telah berakhirnya Acara Focus Grup Discussion Kelompok Informasi
mohonkan petunjuk dan bimbinganMU kepada kami agar kami dapat Masyarakat ini kiranya Ya Allah, ENGKAU dapat menambahkan ilmu pengetahuan
menjalankannya dengan baik. Sehingga kami dapat senantiasa memetik hikmah yang bermanfaat, kekuatan kepada kami semua dan ENGKAU tumbuhkan rasa
kebersamaan dalam tindakan dan kreasi kami. persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara agar senantiasa terjalin dengan baik
dan utuh.
Allahumma Ya Allah  Ya Karim,...
Jadikanlah kami semua yang hadir di sini, menjadi kelompok yang memiliki sifat Ya Allah Tuhan kami, ENGKAUlah Sang Maha Pengampun..
amanah dan jujur dalam hidup dan kehidupan kami. Ya Allah, hanya kepada-MU Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami serta dosa dan kesalahan
kami melakukan pengabdian dan hanya kepada-MU kami memohon pertolongan. kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa dan pinta kami ini.
Anugrahkanlah kepada kami tekad, kekuatan, keikhlasan, lindungan, dan
bimbingan untuk menjalankan amanah. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina ‘adzaaban naar 
Subhanallah, subhanarabbikal rabbil 'izzati amma yasifuun wassalamu 'alal
mursaliin Walhamdulillahrabbil alamin...
Rabbana taqabbalminna innaka antassami’ul alim, watub ‘alaina innaka
antattauwaburrahim. 
Amin Ya Allah Ya Rabbal ‘alamin

Anda mungkin juga menyukai