Anda di halaman 1dari 14

1

Namakan jenis mesin jahit yan ditunjukkan di bawah

A. Mesin jahit tangan B. Mesin jahit kaki 2

C. Mesin jahit elektrik D. Mesin jahit elektronik

Namakan peralatan yang ditunjukkan di bawah

A. Ceper B. Kes 3

C. Sekoci D. Gelendung

Apakah aktiviti yang ditunjukkan dalam gambarajah di bawah?

A. memasang gelendung ke dalam sekoci B. menukar jarum mesin C. menggulung benang bawah D. mengeluarkan sisa-sisa benang bawah

Bahagian manakah pada mesin jahit yang digunakan untuk melaras mata jahitan?

A. P B. Q 5

C. R D. s

Di antara berikut , yang manakah bukan langkah awal sebelum menjahit ? A. Menggulung benang dan memasang benang bawah B. Memasang jarum dan memasang benang atas C. Menolak tuas angkat dan menggunting benang D. Melaras mata jahitan Pilih pasangan yang betul tentang fungsi bahagian mesin jahit? A B C D Nama bahagian Roda imbang Cepet penegang benang Tuas angkat Gigi penolak Fungsi bahagian menggerakkan gigi penolak mengawal tegangan benang atas melaraskan mata jahitan Mengeluarkan benang yang tersumbat

Apakah yang mungkin menyebabkan jarum mesin patah? A. Jarum tumpul B. Sekoci tidak dipasang dengan betul C. Benang atas longgar D. Saiz mata jahitan tidak sesuai dengan fabrik Apakah tujuan meminyakkan mesin jahit? A. Mengelakkan jarum mesin tersekat dan patah B. Memastikan bahagian mesin bergerak dengan licin . lancar dan sempurna C. Mendapatkan jahitan yang kemas dan memuaskan D. Mengelakkan jarum mesin daripada berkarat

9 Manakah antara berikut artikel yang mudah disediakan

III.

I.

II.

IV.

A. I dan II B. I ,III dan IV

C. II , III dan IV D. I, II , III dan III

10.

Rajah dibawah menunjukkan sejenis mesin jahit.

Apakah fungsi bahagian S? A B C D 11 Memegang buku benang Menaikkan tiang penekan benang. Mengawal pergerakan mesin jahit. Melaraskan tegangan mata jahitan. Antara berikut, yang manakah paling sesuai dilakukan untuk

memudahkan akar menyerap nutrien? A Membaja B Menyiram C Merumput D Menggembur 12 Susunkan langkah menyemai keratan batang dalam medium semaian

mengikut urutan yang betul. I. Tanam keratan batang dan kejapkan permukaan medium. II. Celup keratan batang ke dalam hormon pengakaran. III. Lembabkan pangkal keratan batang. IV. Siram dan letakkan di tempat teduh. A. I, II, III dan IV B. II, I, III, dan IV C. III, II, I, dan IV

D. IV, III, I, dan II 13. Apakah tujuan merendam pasu tanah liat lama di dalam larutan

formalin? A. Membunuh kuman B. Mencantikkan pasu C. Mengelakkan pasu pecah D. Mengelakkan warna pasu pudar 14. Apakah fungsi pasir dalam medium penanaman?

A. mengukuhkan cengkaman pokok. B. membekalkan nutrien pada pokok C. mengekalkan kelembapan berpanjangan D. memperbaiki sistem saliran dan pengudaraan 15 Apakah perkara utama yang perlu dipertimbangkan semasa memilih

keratan batang? A Bersaiz normal B Dahan yang berbunga C Nilai pasaran yang baik D Bebas daripada penyakit 16. Susun langkah-langkah memasu semula tanaman hiasan berdasarkan rajah di bawah.

III

II A I, II, III, IV B II, I, III, IV C II, I, IV, III D IV, III, II, I 17. Apakah fungsi pasir dalam medium penanaman?

IV

A. mengukuhkan cengkaman pokok. B. membekalkan nutrien pada pokok C. mengekalkan kelembapan berpanjangan D. memperbaiki sistem saliran dan pengudaraan 18. Susunkan langkah menyemai keratan batang dalam medium semaian

mengikut urutan yang betul. I. Tanam keratan batang dan kejapkan permukaan medium. II. Celup keratan batang ke dalam hormon pengakaran. III. Lembabkan pangkal keratan batang.

IV. Siram dan letakkan di tempat teduh. A. I, II, III dan IV B. II, I, III, dan IV C. III, II, I, dan IV D. IV, III, I, dan II 19. Antara berikut manakah ciri-ciri tumbuhan hiasan dalam pasu yang

perlu dilakukan pemasuan semula? I Tanaman hiasan tidak berbunga II Medium memasu menjadi padat III Air bertakung di permukaan medium IV Akar kelihatan keluar dari lubang saliran A I, II dan III B I, III dan IV C II, III dan IV D I, II, III dan IV

Jalal menutup lubang saliran dengan serpihan batu-bata sebelum mengisi medium ke dalam pasu .

20.

Berdasarkan pernyataan di atas, apakah tujuan Jalal melakukan aktiviti

tersebut? A Baik untuk pembesaran B Supaya pasu tidak retak C Mengelakkan akar keluar dari pasu

D Mengelakkan medium keluar dari pasu 21. Apakah fungsi jerami padi dalam proses pembinaan kompos?

A Mempercepatkan proses pereputan B Meneutralkan keadaan berasid C Sebagai bahan utama kompos D Membantu pembiakan organisma 22. Antara berikut yang manakah merupakan kepentingan kompos

terhadap tumbuhan? I. Membaiki saliran tanah II. Meningkatkan kesuburan tanah III. Memberi kesan segera terhadap tanaman IV. Memperbaiki struktur dan pengudaraan tanah A. I, II dan III B. I, II dan IV C. I, III dan IV D. II, III dan IV 23. Apakah yang perlu dilakukan kepada timbunan kompos jika setelah

diuji, kayu penguji yang digunakan untuk mengujinya berkeadaan panas dan kering? A. Biarkan timbunan B. Balikan timbunan C. Bina semula timbunan D. Siram timbunan dengan air

24. Apakah tujuan membalikkan timbunan kompos ?

I. Pereputan sekata II. Meninggikan suhu III. Membaiki saliran IV. Menambahkan mikroorganisma A. I dan II B. I dan III C. II dan IV D. III dan IV 25. Susun langkah menguji timbunan kompos mengikut urutan yang betul

I Cucuk batang kayu ke dalam timbunan kompos II Tarik keluar batang kayu selepas 10-15 minit III Sediakan kayu penguji yang kering dan licin IV Rasa batang kayu dengan tangan A I, II, III, IV B I, III, II, IV C IV, III, I, II D III, I, II, IV 26. Mengapakah saiz kompos tidak boleh melebihi 1.2 meter tinggi dan 1.5

meter lebar? I Untuk memudahkan kerja penjagaan II Untuk mengelakkan bahan kompos menjadi padat III Untuk menghalang udara berlebihan dalam kompos IV Untuk mengelakkan kompos menjadi terlalu berasid A I dan II B I dan III C II dan III

D III dan IV 27. A NPK B Urea C Fosfat D Potash minurat 28. Antara berikut, sayuran manakah yang dituai secara mencabut atau Antara berikut, manakah contoh baja sebatian untuk sayuran?

menggali. A Labu B Peria C Lobak D Kacang panjang 29. Susunkan langkah-langkah yang betul dalam mengendalikan sayuran

yang baru dituai sebelum dipasarkan. I Menggred II Membungkus III Menyimpan IV Membersih A I, II, III, IV B II, III, IV, I C III, IV, I, II D IV, I, II, III

30.

Antara sayuran bcrikut yang manakah membckalkan tcnaga?

A Kacang tanah B Ubi kayu C Tomato D Bayam 31. Mengapakah batas digunakan dalam penanaman sayuran?

I Untuk memudahkan mengawal serengan penyakit dan pcrosak II Untuk mendapatkan saliran yang balk III Untuk memudahken pengurusan IV Untuk mendapatkan nutrient yang lebih baik A I dan II B II dan III C I, II dan III D I,1lIdanIV 32. Tapak kebun sayur-sayuran seeloknya hcndaklah rata untuk

A menyenangkan kerja membuat teres B memudahkan kerja penjagaan C mengurangkan masaalah hakisan D mcmudahkan kerja membina saliran 33. Antara berikut yang manakah sayuran jenis buah?

A Kobis B Kecang botol C Tcrong D Sawi

34.

Antara alatan berikut yang manakah paling sesuai digunakan untuk

mengubah anak benih sayuran ke batas? A Sudip tangan B Penoaker tangan C Serampang tangan D Sisir 35. Scorang pctani mendapati tanah kcbun sayurnya berasid,Apakah yang patut dilakukan oleh petani tersebut? A Mcnabur baja B Menabur kapur C Membajak D Memasukkan air 36. Jenis sokongan yang paling scsuai bagi timun lalah

A jcnis bcrpagar B jenis berparn C jcnis junjung D jenis kayu tunggal 37. Apakah jenis tanaman yang dapat menjimatkan pembajaan nitrogen di

kawasan penanaman sayuran? A Akar B Daun C Buah D Kekacang

38. buah?

Antara berikut, haiwan perosak yang manakah memakan daun dan putik

A Kumbang B Belalang C Siput babi D Ulat beluncas 39.

Rajah di atas, menunjukkan satu kitaran penggiliran tanaman. Apakah sayuran yang sesuai untuk X? A. Tomato B. Bayam C. Keledek D. Kacang buncis

40.

Sebelum disemai atau disimpan, biji benih sayuran mestilah dirawat

dengan I. racun serangga II racun kulat III racun umpan IV racun rumpai A. I dan II. B. II dan III. C. II dan IV. D. III dan IV.