Anda di halaman 1dari 4

Tutorial

Pensyarah : Encik Lee Siong Theam

Oleh : Nur Amira Adila binti Mohd Razi


Nur Zalia binti Yasin
Soalan Tutorial
Anda mendapat penempatan di sekolah SJK (C). Anda
mendapati sukar untuk berhubung dan berkomunikasi
dengan murid dan komuniti setempat kerana
penguasaan bahasa dan budaya yang berbeza.

Jelaskan langkah langkah yang perlu anda ambil untuk


mengurangkan jurang perbezaan ketara
Melibatkan diri dalam aktiviti
kemasyarakatan
Guru perlu melibatkan diri dalam aktiviti seperti gotong-
royong, jamuan dan hari keluarga contohnya.
Dapat memahami dan mendekati sosiobudaya
masyarakat Cina.
Dapat bergaul dengan lebih dekat dan mengurangkan
jurang perbezaan antara kaum.
Melaksanakan pengajaran yang mengambil kira
kepelbagaian
Contoh pendekatan yang boleh digunakan ialah pengajaran
differentiation

Mewujudkan persekitaran pembelajaran yang berkesan


Interaksi sosial antara murid dan guru
Kemesraan akan terjalin