Anda di halaman 1dari 6

JENIS-JENIS

DISLEKSIA
DISLEKSIA VISUAL

 Masalah yang melibatkan penggunaan deria


penglihatan di mana seseorang kanak-kanak itu
sukar membezakan apa yang dilihat walaupun
penglihatannya baik.

 Kanak-kanak ini amat susah untuk membuat


interpretasi serta mengingati apa yang dilihat
walaupun perkataan.
DISLEKSIA AUDITORI
 Masalah yang mempengaruhi penggunaan deria
pendengaran.
 Dapat mendengar tetapi sukar mendiskriminasikan bunyi,
mengenalpasti bunyi bagi perkataan ataupun
membahagikan perkataan dalam suku kata.
 Mereka juga tidak dapat membezakan bunyi huruf yang
hampir sama, menghadapi masalah untuk membezakan
bunyi antara vokal dan konsonan serta mengaitkan bunyi
kepada perkataan yang dicetak atau ditulis.
 Justeru itu, golongan ini amat sukar untuk mengeja.
DISLEKSIA VISUAL AUDITORI

 Melibatkan kedua-dua deria penglihatan dan


pendengaran.
 Masalah yang tidak dapat membantu
menginterprestasi apa yang dilihat dan didengar
mereka.
 Golongan ini mempunyai kesukaran membaca
yang amat teruk.

Anda mungkin juga menyukai